Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 48100 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 48 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 119 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 695 zł
Ubezpieczenie rentowe 722 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 178 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 735 zł
Zaliczka na podatek 4 651 zł
Całość - kwota brutto 48 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 48 100,00 4 694,56 721,50 1 178,45 3 735,49 41 255,00 4 651,00 33 119,00
Luty 48 100,00 4 694,56 721,50 1 178,45 3 735,49 41 255,00 4 651,00 33 119,00
Marzec 48 100,00 4 694,56 721,50 1 178,45 3 735,49 41 255,00 5 404,00 32 366,00
Kwiecień 48 100,00 4 694,56 721,50 1 178,45 3 735,49 41 255,00 13 202,00 24 568,00
Maj 48 100,00 1 527,44 234,75 1 178,45 4 064,34 44 909,00 14 371,00 26 724,02
Czerwiec 48 100,00 0,00 0,00 1 178,45 4 222,94 46 672,00 14 935,00 27 763,61
Lipiec 48 100,00 0,00 0,00 1 178,45 4 222,94 46 672,00 14 935,00 27 763,61
Sierpień 48 100,00 0,00 0,00 1 178,45 4 222,94 46 672,00 14 935,00 27 763,61
Wrzesień 48 100,00 0,00 0,00 1 178,45 4 222,94 46 672,00 14 935,00 27 763,61
Październik 48 100,00 0,00 0,00 1 178,45 4 222,94 46 672,00 14 935,00 27 763,61
Listopad 48 100,00 0,00 0,00 1 178,45 4 222,94 46 672,00 14 935,00 27 763,61
Grudzień 48 100,00 0,00 0,00 1 178,45 4 222,94 46 672,00 14 935,00 27 763,61
Rocznie 577 200,00 20 305,68 3 120,75 14 141,40 48 566,88 536 633,00 98 255,00 344 241,29
Wynagrodzenie pracownika 48 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 695 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 127 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 803 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 178 zł
FGŚP 48 zł
Cała kwota 57 951 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 48 100,00 4 694,56 3 126,50 803,27 1 226,55 57 950,88 zł
Luty 48 100,00 4 694,56 3 126,50 803,27 1 226,55 57 950,88 zł
Marzec 48 100,00 4 694,56 3 126,50 803,27 1 226,55 57 950,88 zł
Kwiecień 48 100,00 4 694,56 3 126,50 803,27 1 226,55 57 950,88 zł
Maj 48 100,00 1 527,44 1 017,25 803,27 1 226,55 52 674,51 zł
Czerwiec 48 100,00 0,00 0,00 803,27 1 226,55 50 129,82 zł
Lipiec 48 100,00 0,00 0,00 803,27 1 226,55 50 129,82 zł
Sierpień 48 100,00 0,00 0,00 803,27 1 226,55 50 129,82 zł
Wrzesień 48 100,00 0,00 0,00 803,27 1 226,55 50 129,82 zł
Październik 48 100,00 0,00 0,00 803,27 1 226,55 50 129,82 zł
Listopad 48 100,00 0,00 0,00 803,27 1 226,55 50 129,82 zł
Grudzień 48 100,00 0,00 0,00 803,27 1 226,55 50 129,82 zł
Rocznie 577 200,00 20 305,68 13 523,25 9 639,24 14 718,60 635 386,77 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 48 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 119 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 57 951 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 48100 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 48 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 34 745 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 695 zł
Ubezpieczenie rentowe 722 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 842 zł
Zaliczka na podatek 4 098 zł
Całość - kwota brutto 48 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 48 100,00 4 694,56 721,50 0,00 3 841,55 34 147,00 4 098,00 34 744,75
Luty 48 100,00 4 694,56 721,50 0,00 3 841,55 34 147,00 4 098,00 34 744,75
Marzec 48 100,00 4 694,56 721,50 0,00 3 841,55 34 147,00 4 098,00 34 744,75
Kwiecień 48 100,00 4 694,56 721,50 0,00 3 841,55 34 147,00 4 098,00 34 744,75
Maj 48 100,00 1 527,44 234,75 0,00 4 170,40 37 070,00 4 448,00 37 719,01
Czerwiec 48 100,00 0,00 0,00 0,00 4 329,00 38 480,00 4 618,00 39 153,40
Lipiec 48 100,00 0,00 0,00 0,00 4 329,00 38 480,00 4 618,00 39 153,40
Sierpień 48 100,00 0,00 0,00 0,00 4 329,00 38 480,00 4 618,00 39 153,40
Wrzesień 48 100,00 0,00 0,00 0,00 4 329,00 38 480,00 4 618,00 39 153,40
Październik 48 100,00 0,00 0,00 0,00 4 329,00 38 480,00 4 618,00 39 153,40
Listopad 48 100,00 0,00 0,00 0,00 4 329,00 38 480,00 4 618,00 39 153,40
Grudzień 48 100,00 0,00 0,00 0,00 4 329,00 38 480,00 4 618,00 39 153,40
Rocznie 577 200,00 20 305,68 3 120,75 0,00 49 839,60 443 018,00 3 325,00 450 771,81
Wynagrodzenie pracownika 48 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 695 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 127 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 178 zł
FGŚP 48 zł
Cała kwota 57 148 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 48 100,00 4 694,56 3 126,50 0,00 1 226,55 57 147,61 zł
Luty 48 100,00 4 694,56 3 126,50 0,00 1 226,55 57 147,61 zł
Marzec 48 100,00 4 694,56 3 126,50 0,00 1 226,55 57 147,61 zł
Kwiecień 48 100,00 4 694,56 3 126,50 0,00 1 226,55 57 147,61 zł
Maj 48 100,00 1 527,44 1 017,25 0,00 1 226,55 51 871,24 zł
Czerwiec 48 100,00 0,00 0,00 0,00 1 226,55 49 326,55 zł
Lipiec 48 100,00 0,00 0,00 0,00 1 226,55 49 326,55 zł
Sierpień 48 100,00 0,00 0,00 0,00 1 226,55 49 326,55 zł
Wrzesień 48 100,00 0,00 0,00 0,00 1 226,55 49 326,55 zł
Październik 48 100,00 0,00 0,00 0,00 1 226,55 49 326,55 zł
Listopad 48 100,00 0,00 0,00 0,00 1 226,55 49 326,55 zł
Grudzień 48 100,00 0,00 0,00 0,00 1 226,55 49 326,55 zł
Rocznie 577 200,00 20 305,68 13 523,25 0,00 14 718,60 625 747,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 48 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 745 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 57 148 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 48100 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 48 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 41 558 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 542 zł
Całość - kwota brutto 48 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 48 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 480,00 6 542,00 41 558,00
Luty 48 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 480,00 6 542,00 41 558,00
Marzec 48 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 480,00 6 542,00 41 558,00
Kwiecień 48 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 480,00 6 542,00 41 558,00
Maj 48 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 480,00 6 542,00 41 558,00
Czerwiec 48 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 480,00 6 542,00 41 558,00
Lipiec 48 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 480,00 6 542,00 41 558,00
Sierpień 48 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 480,00 6 542,00 41 558,00
Wrzesień 48 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 480,00 6 542,00 41 558,00
Październik 48 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 480,00 6 542,00 41 558,00
Listopad 48 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 480,00 6 542,00 41 558,00
Grudzień 48 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 480,00 6 542,00 41 558,00
Rocznie 577 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461 760,00 78 504,00 498 696,00
Wynagrodzenie pracownika 48 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 48 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 48 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 100,00 zł
Luty 48 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 100,00 zł
Marzec 48 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 100,00 zł
Kwiecień 48 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 100,00 zł
Maj 48 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 100,00 zł
Czerwiec 48 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 100,00 zł
Lipiec 48 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 100,00 zł
Sierpień 48 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 100,00 zł
Wrzesień 48 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 100,00 zł
Październik 48 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 100,00 zł
Listopad 48 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 100,00 zł
Grudzień 48 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 100,00 zł
Rocznie 577 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 48 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 41 558 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 48 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 48100 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 48 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 30 604 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 329 zł
Zaliczka na podatek 13 167 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 48 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 48 100,00 0,00 0,00 0,00 4 329,00 0,00 13 167,00 0,00 30 604,00
Luty 48 100,00 0,00 0,00 0,00 4 329,00 0,00 14 967,00 0,00 28 804,00
Marzec 48 100,00 0,00 0,00 0,00 4 329,00 0,00 14 967,00 0,00 28 804,00
Kwiecień 48 100,00 0,00 0,00 0,00 4 329,00 0,00 14 967,00 0,00 28 804,00
Maj 48 100,00 0,00 0,00 0,00 4 329,00 0,00 14 967,00 0,00 28 804,00
Czerwiec 48 100,00 0,00 0,00 0,00 4 329,00 0,00 14 967,00 0,00 28 804,00
Lipiec 48 100,00 176,27 72,24 0,00 4 329,00 15,08 14 883,00 0,00 28 624,41
Sierpień 48 100,00 176,27 72,24 0,00 4 329,00 15,08 14 883,00 0,00 28 624,41
Wrzesień 48 100,00 176,27 72,24 0,00 4 329,00 15,08 14 883,00 0,00 28 624,41
Październik 48 100,00 176,27 72,24 0,00 4 329,00 15,08 14 883,00 0,00 28 624,41
Listopad 48 100,00 176,27 72,24 0,00 4 329,00 15,08 14 883,00 0,00 28 624,41
Grudzień 48 100,00 176,27 72,24 0,00 4 329,00 15,08 14 883,00 0,00 28 624,41
Rocznie 577 200,00 1 057,62 433,44 0,00 51 948,00 0,00 177 300,00 0,00 346 370,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 48 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 604 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.