Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 35900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 35 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 34 942 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 955 zł
Ubezpieczenie rentowe 762 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 244 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 943 zł
Zaliczka na podatek 4 927 zł
Całość - kwota brutto 50 773 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 50 773,00 4 955,44 761,60 1 243,94 3 943,08 43 562,00 4 927,00 34 941,94
Luty 50 773,00 4 955,44 761,60 1 243,94 3 943,08 43 562,00 4 927,00 34 941,94
Marzec 50 773,00 4 955,44 761,60 1 243,94 3 943,08 43 562,00 7 065,00 32 803,94
Kwiecień 50 773,00 4 955,44 761,60 1 243,94 3 943,08 43 562,00 13 940,00 25 928,94
Maj 50 773,00 483,92 74,35 1 243,94 4 407,37 48 721,00 15 591,00 28 972,42
Czerwiec 50 773,00 0,00 0,00 1 243,94 4 457,62 49 279,00 15 769,00 29 302,44
Lipiec 50 773,00 0,00 0,00 1 243,94 4 457,62 49 279,00 15 769,00 29 302,44
Sierpień 50 773,00 0,00 0,00 1 243,94 4 457,62 49 279,00 15 769,00 29 302,44
Wrzesień 50 773,00 0,00 0,00 1 243,94 4 457,62 49 279,00 15 769,00 29 302,44
Październik 50 773,00 0,00 0,00 1 243,94 4 457,62 49 279,00 15 769,00 29 302,44
Listopad 50 773,00 0,00 0,00 1 243,94 4 457,62 49 279,00 15 769,00 29 302,44
Grudzień 50 773,00 0,00 0,00 1 243,94 4 457,62 49 279,00 15 769,00 29 302,44
Rocznie 609 276,00 20 305,68 3 120,75 14 927,28 51 383,03 567 922,00 105 454,00 362 706,26
Wynagrodzenie pracownika 50 773 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 955 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 300 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 848 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 244 zł
FGŚP 51 zł
Cała kwota 61 171 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 50 773,00 4 955,44 3 300,25 847,91 1 294,71 61 171,31 zł
Luty 50 773,00 4 955,44 3 300,25 847,91 1 294,71 61 171,31 zł
Marzec 50 773,00 4 955,44 3 300,25 847,91 1 294,71 61 171,31 zł
Kwiecień 50 773,00 4 955,44 3 300,25 847,91 1 294,71 61 171,31 zł
Maj 50 773,00 483,92 322,25 847,91 1 294,71 53 721,79 zł
Czerwiec 50 773,00 0,00 0,00 847,91 1 294,71 52 915,62 zł
Lipiec 50 773,00 0,00 0,00 847,91 1 294,71 52 915,62 zł
Sierpień 50 773,00 0,00 0,00 847,91 1 294,71 52 915,62 zł
Wrzesień 50 773,00 0,00 0,00 847,91 1 294,71 52 915,62 zł
Październik 50 773,00 0,00 0,00 847,91 1 294,71 52 915,62 zł
Listopad 50 773,00 0,00 0,00 847,91 1 294,71 52 915,62 zł
Grudzień 50 773,00 0,00 0,00 847,91 1 294,71 52 915,62 zł
Rocznie 609 276,00 20 305,68 13 523,25 10 174,92 15 536,52 668 816,37 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 50 773 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 942 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 942 zł netto poniesie łączny koszt równy 61 171 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 35900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 35 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 34 322 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 637 zł
Ubezpieczenie rentowe 713 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 795 zł
Zaliczka na podatek 4 048 zł
Całość - kwota brutto 47 515 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 47 515,00 4 637,46 712,73 0,00 3 794,83 33 732,00 4 048,00 34 322,14
Luty 47 515,00 4 637,46 712,73 0,00 3 794,83 33 732,00 4 048,00 34 322,14
Marzec 47 515,00 4 637,46 712,73 0,00 3 794,83 33 732,00 4 048,00 34 322,14
Kwiecień 47 515,00 4 637,46 712,73 0,00 3 794,83 33 732,00 4 048,00 34 322,14
Maj 47 515,00 1 755,84 269,83 0,00 4 094,04 36 391,00 4 367,00 37 028,37
Czerwiec 47 515,00 0,00 0,00 0,00 4 276,35 38 012,00 4 561,00 38 677,21
Lipiec 47 515,00 0,00 0,00 0,00 4 276,35 38 012,00 4 561,00 38 677,21
Sierpień 47 515,00 0,00 0,00 0,00 4 276,35 38 012,00 4 561,00 38 677,21
Wrzesień 47 515,00 0,00 0,00 0,00 4 276,35 38 012,00 4 561,00 38 677,21
Październik 47 515,00 0,00 0,00 0,00 4 276,35 38 012,00 4 561,00 38 677,21
Listopad 47 515,00 0,00 0,00 0,00 4 276,35 38 012,00 4 561,00 38 677,21
Grudzień 47 515,00 0,00 0,00 0,00 4 276,35 38 012,00 4 561,00 38 677,21
Rocznie 570 180,00 20 305,68 3 120,75 0,00 49 207,81 437 403,00 3 280,00 445 057,40
Wynagrodzenie pracownika 47 515 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 637 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 088 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 164 zł
FGŚP 48 zł
Cała kwota 56 453 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 47 515,00 4 637,46 3 088,48 0,00 1 211,64 56 452,58 zł
Luty 47 515,00 4 637,46 3 088,48 0,00 1 211,64 56 452,58 zł
Marzec 47 515,00 4 637,46 3 088,48 0,00 1 211,64 56 452,58 zł
Kwiecień 47 515,00 4 637,46 3 088,48 0,00 1 211,64 56 452,58 zł
Maj 47 515,00 1 755,84 1 169,33 0,00 1 211,64 51 651,81 zł
Czerwiec 47 515,00 0,00 0,00 0,00 1 211,64 48 726,64 zł
Lipiec 47 515,00 0,00 0,00 0,00 1 211,64 48 726,64 zł
Sierpień 47 515,00 0,00 0,00 0,00 1 211,64 48 726,64 zł
Wrzesień 47 515,00 0,00 0,00 0,00 1 211,64 48 726,64 zł
Październik 47 515,00 0,00 0,00 0,00 1 211,64 48 726,64 zł
Listopad 47 515,00 0,00 0,00 0,00 1 211,64 48 726,64 zł
Grudzień 47 515,00 0,00 0,00 0,00 1 211,64 48 726,64 zł
Rocznie 570 180,00 20 305,68 13 523,25 0,00 14 539,68 618 548,61 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 47 515 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 322 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 322 zł netto poniesie łączny koszt równy 56 453 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 35900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 35 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 651 zł
Całość - kwota brutto 41 551 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 41 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 241,00 5 651,00 35 900,00
Luty 41 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 241,00 5 651,00 35 900,00
Marzec 41 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 241,00 5 651,00 35 900,00
Kwiecień 41 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 241,00 5 651,00 35 900,00
Maj 41 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 241,00 5 651,00 35 900,00
Czerwiec 41 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 241,00 5 651,00 35 900,00
Lipiec 41 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 241,00 5 651,00 35 900,00
Sierpień 41 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 241,00 5 651,00 35 900,00
Wrzesień 41 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 241,00 5 651,00 35 900,00
Październik 41 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 241,00 5 651,00 35 900,00
Listopad 41 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 241,00 5 651,00 35 900,00
Grudzień 41 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 241,00 5 651,00 35 900,00
Rocznie 498 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398 892,00 67 812,00 430 800,00
Wynagrodzenie pracownika 41 551 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 41 551 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 41 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 551,00 zł
Luty 41 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 551,00 zł
Marzec 41 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 551,00 zł
Kwiecień 41 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 551,00 zł
Maj 41 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 551,00 zł
Czerwiec 41 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 551,00 zł
Lipiec 41 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 551,00 zł
Sierpień 41 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 551,00 zł
Wrzesień 41 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 551,00 zł
Październik 41 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 551,00 zł
Listopad 41 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 551,00 zł
Grudzień 41 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 551,00 zł
Rocznie 498 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498 612,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 41 551 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 35 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 41 551 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 35900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 35 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 27 751 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 894 zł
Zaliczka na podatek 11 620 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 43 265 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 43 265,00 0,00 0,00 0,00 3 893,85 0,00 11 620,00 0,00 27 751,15
Luty 43 265,00 0,00 0,00 0,00 3 893,85 0,00 13 420,00 0,00 25 951,15
Marzec 43 265,00 0,00 0,00 0,00 3 893,85 0,00 13 420,00 0,00 25 951,15
Kwiecień 43 265,00 0,00 0,00 0,00 3 893,85 0,00 13 420,00 0,00 25 951,15
Maj 43 265,00 0,00 0,00 0,00 3 893,85 0,00 13 420,00 0,00 25 951,15
Czerwiec 43 265,00 0,00 0,00 0,00 3 893,85 0,00 13 420,00 0,00 25 951,15
Lipiec 43 265,00 176,27 72,24 0,00 3 893,85 15,08 13 335,00 0,00 25 772,56
Sierpień 43 265,00 176,27 72,24 0,00 3 893,85 15,08 13 335,00 0,00 25 772,56
Wrzesień 43 265,00 176,27 72,24 0,00 3 893,85 15,08 13 335,00 0,00 25 772,56
Październik 43 265,00 176,27 72,24 0,00 3 893,85 15,08 13 335,00 0,00 25 772,56
Listopad 43 265,00 176,27 72,24 0,00 3 893,85 15,08 13 335,00 0,00 25 772,56
Grudzień 43 265,00 176,27 72,24 0,00 3 893,85 15,08 13 335,00 0,00 25 772,56
Rocznie 519 180,00 1 057,62 433,44 0,00 46 726,20 0,00 158 730,00 0,00 312 142,26

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 43 265 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 751 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.