Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 48300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 48 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 256 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 714 zł
Ubezpieczenie rentowe 725 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 183 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 751 zł
Zaliczka na podatek 4 671 zł
Całość - kwota brutto 48 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 48 300,00 4 714,08 724,50 1 183,35 3 751,03 41 428,00 4 671,00 33 256,04
Luty 48 300,00 4 714,08 724,50 1 183,35 3 751,03 41 428,00 4 671,00 33 256,04
Marzec 48 300,00 4 714,08 724,50 1 183,35 3 751,03 41 428,00 5 528,00 32 399,04
Kwiecień 48 300,00 4 714,08 724,50 1 183,35 3 751,03 41 428,00 13 257,00 24 670,04
Maj 48 300,00 1 449,36 222,75 1 183,35 4 090,01 45 195,00 14 462,00 26 892,53
Czerwiec 48 300,00 0,00 0,00 1 183,35 4 240,50 46 867,00 14 997,00 27 879,15
Lipiec 48 300,00 0,00 0,00 1 183,35 4 240,50 46 867,00 14 997,00 27 879,15
Sierpień 48 300,00 0,00 0,00 1 183,35 4 240,50 46 867,00 14 997,00 27 879,15
Wrzesień 48 300,00 0,00 0,00 1 183,35 4 240,50 46 867,00 14 997,00 27 879,15
Październik 48 300,00 0,00 0,00 1 183,35 4 240,50 46 867,00 14 997,00 27 879,15
Listopad 48 300,00 0,00 0,00 1 183,35 4 240,50 46 867,00 14 997,00 27 879,15
Grudzień 48 300,00 0,00 0,00 1 183,35 4 240,50 46 867,00 14 997,00 27 879,15
Rocznie 579 600,00 20 305,68 3 120,75 14 200,20 48 777,63 538 976,00 98 794,00 345 627,74
Wynagrodzenie pracownika 48 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 714 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 140 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 807 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 183 zł
FGŚP 48 zł
Cała kwota 58 192 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 48 300,00 4 714,08 3 139,50 806,61 1 231,65 58 191,84 zł
Luty 48 300,00 4 714,08 3 139,50 806,61 1 231,65 58 191,84 zł
Marzec 48 300,00 4 714,08 3 139,50 806,61 1 231,65 58 191,84 zł
Kwiecień 48 300,00 4 714,08 3 139,50 806,61 1 231,65 58 191,84 zł
Maj 48 300,00 1 449,36 965,25 806,61 1 231,65 52 752,87 zł
Czerwiec 48 300,00 0,00 0,00 806,61 1 231,65 50 338,26 zł
Lipiec 48 300,00 0,00 0,00 806,61 1 231,65 50 338,26 zł
Sierpień 48 300,00 0,00 0,00 806,61 1 231,65 50 338,26 zł
Wrzesień 48 300,00 0,00 0,00 806,61 1 231,65 50 338,26 zł
Październik 48 300,00 0,00 0,00 806,61 1 231,65 50 338,26 zł
Listopad 48 300,00 0,00 0,00 806,61 1 231,65 50 338,26 zł
Grudzień 48 300,00 0,00 0,00 806,61 1 231,65 50 338,26 zł
Rocznie 579 600,00 20 305,68 13 523,25 9 679,32 14 779,80 637 888,05 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 48 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 256 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 58 192 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 48300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 48 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 34 889 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 714 zł
Ubezpieczenie rentowe 725 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 858 zł
Zaliczka na podatek 4 115 zł
Całość - kwota brutto 48 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 48 300,00 4 714,08 724,50 0,00 3 857,53 34 289,00 4 115,00 34 889,21
Luty 48 300,00 4 714,08 724,50 0,00 3 857,53 34 289,00 4 115,00 34 889,21
Marzec 48 300,00 4 714,08 724,50 0,00 3 857,53 34 289,00 4 115,00 34 889,21
Kwiecień 48 300,00 4 714,08 724,50 0,00 3 857,53 34 289,00 4 115,00 34 889,21
Maj 48 300,00 1 449,36 222,75 0,00 4 196,51 37 302,00 4 476,00 37 955,14
Czerwiec 48 300,00 0,00 0,00 0,00 4 347,00 38 640,00 4 637,00 39 316,20
Lipiec 48 300,00 0,00 0,00 0,00 4 347,00 38 640,00 4 637,00 39 316,20
Sierpień 48 300,00 0,00 0,00 0,00 4 347,00 38 640,00 4 637,00 39 316,20
Wrzesień 48 300,00 0,00 0,00 0,00 4 347,00 38 640,00 4 637,00 39 316,20
Październik 48 300,00 0,00 0,00 0,00 4 347,00 38 640,00 4 637,00 39 316,20
Listopad 48 300,00 0,00 0,00 0,00 4 347,00 38 640,00 4 637,00 39 316,20
Grudzień 48 300,00 0,00 0,00 0,00 4 347,00 38 640,00 4 637,00 39 316,20
Rocznie 579 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 50 055,63 444 938,00 3 338,00 452 725,38
Wynagrodzenie pracownika 48 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 714 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 140 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 183 zł
FGŚP 48 zł
Cała kwota 57 385 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 48 300,00 4 714,08 3 139,50 0,00 1 231,65 57 385,23 zł
Luty 48 300,00 4 714,08 3 139,50 0,00 1 231,65 57 385,23 zł
Marzec 48 300,00 4 714,08 3 139,50 0,00 1 231,65 57 385,23 zł
Kwiecień 48 300,00 4 714,08 3 139,50 0,00 1 231,65 57 385,23 zł
Maj 48 300,00 1 449,36 965,25 0,00 1 231,65 51 946,26 zł
Czerwiec 48 300,00 0,00 0,00 0,00 1 231,65 49 531,65 zł
Lipiec 48 300,00 0,00 0,00 0,00 1 231,65 49 531,65 zł
Sierpień 48 300,00 0,00 0,00 0,00 1 231,65 49 531,65 zł
Wrzesień 48 300,00 0,00 0,00 0,00 1 231,65 49 531,65 zł
Październik 48 300,00 0,00 0,00 0,00 1 231,65 49 531,65 zł
Listopad 48 300,00 0,00 0,00 0,00 1 231,65 49 531,65 zł
Grudzień 48 300,00 0,00 0,00 0,00 1 231,65 49 531,65 zł
Rocznie 579 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 14 779,80 628 208,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 48 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 889 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 57 385 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 48300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 48 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 41 731 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 569 zł
Całość - kwota brutto 48 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 48 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 640,00 6 569,00 41 731,00
Luty 48 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 640,00 6 569,00 41 731,00
Marzec 48 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 640,00 6 569,00 41 731,00
Kwiecień 48 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 640,00 6 569,00 41 731,00
Maj 48 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 640,00 6 569,00 41 731,00
Czerwiec 48 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 640,00 6 569,00 41 731,00
Lipiec 48 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 640,00 6 569,00 41 731,00
Sierpień 48 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 640,00 6 569,00 41 731,00
Wrzesień 48 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 640,00 6 569,00 41 731,00
Październik 48 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 640,00 6 569,00 41 731,00
Listopad 48 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 640,00 6 569,00 41 731,00
Grudzień 48 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 640,00 6 569,00 41 731,00
Rocznie 579 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463 680,00 78 828,00 500 772,00
Wynagrodzenie pracownika 48 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 48 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 48 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 300,00 zł
Luty 48 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 300,00 zł
Marzec 48 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 300,00 zł
Kwiecień 48 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 300,00 zł
Maj 48 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 300,00 zł
Czerwiec 48 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 300,00 zł
Lipiec 48 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 300,00 zł
Sierpień 48 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 300,00 zł
Wrzesień 48 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 300,00 zł
Październik 48 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 300,00 zł
Listopad 48 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 300,00 zł
Grudzień 48 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 300,00 zł
Rocznie 579 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 48 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 41 731 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 48 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 48300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 48 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 30 722 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 347 zł
Zaliczka na podatek 13 231 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 48 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 48 300,00 0,00 0,00 0,00 4 347,00 0,00 13 231,00 0,00 30 722,00
Luty 48 300,00 0,00 0,00 0,00 4 347,00 0,00 15 031,00 0,00 28 922,00
Marzec 48 300,00 0,00 0,00 0,00 4 347,00 0,00 15 031,00 0,00 28 922,00
Kwiecień 48 300,00 0,00 0,00 0,00 4 347,00 0,00 15 031,00 0,00 28 922,00
Maj 48 300,00 0,00 0,00 0,00 4 347,00 0,00 15 031,00 0,00 28 922,00
Czerwiec 48 300,00 0,00 0,00 0,00 4 347,00 0,00 15 031,00 0,00 28 922,00
Lipiec 48 300,00 176,27 72,24 0,00 4 347,00 15,08 14 947,00 0,00 28 742,41
Sierpień 48 300,00 176,27 72,24 0,00 4 347,00 15,08 14 947,00 0,00 28 742,41
Wrzesień 48 300,00 176,27 72,24 0,00 4 347,00 15,08 14 947,00 0,00 28 742,41
Październik 48 300,00 176,27 72,24 0,00 4 347,00 15,08 14 947,00 0,00 28 742,41
Listopad 48 300,00 176,27 72,24 0,00 4 347,00 15,08 14 947,00 0,00 28 742,41
Grudzień 48 300,00 176,27 72,24 0,00 4 347,00 15,08 14 947,00 0,00 28 742,41
Rocznie 579 600,00 1 057,62 433,44 0,00 52 164,00 0,00 178 068,00 0,00 347 786,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 48 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 722 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.