Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 49000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 49 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 733 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 782 zł
Ubezpieczenie rentowe 735 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 201 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 805 zł
Zaliczka na podatek 4 744 zł
Całość - kwota brutto 49 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 49 000,00 4 782,40 735,00 1 200,50 3 805,39 42 032,00 4 744,00 33 732,71
Luty 49 000,00 4 782,40 735,00 1 200,50 3 805,39 42 032,00 4 744,00 33 732,71
Marzec 49 000,00 4 782,40 735,00 1 200,50 3 805,39 42 032,00 5 963,00 32 513,71
Kwiecień 49 000,00 4 782,40 735,00 1 200,50 3 805,39 42 032,00 13 450,00 25 026,71
Maj 49 000,00 1 176,08 180,75 1 200,50 4 179,84 46 193,00 14 782,00 27 480,83
Czerwiec 49 000,00 0,00 0,00 1 200,50 4 301,96 47 550,00 15 216,00 28 281,54
Lipiec 49 000,00 0,00 0,00 1 200,50 4 301,96 47 550,00 15 216,00 28 281,54
Sierpień 49 000,00 0,00 0,00 1 200,50 4 301,96 47 550,00 15 216,00 28 281,54
Wrzesień 49 000,00 0,00 0,00 1 200,50 4 301,96 47 550,00 15 216,00 28 281,54
Październik 49 000,00 0,00 0,00 1 200,50 4 301,96 47 550,00 15 216,00 28 281,54
Listopad 49 000,00 0,00 0,00 1 200,50 4 301,96 47 550,00 15 216,00 28 281,54
Grudzień 49 000,00 0,00 0,00 1 200,50 4 301,96 47 550,00 15 216,00 28 281,54
Rocznie 588 000,00 20 305,68 3 120,75 14 406,00 49 515,12 547 171,00 100 679,00 350 457,45
Wynagrodzenie pracownika 49 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 782 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 185 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 818 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 201 zł
FGŚP 49 zł
Cała kwota 59 035 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 49 000,00 4 782,40 3 185,00 818,30 1 249,50 59 035,20 zł
Luty 49 000,00 4 782,40 3 185,00 818,30 1 249,50 59 035,20 zł
Marzec 49 000,00 4 782,40 3 185,00 818,30 1 249,50 59 035,20 zł
Kwiecień 49 000,00 4 782,40 3 185,00 818,30 1 249,50 59 035,20 zł
Maj 49 000,00 1 176,08 783,25 818,30 1 249,50 53 027,13 zł
Czerwiec 49 000,00 0,00 0,00 818,30 1 249,50 51 067,80 zł
Lipiec 49 000,00 0,00 0,00 818,30 1 249,50 51 067,80 zł
Sierpień 49 000,00 0,00 0,00 818,30 1 249,50 51 067,80 zł
Wrzesień 49 000,00 0,00 0,00 818,30 1 249,50 51 067,80 zł
Październik 49 000,00 0,00 0,00 818,30 1 249,50 51 067,80 zł
Listopad 49 000,00 0,00 0,00 818,30 1 249,50 51 067,80 zł
Grudzień 49 000,00 0,00 0,00 818,30 1 249,50 51 067,80 zł
Rocznie 588 000,00 20 305,68 13 523,25 9 819,60 14 994,00 646 642,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 49 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 733 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 49 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 59 035 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 49000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 49 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 395 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 782 zł
Ubezpieczenie rentowe 735 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 913 zł
Zaliczka na podatek 4 174 zł
Całość - kwota brutto 49 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 49 000,00 4 782,40 735,00 0,00 3 913,43 34 786,00 4 174,00 35 394,85
Luty 49 000,00 4 782,40 735,00 0,00 3 913,43 34 786,00 4 174,00 35 394,85
Marzec 49 000,00 4 782,40 735,00 0,00 3 913,43 34 786,00 4 174,00 35 394,85
Kwiecień 49 000,00 4 782,40 735,00 0,00 3 913,43 34 786,00 4 174,00 35 394,85
Maj 49 000,00 1 176,08 180,75 0,00 4 287,89 38 115,00 4 574,00 38 781,48
Czerwiec 49 000,00 0,00 0,00 0,00 4 410,00 39 200,00 4 704,00 39 886,00
Lipiec 49 000,00 0,00 0,00 0,00 4 410,00 39 200,00 4 704,00 39 886,00
Sierpień 49 000,00 0,00 0,00 0,00 4 410,00 39 200,00 4 704,00 39 886,00
Wrzesień 49 000,00 0,00 0,00 0,00 4 410,00 39 200,00 4 704,00 39 886,00
Październik 49 000,00 0,00 0,00 0,00 4 410,00 39 200,00 4 704,00 39 886,00
Listopad 49 000,00 0,00 0,00 0,00 4 410,00 39 200,00 4 704,00 39 886,00
Grudzień 49 000,00 0,00 0,00 0,00 4 410,00 39 200,00 4 704,00 39 886,00
Rocznie 588 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 50 811,61 451 659,00 3 388,00 459 562,88
Wynagrodzenie pracownika 49 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 782 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 185 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 201 zł
FGŚP 49 zł
Cała kwota 58 217 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 49 000,00 4 782,40 3 185,00 0,00 1 249,50 58 216,90 zł
Luty 49 000,00 4 782,40 3 185,00 0,00 1 249,50 58 216,90 zł
Marzec 49 000,00 4 782,40 3 185,00 0,00 1 249,50 58 216,90 zł
Kwiecień 49 000,00 4 782,40 3 185,00 0,00 1 249,50 58 216,90 zł
Maj 49 000,00 1 176,08 783,25 0,00 1 249,50 52 208,83 zł
Czerwiec 49 000,00 0,00 0,00 0,00 1 249,50 50 249,50 zł
Lipiec 49 000,00 0,00 0,00 0,00 1 249,50 50 249,50 zł
Sierpień 49 000,00 0,00 0,00 0,00 1 249,50 50 249,50 zł
Wrzesień 49 000,00 0,00 0,00 0,00 1 249,50 50 249,50 zł
Październik 49 000,00 0,00 0,00 0,00 1 249,50 50 249,50 zł
Listopad 49 000,00 0,00 0,00 0,00 1 249,50 50 249,50 zł
Grudzień 49 000,00 0,00 0,00 0,00 1 249,50 50 249,50 zł
Rocznie 588 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 14 994,00 636 822,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 49 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 395 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 49 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 58 217 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 49000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 49 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 42 336 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 664 zł
Całość - kwota brutto 49 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 200,00 6 664,00 42 336,00
Luty 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 200,00 6 664,00 42 336,00
Marzec 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 200,00 6 664,00 42 336,00
Kwiecień 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 200,00 6 664,00 42 336,00
Maj 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 200,00 6 664,00 42 336,00
Czerwiec 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 200,00 6 664,00 42 336,00
Lipiec 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 200,00 6 664,00 42 336,00
Sierpień 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 200,00 6 664,00 42 336,00
Wrzesień 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 200,00 6 664,00 42 336,00
Październik 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 200,00 6 664,00 42 336,00
Listopad 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 200,00 6 664,00 42 336,00
Grudzień 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 200,00 6 664,00 42 336,00
Rocznie 588 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 400,00 79 968,00 508 032,00
Wynagrodzenie pracownika 49 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 49 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 000,00 zł
Luty 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 000,00 zł
Marzec 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 000,00 zł
Kwiecień 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 000,00 zł
Maj 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 000,00 zł
Czerwiec 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 000,00 zł
Lipiec 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 000,00 zł
Sierpień 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 000,00 zł
Wrzesień 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 000,00 zł
Październik 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 000,00 zł
Listopad 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 000,00 zł
Grudzień 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 000,00 zł
Rocznie 588 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 49 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 42 336 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 49 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 49 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 49000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 49 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 31 135 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 410 zł
Zaliczka na podatek 13 455 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 49 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 49 000,00 0,00 0,00 0,00 4 410,00 0,00 13 455,00 0,00 31 135,00
Luty 49 000,00 0,00 0,00 0,00 4 410,00 0,00 15 255,00 0,00 29 335,00
Marzec 49 000,00 0,00 0,00 0,00 4 410,00 0,00 15 255,00 0,00 29 335,00
Kwiecień 49 000,00 0,00 0,00 0,00 4 410,00 0,00 15 255,00 0,00 29 335,00
Maj 49 000,00 0,00 0,00 0,00 4 410,00 0,00 15 255,00 0,00 29 335,00
Czerwiec 49 000,00 0,00 0,00 0,00 4 410,00 0,00 15 255,00 0,00 29 335,00
Lipiec 49 000,00 176,27 72,24 0,00 4 410,00 15,08 15 171,00 0,00 29 155,41
Sierpień 49 000,00 176,27 72,24 0,00 4 410,00 15,08 15 171,00 0,00 29 155,41
Wrzesień 49 000,00 176,27 72,24 0,00 4 410,00 15,08 15 171,00 0,00 29 155,41
Październik 49 000,00 176,27 72,24 0,00 4 410,00 15,08 15 171,00 0,00 29 155,41
Listopad 49 000,00 176,27 72,24 0,00 4 410,00 15,08 15 171,00 0,00 29 155,41
Grudzień 49 000,00 176,27 72,24 0,00 4 410,00 15,08 15 171,00 0,00 29 155,41
Rocznie 588 000,00 1 057,62 433,44 0,00 52 920,00 0,00 180 756,00 0,00 352 742,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 49 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 135 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.