Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 48500 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 48 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 392 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 734 zł
Ubezpieczenie rentowe 728 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 188 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 767 zł
Zaliczka na podatek 4 692 zł
Całość - kwota brutto 48 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 48 500,00 4 733,60 727,50 1 188,25 3 766,56 41 601,00 4 692,00 33 392,09
Luty 48 500,00 4 733,60 727,50 1 188,25 3 766,56 41 601,00 4 692,00 33 392,09
Marzec 48 500,00 4 733,60 727,50 1 188,25 3 766,56 41 601,00 5 653,00 32 431,09
Kwiecień 48 500,00 4 733,60 727,50 1 188,25 3 766,56 41 601,00 13 312,00 24 772,09
Maj 48 500,00 1 371,28 210,75 1 188,25 4 115,67 45 480,00 14 554,00 27 060,05
Czerwiec 48 500,00 0,00 0,00 1 188,25 4 258,06 47 062,00 15 060,00 27 993,69
Lipiec 48 500,00 0,00 0,00 1 188,25 4 258,06 47 062,00 15 060,00 27 993,69
Sierpień 48 500,00 0,00 0,00 1 188,25 4 258,06 47 062,00 15 060,00 27 993,69
Wrzesień 48 500,00 0,00 0,00 1 188,25 4 258,06 47 062,00 15 060,00 27 993,69
Październik 48 500,00 0,00 0,00 1 188,25 4 258,06 47 062,00 15 060,00 27 993,69
Listopad 48 500,00 0,00 0,00 1 188,25 4 258,06 47 062,00 15 060,00 27 993,69
Grudzień 48 500,00 0,00 0,00 1 188,25 4 258,06 47 062,00 15 060,00 27 993,69
Rocznie 582 000,00 20 305,68 3 120,75 14 259,00 48 988,33 541 318,00 99 336,00 347 003,24
Wynagrodzenie pracownika 48 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 734 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 153 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 810 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 188 zł
FGŚP 49 zł
Cała kwota 58 433 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 48 500,00 4 733,60 3 152,50 809,95 1 236,75 58 432,80 zł
Luty 48 500,00 4 733,60 3 152,50 809,95 1 236,75 58 432,80 zł
Marzec 48 500,00 4 733,60 3 152,50 809,95 1 236,75 58 432,80 zł
Kwiecień 48 500,00 4 733,60 3 152,50 809,95 1 236,75 58 432,80 zł
Maj 48 500,00 1 371,28 913,25 809,95 1 236,75 52 831,23 zł
Czerwiec 48 500,00 0,00 0,00 809,95 1 236,75 50 546,70 zł
Lipiec 48 500,00 0,00 0,00 809,95 1 236,75 50 546,70 zł
Sierpień 48 500,00 0,00 0,00 809,95 1 236,75 50 546,70 zł
Wrzesień 48 500,00 0,00 0,00 809,95 1 236,75 50 546,70 zł
Październik 48 500,00 0,00 0,00 809,95 1 236,75 50 546,70 zł
Listopad 48 500,00 0,00 0,00 809,95 1 236,75 50 546,70 zł
Grudzień 48 500,00 0,00 0,00 809,95 1 236,75 50 546,70 zł
Rocznie 582 000,00 20 305,68 13 523,25 9 719,40 14 841,00 640 389,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 48 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 392 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 58 433 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 48500 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 48 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 034 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 734 zł
Ubezpieczenie rentowe 728 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 874 zł
Zaliczka na podatek 4 132 zł
Całość - kwota brutto 48 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 48 500,00 4 733,60 727,50 0,00 3 873,50 34 431,00 4 132,00 35 033,68
Luty 48 500,00 4 733,60 727,50 0,00 3 873,50 34 431,00 4 132,00 35 033,68
Marzec 48 500,00 4 733,60 727,50 0,00 3 873,50 34 431,00 4 132,00 35 033,68
Kwiecień 48 500,00 4 733,60 727,50 0,00 3 873,50 34 431,00 4 132,00 35 033,68
Maj 48 500,00 1 371,28 210,75 0,00 4 222,62 37 534,00 4 504,00 38 191,27
Czerwiec 48 500,00 0,00 0,00 0,00 4 365,00 38 800,00 4 656,00 39 479,00
Lipiec 48 500,00 0,00 0,00 0,00 4 365,00 38 800,00 4 656,00 39 479,00
Sierpień 48 500,00 0,00 0,00 0,00 4 365,00 38 800,00 4 656,00 39 479,00
Wrzesień 48 500,00 0,00 0,00 0,00 4 365,00 38 800,00 4 656,00 39 479,00
Październik 48 500,00 0,00 0,00 0,00 4 365,00 38 800,00 4 656,00 39 479,00
Listopad 48 500,00 0,00 0,00 0,00 4 365,00 38 800,00 4 656,00 39 479,00
Grudzień 48 500,00 0,00 0,00 0,00 4 365,00 38 800,00 4 656,00 39 479,00
Rocznie 582 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 50 271,62 446 858,00 3 350,00 454 678,99
Wynagrodzenie pracownika 48 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 734 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 153 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 188 zł
FGŚP 49 zł
Cała kwota 57 623 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 48 500,00 4 733,60 3 152,50 0,00 1 236,75 57 622,85 zł
Luty 48 500,00 4 733,60 3 152,50 0,00 1 236,75 57 622,85 zł
Marzec 48 500,00 4 733,60 3 152,50 0,00 1 236,75 57 622,85 zł
Kwiecień 48 500,00 4 733,60 3 152,50 0,00 1 236,75 57 622,85 zł
Maj 48 500,00 1 371,28 913,25 0,00 1 236,75 52 021,28 zł
Czerwiec 48 500,00 0,00 0,00 0,00 1 236,75 49 736,75 zł
Lipiec 48 500,00 0,00 0,00 0,00 1 236,75 49 736,75 zł
Sierpień 48 500,00 0,00 0,00 0,00 1 236,75 49 736,75 zł
Wrzesień 48 500,00 0,00 0,00 0,00 1 236,75 49 736,75 zł
Październik 48 500,00 0,00 0,00 0,00 1 236,75 49 736,75 zł
Listopad 48 500,00 0,00 0,00 0,00 1 236,75 49 736,75 zł
Grudzień 48 500,00 0,00 0,00 0,00 1 236,75 49 736,75 zł
Rocznie 582 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 14 841,00 630 669,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 48 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 034 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 57 623 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 48500 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 48 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 41 904 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 596 zł
Całość - kwota brutto 48 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 48 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 800,00 6 596,00 41 904,00
Luty 48 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 800,00 6 596,00 41 904,00
Marzec 48 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 800,00 6 596,00 41 904,00
Kwiecień 48 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 800,00 6 596,00 41 904,00
Maj 48 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 800,00 6 596,00 41 904,00
Czerwiec 48 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 800,00 6 596,00 41 904,00
Lipiec 48 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 800,00 6 596,00 41 904,00
Sierpień 48 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 800,00 6 596,00 41 904,00
Wrzesień 48 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 800,00 6 596,00 41 904,00
Październik 48 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 800,00 6 596,00 41 904,00
Listopad 48 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 800,00 6 596,00 41 904,00
Grudzień 48 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 800,00 6 596,00 41 904,00
Rocznie 582 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465 600,00 79 152,00 502 848,00
Wynagrodzenie pracownika 48 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 48 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 48 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 500,00 zł
Luty 48 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 500,00 zł
Marzec 48 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 500,00 zł
Kwiecień 48 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 500,00 zł
Maj 48 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 500,00 zł
Czerwiec 48 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 500,00 zł
Lipiec 48 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 500,00 zł
Sierpień 48 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 500,00 zł
Wrzesień 48 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 500,00 zł
Październik 48 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 500,00 zł
Listopad 48 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 500,00 zł
Grudzień 48 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 500,00 zł
Rocznie 582 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 48 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 41 904 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 48 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 48500 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 48 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 30 840 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 365 zł
Zaliczka na podatek 13 295 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 48 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 48 500,00 0,00 0,00 0,00 4 365,00 0,00 13 295,00 0,00 30 840,00
Luty 48 500,00 0,00 0,00 0,00 4 365,00 0,00 15 095,00 0,00 29 040,00
Marzec 48 500,00 0,00 0,00 0,00 4 365,00 0,00 15 095,00 0,00 29 040,00
Kwiecień 48 500,00 0,00 0,00 0,00 4 365,00 0,00 15 095,00 0,00 29 040,00
Maj 48 500,00 0,00 0,00 0,00 4 365,00 0,00 15 095,00 0,00 29 040,00
Czerwiec 48 500,00 0,00 0,00 0,00 4 365,00 0,00 15 095,00 0,00 29 040,00
Lipiec 48 500,00 176,27 72,24 0,00 4 365,00 15,08 15 011,00 0,00 28 860,41
Sierpień 48 500,00 176,27 72,24 0,00 4 365,00 15,08 15 011,00 0,00 28 860,41
Wrzesień 48 500,00 176,27 72,24 0,00 4 365,00 15,08 15 011,00 0,00 28 860,41
Październik 48 500,00 176,27 72,24 0,00 4 365,00 15,08 15 011,00 0,00 28 860,41
Listopad 48 500,00 176,27 72,24 0,00 4 365,00 15,08 15 011,00 0,00 28 860,41
Grudzień 48 500,00 176,27 72,24 0,00 4 365,00 15,08 15 011,00 0,00 28 860,41
Rocznie 582 000,00 1 057,62 433,44 0,00 52 380,00 0,00 178 836,00 0,00 349 202,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 48 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 840 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.