Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 36300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 36 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 37 232 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 010 zł
Ubezpieczenie rentowe 770 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 258 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 987 zł
Zaliczka na podatek 3 076 zł
Całość - kwota brutto 51 332 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 51 332,00 5 010,00 769,98 1 257,63 3 986,50 44 044,00 3 076,00 37 231,89
Luty 51 332,00 5 010,00 769,98 1 257,63 3 986,50 44 044,00 3 076,00 37 231,89
Marzec 51 332,00 5 010,00 769,98 1 257,63 3 986,50 44 044,00 4 896,00 35 411,89
Kwiecień 51 332,00 2 309,62 354,96 1 257,63 4 266,88 47 160,00 10 824,00 32 318,91
Maj 51 332,00 0,00 0,00 1 257,63 4 506,69 49 824,00 11 437,00 34 130,68
Czerwiec 51 332,00 0,00 0,00 1 257,63 4 506,69 49 824,00 11 437,00 34 130,68
Lipiec 51 332,00 0,00 0,00 1 257,63 4 506,69 49 824,00 11 437,00 34 130,68
Sierpień 51 332,00 0,00 0,00 1 257,63 4 506,69 49 824,00 11 437,00 34 130,68
Wrzesień 51 332,00 0,00 0,00 1 257,63 4 506,69 49 824,00 11 437,00 34 130,68
Październik 51 332,00 0,00 0,00 1 257,63 4 506,69 49 824,00 11 437,00 34 130,68
Listopad 51 332,00 0,00 0,00 1 257,63 4 506,69 49 824,00 11 437,00 34 130,68
Grudzień 51 332,00 0,00 0,00 1 257,63 4 506,69 49 824,00 11 437,00 34 130,68
Rocznie 615 984,00 17 339,62 2 664,90 15 091,56 52 279,90 577 884,00 113 368,00 415 240,02
Wynagrodzenie pracownika 51 332 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 010 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 337 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 857 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 258 zł
FGŚP 51 zł
Cała kwota 61 845 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 51 332,00 5 010,00 3 336,58 857,24 1 308,96 61 844,78 zł
Luty 51 332,00 5 010,00 3 336,58 857,24 1 308,96 61 844,78 zł
Marzec 51 332,00 5 010,00 3 336,58 857,24 1 308,96 61 844,78 zł
Kwiecień 51 332,00 2 309,62 1 538,16 857,24 1 308,96 57 345,98 zł
Maj 51 332,00 0,00 0,00 857,24 1 308,96 53 498,20 zł
Czerwiec 51 332,00 0,00 0,00 857,24 1 308,96 53 498,20 zł
Lipiec 51 332,00 0,00 0,00 857,24 1 308,96 53 498,20 zł
Sierpień 51 332,00 0,00 0,00 857,24 1 308,96 53 498,20 zł
Wrzesień 51 332,00 0,00 0,00 857,24 1 308,96 53 498,20 zł
Październik 51 332,00 0,00 0,00 857,24 1 308,96 53 498,20 zł
Listopad 51 332,00 0,00 0,00 857,24 1 308,96 53 498,20 zł
Grudzień 51 332,00 0,00 0,00 857,24 1 308,96 53 498,20 zł
Rocznie 615 984,00 17 339,62 11 547,90 10 286,88 15 707,52 670 865,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 51 332 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 232 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 232 zł netto poniesie łączny koszt równy 61 845 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 36300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 36 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 36 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 689 zł
Ubezpieczenie rentowe 721 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 837 zł
Zaliczka na podatek 2 494 zł
Całość - kwota brutto 48 040 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 48 040,00 4 688,70 720,60 0,00 3 836,76 34 105,00 2 494,00 36 299,94
Luty 48 040,00 4 688,70 720,60 0,00 3 836,76 34 105,00 2 494,00 36 299,94
Marzec 48 040,00 4 688,70 720,60 0,00 3 836,76 34 105,00 2 494,00 36 299,94
Kwiecień 48 040,00 3 273,52 503,10 0,00 3 983,70 35 411,00 2 589,00 37 690,68
Maj 48 040,00 0,00 0,00 0,00 4 323,60 38 432,00 2 810,00 40 906,40
Czerwiec 48 040,00 0,00 0,00 0,00 4 323,60 38 432,00 2 810,00 40 906,40
Lipiec 48 040,00 0,00 0,00 0,00 4 323,60 38 432,00 2 810,00 40 906,40
Sierpień 48 040,00 0,00 0,00 0,00 4 323,60 38 432,00 2 810,00 40 906,40
Wrzesień 48 040,00 0,00 0,00 0,00 4 323,60 38 432,00 2 810,00 40 906,40
Październik 48 040,00 0,00 0,00 0,00 4 323,60 38 432,00 2 810,00 40 906,40
Listopad 48 040,00 0,00 0,00 0,00 4 323,60 38 432,00 2 810,00 40 906,40
Grudzień 48 040,00 0,00 0,00 0,00 4 323,60 38 432,00 2 810,00 40 906,40
Rocznie 576 480,00 17 339,62 2 664,90 0,00 50 082,78 445 182,00 32 551,00 473 841,70
Wynagrodzenie pracownika 48 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 689 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 123 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 177 zł
FGŚP 48 zł
Cała kwota 57 076 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 48 040,00 4 688,70 3 122,60 0,00 1 225,02 57 076,32 zł
Luty 48 040,00 4 688,70 3 122,60 0,00 1 225,02 57 076,32 zł
Marzec 48 040,00 4 688,70 3 122,60 0,00 1 225,02 57 076,32 zł
Kwiecień 48 040,00 3 273,52 2 180,10 0,00 1 225,02 54 718,64 zł
Maj 48 040,00 0,00 0,00 0,00 1 225,02 49 265,02 zł
Czerwiec 48 040,00 0,00 0,00 0,00 1 225,02 49 265,02 zł
Lipiec 48 040,00 0,00 0,00 0,00 1 225,02 49 265,02 zł
Sierpień 48 040,00 0,00 0,00 0,00 1 225,02 49 265,02 zł
Wrzesień 48 040,00 0,00 0,00 0,00 1 225,02 49 265,02 zł
Październik 48 040,00 0,00 0,00 0,00 1 225,02 49 265,02 zł
Listopad 48 040,00 0,00 0,00 0,00 1 225,02 49 265,02 zł
Grudzień 48 040,00 0,00 0,00 0,00 1 225,02 49 265,02 zł
Rocznie 576 480,00 17 339,62 11 547,90 0,00 14 700,24 620 067,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 48 040 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 36 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 57 076 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 36300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 36 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 36 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 714 zł
Całość - kwota brutto 42 014 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 42 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 611,00 5 714,00 36 300,00
Luty 42 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 611,00 5 714,00 36 300,00
Marzec 42 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 611,00 5 714,00 36 300,00
Kwiecień 42 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 611,00 5 714,00 36 300,00
Maj 42 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 611,00 5 714,00 36 300,00
Czerwiec 42 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 611,00 5 714,00 36 300,00
Lipiec 42 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 611,00 5 714,00 36 300,00
Sierpień 42 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 611,00 5 714,00 36 300,00
Wrzesień 42 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 611,00 5 714,00 36 300,00
Październik 42 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 611,00 5 714,00 36 300,00
Listopad 42 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 611,00 5 714,00 36 300,00
Grudzień 42 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 611,00 5 714,00 36 300,00
Rocznie 504 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403 332,00 68 568,00 435 600,00
Wynagrodzenie pracownika 42 014 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 42 014 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 42 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 014,00 zł
Luty 42 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 014,00 zł
Marzec 42 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 014,00 zł
Kwiecień 42 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 014,00 zł
Maj 42 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 014,00 zł
Czerwiec 42 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 014,00 zł
Lipiec 42 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 014,00 zł
Sierpień 42 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 014,00 zł
Wrzesień 42 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 014,00 zł
Październik 42 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 014,00 zł
Listopad 42 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 014,00 zł
Grudzień 42 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 014,00 zł
Rocznie 504 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504 168,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 42 014 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 36 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 42 014 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 36300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 36 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 31 973 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 774 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 43 747 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 43 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 774,00 0,00 31 973,00
Luty 43 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 574,00 0,00 30 173,00
Marzec 43 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 574,00 0,00 30 173,00
Kwiecień 43 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 574,00 0,00 30 173,00
Maj 43 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 574,00 0,00 30 173,00
Czerwiec 43 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 574,00 0,00 30 173,00
Lipiec 43 747,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 490,00 0,00 29 993,41
Sierpień 43 747,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 490,00 0,00 29 993,41
Wrzesień 43 747,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 490,00 0,00 29 993,41
Październik 43 747,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 490,00 0,00 29 993,41
Listopad 43 747,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 490,00 0,00 29 993,41
Grudzień 43 747,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 490,00 0,00 29 993,41
Rocznie 524 964,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 160 584,00 0,00 362 798,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 43 747 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 973 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.