Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 42000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 42 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 43 019 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 799 zł
Ubezpieczenie rentowe 891 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 456 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 614 zł
Zaliczka na podatek 3 634 zł
Całość - kwota brutto 59 413 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 59 413,00 5 798,71 891,20 1 455,62 4 614,07 51 017,00 3 634,00 43 019,40
Luty 59 413,00 5 798,71 891,20 1 455,62 4 614,07 51 017,00 3 634,00 43 019,40
Marzec 59 413,00 5 742,20 882,50 1 455,62 4 619,94 51 083,00 8 607,00 38 105,74
Kwiecień 59 413,00 0,00 0,00 1 455,62 5 216,16 57 707,00 13 250,00 39 491,22
Maj 59 413,00 0,00 0,00 1 455,62 5 216,16 57 707,00 13 250,00 39 491,22
Czerwiec 59 413,00 0,00 0,00 1 455,62 5 216,16 57 707,00 13 250,00 39 491,22
Lipiec 59 413,00 0,00 0,00 1 455,62 5 216,16 57 707,00 13 250,00 39 491,22
Sierpień 59 413,00 0,00 0,00 1 455,62 5 216,16 57 707,00 13 250,00 39 491,22
Wrzesień 59 413,00 0,00 0,00 1 455,62 5 216,16 57 707,00 13 250,00 39 491,22
Październik 59 413,00 0,00 0,00 1 455,62 5 216,16 57 707,00 13 250,00 39 491,22
Listopad 59 413,00 0,00 0,00 1 455,62 5 216,16 57 707,00 13 250,00 39 491,22
Grudzień 59 413,00 0,00 0,00 1 455,62 5 216,16 57 707,00 13 250,00 39 491,22
Rocznie 712 956,00 17 339,62 2 664,90 17 467,44 60 793,52 672 480,00 135 125,00 479 565,52
Wynagrodzenie pracownika 59 413 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 799 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 862 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 992 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 456 zł
FGŚP 59 zł
Cała kwota 71 581 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 59 413,00 5 798,71 3 861,85 992,20 1 515,03 71 580,79 zł
Luty 59 413,00 5 798,71 3 861,85 992,20 1 515,03 71 580,79 zł
Marzec 59 413,00 5 742,20 3 824,20 992,20 1 515,03 71 486,63 zł
Kwiecień 59 413,00 0,00 0,00 992,20 1 515,03 61 920,23 zł
Maj 59 413,00 0,00 0,00 992,20 1 515,03 61 920,23 zł
Czerwiec 59 413,00 0,00 0,00 992,20 1 515,03 61 920,23 zł
Lipiec 59 413,00 0,00 0,00 992,20 1 515,03 61 920,23 zł
Sierpień 59 413,00 0,00 0,00 992,20 1 515,03 61 920,23 zł
Wrzesień 59 413,00 0,00 0,00 992,20 1 515,03 61 920,23 zł
Październik 59 413,00 0,00 0,00 992,20 1 515,03 61 920,23 zł
Listopad 59 413,00 0,00 0,00 992,20 1 515,03 61 920,23 zł
Grudzień 59 413,00 0,00 0,00 992,20 1 515,03 61 920,23 zł
Rocznie 712 956,00 17 339,62 11 547,90 11 906,40 18 180,36 771 930,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 59 413 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 43 019 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 43 019 zł netto poniesie łączny koszt równy 71 581 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 42000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 42 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 42 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 425 zł
Ubezpieczenie rentowe 834 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 439 zł
Zaliczka na podatek 2 885 zł
Całość - kwota brutto 55 583 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 55 583,00 5 424,90 833,75 0,00 4 439,19 39 459,00 2 885,00 42 000,16
Luty 55 583,00 5 424,90 833,75 0,00 4 439,19 39 459,00 2 885,00 42 000,16
Marzec 55 583,00 5 424,90 833,75 0,00 4 439,19 39 459,00 2 885,00 42 000,16
Kwiecień 55 583,00 1 064,92 163,65 0,00 4 891,90 43 484,00 3 180,00 46 282,53
Maj 55 583,00 0,00 0,00 0,00 5 002,47 44 466,00 3 252,00 47 328,53
Czerwiec 55 583,00 0,00 0,00 0,00 5 002,47 44 466,00 3 252,00 47 328,53
Lipiec 55 583,00 0,00 0,00 0,00 5 002,47 44 466,00 3 252,00 47 328,53
Sierpień 55 583,00 0,00 0,00 0,00 5 002,47 44 466,00 3 252,00 47 328,53
Wrzesień 55 583,00 0,00 0,00 0,00 5 002,47 44 466,00 3 252,00 47 328,53
Październik 55 583,00 0,00 0,00 0,00 5 002,47 44 466,00 3 252,00 47 328,53
Listopad 55 583,00 0,00 0,00 0,00 5 002,47 44 466,00 3 252,00 47 328,53
Grudzień 55 583,00 0,00 0,00 0,00 5 002,47 44 466,00 3 252,00 47 328,53
Rocznie 666 996,00 17 339,62 2 664,90 0,00 58 229,23 517 589,00 37 851,00 550 911,25
Wynagrodzenie pracownika 55 583 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 425 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 613 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 362 zł
FGŚP 56 zł
Cała kwota 66 038 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 55 583,00 5 424,90 3 612,90 0,00 1 417,36 66 038,16 zł
Luty 55 583,00 5 424,90 3 612,90 0,00 1 417,36 66 038,16 zł
Marzec 55 583,00 5 424,90 3 612,90 0,00 1 417,36 66 038,16 zł
Kwiecień 55 583,00 1 064,92 709,20 0,00 1 417,36 58 774,48 zł
Maj 55 583,00 0,00 0,00 0,00 1 417,36 57 000,36 zł
Czerwiec 55 583,00 0,00 0,00 0,00 1 417,36 57 000,36 zł
Lipiec 55 583,00 0,00 0,00 0,00 1 417,36 57 000,36 zł
Sierpień 55 583,00 0,00 0,00 0,00 1 417,36 57 000,36 zł
Wrzesień 55 583,00 0,00 0,00 0,00 1 417,36 57 000,36 zł
Październik 55 583,00 0,00 0,00 0,00 1 417,36 57 000,36 zł
Listopad 55 583,00 0,00 0,00 0,00 1 417,36 57 000,36 zł
Grudzień 55 583,00 0,00 0,00 0,00 1 417,36 57 000,36 zł
Rocznie 666 996,00 17 339,62 11 547,90 0,00 17 008,32 712 891,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 55 583 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 42 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 42 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 66 038 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 42000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 42 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 42 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 611 zł
Całość - kwota brutto 48 611 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 48 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 889,00 6 611,00 42 000,00
Luty 48 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 889,00 6 611,00 42 000,00
Marzec 48 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 889,00 6 611,00 42 000,00
Kwiecień 48 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 889,00 6 611,00 42 000,00
Maj 48 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 889,00 6 611,00 42 000,00
Czerwiec 48 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 889,00 6 611,00 42 000,00
Lipiec 48 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 889,00 6 611,00 42 000,00
Sierpień 48 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 889,00 6 611,00 42 000,00
Wrzesień 48 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 889,00 6 611,00 42 000,00
Październik 48 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 889,00 6 611,00 42 000,00
Listopad 48 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 889,00 6 611,00 42 000,00
Grudzień 48 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 889,00 6 611,00 42 000,00
Rocznie 583 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466 668,00 79 332,00 504 000,00
Wynagrodzenie pracownika 48 611 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 48 611 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 48 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 611,00 zł
Luty 48 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 611,00 zł
Marzec 48 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 611,00 zł
Kwiecień 48 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 611,00 zł
Maj 48 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 611,00 zł
Czerwiec 48 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 611,00 zł
Lipiec 48 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 611,00 zł
Sierpień 48 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 611,00 zł
Wrzesień 48 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 611,00 zł
Październik 48 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 611,00 zł
Listopad 48 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 611,00 zł
Grudzień 48 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 611,00 zł
Rocznie 583 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583 332,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 48 611 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 42 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 42 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 48 611 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 42000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 42 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 36 643 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 13 971 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 50 614 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 50 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 971,00 0,00 36 643,00
Luty 50 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 771,00 0,00 34 843,00
Marzec 50 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 771,00 0,00 34 843,00
Kwiecień 50 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 771,00 0,00 34 843,00
Maj 50 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 771,00 0,00 34 843,00
Czerwiec 50 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 771,00 0,00 34 843,00
Lipiec 50 614,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 687,00 0,00 34 663,41
Sierpień 50 614,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 687,00 0,00 34 663,41
Wrzesień 50 614,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 687,00 0,00 34 663,41
Październik 50 614,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 687,00 0,00 34 663,41
Listopad 50 614,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 687,00 0,00 34 663,41
Grudzień 50 614,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 687,00 0,00 34 663,41
Rocznie 607 368,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 186 948,00 0,00 418 838,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 50 614 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 643 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ