Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 48900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 48 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 47 504 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 754 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 038 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 695 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 374 zł
Zaliczka na podatek 6 836 zł
Całość - kwota brutto 69 202 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 69 202,00 6 754,12 1 038,03 1 695,45 5 374,30 59 464,00 6 836,00 47 504,10
Luty 69 202,00 6 754,12 1 038,03 1 695,45 5 374,30 59 464,00 6 836,00 47 504,10
Marzec 69 202,00 6 754,12 1 038,03 1 695,45 5 374,30 59 464,00 18 685,00 35 655,10
Kwiecień 69 202,00 43,32 6,66 1 695,45 6 071,09 67 207,00 21 506,00 39 879,48
Maj 69 202,00 0,00 0,00 1 695,45 6 075,59 67 257,00 21 522,00 39 908,96
Czerwiec 69 202,00 0,00 0,00 1 695,45 6 075,59 67 257,00 21 522,00 39 908,96
Lipiec 69 202,00 0,00 0,00 1 695,45 6 075,59 67 257,00 21 522,00 39 908,96
Sierpień 69 202,00 0,00 0,00 1 695,45 6 075,59 67 257,00 21 522,00 39 908,96
Wrzesień 69 202,00 0,00 0,00 1 695,45 6 075,59 67 257,00 21 522,00 39 908,96
Październik 69 202,00 0,00 0,00 1 695,45 6 075,59 67 257,00 21 522,00 39 908,96
Listopad 69 202,00 0,00 0,00 1 695,45 6 075,59 67 257,00 21 522,00 39 908,96
Grudzień 69 202,00 0,00 0,00 1 695,45 6 075,59 67 257,00 21 522,00 39 908,96
Rocznie 830 424,00 20 305,68 3 120,75 20 345,40 70 798,71 783 655,00 155 244,00 489 814,46
Wynagrodzenie pracownika 69 202 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 754 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 498 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 156 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 695 zł
FGŚP 69 zł
Cała kwota 83 375 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 69 202,00 6 754,12 4 498,13 1 155,67 1 764,65 83 374,57 zł
Luty 69 202,00 6 754,12 4 498,13 1 155,67 1 764,65 83 374,57 zł
Marzec 69 202,00 6 754,12 4 498,13 1 155,67 1 764,65 83 374,57 zł
Kwiecień 69 202,00 43,32 28,86 1 155,67 1 764,65 72 194,50 zł
Maj 69 202,00 0,00 0,00 1 155,67 1 764,65 72 122,32 zł
Czerwiec 69 202,00 0,00 0,00 1 155,67 1 764,65 72 122,32 zł
Lipiec 69 202,00 0,00 0,00 1 155,67 1 764,65 72 122,32 zł
Sierpień 69 202,00 0,00 0,00 1 155,67 1 764,65 72 122,32 zł
Wrzesień 69 202,00 0,00 0,00 1 155,67 1 764,65 72 122,32 zł
Październik 69 202,00 0,00 0,00 1 155,67 1 764,65 72 122,32 zł
Listopad 69 202,00 0,00 0,00 1 155,67 1 764,65 72 122,32 zł
Grudzień 69 202,00 0,00 0,00 1 155,67 1 764,65 72 122,32 zł
Rocznie 830 424,00 20 305,68 13 523,25 13 868,04 21 175,80 899 296,77 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 69 202 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 47 504 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 47 504 zł netto poniesie łączny koszt równy 83 375 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 48900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 48 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 46 749 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 317 zł
Ubezpieczenie rentowe 971 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 169 zł
Zaliczka na podatek 5 513 zł
Całość - kwota brutto 64 719 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 64 719,00 6 316,57 970,79 0,00 5 168,85 45 945,00 5 513,00 46 749,39
Luty 64 719,00 6 316,57 970,79 0,00 5 168,85 45 945,00 5 513,00 46 749,39
Marzec 64 719,00 6 316,57 970,79 0,00 5 168,85 45 945,00 5 513,00 46 749,39
Kwiecień 64 719,00 1 355,97 208,38 0,00 5 683,92 50 524,00 6 063,00 51 407,85
Maj 64 719,00 0,00 0,00 0,00 5 824,71 51 775,00 6 213,00 52 681,29
Czerwiec 64 719,00 0,00 0,00 0,00 5 824,71 51 775,00 6 213,00 52 681,29
Lipiec 64 719,00 0,00 0,00 0,00 5 824,71 51 775,00 6 213,00 52 681,29
Sierpień 64 719,00 0,00 0,00 0,00 5 824,71 51 775,00 6 213,00 52 681,29
Wrzesień 64 719,00 0,00 0,00 0,00 5 824,71 51 775,00 6 213,00 52 681,29
Październik 64 719,00 0,00 0,00 0,00 5 824,71 51 775,00 6 213,00 52 681,29
Listopad 64 719,00 0,00 0,00 0,00 5 824,71 51 775,00 6 213,00 52 681,29
Grudzień 64 719,00 0,00 0,00 0,00 5 824,71 51 775,00 6 213,00 52 681,29
Rocznie 776 628,00 20 305,68 3 120,75 0,00 67 788,15 602 559,00 4 518,00 613 106,34
Wynagrodzenie pracownika 64 719 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 317 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 207 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 586 zł
FGŚP 65 zł
Cała kwota 76 893 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 64 719,00 6 316,57 4 206,74 0,00 1 650,34 76 892,65 zł
Luty 64 719,00 6 316,57 4 206,74 0,00 1 650,34 76 892,65 zł
Marzec 64 719,00 6 316,57 4 206,74 0,00 1 650,34 76 892,65 zł
Kwiecień 64 719,00 1 355,97 903,03 0,00 1 650,34 68 628,34 zł
Maj 64 719,00 0,00 0,00 0,00 1 650,34 66 369,34 zł
Czerwiec 64 719,00 0,00 0,00 0,00 1 650,34 66 369,34 zł
Lipiec 64 719,00 0,00 0,00 0,00 1 650,34 66 369,34 zł
Sierpień 64 719,00 0,00 0,00 0,00 1 650,34 66 369,34 zł
Wrzesień 64 719,00 0,00 0,00 0,00 1 650,34 66 369,34 zł
Październik 64 719,00 0,00 0,00 0,00 1 650,34 66 369,34 zł
Listopad 64 719,00 0,00 0,00 0,00 1 650,34 66 369,34 zł
Grudzień 64 719,00 0,00 0,00 0,00 1 650,34 66 369,34 zł
Rocznie 776 628,00 20 305,68 13 523,25 0,00 19 804,08 830 261,01 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 64 719 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 46 749 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 749 zł netto poniesie łączny koszt równy 76 893 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 48900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 48 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 48 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 697 zł
Całość - kwota brutto 56 597 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 56 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 278,00 7 697,00 48 900,00
Luty 56 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 278,00 7 697,00 48 900,00
Marzec 56 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 278,00 7 697,00 48 900,00
Kwiecień 56 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 278,00 7 697,00 48 900,00
Maj 56 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 278,00 7 697,00 48 900,00
Czerwiec 56 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 278,00 7 697,00 48 900,00
Lipiec 56 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 278,00 7 697,00 48 900,00
Sierpień 56 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 278,00 7 697,00 48 900,00
Wrzesień 56 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 278,00 7 697,00 48 900,00
Październik 56 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 278,00 7 697,00 48 900,00
Listopad 56 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 278,00 7 697,00 48 900,00
Grudzień 56 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 278,00 7 697,00 48 900,00
Rocznie 679 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543 336,00 92 364,00 586 800,00
Wynagrodzenie pracownika 56 597 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 56 597 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 56 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 597,00 zł
Luty 56 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 597,00 zł
Marzec 56 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 597,00 zł
Kwiecień 56 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 597,00 zł
Maj 56 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 597,00 zł
Czerwiec 56 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 597,00 zł
Lipiec 56 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 597,00 zł
Sierpień 56 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 597,00 zł
Wrzesień 56 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 597,00 zł
Październik 56 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 597,00 zł
Listopad 56 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 597,00 zł
Grudzień 56 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 597,00 zł
Rocznie 679 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679 164,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 56 597 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 48 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 56 597 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 48900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 48 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 36 992 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 304 zł
Zaliczka na podatek 16 632 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 58 928 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 58 928,00 0,00 0,00 0,00 5 303,52 0,00 16 632,00 0,00 36 992,48
Luty 58 928,00 0,00 0,00 0,00 5 303,52 0,00 18 432,00 0,00 35 192,48
Marzec 58 928,00 0,00 0,00 0,00 5 303,52 0,00 18 432,00 0,00 35 192,48
Kwiecień 58 928,00 0,00 0,00 0,00 5 303,52 0,00 18 432,00 0,00 35 192,48
Maj 58 928,00 0,00 0,00 0,00 5 303,52 0,00 18 432,00 0,00 35 192,48
Czerwiec 58 928,00 0,00 0,00 0,00 5 303,52 0,00 18 432,00 0,00 35 192,48
Lipiec 58 928,00 176,27 72,24 0,00 5 303,52 15,08 18 347,00 0,00 35 013,89
Sierpień 58 928,00 176,27 72,24 0,00 5 303,52 15,08 18 347,00 0,00 35 013,89
Wrzesień 58 928,00 176,27 72,24 0,00 5 303,52 15,08 18 347,00 0,00 35 013,89
Październik 58 928,00 176,27 72,24 0,00 5 303,52 15,08 18 347,00 0,00 35 013,89
Listopad 58 928,00 176,27 72,24 0,00 5 303,52 15,08 18 347,00 0,00 35 013,89
Grudzień 58 928,00 176,27 72,24 0,00 5 303,52 15,08 18 347,00 0,00 35 013,89
Rocznie 707 136,00 1 057,62 433,44 0,00 63 642,24 0,00 218 874,00 0,00 423 038,22

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 58 928 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 992 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.