Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 49000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 49 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 50 126 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 767 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 040 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 699 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 385 zł
Zaliczka na podatek 4 319 zł
Całość - kwota brutto 69 336 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 69 336,00 6 767,19 1 040,04 1 698,73 5 384,70 59 580,00 4 319,00 50 126,34
Luty 69 336,00 6 767,19 1 040,04 1 698,73 5 384,70 59 580,00 4 319,00 50 126,34
Marzec 69 336,00 3 805,24 584,82 1 698,73 5 692,25 62 997,00 14 198,00 43 356,96
Kwiecień 69 336,00 0,00 0,00 1 698,73 6 087,35 67 387,00 15 476,00 46 073,92
Maj 69 336,00 0,00 0,00 1 698,73 6 087,35 67 387,00 15 476,00 46 073,92
Czerwiec 69 336,00 0,00 0,00 1 698,73 6 087,35 67 387,00 15 476,00 46 073,92
Lipiec 69 336,00 0,00 0,00 1 698,73 6 087,35 67 387,00 15 476,00 46 073,92
Sierpień 69 336,00 0,00 0,00 1 698,73 6 087,35 67 387,00 15 476,00 46 073,92
Wrzesień 69 336,00 0,00 0,00 1 698,73 6 087,35 67 387,00 15 476,00 46 073,92
Październik 69 336,00 0,00 0,00 1 698,73 6 087,35 67 387,00 15 476,00 46 073,92
Listopad 69 336,00 0,00 0,00 1 698,73 6 087,35 67 387,00 15 476,00 46 073,92
Grudzień 69 336,00 0,00 0,00 1 698,73 6 087,35 67 387,00 15 476,00 46 073,92
Rocznie 832 032,00 17 339,62 2 664,90 20 384,76 71 247,80 788 640,00 162 120,00 558 274,92
Wynagrodzenie pracownika 69 336 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 767 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 507 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 158 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 699 zł
FGŚP 69 zł
Cała kwota 83 536 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 69 336,00 6 767,19 4 506,84 1 157,91 1 768,07 83 536,01 zł
Luty 69 336,00 6 767,19 4 506,84 1 157,91 1 768,07 83 536,01 zł
Marzec 69 336,00 3 805,24 2 534,22 1 157,91 1 768,07 78 601,44 zł
Kwiecień 69 336,00 0,00 0,00 1 157,91 1 768,07 72 261,98 zł
Maj 69 336,00 0,00 0,00 1 157,91 1 768,07 72 261,98 zł
Czerwiec 69 336,00 0,00 0,00 1 157,91 1 768,07 72 261,98 zł
Lipiec 69 336,00 0,00 0,00 1 157,91 1 768,07 72 261,98 zł
Sierpień 69 336,00 0,00 0,00 1 157,91 1 768,07 72 261,98 zł
Wrzesień 69 336,00 0,00 0,00 1 157,91 1 768,07 72 261,98 zł
Październik 69 336,00 0,00 0,00 1 157,91 1 768,07 72 261,98 zł
Listopad 69 336,00 0,00 0,00 1 157,91 1 768,07 72 261,98 zł
Grudzień 69 336,00 0,00 0,00 1 157,91 1 768,07 72 261,98 zł
Rocznie 832 032,00 17 339,62 11 547,90 13 894,92 21 216,84 896 031,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 69 336 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 50 126 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 50 126 zł netto poniesie łączny koszt równy 83 536 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 49000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 49 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 49 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 329 zł
Ubezpieczenie rentowe 973 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 179 zł
Zaliczka na podatek 3 366 zł
Całość - kwota brutto 64 847 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 64 847,00 6 329,07 972,71 0,00 5 179,07 46 036,00 3 366,00 49 000,15
Luty 64 847,00 6 329,07 972,71 0,00 5 179,07 46 036,00 3 366,00 49 000,15
Marzec 64 847,00 4 681,48 719,48 0,00 5 350,14 47 557,00 3 478,00 50 617,90
Kwiecień 64 847,00 0,00 0,00 0,00 5 836,23 51 878,00 3 794,00 55 216,77
Maj 64 847,00 0,00 0,00 0,00 5 836,23 51 878,00 3 794,00 55 216,77
Czerwiec 64 847,00 0,00 0,00 0,00 5 836,23 51 878,00 3 794,00 55 216,77
Lipiec 64 847,00 0,00 0,00 0,00 5 836,23 51 878,00 3 794,00 55 216,77
Sierpień 64 847,00 0,00 0,00 0,00 5 836,23 51 878,00 3 794,00 55 216,77
Wrzesień 64 847,00 0,00 0,00 0,00 5 836,23 51 878,00 3 794,00 55 216,77
Październik 64 847,00 0,00 0,00 0,00 5 836,23 51 878,00 3 794,00 55 216,77
Listopad 64 847,00 0,00 0,00 0,00 5 836,23 51 878,00 3 794,00 55 216,77
Grudzień 64 847,00 0,00 0,00 0,00 5 836,23 51 878,00 3 794,00 55 216,77
Rocznie 778 164,00 17 339,62 2 664,90 0,00 68 234,35 606 531,00 44 356,00 645 569,13
Wynagrodzenie pracownika 64 847 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 329 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 215 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 589 zł
FGŚP 65 zł
Cała kwota 77 045 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 64 847,00 6 329,07 4 215,06 0,00 1 653,60 77 044,73 zł
Luty 64 847,00 6 329,07 4 215,06 0,00 1 653,60 77 044,73 zł
Marzec 64 847,00 4 681,48 3 117,78 0,00 1 653,60 74 299,86 zł
Kwiecień 64 847,00 0,00 0,00 0,00 1 653,60 66 500,60 zł
Maj 64 847,00 0,00 0,00 0,00 1 653,60 66 500,60 zł
Czerwiec 64 847,00 0,00 0,00 0,00 1 653,60 66 500,60 zł
Lipiec 64 847,00 0,00 0,00 0,00 1 653,60 66 500,60 zł
Sierpień 64 847,00 0,00 0,00 0,00 1 653,60 66 500,60 zł
Wrzesień 64 847,00 0,00 0,00 0,00 1 653,60 66 500,60 zł
Październik 64 847,00 0,00 0,00 0,00 1 653,60 66 500,60 zł
Listopad 64 847,00 0,00 0,00 0,00 1 653,60 66 500,60 zł
Grudzień 64 847,00 0,00 0,00 0,00 1 653,60 66 500,60 zł
Rocznie 778 164,00 17 339,62 11 547,90 0,00 19 843,20 826 894,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 64 847 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 49 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 49 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 77 045 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 49000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 49 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 49 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 713 zł
Całość - kwota brutto 56 713 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 56 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 370,00 7 713,00 49 000,00
Luty 56 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 370,00 7 713,00 49 000,00
Marzec 56 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 370,00 7 713,00 49 000,00
Kwiecień 56 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 370,00 7 713,00 49 000,00
Maj 56 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 370,00 7 713,00 49 000,00
Czerwiec 56 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 370,00 7 713,00 49 000,00
Lipiec 56 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 370,00 7 713,00 49 000,00
Sierpień 56 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 370,00 7 713,00 49 000,00
Wrzesień 56 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 370,00 7 713,00 49 000,00
Październik 56 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 370,00 7 713,00 49 000,00
Listopad 56 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 370,00 7 713,00 49 000,00
Grudzień 56 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 370,00 7 713,00 49 000,00
Rocznie 680 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544 440,00 92 556,00 588 000,00
Wynagrodzenie pracownika 56 713 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 56 713 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 56 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 713,00 zł
Luty 56 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 713,00 zł
Marzec 56 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 713,00 zł
Kwiecień 56 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 713,00 zł
Maj 56 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 713,00 zł
Czerwiec 56 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 713,00 zł
Lipiec 56 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 713,00 zł
Sierpień 56 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 713,00 zł
Wrzesień 56 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 713,00 zł
Październik 56 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 713,00 zł
Listopad 56 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 713,00 zł
Grudzień 56 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 713,00 zł
Rocznie 680 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680 556,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 56 713 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 49 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 49 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 56 713 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 49000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 49 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 42 378 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 16 670 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 59 048 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 59 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 670,00 0,00 42 378,00
Luty 59 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 470,00 0,00 40 578,00
Marzec 59 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 470,00 0,00 40 578,00
Kwiecień 59 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 470,00 0,00 40 578,00
Maj 59 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 470,00 0,00 40 578,00
Czerwiec 59 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 470,00 0,00 40 578,00
Lipiec 59 048,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 18 386,00 0,00 40 398,41
Sierpień 59 048,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 18 386,00 0,00 40 398,41
Wrzesień 59 048,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 18 386,00 0,00 40 398,41
Październik 59 048,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 18 386,00 0,00 40 398,41
Listopad 59 048,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 18 386,00 0,00 40 398,41
Grudzień 59 048,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 18 386,00 0,00 40 398,41
Rocznie 708 576,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 219 336,00 0,00 487 658,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 59 048 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 42 378 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ