Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 48000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 48 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 051 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 685 zł
Ubezpieczenie rentowe 720 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 176 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 728 zł
Zaliczka na podatek 4 640 zł
Całość - kwota brutto 48 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 48 000,00 4 684,80 720,00 1 176,00 3 727,73 41 169,00 4 640,00 33 051,47
Luty 48 000,00 4 684,80 720,00 1 176,00 3 727,73 41 169,00 4 640,00 33 051,47
Marzec 48 000,00 4 684,80 720,00 1 176,00 3 727,73 41 169,00 5 342,00 32 349,47
Kwiecień 48 000,00 4 684,80 720,00 1 176,00 3 727,73 41 169,00 13 174,00 24 517,47
Maj 48 000,00 1 566,48 240,75 1 176,00 4 051,51 44 767,00 14 325,00 26 640,26
Czerwiec 48 000,00 0,00 0,00 1 176,00 4 214,16 46 574,00 14 904,00 27 705,84
Lipiec 48 000,00 0,00 0,00 1 176,00 4 214,16 46 574,00 14 904,00 27 705,84
Sierpień 48 000,00 0,00 0,00 1 176,00 4 214,16 46 574,00 14 904,00 27 705,84
Wrzesień 48 000,00 0,00 0,00 1 176,00 4 214,16 46 574,00 14 904,00 27 705,84
Październik 48 000,00 0,00 0,00 1 176,00 4 214,16 46 574,00 14 904,00 27 705,84
Listopad 48 000,00 0,00 0,00 1 176,00 4 214,16 46 574,00 14 904,00 27 705,84
Grudzień 48 000,00 0,00 0,00 1 176,00 4 214,16 46 574,00 14 904,00 27 705,84
Rocznie 576 000,00 20 305,68 3 120,75 14 112,00 48 461,55 535 461,00 97 990,00 343 551,02
Wynagrodzenie pracownika 48 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 685 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 120 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 802 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 176 zł
FGŚP 48 zł
Cała kwota 57 830 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 48 000,00 4 684,80 3 120,00 801,60 1 224,00 57 830,40 zł
Luty 48 000,00 4 684,80 3 120,00 801,60 1 224,00 57 830,40 zł
Marzec 48 000,00 4 684,80 3 120,00 801,60 1 224,00 57 830,40 zł
Kwiecień 48 000,00 4 684,80 3 120,00 801,60 1 224,00 57 830,40 zł
Maj 48 000,00 1 566,48 1 043,25 801,60 1 224,00 52 635,33 zł
Czerwiec 48 000,00 0,00 0,00 801,60 1 224,00 50 025,60 zł
Lipiec 48 000,00 0,00 0,00 801,60 1 224,00 50 025,60 zł
Sierpień 48 000,00 0,00 0,00 801,60 1 224,00 50 025,60 zł
Wrzesień 48 000,00 0,00 0,00 801,60 1 224,00 50 025,60 zł
Październik 48 000,00 0,00 0,00 801,60 1 224,00 50 025,60 zł
Listopad 48 000,00 0,00 0,00 801,60 1 224,00 50 025,60 zł
Grudzień 48 000,00 0,00 0,00 801,60 1 224,00 50 025,60 zł
Rocznie 576 000,00 20 305,68 13 523,25 9 619,20 14 688,00 634 136,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 48 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 051 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 57 830 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 48000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 48 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 34 673 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 685 zł
Ubezpieczenie rentowe 720 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 834 zł
Zaliczka na podatek 4 089 zł
Całość - kwota brutto 48 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 48 000,00 4 684,80 720,00 0,00 3 833,57 34 076,00 4 089,00 34 672,51
Luty 48 000,00 4 684,80 720,00 0,00 3 833,57 34 076,00 4 089,00 34 672,51
Marzec 48 000,00 4 684,80 720,00 0,00 3 833,57 34 076,00 4 089,00 34 672,51
Kwiecień 48 000,00 4 684,80 720,00 0,00 3 833,57 34 076,00 4 089,00 34 672,51
Maj 48 000,00 1 566,48 240,75 0,00 4 157,35 36 954,00 4 434,00 37 600,94
Czerwiec 48 000,00 0,00 0,00 0,00 4 320,00 38 400,00 4 608,00 39 072,00
Lipiec 48 000,00 0,00 0,00 0,00 4 320,00 38 400,00 4 608,00 39 072,00
Sierpień 48 000,00 0,00 0,00 0,00 4 320,00 38 400,00 4 608,00 39 072,00
Wrzesień 48 000,00 0,00 0,00 0,00 4 320,00 38 400,00 4 608,00 39 072,00
Październik 48 000,00 0,00 0,00 0,00 4 320,00 38 400,00 4 608,00 39 072,00
Listopad 48 000,00 0,00 0,00 0,00 4 320,00 38 400,00 4 608,00 39 072,00
Grudzień 48 000,00 0,00 0,00 0,00 4 320,00 38 400,00 4 608,00 39 072,00
Rocznie 576 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 49 731,63 442 058,00 3 317,00 449 794,98
Wynagrodzenie pracownika 48 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 685 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 120 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 176 zł
FGŚP 48 zł
Cała kwota 57 029 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 48 000,00 4 684,80 3 120,00 0,00 1 224,00 57 028,80 zł
Luty 48 000,00 4 684,80 3 120,00 0,00 1 224,00 57 028,80 zł
Marzec 48 000,00 4 684,80 3 120,00 0,00 1 224,00 57 028,80 zł
Kwiecień 48 000,00 4 684,80 3 120,00 0,00 1 224,00 57 028,80 zł
Maj 48 000,00 1 566,48 1 043,25 0,00 1 224,00 51 833,73 zł
Czerwiec 48 000,00 0,00 0,00 0,00 1 224,00 49 224,00 zł
Lipiec 48 000,00 0,00 0,00 0,00 1 224,00 49 224,00 zł
Sierpień 48 000,00 0,00 0,00 0,00 1 224,00 49 224,00 zł
Wrzesień 48 000,00 0,00 0,00 0,00 1 224,00 49 224,00 zł
Październik 48 000,00 0,00 0,00 0,00 1 224,00 49 224,00 zł
Listopad 48 000,00 0,00 0,00 0,00 1 224,00 49 224,00 zł
Grudzień 48 000,00 0,00 0,00 0,00 1 224,00 49 224,00 zł
Rocznie 576 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 14 688,00 624 516,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 48 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 673 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 57 029 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 48000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 48 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 41 472 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 528 zł
Całość - kwota brutto 48 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 400,00 6 528,00 41 472,00
Luty 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 400,00 6 528,00 41 472,00
Marzec 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 400,00 6 528,00 41 472,00
Kwiecień 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 400,00 6 528,00 41 472,00
Maj 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 400,00 6 528,00 41 472,00
Czerwiec 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 400,00 6 528,00 41 472,00
Lipiec 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 400,00 6 528,00 41 472,00
Sierpień 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 400,00 6 528,00 41 472,00
Wrzesień 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 400,00 6 528,00 41 472,00
Październik 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 400,00 6 528,00 41 472,00
Listopad 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 400,00 6 528,00 41 472,00
Grudzień 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 400,00 6 528,00 41 472,00
Rocznie 576 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 800,00 78 336,00 497 664,00
Wynagrodzenie pracownika 48 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 48 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 zł
Luty 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 zł
Marzec 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 zł
Kwiecień 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 zł
Maj 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 zł
Czerwiec 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 zł
Lipiec 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 zł
Sierpień 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 zł
Wrzesień 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 zł
Październik 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 zł
Listopad 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 zł
Grudzień 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 zł
Rocznie 576 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 48 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 41 472 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 48 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 48000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 48 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 30 545 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 320 zł
Zaliczka na podatek 13 135 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 48 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 48 000,00 0,00 0,00 0,00 4 320,00 0,00 13 135,00 0,00 30 545,00
Luty 48 000,00 0,00 0,00 0,00 4 320,00 0,00 14 935,00 0,00 28 745,00
Marzec 48 000,00 0,00 0,00 0,00 4 320,00 0,00 14 935,00 0,00 28 745,00
Kwiecień 48 000,00 0,00 0,00 0,00 4 320,00 0,00 14 935,00 0,00 28 745,00
Maj 48 000,00 0,00 0,00 0,00 4 320,00 0,00 14 935,00 0,00 28 745,00
Czerwiec 48 000,00 0,00 0,00 0,00 4 320,00 0,00 14 935,00 0,00 28 745,00
Lipiec 48 000,00 176,27 72,24 0,00 4 320,00 15,08 14 851,00 0,00 28 565,41
Sierpień 48 000,00 176,27 72,24 0,00 4 320,00 15,08 14 851,00 0,00 28 565,41
Wrzesień 48 000,00 176,27 72,24 0,00 4 320,00 15,08 14 851,00 0,00 28 565,41
Październik 48 000,00 176,27 72,24 0,00 4 320,00 15,08 14 851,00 0,00 28 565,41
Listopad 48 000,00 176,27 72,24 0,00 4 320,00 15,08 14 851,00 0,00 28 565,41
Grudzień 48 000,00 176,27 72,24 0,00 4 320,00 15,08 14 851,00 0,00 28 565,41
Rocznie 576 000,00 1 057,62 433,44 0,00 51 840,00 0,00 176 916,00 0,00 345 662,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 48 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 545 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.