Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 48000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 48 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 48 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 629 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 019 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 664 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 275 zł
Zaliczka na podatek 5 335 zł
Całość - kwota brutto 67 922 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 67 922,00 6 629,19 1 018,83 1 664,09 5 274,89 58 360,00 5 335,00 48 000,00
Luty 67 922,00 6 629,19 1 018,83 1 664,09 5 274,89 58 360,00 10 014,00 43 321,00
Marzec 67 922,00 2 139,97 328,89 1 664,09 5 741,01 63 539,00 15 389,00 42 659,04
Kwiecień 67 922,00 0,00 0,00 1 664,09 5 963,21 66 008,00 15 988,00 44 306,70
Maj 67 922,00 0,00 0,00 1 664,09 5 963,21 66 008,00 15 988,00 44 306,70
Czerwiec 67 922,00 0,00 0,00 1 664,09 5 963,21 66 008,00 15 988,00 44 306,70
Lipiec 67 922,00 0,00 0,00 1 664,09 5 963,21 66 008,00 15 988,00 44 306,70
Sierpień 67 922,00 0,00 0,00 1 664,09 5 963,21 66 008,00 15 988,00 44 306,70
Wrzesień 67 922,00 0,00 0,00 1 664,09 5 963,21 66 008,00 15 988,00 44 306,70
Październik 67 922,00 0,00 0,00 1 664,09 5 963,21 66 008,00 15 988,00 44 306,70
Listopad 67 922,00 0,00 0,00 1 664,09 5 963,21 66 008,00 15 988,00 44 306,70
Grudzień 67 922,00 0,00 0,00 1 664,09 5 963,21 66 008,00 15 988,00 44 306,70
Rocznie 815 064,00 15 398,35 2 366,55 19 969,08 69 959,68 774 331,00 174 630,00 532 740,34
Wynagrodzenie pracownika 67 922 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 629 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 415 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 134 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 664 zł
FGŚP 68 zł
Cała kwota 81 832 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 67 922,00 6 629,19 4 414,93 1 134,30 1 732,01 81 832,43 zł
Luty 67 922,00 6 629,19 4 414,93 1 134,30 1 732,01 81 832,43 zł
Marzec 67 922,00 2 139,97 1 425,19 1 134,30 1 732,01 74 353,47 zł
Kwiecień 67 922,00 0,00 0,00 1 134,30 1 732,01 70 788,31 zł
Maj 67 922,00 0,00 0,00 1 134,30 1 732,01 70 788,31 zł
Czerwiec 67 922,00 0,00 0,00 1 134,30 1 732,01 70 788,31 zł
Lipiec 67 922,00 0,00 0,00 1 134,30 1 732,01 70 788,31 zł
Sierpień 67 922,00 0,00 0,00 1 134,30 1 732,01 70 788,31 zł
Wrzesień 67 922,00 0,00 0,00 1 134,30 1 732,01 70 788,31 zł
Październik 67 922,00 0,00 0,00 1 134,30 1 732,01 70 788,31 zł
Listopad 67 922,00 0,00 0,00 1 134,30 1 732,01 70 788,31 zł
Grudzień 67 922,00 0,00 0,00 1 134,30 1 732,01 70 788,31 zł
Rocznie 815 064,00 15 398,35 10 255,05 13 611,60 20 784,12 875 113,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 67 922 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 48 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 81 832 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 48000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 48 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 48 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 200 zł
Ubezpieczenie rentowe 953 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 073 zł
Zaliczka na podatek 3 298 zł
Całość - kwota brutto 63 524 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 63 524,00 6 199,94 952,86 0,00 5 073,41 45 097,00 3 298,00 47 999,79
Luty 63 524,00 6 199,94 952,86 0,00 5 073,41 45 097,00 3 298,00 47 999,79
Marzec 63 524,00 2 998,47 460,83 0,00 5 405,82 48 052,00 3 514,00 51 144,88
Kwiecień 63 524,00 0,00 0,00 0,00 5 717,16 50 819,00 3 716,00 54 090,84
Maj 63 524,00 0,00 0,00 0,00 5 717,16 50 819,00 3 716,00 54 090,84
Czerwiec 63 524,00 0,00 0,00 0,00 5 717,16 50 819,00 3 716,00 54 090,84
Lipiec 63 524,00 0,00 0,00 0,00 5 717,16 50 819,00 3 716,00 54 090,84
Sierpień 63 524,00 0,00 0,00 0,00 5 717,16 50 819,00 3 716,00 54 090,84
Wrzesień 63 524,00 0,00 0,00 0,00 5 717,16 50 819,00 3 716,00 54 090,84
Październik 63 524,00 0,00 0,00 0,00 5 717,16 50 819,00 3 716,00 54 090,84
Listopad 63 524,00 0,00 0,00 0,00 5 717,16 50 819,00 3 716,00 54 090,84
Grudzień 63 524,00 0,00 0,00 0,00 5 717,16 50 819,00 3 716,00 54 090,84
Rocznie 762 288,00 15 398,35 2 366,55 0,00 67 007,08 595 617,00 43 554,00 633 962,02
Wynagrodzenie pracownika 63 524 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 200 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 129 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 556 zł
FGŚP 64 zł
Cała kwota 75 473 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 63 524,00 6 199,94 4 129,06 0,00 1 619,86 75 472,86 zł
Luty 63 524,00 6 199,94 4 129,06 0,00 1 619,86 75 472,86 zł
Marzec 63 524,00 2 998,47 1 996,93 0,00 1 619,86 70 139,26 zł
Kwiecień 63 524,00 0,00 0,00 0,00 1 619,86 65 143,86 zł
Maj 63 524,00 0,00 0,00 0,00 1 619,86 65 143,86 zł
Czerwiec 63 524,00 0,00 0,00 0,00 1 619,86 65 143,86 zł
Lipiec 63 524,00 0,00 0,00 0,00 1 619,86 65 143,86 zł
Sierpień 63 524,00 0,00 0,00 0,00 1 619,86 65 143,86 zł
Wrzesień 63 524,00 0,00 0,00 0,00 1 619,86 65 143,86 zł
Październik 63 524,00 0,00 0,00 0,00 1 619,86 65 143,86 zł
Listopad 63 524,00 0,00 0,00 0,00 1 619,86 65 143,86 zł
Grudzień 63 524,00 0,00 0,00 0,00 1 619,86 65 143,86 zł
Rocznie 762 288,00 15 398,35 10 255,05 0,00 19 438,32 807 379,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 63 524 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 48 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 75 473 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 48000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 48 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 48 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 556 zł
Całość - kwota brutto 55 556 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 55 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 445,00 7 556,00 48 000,00
Luty 55 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 445,00 7 556,00 48 000,00
Marzec 55 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 445,00 7 556,00 48 000,00
Kwiecień 55 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 445,00 7 556,00 48 000,00
Maj 55 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 445,00 7 556,00 48 000,00
Czerwiec 55 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 445,00 7 556,00 48 000,00
Lipiec 55 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 445,00 7 556,00 48 000,00
Sierpień 55 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 445,00 7 556,00 48 000,00
Wrzesień 55 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 445,00 7 556,00 48 000,00
Październik 55 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 445,00 7 556,00 48 000,00
Listopad 55 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 445,00 7 556,00 48 000,00
Grudzień 55 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 445,00 7 556,00 48 000,00
Rocznie 666 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533 340,00 90 672,00 576 000,00
Wynagrodzenie pracownika 55 556 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 55 556 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 55 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 556,00 zł
Luty 55 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 556,00 zł
Marzec 55 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 556,00 zł
Kwiecień 55 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 556,00 zł
Maj 55 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 556,00 zł
Czerwiec 55 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 556,00 zł
Lipiec 55 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 556,00 zł
Sierpień 55 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 556,00 zł
Wrzesień 55 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 556,00 zł
Październik 55 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 556,00 zł
Listopad 55 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 556,00 zł
Grudzień 55 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 556,00 zł
Rocznie 666 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666 672,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 55 556 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 48 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 55 556 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 48000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 48 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 48 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 9 461 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 57 843 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 57 843,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 9 461,00 0,00 48 000,19
Luty 57 843,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 13 984,00 0,00 43 477,19
Marzec 57 843,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 18 137,00 0,00 39 324,19
Kwiecień 57 843,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 18 137,00 0,00 39 324,19
Maj 57 843,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 18 137,00 0,00 39 324,19
Czerwiec 57 843,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 18 137,00 0,00 39 324,19
Lipiec 57 843,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 18 059,00 0,00 39 156,99
Sierpień 57 843,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 18 059,00 0,00 39 156,99
Wrzesień 57 843,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 18 059,00 0,00 39 156,99
Październik 57 843,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 18 059,00 0,00 39 156,99
Listopad 57 843,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 18 059,00 0,00 39 156,99
Grudzień 57 843,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 18 059,00 0,00 39 156,99
Rocznie 694 116,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 204 347,00 0,00 483 716,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 57 843 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 48 000 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ