Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 48700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 48 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 34 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 753 zł
Ubezpieczenie rentowe 731 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 193 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 782 zł
Zaliczka na podatek 3 801 zł
Całość - kwota brutto 48 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 48 700,00 4 753,12 730,50 1 193,15 3 782,09 41 773,00 3 801,00 34 440,14
Luty 48 700,00 4 753,12 730,50 1 193,15 3 782,09 41 773,00 3 801,00 34 440,14
Marzec 48 700,00 4 753,12 730,50 1 193,15 3 782,09 41 773,00 9 770,00 28 471,14
Kwiecień 48 700,00 1 138,99 175,05 1 193,15 4 157,35 45 943,00 11 122,00 30 913,46
Maj 48 700,00 0,00 0,00 1 193,15 4 275,62 47 257,00 11 440,00 31 791,23
Czerwiec 48 700,00 0,00 0,00 1 193,15 4 275,62 47 257,00 11 440,00 31 791,23
Lipiec 48 700,00 0,00 0,00 1 193,15 4 275,62 47 257,00 11 440,00 31 791,23
Sierpień 48 700,00 0,00 0,00 1 193,15 4 275,62 47 257,00 11 440,00 31 791,23
Wrzesień 48 700,00 0,00 0,00 1 193,15 4 275,62 47 257,00 11 440,00 31 791,23
Październik 48 700,00 0,00 0,00 1 193,15 4 275,62 47 257,00 11 440,00 31 791,23
Listopad 48 700,00 0,00 0,00 1 193,15 4 275,62 47 257,00 11 440,00 31 791,23
Grudzień 48 700,00 0,00 0,00 1 193,15 4 275,62 47 257,00 11 440,00 31 791,23
Rocznie 584 400,00 15 398,35 2 366,55 14 317,80 49 708,58 549 318,00 120 014,00 382 594,72
Wynagrodzenie pracownika 48 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 753 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 166 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 813 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 193 zł
FGŚP 49 zł
Cała kwota 58 674 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 48 700,00 4 753,12 3 165,50 813,29 1 241,85 58 673,76 zł
Luty 48 700,00 4 753,12 3 165,50 813,29 1 241,85 58 673,76 zł
Marzec 48 700,00 4 753,12 3 165,50 813,29 1 241,85 58 673,76 zł
Kwiecień 48 700,00 1 138,99 758,55 813,29 1 241,85 52 652,68 zł
Maj 48 700,00 0,00 0,00 813,29 1 241,85 50 755,14 zł
Czerwiec 48 700,00 0,00 0,00 813,29 1 241,85 50 755,14 zł
Lipiec 48 700,00 0,00 0,00 813,29 1 241,85 50 755,14 zł
Sierpień 48 700,00 0,00 0,00 813,29 1 241,85 50 755,14 zł
Wrzesień 48 700,00 0,00 0,00 813,29 1 241,85 50 755,14 zł
Październik 48 700,00 0,00 0,00 813,29 1 241,85 50 755,14 zł
Listopad 48 700,00 0,00 0,00 813,29 1 241,85 50 755,14 zł
Grudzień 48 700,00 0,00 0,00 813,29 1 241,85 50 755,14 zł
Rocznie 584 400,00 15 398,35 10 255,05 9 759,48 14 902,20 634 715,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 48 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 440 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 58 674 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 48700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 48 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 36 799 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 753 zł
Ubezpieczenie rentowe 731 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 889 zł
Zaliczka na podatek 2 528 zł
Całość - kwota brutto 48 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 48 700,00 4 753,12 730,50 0,00 3 889,47 34 573,00 2 528,00 36 798,91
Luty 48 700,00 4 753,12 730,50 0,00 3 889,47 34 573,00 2 528,00 36 798,91
Marzec 48 700,00 4 753,12 730,50 0,00 3 889,47 34 573,00 2 528,00 36 798,91
Kwiecień 48 700,00 1 138,99 175,05 0,00 4 264,74 37 909,00 2 772,00 40 349,22
Maj 48 700,00 0,00 0,00 0,00 4 383,00 38 960,00 2 849,00 41 468,00
Czerwiec 48 700,00 0,00 0,00 0,00 4 383,00 38 960,00 2 849,00 41 468,00
Lipiec 48 700,00 0,00 0,00 0,00 4 383,00 38 960,00 2 849,00 41 468,00
Sierpień 48 700,00 0,00 0,00 0,00 4 383,00 38 960,00 2 849,00 41 468,00
Wrzesień 48 700,00 0,00 0,00 0,00 4 383,00 38 960,00 2 849,00 41 468,00
Październik 48 700,00 0,00 0,00 0,00 4 383,00 38 960,00 2 849,00 41 468,00
Listopad 48 700,00 0,00 0,00 0,00 4 383,00 38 960,00 2 849,00 41 468,00
Grudzień 48 700,00 0,00 0,00 0,00 4 383,00 38 960,00 2 849,00 41 468,00
Rocznie 584 400,00 15 398,35 2 366,55 0,00 50 997,15 453 308,00 33 148,00 482 489,95
Wynagrodzenie pracownika 48 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 753 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 166 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 193 zł
FGŚP 49 zł
Cała kwota 57 860 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 48 700,00 4 753,12 3 165,50 0,00 1 241,85 57 860,47 zł
Luty 48 700,00 4 753,12 3 165,50 0,00 1 241,85 57 860,47 zł
Marzec 48 700,00 4 753,12 3 165,50 0,00 1 241,85 57 860,47 zł
Kwiecień 48 700,00 1 138,99 758,55 0,00 1 241,85 51 839,39 zł
Maj 48 700,00 0,00 0,00 0,00 1 241,85 49 941,85 zł
Czerwiec 48 700,00 0,00 0,00 0,00 1 241,85 49 941,85 zł
Lipiec 48 700,00 0,00 0,00 0,00 1 241,85 49 941,85 zł
Sierpień 48 700,00 0,00 0,00 0,00 1 241,85 49 941,85 zł
Wrzesień 48 700,00 0,00 0,00 0,00 1 241,85 49 941,85 zł
Październik 48 700,00 0,00 0,00 0,00 1 241,85 49 941,85 zł
Listopad 48 700,00 0,00 0,00 0,00 1 241,85 49 941,85 zł
Grudzień 48 700,00 0,00 0,00 0,00 1 241,85 49 941,85 zł
Rocznie 584 400,00 15 398,35 10 255,05 0,00 14 902,20 624 955,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 48 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 799 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 57 860 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 48700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 48 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 42 077 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 623 zł
Całość - kwota brutto 48 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 48 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 960,00 6 623,00 42 077,00
Luty 48 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 960,00 6 623,00 42 077,00
Marzec 48 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 960,00 6 623,00 42 077,00
Kwiecień 48 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 960,00 6 623,00 42 077,00
Maj 48 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 960,00 6 623,00 42 077,00
Czerwiec 48 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 960,00 6 623,00 42 077,00
Lipiec 48 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 960,00 6 623,00 42 077,00
Sierpień 48 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 960,00 6 623,00 42 077,00
Wrzesień 48 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 960,00 6 623,00 42 077,00
Październik 48 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 960,00 6 623,00 42 077,00
Listopad 48 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 960,00 6 623,00 42 077,00
Grudzień 48 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 960,00 6 623,00 42 077,00
Rocznie 584 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467 520,00 79 476,00 504 924,00
Wynagrodzenie pracownika 48 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 48 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 48 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 700,00 zł
Luty 48 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 700,00 zł
Marzec 48 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 700,00 zł
Kwiecień 48 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 700,00 zł
Maj 48 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 700,00 zł
Czerwiec 48 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 700,00 zł
Lipiec 48 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 700,00 zł
Sierpień 48 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 700,00 zł
Wrzesień 48 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 700,00 zł
Październik 48 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 700,00 zł
Listopad 48 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 700,00 zł
Grudzień 48 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 700,00 zł
Rocznie 584 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 48 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 42 077 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 48 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 48700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 48 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 40 412 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 7 906 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 48 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 48 700,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 7 906,00 0,00 40 412,19
Luty 48 700,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 9 687,00 0,00 38 631,19
Marzec 48 700,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 15 211,00 0,00 33 107,19
Kwiecień 48 700,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 15 211,00 0,00 33 107,19
Maj 48 700,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 15 211,00 0,00 33 107,19
Czerwiec 48 700,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 15 211,00 0,00 33 107,19
Lipiec 48 700,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 15 133,00 0,00 32 939,99
Sierpień 48 700,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 15 133,00 0,00 32 939,99
Wrzesień 48 700,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 15 133,00 0,00 32 939,99
Październik 48 700,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 15 133,00 0,00 32 939,99
Listopad 48 700,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 15 133,00 0,00 32 939,99
Grudzień 48 700,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 15 133,00 0,00 32 939,99
Rocznie 584 400,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 169 235,00 0,00 409 112,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 48 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 40 412 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ