Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 49100 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 49 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 792 zł
Ubezpieczenie rentowe 737 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 203 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 813 zł
Zaliczka na podatek 6 735 zł
Całość - kwota brutto 49 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 49 100,00 4 792,16 736,50 1 202,95 3 813,16 42 118,00 6 735,00 31 820,23
Luty 49 100,00 4 792,16 736,50 1 202,95 3 813,16 42 118,00 6 735,00 31 820,23
Marzec 49 100,00 4 792,16 736,50 1 202,95 3 813,16 42 118,00 7 688,00 30 867,23
Kwiecień 49 100,00 2 963,14 455,40 1 202,95 4 003,07 44 229,00 14 153,00 26 322,44
Maj 49 100,00 0,00 0,00 1 202,95 4 310,73 47 647,00 15 247,00 28 339,32
Czerwiec 49 100,00 0,00 0,00 1 202,95 4 310,73 47 647,00 15 247,00 28 339,32
Lipiec 49 100,00 0,00 0,00 1 202,95 4 310,73 47 647,00 15 247,00 28 339,32
Sierpień 49 100,00 0,00 0,00 1 202,95 4 310,73 47 647,00 15 247,00 28 339,32
Wrzesień 49 100,00 0,00 0,00 1 202,95 4 310,73 47 647,00 15 247,00 28 339,32
Październik 49 100,00 0,00 0,00 1 202,95 4 310,73 47 647,00 15 247,00 28 339,32
Listopad 49 100,00 0,00 0,00 1 202,95 4 310,73 47 647,00 15 247,00 28 339,32
Grudzień 49 100,00 0,00 0,00 1 202,95 4 310,73 47 647,00 15 247,00 28 339,32
Rocznie 589 200,00 17 339,62 2 664,90 14 435,40 49 928,39 551 759,00 107 357,00 347 544,69
Wynagrodzenie pracownika 49 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 792 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 192 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 820 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 203 zł
FGŚP 49 zł
Cała kwota 59 156 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 49 100,00 4 792,16 3 191,50 819,97 1 252,05 59 155,68 zł
Luty 49 100,00 4 792,16 3 191,50 819,97 1 252,05 59 155,68 zł
Marzec 49 100,00 4 792,16 3 191,50 819,97 1 252,05 59 155,68 zł
Kwiecień 49 100,00 2 963,14 1 973,40 819,97 1 252,05 56 108,56 zł
Maj 49 100,00 0,00 0,00 819,97 1 252,05 51 172,02 zł
Czerwiec 49 100,00 0,00 0,00 819,97 1 252,05 51 172,02 zł
Lipiec 49 100,00 0,00 0,00 819,97 1 252,05 51 172,02 zł
Sierpień 49 100,00 0,00 0,00 819,97 1 252,05 51 172,02 zł
Wrzesień 49 100,00 0,00 0,00 819,97 1 252,05 51 172,02 zł
Październik 49 100,00 0,00 0,00 819,97 1 252,05 51 172,02 zł
Listopad 49 100,00 0,00 0,00 819,97 1 252,05 51 172,02 zł
Grudzień 49 100,00 0,00 0,00 819,97 1 252,05 51 172,02 zł
Rocznie 589 200,00 17 339,62 11 547,90 9 839,64 15 024,60 642 951,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 49 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 820 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 49 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 59 156 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 49100 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 49 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 724 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 792 zł
Ubezpieczenie rentowe 737 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 921 zł
Zaliczka na podatek 5 926 zł
Całość - kwota brutto 49 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 49 100,00 4 792,16 736,50 0,00 3 921,42 34 857,00 5 926,00 33 724,23
Luty 49 100,00 4 792,16 736,50 0,00 3 921,42 34 857,00 5 926,00 33 724,23
Marzec 49 100,00 4 792,16 736,50 0,00 3 921,42 34 857,00 5 926,00 33 724,23
Kwiecień 49 100,00 2 963,14 455,40 0,00 4 111,33 36 545,00 6 213,00 35 357,48
Maj 49 100,00 0,00 0,00 0,00 4 419,00 39 280,00 6 678,00 38 003,40
Czerwiec 49 100,00 0,00 0,00 0,00 4 419,00 39 280,00 6 678,00 38 003,40
Lipiec 49 100,00 0,00 0,00 0,00 4 419,00 39 280,00 6 678,00 38 003,40
Sierpień 49 100,00 0,00 0,00 0,00 4 419,00 39 280,00 6 678,00 38 003,40
Wrzesień 49 100,00 0,00 0,00 0,00 4 419,00 39 280,00 6 678,00 38 003,40
Październik 49 100,00 0,00 0,00 0,00 4 419,00 39 280,00 6 678,00 38 003,40
Listopad 49 100,00 0,00 0,00 0,00 4 419,00 39 280,00 6 678,00 38 003,40
Grudzień 49 100,00 0,00 0,00 0,00 4 419,00 39 280,00 6 678,00 38 003,40
Rocznie 589 200,00 17 339,62 2 664,90 0,00 51 227,59 455 356,00 33 295,00 440 557,37
Wynagrodzenie pracownika 49 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 792 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 192 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 203 zł
FGŚP 49 zł
Cała kwota 58 336 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 49 100,00 4 792,16 3 191,50 0,00 1 252,05 58 335,71 zł
Luty 49 100,00 4 792,16 3 191,50 0,00 1 252,05 58 335,71 zł
Marzec 49 100,00 4 792,16 3 191,50 0,00 1 252,05 58 335,71 zł
Kwiecień 49 100,00 2 963,14 1 973,40 0,00 1 252,05 55 288,59 zł
Maj 49 100,00 0,00 0,00 0,00 1 252,05 50 352,05 zł
Czerwiec 49 100,00 0,00 0,00 0,00 1 252,05 50 352,05 zł
Lipiec 49 100,00 0,00 0,00 0,00 1 252,05 50 352,05 zł
Sierpień 49 100,00 0,00 0,00 0,00 1 252,05 50 352,05 zł
Wrzesień 49 100,00 0,00 0,00 0,00 1 252,05 50 352,05 zł
Październik 49 100,00 0,00 0,00 0,00 1 252,05 50 352,05 zł
Listopad 49 100,00 0,00 0,00 0,00 1 252,05 50 352,05 zł
Grudzień 49 100,00 0,00 0,00 0,00 1 252,05 50 352,05 zł
Rocznie 589 200,00 17 339,62 11 547,90 0,00 15 024,60 633 112,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 49 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 724 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 49 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 58 336 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 49100 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 49 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 42 422 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 678 zł
Całość - kwota brutto 49 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 49 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 280,00 6 678,00 42 422,00
Luty 49 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 280,00 6 678,00 42 422,00
Marzec 49 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 280,00 6 678,00 42 422,00
Kwiecień 49 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 280,00 6 678,00 42 422,00
Maj 49 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 280,00 6 678,00 42 422,00
Czerwiec 49 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 280,00 6 678,00 42 422,00
Lipiec 49 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 280,00 6 678,00 42 422,00
Sierpień 49 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 280,00 6 678,00 42 422,00
Wrzesień 49 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 280,00 6 678,00 42 422,00
Październik 49 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 280,00 6 678,00 42 422,00
Listopad 49 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 280,00 6 678,00 42 422,00
Grudzień 49 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 280,00 6 678,00 42 422,00
Rocznie 589 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471 360,00 80 136,00 509 064,00
Wynagrodzenie pracownika 49 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 49 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 49 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 100,00 zł
Luty 49 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 100,00 zł
Marzec 49 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 100,00 zł
Kwiecień 49 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 100,00 zł
Maj 49 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 100,00 zł
Czerwiec 49 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 100,00 zł
Lipiec 49 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 100,00 zł
Sierpień 49 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 100,00 zł
Wrzesień 49 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 100,00 zł
Październik 49 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 100,00 zł
Listopad 49 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 100,00 zł
Grudzień 49 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 100,00 zł
Rocznie 589 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 49 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 42 422 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 49 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 49 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 49100 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 49 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 31 194 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 419 zł
Zaliczka na podatek 13 487 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 49 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 49 100,00 0,00 0,00 0,00 4 419,00 0,00 13 487,00 0,00 31 194,00
Luty 49 100,00 0,00 0,00 0,00 4 419,00 0,00 15 287,00 0,00 29 394,00
Marzec 49 100,00 0,00 0,00 0,00 4 419,00 0,00 15 287,00 0,00 29 394,00
Kwiecień 49 100,00 0,00 0,00 0,00 4 419,00 0,00 15 287,00 0,00 29 394,00
Maj 49 100,00 0,00 0,00 0,00 4 419,00 0,00 15 287,00 0,00 29 394,00
Czerwiec 49 100,00 0,00 0,00 0,00 4 419,00 0,00 15 287,00 0,00 29 394,00
Lipiec 49 100,00 176,27 72,24 0,00 4 419,00 15,08 15 203,00 0,00 29 214,41
Sierpień 49 100,00 176,27 72,24 0,00 4 419,00 15,08 15 203,00 0,00 29 214,41
Wrzesień 49 100,00 176,27 72,24 0,00 4 419,00 15,08 15 203,00 0,00 29 214,41
Październik 49 100,00 176,27 72,24 0,00 4 419,00 15,08 15 203,00 0,00 29 214,41
Listopad 49 100,00 176,27 72,24 0,00 4 419,00 15,08 15 203,00 0,00 29 214,41
Grudzień 49 100,00 176,27 72,24 0,00 4 419,00 15,08 15 203,00 0,00 29 214,41
Rocznie 589 200,00 1 057,62 433,44 0,00 53 028,00 0,00 181 140,00 0,00 353 450,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 49 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 194 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.