Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 43000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 43 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 41 802 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 938 zł
Ubezpieczenie rentowe 913 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 491 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 725 zł
Zaliczka na podatek 5 970 zł
Całość - kwota brutto 60 838 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 60 838,00 5 937,79 912,57 1 490,53 4 724,74 52 247,00 5 970,00 41 802,37
Luty 60 838,00 5 937,79 912,57 1 490,53 4 724,74 52 247,00 5 970,00 41 802,37
Marzec 60 838,00 5 937,79 912,57 1 490,53 4 724,74 52 247,00 13 318,00 34 454,37
Kwiecień 60 838,00 2 492,31 383,04 1 490,53 5 082,49 56 222,00 17 991,00 33 398,63
Maj 60 838,00 0,00 0,00 1 490,53 5 341,27 59 097,00 18 911,00 35 095,20
Czerwiec 60 838,00 0,00 0,00 1 490,53 5 341,27 59 097,00 18 911,00 35 095,20
Lipiec 60 838,00 0,00 0,00 1 490,53 5 341,27 59 097,00 18 911,00 35 095,20
Sierpień 60 838,00 0,00 0,00 1 490,53 5 341,27 59 097,00 18 911,00 35 095,20
Wrzesień 60 838,00 0,00 0,00 1 490,53 5 341,27 59 097,00 18 911,00 35 095,20
Październik 60 838,00 0,00 0,00 1 490,53 5 341,27 59 097,00 18 911,00 35 095,20
Listopad 60 838,00 0,00 0,00 1 490,53 5 341,27 59 097,00 18 911,00 35 095,20
Grudzień 60 838,00 0,00 0,00 1 490,53 5 341,27 59 097,00 18 911,00 35 095,20
Rocznie 730 056,00 20 305,68 3 120,75 17 886,36 61 986,87 685 739,00 132 552,00 432 219,34
Wynagrodzenie pracownika 60 838 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 938 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 954 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 016 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 491 zł
FGŚP 61 zł
Cała kwota 73 298 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 60 838,00 5 937,79 3 954,47 1 015,99 1 551,37 73 297,62 zł
Luty 60 838,00 5 937,79 3 954,47 1 015,99 1 551,37 73 297,62 zł
Marzec 60 838,00 5 937,79 3 954,47 1 015,99 1 551,37 73 297,62 zł
Kwiecień 60 838,00 2 492,31 1 659,84 1 015,99 1 551,37 67 557,51 zł
Maj 60 838,00 0,00 0,00 1 015,99 1 551,37 63 405,36 zł
Czerwiec 60 838,00 0,00 0,00 1 015,99 1 551,37 63 405,36 zł
Lipiec 60 838,00 0,00 0,00 1 015,99 1 551,37 63 405,36 zł
Sierpień 60 838,00 0,00 0,00 1 015,99 1 551,37 63 405,36 zł
Wrzesień 60 838,00 0,00 0,00 1 015,99 1 551,37 63 405,36 zł
Październik 60 838,00 0,00 0,00 1 015,99 1 551,37 63 405,36 zł
Listopad 60 838,00 0,00 0,00 1 015,99 1 551,37 63 405,36 zł
Grudzień 60 838,00 0,00 0,00 1 015,99 1 551,37 63 405,36 zł
Rocznie 730 056,00 20 305,68 13 523,25 12 191,88 18 616,44 794 693,25 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 60 838 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 41 802 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 41 802 zł netto poniesie łączny koszt równy 73 298 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 43000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 43 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 41 109 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 555 zł
Ubezpieczenie rentowe 854 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 545 zł
Zaliczka na podatek 4 848 zł
Całość - kwota brutto 56 911 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 56 911,00 5 554,51 853,67 0,00 4 545,25 40 402,00 4 848,00 41 109,33
Luty 56 911,00 5 554,51 853,67 0,00 4 545,25 40 402,00 4 848,00 41 109,33
Marzec 56 911,00 5 554,51 853,67 0,00 4 545,25 40 402,00 4 848,00 41 109,33
Kwiecień 56 911,00 3 642,15 559,74 0,00 4 743,82 42 167,00 5 060,00 42 905,25
Maj 56 911,00 0,00 0,00 0,00 5 121,99 45 529,00 5 463,00 46 325,53
Czerwiec 56 911,00 0,00 0,00 0,00 5 121,99 45 529,00 5 463,00 46 325,53
Lipiec 56 911,00 0,00 0,00 0,00 5 121,99 45 529,00 5 463,00 46 325,53
Sierpień 56 911,00 0,00 0,00 0,00 5 121,99 45 529,00 5 463,00 46 325,53
Wrzesień 56 911,00 0,00 0,00 0,00 5 121,99 45 529,00 5 463,00 46 325,53
Październik 56 911,00 0,00 0,00 0,00 5 121,99 45 529,00 5 463,00 46 325,53
Listopad 56 911,00 0,00 0,00 0,00 5 121,99 45 529,00 5 463,00 46 325,53
Grudzień 56 911,00 0,00 0,00 0,00 5 121,99 45 529,00 5 463,00 46 325,53
Rocznie 682 932,00 20 305,68 3 120,75 0,00 59 355,49 527 605,00 3 953,00 536 837,48
Wynagrodzenie pracownika 56 911 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 555 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 699 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 394 zł
FGŚP 57 zł
Cała kwota 67 616 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 56 911,00 5 554,51 3 699,22 0,00 1 451,23 67 615,96 zł
Luty 56 911,00 5 554,51 3 699,22 0,00 1 451,23 67 615,96 zł
Marzec 56 911,00 5 554,51 3 699,22 0,00 1 451,23 67 615,96 zł
Kwiecień 56 911,00 3 642,15 2 425,59 0,00 1 451,23 64 429,97 zł
Maj 56 911,00 0,00 0,00 0,00 1 451,23 58 362,23 zł
Czerwiec 56 911,00 0,00 0,00 0,00 1 451,23 58 362,23 zł
Lipiec 56 911,00 0,00 0,00 0,00 1 451,23 58 362,23 zł
Sierpień 56 911,00 0,00 0,00 0,00 1 451,23 58 362,23 zł
Wrzesień 56 911,00 0,00 0,00 0,00 1 451,23 58 362,23 zł
Październik 56 911,00 0,00 0,00 0,00 1 451,23 58 362,23 zł
Listopad 56 911,00 0,00 0,00 0,00 1 451,23 58 362,23 zł
Grudzień 56 911,00 0,00 0,00 0,00 1 451,23 58 362,23 zł
Rocznie 682 932,00 20 305,68 13 523,25 0,00 17 414,76 734 175,69 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 56 911 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 41 109 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 41 109 zł netto poniesie łączny koszt równy 67 616 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 43000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 43 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 43 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 769 zł
Całość - kwota brutto 49 769 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 49 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 815,00 6 769,00 43 000,00
Luty 49 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 815,00 6 769,00 43 000,00
Marzec 49 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 815,00 6 769,00 43 000,00
Kwiecień 49 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 815,00 6 769,00 43 000,00
Maj 49 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 815,00 6 769,00 43 000,00
Czerwiec 49 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 815,00 6 769,00 43 000,00
Lipiec 49 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 815,00 6 769,00 43 000,00
Sierpień 49 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 815,00 6 769,00 43 000,00
Wrzesień 49 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 815,00 6 769,00 43 000,00
Październik 49 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 815,00 6 769,00 43 000,00
Listopad 49 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 815,00 6 769,00 43 000,00
Grudzień 49 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 815,00 6 769,00 43 000,00
Rocznie 597 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477 780,00 81 228,00 516 000,00
Wynagrodzenie pracownika 49 769 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 49 769 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 49 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 769,00 zł
Luty 49 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 769,00 zł
Marzec 49 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 769,00 zł
Kwiecień 49 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 769,00 zł
Maj 49 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 769,00 zł
Czerwiec 49 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 769,00 zł
Lipiec 49 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 769,00 zł
Sierpień 49 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 769,00 zł
Wrzesień 49 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 769,00 zł
Październik 49 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 769,00 zł
Listopad 49 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 769,00 zł
Grudzień 49 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 769,00 zł
Rocznie 597 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597 228,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 49 769 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 43 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 43 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 49 769 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 43000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 43 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 32 798 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 664 zł
Zaliczka na podatek 14 357 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 51 819 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 51 819,00 0,00 0,00 0,00 4 663,71 0,00 14 357,00 0,00 32 798,29
Luty 51 819,00 0,00 0,00 0,00 4 663,71 0,00 16 157,00 0,00 30 998,29
Marzec 51 819,00 0,00 0,00 0,00 4 663,71 0,00 16 157,00 0,00 30 998,29
Kwiecień 51 819,00 0,00 0,00 0,00 4 663,71 0,00 16 157,00 0,00 30 998,29
Maj 51 819,00 0,00 0,00 0,00 4 663,71 0,00 16 157,00 0,00 30 998,29
Czerwiec 51 819,00 0,00 0,00 0,00 4 663,71 0,00 16 157,00 0,00 30 998,29
Lipiec 51 819,00 176,27 72,24 0,00 4 663,71 15,08 16 073,00 0,00 30 818,70
Sierpień 51 819,00 176,27 72,24 0,00 4 663,71 15,08 16 073,00 0,00 30 818,70
Wrzesień 51 819,00 176,27 72,24 0,00 4 663,71 15,08 16 073,00 0,00 30 818,70
Październik 51 819,00 176,27 72,24 0,00 4 663,71 15,08 16 073,00 0,00 30 818,70
Listopad 51 819,00 176,27 72,24 0,00 4 663,71 15,08 16 073,00 0,00 30 818,70
Grudzień 51 819,00 176,27 72,24 0,00 4 663,71 15,08 16 073,00 0,00 30 818,70
Rocznie 621 828,00 1 057,62 433,44 0,00 55 964,52 0,00 191 580,00 0,00 372 701,94

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 51 819 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 798 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.