Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 48400 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 48 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 374 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 724 zł
Ubezpieczenie rentowe 726 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 186 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 759 zł
Zaliczka na podatek 6 632 zł
Całość - kwota brutto 48 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 48 400,00 4 723,84 726,00 1 185,80 3 758,79 41 514,00 6 632,00 31 373,57
Luty 48 400,00 4 723,84 726,00 1 185,80 3 758,79 41 514,00 6 632,00 31 373,57
Marzec 48 400,00 4 723,84 726,00 1 185,80 3 758,79 41 514,00 7 314,00 30 691,57
Kwiecień 48 400,00 3 168,10 486,90 1 185,80 3 920,33 43 309,00 13 859,00 25 779,87
Maj 48 400,00 0,00 0,00 1 185,80 4 249,28 46 964,00 15 028,00 27 936,92
Czerwiec 48 400,00 0,00 0,00 1 185,80 4 249,28 46 964,00 15 028,00 27 936,92
Lipiec 48 400,00 0,00 0,00 1 185,80 4 249,28 46 964,00 15 028,00 27 936,92
Sierpień 48 400,00 0,00 0,00 1 185,80 4 249,28 46 964,00 15 028,00 27 936,92
Wrzesień 48 400,00 0,00 0,00 1 185,80 4 249,28 46 964,00 15 028,00 27 936,92
Październik 48 400,00 0,00 0,00 1 185,80 4 249,28 46 964,00 15 028,00 27 936,92
Listopad 48 400,00 0,00 0,00 1 185,80 4 249,28 46 964,00 15 028,00 27 936,92
Grudzień 48 400,00 0,00 0,00 1 185,80 4 249,28 46 964,00 15 028,00 27 936,92
Rocznie 580 800,00 17 339,62 2 664,90 14 229,60 49 190,94 543 563,00 105 474,00 342 713,94
Wynagrodzenie pracownika 48 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 724 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 146 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 808 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 186 zł
FGŚP 48 zł
Cała kwota 58 312 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 48 400,00 4 723,84 3 146,00 808,28 1 234,20 58 312,32 zł
Luty 48 400,00 4 723,84 3 146,00 808,28 1 234,20 58 312,32 zł
Marzec 48 400,00 4 723,84 3 146,00 808,28 1 234,20 58 312,32 zł
Kwiecień 48 400,00 3 168,10 2 109,90 808,28 1 234,20 55 720,48 zł
Maj 48 400,00 0,00 0,00 808,28 1 234,20 50 442,48 zł
Czerwiec 48 400,00 0,00 0,00 808,28 1 234,20 50 442,48 zł
Lipiec 48 400,00 0,00 0,00 808,28 1 234,20 50 442,48 zł
Sierpień 48 400,00 0,00 0,00 808,28 1 234,20 50 442,48 zł
Wrzesień 48 400,00 0,00 0,00 808,28 1 234,20 50 442,48 zł
Październik 48 400,00 0,00 0,00 808,28 1 234,20 50 442,48 zł
Listopad 48 400,00 0,00 0,00 808,28 1 234,20 50 442,48 zł
Grudzień 48 400,00 0,00 0,00 808,28 1 234,20 50 442,48 zł
Rocznie 580 800,00 17 339,62 11 547,90 9 699,36 14 810,40 634 197,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 48 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 374 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 58 312 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 48400 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 48 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 243 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 724 zł
Ubezpieczenie rentowe 726 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 866 zł
Zaliczka na podatek 5 841 zł
Całość - kwota brutto 48 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 48 400,00 4 723,84 726,00 0,00 3 865,51 34 360,00 5 841,00 33 243,45
Luty 48 400,00 4 723,84 726,00 0,00 3 865,51 34 360,00 5 841,00 33 243,45
Marzec 48 400,00 4 723,84 726,00 0,00 3 865,51 34 360,00 5 841,00 33 243,45
Kwiecień 48 400,00 3 168,10 486,90 0,00 4 027,05 35 796,00 6 085,00 34 632,63
Maj 48 400,00 0,00 0,00 0,00 4 356,00 38 720,00 6 582,00 37 461,60
Czerwiec 48 400,00 0,00 0,00 0,00 4 356,00 38 720,00 6 582,00 37 461,60
Lipiec 48 400,00 0,00 0,00 0,00 4 356,00 38 720,00 6 582,00 37 461,60
Sierpień 48 400,00 0,00 0,00 0,00 4 356,00 38 720,00 6 582,00 37 461,60
Wrzesień 48 400,00 0,00 0,00 0,00 4 356,00 38 720,00 6 582,00 37 461,60
Październik 48 400,00 0,00 0,00 0,00 4 356,00 38 720,00 6 582,00 37 461,60
Listopad 48 400,00 0,00 0,00 0,00 4 356,00 38 720,00 6 582,00 37 461,60
Grudzień 48 400,00 0,00 0,00 0,00 4 356,00 38 720,00 6 582,00 37 461,60
Rocznie 580 800,00 17 339,62 2 664,90 0,00 50 471,58 448 636,00 32 805,00 434 055,78
Wynagrodzenie pracownika 48 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 724 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 146 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 186 zł
FGŚP 48 zł
Cała kwota 57 504 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 48 400,00 4 723,84 3 146,00 0,00 1 234,20 57 504,04 zł
Luty 48 400,00 4 723,84 3 146,00 0,00 1 234,20 57 504,04 zł
Marzec 48 400,00 4 723,84 3 146,00 0,00 1 234,20 57 504,04 zł
Kwiecień 48 400,00 3 168,10 2 109,90 0,00 1 234,20 54 912,20 zł
Maj 48 400,00 0,00 0,00 0,00 1 234,20 49 634,20 zł
Czerwiec 48 400,00 0,00 0,00 0,00 1 234,20 49 634,20 zł
Lipiec 48 400,00 0,00 0,00 0,00 1 234,20 49 634,20 zł
Sierpień 48 400,00 0,00 0,00 0,00 1 234,20 49 634,20 zł
Wrzesień 48 400,00 0,00 0,00 0,00 1 234,20 49 634,20 zł
Październik 48 400,00 0,00 0,00 0,00 1 234,20 49 634,20 zł
Listopad 48 400,00 0,00 0,00 0,00 1 234,20 49 634,20 zł
Grudzień 48 400,00 0,00 0,00 0,00 1 234,20 49 634,20 zł
Rocznie 580 800,00 17 339,62 11 547,90 0,00 14 810,40 624 497,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 48 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 243 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 57 504 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 48400 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 48 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 41 818 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 582 zł
Całość - kwota brutto 48 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 48 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 720,00 6 582,00 41 818,00
Luty 48 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 720,00 6 582,00 41 818,00
Marzec 48 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 720,00 6 582,00 41 818,00
Kwiecień 48 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 720,00 6 582,00 41 818,00
Maj 48 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 720,00 6 582,00 41 818,00
Czerwiec 48 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 720,00 6 582,00 41 818,00
Lipiec 48 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 720,00 6 582,00 41 818,00
Sierpień 48 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 720,00 6 582,00 41 818,00
Wrzesień 48 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 720,00 6 582,00 41 818,00
Październik 48 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 720,00 6 582,00 41 818,00
Listopad 48 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 720,00 6 582,00 41 818,00
Grudzień 48 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 720,00 6 582,00 41 818,00
Rocznie 580 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464 640,00 78 984,00 501 816,00
Wynagrodzenie pracownika 48 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 48 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 48 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 400,00 zł
Luty 48 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 400,00 zł
Marzec 48 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 400,00 zł
Kwiecień 48 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 400,00 zł
Maj 48 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 400,00 zł
Czerwiec 48 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 400,00 zł
Lipiec 48 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 400,00 zł
Sierpień 48 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 400,00 zł
Wrzesień 48 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 400,00 zł
Październik 48 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 400,00 zł
Listopad 48 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 400,00 zł
Grudzień 48 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 400,00 zł
Rocznie 580 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 48 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 41 818 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 48 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 48400 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 48 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 30 781 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 356 zł
Zaliczka na podatek 13 263 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 48 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 48 400,00 0,00 0,00 0,00 4 356,00 0,00 13 263,00 0,00 30 781,00
Luty 48 400,00 0,00 0,00 0,00 4 356,00 0,00 15 063,00 0,00 28 981,00
Marzec 48 400,00 0,00 0,00 0,00 4 356,00 0,00 15 063,00 0,00 28 981,00
Kwiecień 48 400,00 0,00 0,00 0,00 4 356,00 0,00 15 063,00 0,00 28 981,00
Maj 48 400,00 0,00 0,00 0,00 4 356,00 0,00 15 063,00 0,00 28 981,00
Czerwiec 48 400,00 0,00 0,00 0,00 4 356,00 0,00 15 063,00 0,00 28 981,00
Lipiec 48 400,00 176,27 72,24 0,00 4 356,00 15,08 14 979,00 0,00 28 801,41
Sierpień 48 400,00 176,27 72,24 0,00 4 356,00 15,08 14 979,00 0,00 28 801,41
Wrzesień 48 400,00 176,27 72,24 0,00 4 356,00 15,08 14 979,00 0,00 28 801,41
Październik 48 400,00 176,27 72,24 0,00 4 356,00 15,08 14 979,00 0,00 28 801,41
Listopad 48 400,00 176,27 72,24 0,00 4 356,00 15,08 14 979,00 0,00 28 801,41
Grudzień 48 400,00 176,27 72,24 0,00 4 356,00 15,08 14 979,00 0,00 28 801,41
Rocznie 580 800,00 1 057,62 433,44 0,00 52 272,00 0,00 178 452,00 0,00 348 494,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 48 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 781 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.