Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 36100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 36 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 37 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 982 zł
Ubezpieczenie rentowe 766 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 251 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 965 zł
Zaliczka na podatek 3 056 zł
Całość - kwota brutto 51 049 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 51 049,00 4 982,38 765,74 1 250,70 3 964,52 43 800,00 3 056,00 37 029,66
Luty 51 049,00 4 982,38 765,74 1 250,70 3 964,52 43 800,00 3 056,00 37 029,66
Marzec 51 049,00 4 982,38 765,74 1 250,70 3 964,52 43 800,00 4 766,00 35 319,66
Kwiecień 51 049,00 2 392,48 367,68 1 250,70 4 233,43 46 788,00 10 739,00 32 065,71
Maj 51 049,00 0,00 0,00 1 250,70 4 481,85 49 548,00 11 374,00 33 942,45
Czerwiec 51 049,00 0,00 0,00 1 250,70 4 481,85 49 548,00 11 374,00 33 942,45
Lipiec 51 049,00 0,00 0,00 1 250,70 4 481,85 49 548,00 11 374,00 33 942,45
Sierpień 51 049,00 0,00 0,00 1 250,70 4 481,85 49 548,00 11 374,00 33 942,45
Wrzesień 51 049,00 0,00 0,00 1 250,70 4 481,85 49 548,00 11 374,00 33 942,45
Październik 51 049,00 0,00 0,00 1 250,70 4 481,85 49 548,00 11 374,00 33 942,45
Listopad 51 049,00 0,00 0,00 1 250,70 4 481,85 49 548,00 11 374,00 33 942,45
Grudzień 51 049,00 0,00 0,00 1 250,70 4 481,85 49 548,00 11 374,00 33 942,45
Rocznie 612 588,00 17 339,62 2 664,90 15 008,40 51 981,79 574 572,00 112 609,00 412 984,29
Wynagrodzenie pracownika 51 049 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 982 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 318 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 853 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 251 zł
FGŚP 51 zł
Cała kwota 61 504 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 51 049,00 4 982,38 3 318,19 852,52 1 301,75 61 503,84 zł
Luty 51 049,00 4 982,38 3 318,19 852,52 1 301,75 61 503,84 zł
Marzec 51 049,00 4 982,38 3 318,19 852,52 1 301,75 61 503,84 zł
Kwiecień 51 049,00 2 392,48 1 593,33 852,52 1 301,75 57 189,08 zł
Maj 51 049,00 0,00 0,00 852,52 1 301,75 53 203,27 zł
Czerwiec 51 049,00 0,00 0,00 852,52 1 301,75 53 203,27 zł
Lipiec 51 049,00 0,00 0,00 852,52 1 301,75 53 203,27 zł
Sierpień 51 049,00 0,00 0,00 852,52 1 301,75 53 203,27 zł
Wrzesień 51 049,00 0,00 0,00 852,52 1 301,75 53 203,27 zł
Październik 51 049,00 0,00 0,00 852,52 1 301,75 53 203,27 zł
Listopad 51 049,00 0,00 0,00 852,52 1 301,75 53 203,27 zł
Grudzień 51 049,00 0,00 0,00 852,52 1 301,75 53 203,27 zł
Rocznie 612 588,00 17 339,62 11 547,90 10 230,24 15 621,00 667 326,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 51 049 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 030 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 030 zł netto poniesie łączny koszt równy 61 504 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 36100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 36 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 36 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 663 zł
Ubezpieczenie rentowe 717 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 816 zł
Zaliczka na podatek 2 480 zł
Całość - kwota brutto 47 775 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 47 775,00 4 662,84 716,63 0,00 3 815,60 33 916,00 2 480,00 36 099,93
Luty 47 775,00 4 662,84 716,63 0,00 3 815,60 33 916,00 2 480,00 36 099,93
Marzec 47 775,00 4 662,84 716,63 0,00 3 815,60 33 916,00 2 480,00 36 099,93
Kwiecień 47 775,00 3 351,10 515,01 0,00 3 951,80 35 127,00 2 569,00 37 388,09
Maj 47 775,00 0,00 0,00 0,00 4 299,75 38 220,00 2 795,00 40 680,25
Czerwiec 47 775,00 0,00 0,00 0,00 4 299,75 38 220,00 2 795,00 40 680,25
Lipiec 47 775,00 0,00 0,00 0,00 4 299,75 38 220,00 2 795,00 40 680,25
Sierpień 47 775,00 0,00 0,00 0,00 4 299,75 38 220,00 2 795,00 40 680,25
Wrzesień 47 775,00 0,00 0,00 0,00 4 299,75 38 220,00 2 795,00 40 680,25
Październik 47 775,00 0,00 0,00 0,00 4 299,75 38 220,00 2 795,00 40 680,25
Listopad 47 775,00 0,00 0,00 0,00 4 299,75 38 220,00 2 795,00 40 680,25
Grudzień 47 775,00 0,00 0,00 0,00 4 299,75 38 220,00 2 795,00 40 680,25
Rocznie 573 300,00 17 339,62 2 664,90 0,00 49 796,60 442 635,00 32 369,00 471 129,88
Wynagrodzenie pracownika 47 775 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 663 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 105 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 170 zł
FGŚP 48 zł
Cała kwota 56 761 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 47 775,00 4 662,84 3 105,38 0,00 1 218,27 56 761,49 zł
Luty 47 775,00 4 662,84 3 105,38 0,00 1 218,27 56 761,49 zł
Marzec 47 775,00 4 662,84 3 105,38 0,00 1 218,27 56 761,49 zł
Kwiecień 47 775,00 3 351,10 2 231,76 0,00 1 218,27 54 576,13 zł
Maj 47 775,00 0,00 0,00 0,00 1 218,27 48 993,27 zł
Czerwiec 47 775,00 0,00 0,00 0,00 1 218,27 48 993,27 zł
Lipiec 47 775,00 0,00 0,00 0,00 1 218,27 48 993,27 zł
Sierpień 47 775,00 0,00 0,00 0,00 1 218,27 48 993,27 zł
Wrzesień 47 775,00 0,00 0,00 0,00 1 218,27 48 993,27 zł
Październik 47 775,00 0,00 0,00 0,00 1 218,27 48 993,27 zł
Listopad 47 775,00 0,00 0,00 0,00 1 218,27 48 993,27 zł
Grudzień 47 775,00 0,00 0,00 0,00 1 218,27 48 993,27 zł
Rocznie 573 300,00 17 339,62 11 547,90 0,00 14 619,24 616 806,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 47 775 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 36 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 56 761 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 36100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 36 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 36 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 682 zł
Całość - kwota brutto 41 782 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 41 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 426,00 5 682,00 36 100,00
Luty 41 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 426,00 5 682,00 36 100,00
Marzec 41 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 426,00 5 682,00 36 100,00
Kwiecień 41 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 426,00 5 682,00 36 100,00
Maj 41 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 426,00 5 682,00 36 100,00
Czerwiec 41 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 426,00 5 682,00 36 100,00
Lipiec 41 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 426,00 5 682,00 36 100,00
Sierpień 41 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 426,00 5 682,00 36 100,00
Wrzesień 41 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 426,00 5 682,00 36 100,00
Październik 41 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 426,00 5 682,00 36 100,00
Listopad 41 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 426,00 5 682,00 36 100,00
Grudzień 41 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 426,00 5 682,00 36 100,00
Rocznie 501 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401 112,00 68 184,00 433 200,00
Wynagrodzenie pracownika 41 782 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 41 782 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 41 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 782,00 zł
Luty 41 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 782,00 zł
Marzec 41 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 782,00 zł
Kwiecień 41 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 782,00 zł
Maj 41 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 782,00 zł
Czerwiec 41 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 782,00 zł
Lipiec 41 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 782,00 zł
Sierpień 41 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 782,00 zł
Wrzesień 41 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 782,00 zł
Październik 41 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 782,00 zł
Listopad 41 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 782,00 zł
Grudzień 41 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 782,00 zł
Rocznie 501 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501 384,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 41 782 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 36 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 41 782 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 36100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 36 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 31 809 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 697 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 43 506 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 43 506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 697,00 0,00 31 809,00
Luty 43 506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 497,00 0,00 30 009,00
Marzec 43 506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 497,00 0,00 30 009,00
Kwiecień 43 506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 497,00 0,00 30 009,00
Maj 43 506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 497,00 0,00 30 009,00
Czerwiec 43 506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 497,00 0,00 30 009,00
Lipiec 43 506,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 412,00 0,00 29 830,41
Sierpień 43 506,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 412,00 0,00 29 830,41
Wrzesień 43 506,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 412,00 0,00 29 830,41
Październik 43 506,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 412,00 0,00 29 830,41
Listopad 43 506,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 412,00 0,00 29 830,41
Grudzień 43 506,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 412,00 0,00 29 830,41
Rocznie 522 072,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 159 654,00 0,00 360 836,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 43 506 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 809 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.