Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 48100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 48 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 49 212 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 643 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 021 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 667 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 286 zł
Zaliczka na podatek 4 231 zł
Całość - kwota brutto 68 060 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 68 060,00 6 642,66 1 020,90 1 667,47 5 285,61 58 479,00 4 231,00 49 212,36
Luty 68 060,00 6 642,66 1 020,90 1 667,47 5 285,61 58 479,00 4 231,00 49 212,36
Marzec 68 060,00 4 054,30 623,10 1 667,47 5 554,36 61 465,00 13 233,00 42 927,77
Kwiecień 68 060,00 0,00 0,00 1 667,47 5 975,33 66 143,00 15 190,00 45 227,20
Maj 68 060,00 0,00 0,00 1 667,47 5 975,33 66 143,00 15 190,00 45 227,20
Czerwiec 68 060,00 0,00 0,00 1 667,47 5 975,33 66 143,00 15 190,00 45 227,20
Lipiec 68 060,00 0,00 0,00 1 667,47 5 975,33 66 143,00 15 190,00 45 227,20
Sierpień 68 060,00 0,00 0,00 1 667,47 5 975,33 66 143,00 15 190,00 45 227,20
Wrzesień 68 060,00 0,00 0,00 1 667,47 5 975,33 66 143,00 15 190,00 45 227,20
Październik 68 060,00 0,00 0,00 1 667,47 5 975,33 66 143,00 15 190,00 45 227,20
Listopad 68 060,00 0,00 0,00 1 667,47 5 975,33 66 143,00 15 190,00 45 227,20
Grudzień 68 060,00 0,00 0,00 1 667,47 5 975,33 66 143,00 15 190,00 45 227,20
Rocznie 816 720,00 17 339,62 2 664,90 20 009,64 69 903,55 773 710,00 158 405,00 548 397,29
Wynagrodzenie pracownika 68 060 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 643 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 424 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 137 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 667 zł
FGŚP 68 zł
Cała kwota 81 999 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 68 060,00 6 642,66 4 423,90 1 136,60 1 735,53 81 998,69 zł
Luty 68 060,00 6 642,66 4 423,90 1 136,60 1 735,53 81 998,69 zł
Marzec 68 060,00 4 054,30 2 700,10 1 136,60 1 735,53 77 686,53 zł
Kwiecień 68 060,00 0,00 0,00 1 136,60 1 735,53 70 932,13 zł
Maj 68 060,00 0,00 0,00 1 136,60 1 735,53 70 932,13 zł
Czerwiec 68 060,00 0,00 0,00 1 136,60 1 735,53 70 932,13 zł
Lipiec 68 060,00 0,00 0,00 1 136,60 1 735,53 70 932,13 zł
Sierpień 68 060,00 0,00 0,00 1 136,60 1 735,53 70 932,13 zł
Wrzesień 68 060,00 0,00 0,00 1 136,60 1 735,53 70 932,13 zł
Październik 68 060,00 0,00 0,00 1 136,60 1 735,53 70 932,13 zł
Listopad 68 060,00 0,00 0,00 1 136,60 1 735,53 70 932,13 zł
Grudzień 68 060,00 0,00 0,00 1 136,60 1 735,53 70 932,13 zł
Rocznie 816 720,00 17 339,62 11 547,90 13 639,20 20 826,36 880 073,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 68 060 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 49 212 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 49 212 zł netto poniesie łączny koszt równy 81 999 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 48100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 48 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 48 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 213 zł
Ubezpieczenie rentowe 955 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 084 zł
Zaliczka na podatek 3 305 zł
Całość - kwota brutto 63 657 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 63 657,00 6 212,92 954,86 0,00 5 084,03 45 191,00 3 305,00 48 100,19
Luty 63 657,00 6 212,92 954,86 0,00 5 084,03 45 191,00 3 305,00 48 100,19
Marzec 63 657,00 4 913,78 755,18 0,00 5 218,92 46 390,00 3 392,00 49 377,12
Kwiecień 63 657,00 0,00 0,00 0,00 5 729,13 50 926,00 3 724,00 54 203,87
Maj 63 657,00 0,00 0,00 0,00 5 729,13 50 926,00 3 724,00 54 203,87
Czerwiec 63 657,00 0,00 0,00 0,00 5 729,13 50 926,00 3 724,00 54 203,87
Lipiec 63 657,00 0,00 0,00 0,00 5 729,13 50 926,00 3 724,00 54 203,87
Sierpień 63 657,00 0,00 0,00 0,00 5 729,13 50 926,00 3 724,00 54 203,87
Wrzesień 63 657,00 0,00 0,00 0,00 5 729,13 50 926,00 3 724,00 54 203,87
Październik 63 657,00 0,00 0,00 0,00 5 729,13 50 926,00 3 724,00 54 203,87
Listopad 63 657,00 0,00 0,00 0,00 5 729,13 50 926,00 3 724,00 54 203,87
Grudzień 63 657,00 0,00 0,00 0,00 5 729,13 50 926,00 3 724,00 54 203,87
Rocznie 763 884,00 17 339,62 2 664,90 0,00 66 949,15 595 106,00 43 518,00 633 412,33
Wynagrodzenie pracownika 63 657 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 213 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 138 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 560 zł
FGŚP 64 zł
Cała kwota 75 631 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 63 657,00 6 212,92 4 137,71 0,00 1 623,26 75 630,89 zł
Luty 63 657,00 6 212,92 4 137,71 0,00 1 623,26 75 630,89 zł
Marzec 63 657,00 4 913,78 3 272,48 0,00 1 623,26 73 466,52 zł
Kwiecień 63 657,00 0,00 0,00 0,00 1 623,26 65 280,26 zł
Maj 63 657,00 0,00 0,00 0,00 1 623,26 65 280,26 zł
Czerwiec 63 657,00 0,00 0,00 0,00 1 623,26 65 280,26 zł
Lipiec 63 657,00 0,00 0,00 0,00 1 623,26 65 280,26 zł
Sierpień 63 657,00 0,00 0,00 0,00 1 623,26 65 280,26 zł
Wrzesień 63 657,00 0,00 0,00 0,00 1 623,26 65 280,26 zł
Październik 63 657,00 0,00 0,00 0,00 1 623,26 65 280,26 zł
Listopad 63 657,00 0,00 0,00 0,00 1 623,26 65 280,26 zł
Grudzień 63 657,00 0,00 0,00 0,00 1 623,26 65 280,26 zł
Rocznie 763 884,00 17 339,62 11 547,90 0,00 19 479,12 812 250,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 63 657 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 48 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 75 631 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 48100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 48 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 48 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 571 zł
Całość - kwota brutto 55 671 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 55 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 537,00 7 571,00 48 100,00
Luty 55 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 537,00 7 571,00 48 100,00
Marzec 55 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 537,00 7 571,00 48 100,00
Kwiecień 55 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 537,00 7 571,00 48 100,00
Maj 55 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 537,00 7 571,00 48 100,00
Czerwiec 55 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 537,00 7 571,00 48 100,00
Lipiec 55 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 537,00 7 571,00 48 100,00
Sierpień 55 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 537,00 7 571,00 48 100,00
Wrzesień 55 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 537,00 7 571,00 48 100,00
Październik 55 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 537,00 7 571,00 48 100,00
Listopad 55 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 537,00 7 571,00 48 100,00
Grudzień 55 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 537,00 7 571,00 48 100,00
Rocznie 668 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534 444,00 90 852,00 577 200,00
Wynagrodzenie pracownika 55 671 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 55 671 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 55 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 671,00 zł
Luty 55 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 671,00 zł
Marzec 55 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 671,00 zł
Kwiecień 55 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 671,00 zł
Maj 55 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 671,00 zł
Czerwiec 55 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 671,00 zł
Lipiec 55 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 671,00 zł
Sierpień 55 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 671,00 zł
Wrzesień 55 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 671,00 zł
Październik 55 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 671,00 zł
Listopad 55 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 671,00 zł
Grudzień 55 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 671,00 zł
Rocznie 668 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668 052,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 55 671 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 48 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 55 671 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 48100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 48 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 41 641 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 16 323 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 57 964 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 57 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 323,00 0,00 41 641,00
Luty 57 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 123,00 0,00 39 841,00
Marzec 57 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 123,00 0,00 39 841,00
Kwiecień 57 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 123,00 0,00 39 841,00
Maj 57 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 123,00 0,00 39 841,00
Czerwiec 57 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 123,00 0,00 39 841,00
Lipiec 57 964,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 18 039,00 0,00 39 661,41
Sierpień 57 964,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 18 039,00 0,00 39 661,41
Wrzesień 57 964,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 18 039,00 0,00 39 661,41
Październik 57 964,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 18 039,00 0,00 39 661,41
Listopad 57 964,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 18 039,00 0,00 39 661,41
Grudzień 57 964,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 18 039,00 0,00 39 661,41
Rocznie 695 568,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 215 172,00 0,00 478 814,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 57 964 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 41 641 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.