Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 43300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 43 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 42 093 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 979 zł
Ubezpieczenie rentowe 919 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 501 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 758 zł
Zaliczka na podatek 6 014 zł
Całość - kwota brutto 61 264 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 61 264,00 5 979,37 918,96 1 500,97 4 757,82 52 615,00 6 014,00 42 092,88
Luty 61 264,00 5 979,37 918,96 1 500,97 4 757,82 52 615,00 6 014,00 42 092,88
Marzec 61 264,00 5 979,37 918,96 1 500,97 4 757,82 52 615,00 13 583,00 34 523,88
Kwiecień 61 264,00 2 367,57 363,87 1 500,97 5 132,84 56 782,00 18 170,00 33 728,75
Maj 61 264,00 0,00 0,00 1 500,97 5 378,67 59 513,00 19 044,00 35 340,36
Czerwiec 61 264,00 0,00 0,00 1 500,97 5 378,67 59 513,00 19 044,00 35 340,36
Lipiec 61 264,00 0,00 0,00 1 500,97 5 378,67 59 513,00 19 044,00 35 340,36
Sierpień 61 264,00 0,00 0,00 1 500,97 5 378,67 59 513,00 19 044,00 35 340,36
Wrzesień 61 264,00 0,00 0,00 1 500,97 5 378,67 59 513,00 19 044,00 35 340,36
Październik 61 264,00 0,00 0,00 1 500,97 5 378,67 59 513,00 19 044,00 35 340,36
Listopad 61 264,00 0,00 0,00 1 500,97 5 378,67 59 513,00 19 044,00 35 340,36
Grudzień 61 264,00 0,00 0,00 1 500,97 5 378,67 59 513,00 19 044,00 35 340,36
Rocznie 735 168,00 20 305,68 3 120,75 18 011,64 62 435,66 690 731,00 133 694,00 435 161,27
Wynagrodzenie pracownika 61 264 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 979 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 982 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 023 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 501 zł
FGŚP 61 zł
Cała kwota 73 811 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 61 264,00 5 979,37 3 982,16 1 023,11 1 562,23 73 810,87 zł
Luty 61 264,00 5 979,37 3 982,16 1 023,11 1 562,23 73 810,87 zł
Marzec 61 264,00 5 979,37 3 982,16 1 023,11 1 562,23 73 810,87 zł
Kwiecień 61 264,00 2 367,57 1 576,77 1 023,11 1 562,23 67 793,68 zł
Maj 61 264,00 0,00 0,00 1 023,11 1 562,23 63 849,34 zł
Czerwiec 61 264,00 0,00 0,00 1 023,11 1 562,23 63 849,34 zł
Lipiec 61 264,00 0,00 0,00 1 023,11 1 562,23 63 849,34 zł
Sierpień 61 264,00 0,00 0,00 1 023,11 1 562,23 63 849,34 zł
Wrzesień 61 264,00 0,00 0,00 1 023,11 1 562,23 63 849,34 zł
Październik 61 264,00 0,00 0,00 1 023,11 1 562,23 63 849,34 zł
Listopad 61 264,00 0,00 0,00 1 023,11 1 562,23 63 849,34 zł
Grudzień 61 264,00 0,00 0,00 1 023,11 1 562,23 63 849,34 zł
Rocznie 735 168,00 20 305,68 13 523,25 12 277,32 18 746,76 800 021,01 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 61 264 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 42 093 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 42 093 zł netto poniesie łączny koszt równy 73 811 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 43300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 43 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 41 396 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 593 zł
Ubezpieczenie rentowe 860 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 577 zł
Zaliczka na podatek 4 882 zł
Całość - kwota brutto 57 308 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 57 308,00 5 593,26 859,62 0,00 4 576,96 40 684,00 4 882,00 41 396,08
Luty 57 308,00 5 593,26 859,62 0,00 4 576,96 40 684,00 4 882,00 41 396,08
Marzec 57 308,00 5 593,26 859,62 0,00 4 576,96 40 684,00 4 882,00 41 396,08
Kwiecień 57 308,00 3 525,90 541,89 0,00 4 791,62 42 592,00 5 111,00 43 337,55
Maj 57 308,00 0,00 0,00 0,00 5 157,72 45 846,00 5 502,00 46 648,76
Czerwiec 57 308,00 0,00 0,00 0,00 5 157,72 45 846,00 5 502,00 46 648,76
Lipiec 57 308,00 0,00 0,00 0,00 5 157,72 45 846,00 5 502,00 46 648,76
Sierpień 57 308,00 0,00 0,00 0,00 5 157,72 45 846,00 5 502,00 46 648,76
Wrzesień 57 308,00 0,00 0,00 0,00 5 157,72 45 846,00 5 502,00 46 648,76
Październik 57 308,00 0,00 0,00 0,00 5 157,72 45 846,00 5 502,00 46 648,76
Listopad 57 308,00 0,00 0,00 0,00 5 157,72 45 846,00 5 502,00 46 648,76
Grudzień 57 308,00 0,00 0,00 0,00 5 157,72 45 846,00 5 502,00 46 648,76
Rocznie 687 696,00 20 305,68 3 120,75 0,00 59 784,26 531 412,00 3 986,00 540 715,87
Wynagrodzenie pracownika 57 308 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 593 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 725 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 404 zł
FGŚP 57 zł
Cała kwota 68 088 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 57 308,00 5 593,26 3 725,02 0,00 1 461,36 68 087,64 zł
Luty 57 308,00 5 593,26 3 725,02 0,00 1 461,36 68 087,64 zł
Marzec 57 308,00 5 593,26 3 725,02 0,00 1 461,36 68 087,64 zł
Kwiecień 57 308,00 3 525,90 2 348,19 0,00 1 461,36 64 643,45 zł
Maj 57 308,00 0,00 0,00 0,00 1 461,36 58 769,36 zł
Czerwiec 57 308,00 0,00 0,00 0,00 1 461,36 58 769,36 zł
Lipiec 57 308,00 0,00 0,00 0,00 1 461,36 58 769,36 zł
Sierpień 57 308,00 0,00 0,00 0,00 1 461,36 58 769,36 zł
Wrzesień 57 308,00 0,00 0,00 0,00 1 461,36 58 769,36 zł
Październik 57 308,00 0,00 0,00 0,00 1 461,36 58 769,36 zł
Listopad 57 308,00 0,00 0,00 0,00 1 461,36 58 769,36 zł
Grudzień 57 308,00 0,00 0,00 0,00 1 461,36 58 769,36 zł
Rocznie 687 696,00 20 305,68 13 523,25 0,00 17 536,32 739 061,25 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 57 308 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 41 396 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 41 396 zł netto poniesie łączny koszt równy 68 088 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 43300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 43 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 43 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 816 zł
Całość - kwota brutto 50 116 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 50 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 093,00 6 816,00 43 300,00
Luty 50 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 093,00 6 816,00 43 300,00
Marzec 50 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 093,00 6 816,00 43 300,00
Kwiecień 50 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 093,00 6 816,00 43 300,00
Maj 50 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 093,00 6 816,00 43 300,00
Czerwiec 50 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 093,00 6 816,00 43 300,00
Lipiec 50 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 093,00 6 816,00 43 300,00
Sierpień 50 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 093,00 6 816,00 43 300,00
Wrzesień 50 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 093,00 6 816,00 43 300,00
Październik 50 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 093,00 6 816,00 43 300,00
Listopad 50 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 093,00 6 816,00 43 300,00
Grudzień 50 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 093,00 6 816,00 43 300,00
Rocznie 601 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481 116,00 81 792,00 519 600,00
Wynagrodzenie pracownika 50 116 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 50 116 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 50 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 116,00 zł
Luty 50 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 116,00 zł
Marzec 50 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 116,00 zł
Kwiecień 50 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 116,00 zł
Maj 50 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 116,00 zł
Czerwiec 50 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 116,00 zł
Lipiec 50 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 116,00 zł
Sierpień 50 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 116,00 zł
Wrzesień 50 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 116,00 zł
Październik 50 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 116,00 zł
Listopad 50 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 116,00 zł
Grudzień 50 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 116,00 zł
Rocznie 601 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601 392,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 50 116 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 43 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 43 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 50 116 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 43300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 43 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 33 012 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 696 zł
Zaliczka na podatek 14 473 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 52 181 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 52 181,00 0,00 0,00 0,00 4 696,29 0,00 14 473,00 0,00 33 011,71
Luty 52 181,00 0,00 0,00 0,00 4 696,29 0,00 16 273,00 0,00 31 211,71
Marzec 52 181,00 0,00 0,00 0,00 4 696,29 0,00 16 273,00 0,00 31 211,71
Kwiecień 52 181,00 0,00 0,00 0,00 4 696,29 0,00 16 273,00 0,00 31 211,71
Maj 52 181,00 0,00 0,00 0,00 4 696,29 0,00 16 273,00 0,00 31 211,71
Czerwiec 52 181,00 0,00 0,00 0,00 4 696,29 0,00 16 273,00 0,00 31 211,71
Lipiec 52 181,00 176,27 72,24 0,00 4 696,29 15,08 16 188,00 0,00 31 033,12
Sierpień 52 181,00 176,27 72,24 0,00 4 696,29 15,08 16 188,00 0,00 31 033,12
Wrzesień 52 181,00 176,27 72,24 0,00 4 696,29 15,08 16 188,00 0,00 31 033,12
Październik 52 181,00 176,27 72,24 0,00 4 696,29 15,08 16 188,00 0,00 31 033,12
Listopad 52 181,00 176,27 72,24 0,00 4 696,29 15,08 16 188,00 0,00 31 033,12
Grudzień 52 181,00 176,27 72,24 0,00 4 696,29 15,08 16 188,00 0,00 31 033,12
Rocznie 626 172,00 1 057,62 433,44 0,00 56 355,48 0,00 192 966,00 0,00 375 268,98

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 52 181 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 012 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.