Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 48800 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 48 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 34 511 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 763 zł
Ubezpieczenie rentowe 732 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 196 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 790 zł
Zaliczka na podatek 3 809 zł
Całość - kwota brutto 48 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 48 800,00 4 762,88 732,00 1 195,60 3 789,86 41 860,00 3 809,00 34 510,66
Luty 48 800,00 4 762,88 732,00 1 195,60 3 789,86 41 860,00 3 809,00 34 510,66
Marzec 48 800,00 4 762,88 732,00 1 195,60 3 789,86 41 860,00 9 817,00 28 502,66
Kwiecień 48 800,00 1 016,02 156,15 1 195,60 4 178,90 46 182,00 11 180,00 31 073,33
Maj 48 800,00 0,00 0,00 1 195,60 4 284,40 47 354,00 11 464,00 31 856,00
Czerwiec 48 800,00 0,00 0,00 1 195,60 4 284,40 47 354,00 11 464,00 31 856,00
Lipiec 48 800,00 0,00 0,00 1 195,60 4 284,40 47 354,00 11 464,00 31 856,00
Sierpień 48 800,00 0,00 0,00 1 195,60 4 284,40 47 354,00 11 464,00 31 856,00
Wrzesień 48 800,00 0,00 0,00 1 195,60 4 284,40 47 354,00 11 464,00 31 856,00
Październik 48 800,00 0,00 0,00 1 195,60 4 284,40 47 354,00 11 464,00 31 856,00
Listopad 48 800,00 0,00 0,00 1 195,60 4 284,40 47 354,00 11 464,00 31 856,00
Grudzień 48 800,00 0,00 0,00 1 195,60 4 284,40 47 354,00 11 464,00 31 856,00
Rocznie 585 600,00 15 304,66 2 352,15 14 347,20 49 823,68 550 594,00 120 327,00 383 445,31
Wynagrodzenie pracownika 48 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 763 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 172 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 815 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 196 zł
FGŚP 49 zł
Cała kwota 58 794 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 48 800,00 4 762,88 3 172,00 814,96 1 244,40 58 794,24 zł
Luty 48 800,00 4 762,88 3 172,00 814,96 1 244,40 58 794,24 zł
Marzec 48 800,00 4 762,88 3 172,00 814,96 1 244,40 58 794,24 zł
Kwiecień 48 800,00 1 016,02 676,65 814,96 1 244,40 52 552,03 zł
Maj 48 800,00 0,00 0,00 814,96 1 244,40 50 859,36 zł
Czerwiec 48 800,00 0,00 0,00 814,96 1 244,40 50 859,36 zł
Lipiec 48 800,00 0,00 0,00 814,96 1 244,40 50 859,36 zł
Sierpień 48 800,00 0,00 0,00 814,96 1 244,40 50 859,36 zł
Wrzesień 48 800,00 0,00 0,00 814,96 1 244,40 50 859,36 zł
Październik 48 800,00 0,00 0,00 814,96 1 244,40 50 859,36 zł
Listopad 48 800,00 0,00 0,00 814,96 1 244,40 50 859,36 zł
Grudzień 48 800,00 0,00 0,00 814,96 1 244,40 50 859,36 zł
Rocznie 585 600,00 15 304,66 10 192,65 9 779,52 14 932,80 635 809,63 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 48 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 511 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 58 794 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 48800 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 48 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 36 875 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 763 zł
Ubezpieczenie rentowe 732 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 897 zł
Zaliczka na podatek 2 533 zł
Całość - kwota brutto 48 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 48 800,00 4 762,88 732,00 0,00 3 897,46 34 644,00 2 533,00 36 874,66
Luty 48 800,00 4 762,88 732,00 0,00 3 897,46 34 644,00 2 533,00 36 874,66
Marzec 48 800,00 4 762,88 732,00 0,00 3 897,46 34 644,00 2 533,00 36 874,66
Kwiecień 48 800,00 1 016,02 156,15 0,00 4 286,50 38 102,00 2 786,00 40 555,33
Maj 48 800,00 0,00 0,00 0,00 4 392,00 39 040,00 2 855,00 41 553,00
Czerwiec 48 800,00 0,00 0,00 0,00 4 392,00 39 040,00 2 855,00 41 553,00
Lipiec 48 800,00 0,00 0,00 0,00 4 392,00 39 040,00 2 855,00 41 553,00
Sierpień 48 800,00 0,00 0,00 0,00 4 392,00 39 040,00 2 855,00 41 553,00
Wrzesień 48 800,00 0,00 0,00 0,00 4 392,00 39 040,00 2 855,00 41 553,00
Październik 48 800,00 0,00 0,00 0,00 4 392,00 39 040,00 2 855,00 41 553,00
Listopad 48 800,00 0,00 0,00 0,00 4 392,00 39 040,00 2 855,00 41 553,00
Grudzień 48 800,00 0,00 0,00 0,00 4 392,00 39 040,00 2 855,00 41 553,00
Rocznie 585 600,00 15 304,66 2 352,15 0,00 51 114,88 454 354,00 33 225,00 483 603,31
Wynagrodzenie pracownika 48 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 763 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 172 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 196 zł
FGŚP 49 zł
Cała kwota 57 979 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 48 800,00 4 762,88 3 172,00 0,00 1 244,40 57 979,28 zł
Luty 48 800,00 4 762,88 3 172,00 0,00 1 244,40 57 979,28 zł
Marzec 48 800,00 4 762,88 3 172,00 0,00 1 244,40 57 979,28 zł
Kwiecień 48 800,00 1 016,02 676,65 0,00 1 244,40 51 737,07 zł
Maj 48 800,00 0,00 0,00 0,00 1 244,40 50 044,40 zł
Czerwiec 48 800,00 0,00 0,00 0,00 1 244,40 50 044,40 zł
Lipiec 48 800,00 0,00 0,00 0,00 1 244,40 50 044,40 zł
Sierpień 48 800,00 0,00 0,00 0,00 1 244,40 50 044,40 zł
Wrzesień 48 800,00 0,00 0,00 0,00 1 244,40 50 044,40 zł
Październik 48 800,00 0,00 0,00 0,00 1 244,40 50 044,40 zł
Listopad 48 800,00 0,00 0,00 0,00 1 244,40 50 044,40 zł
Grudzień 48 800,00 0,00 0,00 0,00 1 244,40 50 044,40 zł
Rocznie 585 600,00 15 304,66 10 192,65 0,00 14 932,80 626 030,11 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 48 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 875 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 57 979 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 48800 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 48 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 42 163 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 637 zł
Całość - kwota brutto 48 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 48 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 040,00 6 637,00 42 163,00
Luty 48 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 040,00 6 637,00 42 163,00
Marzec 48 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 040,00 6 637,00 42 163,00
Kwiecień 48 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 040,00 6 637,00 42 163,00
Maj 48 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 040,00 6 637,00 42 163,00
Czerwiec 48 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 040,00 6 637,00 42 163,00
Lipiec 48 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 040,00 6 637,00 42 163,00
Sierpień 48 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 040,00 6 637,00 42 163,00
Wrzesień 48 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 040,00 6 637,00 42 163,00
Październik 48 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 040,00 6 637,00 42 163,00
Listopad 48 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 040,00 6 637,00 42 163,00
Grudzień 48 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 040,00 6 637,00 42 163,00
Rocznie 585 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468 480,00 79 644,00 505 956,00
Wynagrodzenie pracownika 48 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 48 800 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 48 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 800,00 zł
Luty 48 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 800,00 zł
Marzec 48 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 800,00 zł
Kwiecień 48 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 800,00 zł
Maj 48 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 800,00 zł
Czerwiec 48 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 800,00 zł
Lipiec 48 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 800,00 zł
Sierpień 48 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 800,00 zł
Wrzesień 48 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 800,00 zł
Październik 48 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 800,00 zł
Listopad 48 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 800,00 zł
Grudzień 48 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 800,00 zł
Rocznie 585 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 48 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 42 163 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 48 800 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 48800 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 48 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 40 498 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 7 940 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 48 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 48 800,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 7 940,00 0,00 40 497,66
Luty 48 800,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 9 751,00 0,00 38 686,66
Marzec 48 800,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 15 260,00 0,00 33 177,66
Kwiecień 48 800,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 15 260,00 0,00 33 177,66
Maj 48 800,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 15 260,00 0,00 33 177,66
Czerwiec 48 800,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 15 260,00 0,00 33 177,66
Lipiec 48 800,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 15 187,00 0,00 33 022,97
Sierpień 48 800,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 15 187,00 0,00 33 022,97
Wrzesień 48 800,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 15 187,00 0,00 33 022,97
Październik 48 800,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 15 187,00 0,00 33 022,97
Listopad 48 800,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 15 187,00 0,00 33 022,97
Grudzień 48 800,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 15 187,00 0,00 33 022,97
Rocznie 585 600,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 169 853,00 0,00 410 032,78

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 48 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 40 498 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ