Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 43100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 43 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 44 136 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 951 zł
Ubezpieczenie rentowe 915 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 494 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 735 zł
Zaliczka na podatek 3 742 zł
Całość - kwota brutto 60 972 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 60 972,00 5 950,87 914,58 1 493,81 4 735,15 52 363,00 3 742,00 44 135,59
Luty 60 972,00 5 950,87 914,58 1 493,81 4 735,15 52 363,00 3 742,00 44 135,59
Marzec 60 972,00 5 437,88 835,74 1 493,81 4 788,41 52 955,00 9 441,00 38 975,16
Kwiecień 60 972,00 0,00 0,00 1 493,81 5 353,04 59 228,00 13 600,00 40 525,15
Maj 60 972,00 0,00 0,00 1 493,81 5 353,04 59 228,00 13 600,00 40 525,15
Czerwiec 60 972,00 0,00 0,00 1 493,81 5 353,04 59 228,00 13 600,00 40 525,15
Lipiec 60 972,00 0,00 0,00 1 493,81 5 353,04 59 228,00 13 600,00 40 525,15
Sierpień 60 972,00 0,00 0,00 1 493,81 5 353,04 59 228,00 13 600,00 40 525,15
Wrzesień 60 972,00 0,00 0,00 1 493,81 5 353,04 59 228,00 13 600,00 40 525,15
Październik 60 972,00 0,00 0,00 1 493,81 5 353,04 59 228,00 13 600,00 40 525,15
Listopad 60 972,00 0,00 0,00 1 493,81 5 353,04 59 228,00 13 600,00 40 525,15
Grudzień 60 972,00 0,00 0,00 1 493,81 5 353,04 59 228,00 13 600,00 40 525,15
Rocznie 731 664,00 17 339,62 2 664,90 17 925,72 62 436,07 690 733,00 139 325,00 491 972,69
Wynagrodzenie pracownika 60 972 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 951 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 963 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 018 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 494 zł
FGŚP 61 zł
Cała kwota 73 459 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 60 972,00 5 950,87 3 963,18 1 018,23 1 554,78 73 459,06 zł
Luty 60 972,00 5 950,87 3 963,18 1 018,23 1 554,78 73 459,06 zł
Marzec 60 972,00 5 437,88 3 621,54 1 018,23 1 554,78 72 604,43 zł
Kwiecień 60 972,00 0,00 0,00 1 018,23 1 554,78 63 545,01 zł
Maj 60 972,00 0,00 0,00 1 018,23 1 554,78 63 545,01 zł
Czerwiec 60 972,00 0,00 0,00 1 018,23 1 554,78 63 545,01 zł
Lipiec 60 972,00 0,00 0,00 1 018,23 1 554,78 63 545,01 zł
Sierpień 60 972,00 0,00 0,00 1 018,23 1 554,78 63 545,01 zł
Wrzesień 60 972,00 0,00 0,00 1 018,23 1 554,78 63 545,01 zł
Październik 60 972,00 0,00 0,00 1 018,23 1 554,78 63 545,01 zł
Listopad 60 972,00 0,00 0,00 1 018,23 1 554,78 63 545,01 zł
Grudzień 60 972,00 0,00 0,00 1 018,23 1 554,78 63 545,01 zł
Rocznie 731 664,00 17 339,62 11 547,90 12 218,76 18 657,36 791 427,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 60 972 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 44 136 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 44 136 zł netto poniesie łączny koszt równy 73 459 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 43100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 43 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 43 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 567 zł
Ubezpieczenie rentowe 856 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 555 zł
Zaliczka na podatek 2 961 zł
Całość - kwota brutto 57 039 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 57 039,00 5 567,01 855,59 0,00 4 555,48 40 493,00 2 961,00 43 099,92
Luty 57 039,00 5 567,01 855,59 0,00 4 555,48 40 493,00 2 961,00 43 099,92
Marzec 57 039,00 5 567,01 855,59 0,00 4 555,48 40 493,00 2 961,00 43 099,92
Kwiecień 57 039,00 638,59 98,13 0,00 5 067,21 45 042,00 3 294,00 47 941,07
Maj 57 039,00 0,00 0,00 0,00 5 133,51 45 631,00 3 337,00 48 568,49
Czerwiec 57 039,00 0,00 0,00 0,00 5 133,51 45 631,00 3 337,00 48 568,49
Lipiec 57 039,00 0,00 0,00 0,00 5 133,51 45 631,00 3 337,00 48 568,49
Sierpień 57 039,00 0,00 0,00 0,00 5 133,51 45 631,00 3 337,00 48 568,49
Wrzesień 57 039,00 0,00 0,00 0,00 5 133,51 45 631,00 3 337,00 48 568,49
Październik 57 039,00 0,00 0,00 0,00 5 133,51 45 631,00 3 337,00 48 568,49
Listopad 57 039,00 0,00 0,00 0,00 5 133,51 45 631,00 3 337,00 48 568,49
Grudzień 57 039,00 0,00 0,00 0,00 5 133,51 45 631,00 3 337,00 48 568,49
Rocznie 684 468,00 17 339,62 2 664,90 0,00 59 801,73 531 569,00 38 873,00 565 788,75
Wynagrodzenie pracownika 57 039 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 567 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 708 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 397 zł
FGŚP 57 zł
Cała kwota 67 768 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 57 039,00 5 567,01 3 707,54 0,00 1 454,50 67 768,05 zł
Luty 57 039,00 5 567,01 3 707,54 0,00 1 454,50 67 768,05 zł
Marzec 57 039,00 5 567,01 3 707,54 0,00 1 454,50 67 768,05 zł
Kwiecień 57 039,00 638,59 425,28 0,00 1 454,50 59 557,37 zł
Maj 57 039,00 0,00 0,00 0,00 1 454,50 58 493,50 zł
Czerwiec 57 039,00 0,00 0,00 0,00 1 454,50 58 493,50 zł
Lipiec 57 039,00 0,00 0,00 0,00 1 454,50 58 493,50 zł
Sierpień 57 039,00 0,00 0,00 0,00 1 454,50 58 493,50 zł
Wrzesień 57 039,00 0,00 0,00 0,00 1 454,50 58 493,50 zł
Październik 57 039,00 0,00 0,00 0,00 1 454,50 58 493,50 zł
Listopad 57 039,00 0,00 0,00 0,00 1 454,50 58 493,50 zł
Grudzień 57 039,00 0,00 0,00 0,00 1 454,50 58 493,50 zł
Rocznie 684 468,00 17 339,62 11 547,90 0,00 17 454,00 730 809,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 57 039 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 43 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 43 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 67 768 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 43100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 43 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 43 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 784 zł
Całość - kwota brutto 49 884 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 49 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 907,00 6 784,00 43 100,00
Luty 49 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 907,00 6 784,00 43 100,00
Marzec 49 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 907,00 6 784,00 43 100,00
Kwiecień 49 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 907,00 6 784,00 43 100,00
Maj 49 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 907,00 6 784,00 43 100,00
Czerwiec 49 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 907,00 6 784,00 43 100,00
Lipiec 49 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 907,00 6 784,00 43 100,00
Sierpień 49 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 907,00 6 784,00 43 100,00
Wrzesień 49 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 907,00 6 784,00 43 100,00
Październik 49 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 907,00 6 784,00 43 100,00
Listopad 49 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 907,00 6 784,00 43 100,00
Grudzień 49 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 907,00 6 784,00 43 100,00
Rocznie 598 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478 884,00 81 408,00 517 200,00
Wynagrodzenie pracownika 49 884 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 49 884 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 49 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 884,00 zł
Luty 49 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 884,00 zł
Marzec 49 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 884,00 zł
Kwiecień 49 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 884,00 zł
Maj 49 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 884,00 zł
Czerwiec 49 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 884,00 zł
Lipiec 49 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 884,00 zł
Sierpień 49 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 884,00 zł
Wrzesień 49 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 884,00 zł
Październik 49 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 884,00 zł
Listopad 49 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 884,00 zł
Grudzień 49 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 884,00 zł
Rocznie 598 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598 608,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 49 884 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 43 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 43 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 49 884 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 43100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 43 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 37 544 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 14 396 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 51 940 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 51 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 396,00 0,00 37 544,00
Luty 51 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 196,00 0,00 35 744,00
Marzec 51 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 196,00 0,00 35 744,00
Kwiecień 51 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 196,00 0,00 35 744,00
Maj 51 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 196,00 0,00 35 744,00
Czerwiec 51 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 196,00 0,00 35 744,00
Lipiec 51 940,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 16 111,00 0,00 35 565,41
Sierpień 51 940,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 16 111,00 0,00 35 565,41
Wrzesień 51 940,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 16 111,00 0,00 35 565,41
Październik 51 940,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 16 111,00 0,00 35 565,41
Listopad 51 940,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 16 111,00 0,00 35 565,41
Grudzień 51 940,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 16 111,00 0,00 35 565,41
Rocznie 623 280,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 192 042,00 0,00 429 656,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 51 940 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 544 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.