Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 48800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 48 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 47 408 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 740 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 036 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 692 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 363 zł
Zaliczka na podatek 6 821 zł
Całość - kwota brutto 69 060 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 69 060,00 6 740,26 1 035,90 1 691,97 5 363,27 59 342,00 6 821,00 47 407,60
Luty 69 060,00 6 740,26 1 035,90 1 691,97 5 363,27 59 342,00 6 821,00 47 407,60
Marzec 69 060,00 6 740,26 1 035,90 1 691,97 5 363,27 59 342,00 18 568,00 35 660,60
Kwiecień 69 060,00 84,90 13,05 1 691,97 6 054,31 67 020,00 21 446,00 39 769,77
Maj 69 060,00 0,00 0,00 1 691,97 6 063,12 67 118,00 21 478,00 39 826,91
Czerwiec 69 060,00 0,00 0,00 1 691,97 6 063,12 67 118,00 21 478,00 39 826,91
Lipiec 69 060,00 0,00 0,00 1 691,97 6 063,12 67 118,00 21 478,00 39 826,91
Sierpień 69 060,00 0,00 0,00 1 691,97 6 063,12 67 118,00 21 478,00 39 826,91
Wrzesień 69 060,00 0,00 0,00 1 691,97 6 063,12 67 118,00 21 478,00 39 826,91
Październik 69 060,00 0,00 0,00 1 691,97 6 063,12 67 118,00 21 478,00 39 826,91
Listopad 69 060,00 0,00 0,00 1 691,97 6 063,12 67 118,00 21 478,00 39 826,91
Grudzień 69 060,00 0,00 0,00 1 691,97 6 063,12 67 118,00 21 478,00 39 826,91
Rocznie 828 720,00 20 305,68 3 120,75 20 303,64 70 649,08 781 990,00 154 833,00 488 860,85
Wynagrodzenie pracownika 69 060 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 740 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 489 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 153 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 692 zł
FGŚP 69 zł
Cała kwota 83 203 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 69 060,00 6 740,26 4 488,90 1 153,30 1 761,03 83 203,49 zł
Luty 69 060,00 6 740,26 4 488,90 1 153,30 1 761,03 83 203,49 zł
Marzec 69 060,00 6 740,26 4 488,90 1 153,30 1 761,03 83 203,49 zł
Kwiecień 69 060,00 84,90 56,55 1 153,30 1 761,03 72 115,78 zł
Maj 69 060,00 0,00 0,00 1 153,30 1 761,03 71 974,33 zł
Czerwiec 69 060,00 0,00 0,00 1 153,30 1 761,03 71 974,33 zł
Lipiec 69 060,00 0,00 0,00 1 153,30 1 761,03 71 974,33 zł
Sierpień 69 060,00 0,00 0,00 1 153,30 1 761,03 71 974,33 zł
Wrzesień 69 060,00 0,00 0,00 1 153,30 1 761,03 71 974,33 zł
Październik 69 060,00 0,00 0,00 1 153,30 1 761,03 71 974,33 zł
Listopad 69 060,00 0,00 0,00 1 153,30 1 761,03 71 974,33 zł
Grudzień 69 060,00 0,00 0,00 1 153,30 1 761,03 71 974,33 zł
Rocznie 828 720,00 20 305,68 13 523,25 13 839,60 21 132,36 897 520,89 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 69 060 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 47 408 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 47 408 zł netto poniesie łączny koszt równy 83 203 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 48800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 48 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 46 654 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 304 zł
Ubezpieczenie rentowe 969 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 158 zł
Zaliczka na podatek 5 502 zł
Całość - kwota brutto 64 587 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 64 587,00 6 303,69 968,81 0,00 5 158,31 45 852,00 5 502,00 46 653,95
Luty 64 587,00 6 303,69 968,81 0,00 5 158,31 45 852,00 5 502,00 46 653,95
Marzec 64 587,00 6 303,69 968,81 0,00 5 158,31 45 852,00 5 502,00 46 653,95
Kwiecień 64 587,00 1 394,61 214,32 0,00 5 668,03 50 382,00 6 046,00 51 264,20
Maj 64 587,00 0,00 0,00 0,00 5 812,83 51 670,00 6 200,00 52 573,77
Czerwiec 64 587,00 0,00 0,00 0,00 5 812,83 51 670,00 6 200,00 52 573,77
Lipiec 64 587,00 0,00 0,00 0,00 5 812,83 51 670,00 6 200,00 52 573,77
Sierpień 64 587,00 0,00 0,00 0,00 5 812,83 51 670,00 6 200,00 52 573,77
Wrzesień 64 587,00 0,00 0,00 0,00 5 812,83 51 670,00 6 200,00 52 573,77
Październik 64 587,00 0,00 0,00 0,00 5 812,83 51 670,00 6 200,00 52 573,77
Listopad 64 587,00 0,00 0,00 0,00 5 812,83 51 670,00 6 200,00 52 573,77
Grudzień 64 587,00 0,00 0,00 0,00 5 812,83 51 670,00 6 200,00 52 573,77
Rocznie 775 044,00 20 305,68 3 120,75 0,00 67 645,60 601 298,00 4 514,00 611 816,21
Wynagrodzenie pracownika 64 587 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 304 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 198 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 582 zł
FGŚP 65 zł
Cała kwota 76 736 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 64 587,00 6 303,69 4 198,16 0,00 1 646,97 76 735,82 zł
Luty 64 587,00 6 303,69 4 198,16 0,00 1 646,97 76 735,82 zł
Marzec 64 587,00 6 303,69 4 198,16 0,00 1 646,97 76 735,82 zł
Kwiecień 64 587,00 1 394,61 928,77 0,00 1 646,97 68 557,35 zł
Maj 64 587,00 0,00 0,00 0,00 1 646,97 66 233,97 zł
Czerwiec 64 587,00 0,00 0,00 0,00 1 646,97 66 233,97 zł
Lipiec 64 587,00 0,00 0,00 0,00 1 646,97 66 233,97 zł
Sierpień 64 587,00 0,00 0,00 0,00 1 646,97 66 233,97 zł
Wrzesień 64 587,00 0,00 0,00 0,00 1 646,97 66 233,97 zł
Październik 64 587,00 0,00 0,00 0,00 1 646,97 66 233,97 zł
Listopad 64 587,00 0,00 0,00 0,00 1 646,97 66 233,97 zł
Grudzień 64 587,00 0,00 0,00 0,00 1 646,97 66 233,97 zł
Rocznie 775 044,00 20 305,68 13 523,25 0,00 19 763,64 828 636,57 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 64 587 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 46 654 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 654 zł netto poniesie łączny koszt równy 76 736 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 48800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 48 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 48 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 681 zł
Całość - kwota brutto 56 481 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 56 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 185,00 7 681,00 48 800,00
Luty 56 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 185,00 7 681,00 48 800,00
Marzec 56 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 185,00 7 681,00 48 800,00
Kwiecień 56 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 185,00 7 681,00 48 800,00
Maj 56 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 185,00 7 681,00 48 800,00
Czerwiec 56 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 185,00 7 681,00 48 800,00
Lipiec 56 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 185,00 7 681,00 48 800,00
Sierpień 56 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 185,00 7 681,00 48 800,00
Wrzesień 56 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 185,00 7 681,00 48 800,00
Październik 56 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 185,00 7 681,00 48 800,00
Listopad 56 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 185,00 7 681,00 48 800,00
Grudzień 56 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 185,00 7 681,00 48 800,00
Rocznie 677 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542 220,00 92 172,00 585 600,00
Wynagrodzenie pracownika 56 481 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 56 481 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 56 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 481,00 zł
Luty 56 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 481,00 zł
Marzec 56 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 481,00 zł
Kwiecień 56 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 481,00 zł
Maj 56 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 481,00 zł
Czerwiec 56 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 481,00 zł
Lipiec 56 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 481,00 zł
Sierpień 56 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 481,00 zł
Wrzesień 56 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 481,00 zł
Październik 56 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 481,00 zł
Listopad 56 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 481,00 zł
Grudzień 56 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 481,00 zł
Rocznie 677 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677 772,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 56 481 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 48 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 56 481 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 48800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 48 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 36 921 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 293 zł
Zaliczka na podatek 16 593 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 58 807 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 58 807,00 0,00 0,00 0,00 5 292,63 0,00 16 593,00 0,00 36 921,37
Luty 58 807,00 0,00 0,00 0,00 5 292,63 0,00 18 393,00 0,00 35 121,37
Marzec 58 807,00 0,00 0,00 0,00 5 292,63 0,00 18 393,00 0,00 35 121,37
Kwiecień 58 807,00 0,00 0,00 0,00 5 292,63 0,00 18 393,00 0,00 35 121,37
Maj 58 807,00 0,00 0,00 0,00 5 292,63 0,00 18 393,00 0,00 35 121,37
Czerwiec 58 807,00 0,00 0,00 0,00 5 292,63 0,00 18 393,00 0,00 35 121,37
Lipiec 58 807,00 176,27 72,24 0,00 5 292,63 15,08 18 309,00 0,00 34 941,78
Sierpień 58 807,00 176,27 72,24 0,00 5 292,63 15,08 18 309,00 0,00 34 941,78
Wrzesień 58 807,00 176,27 72,24 0,00 5 292,63 15,08 18 309,00 0,00 34 941,78
Październik 58 807,00 176,27 72,24 0,00 5 292,63 15,08 18 309,00 0,00 34 941,78
Listopad 58 807,00 176,27 72,24 0,00 5 292,63 15,08 18 309,00 0,00 34 941,78
Grudzień 58 807,00 176,27 72,24 0,00 5 292,63 15,08 18 309,00 0,00 34 941,78
Rocznie 705 684,00 1 057,62 433,44 0,00 63 511,56 0,00 218 412,00 0,00 422 178,90

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 58 807 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 921 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.