Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 35700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 35 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 36 623 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 927 zł
Ubezpieczenie rentowe 757 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 237 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 920 zł
Zaliczka na podatek 3 017 zł
Całość - kwota brutto 50 482 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 50 482,00 4 927,04 757,23 1 236,81 3 920,48 43 311,00 3 017,00 36 623,44
Luty 50 482,00 4 927,04 757,23 1 236,81 3 920,48 43 311,00 3 017,00 36 623,44
Marzec 50 482,00 4 927,04 757,23 1 236,81 3 920,48 43 311,00 4 507,00 35 133,44
Kwiecień 50 482,00 2 558,50 393,21 1 236,81 4 166,41 46 043,00 10 567,00 31 560,07
Maj 50 482,00 0,00 0,00 1 236,81 4 432,07 48 995,00 11 246,00 33 567,12
Czerwiec 50 482,00 0,00 0,00 1 236,81 4 432,07 48 995,00 11 246,00 33 567,12
Lipiec 50 482,00 0,00 0,00 1 236,81 4 432,07 48 995,00 11 246,00 33 567,12
Sierpień 50 482,00 0,00 0,00 1 236,81 4 432,07 48 995,00 11 246,00 33 567,12
Wrzesień 50 482,00 0,00 0,00 1 236,81 4 432,07 48 995,00 11 246,00 33 567,12
Październik 50 482,00 0,00 0,00 1 236,81 4 432,07 48 995,00 11 246,00 33 567,12
Listopad 50 482,00 0,00 0,00 1 236,81 4 432,07 48 995,00 11 246,00 33 567,12
Grudzień 50 482,00 0,00 0,00 1 236,81 4 432,07 48 995,00 11 246,00 33 567,12
Rocznie 605 784,00 17 339,62 2 664,90 14 841,72 51 384,41 567 936,00 111 076,00 408 477,35
Wynagrodzenie pracownika 50 482 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 927 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 281 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 843 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 237 zł
FGŚP 50 zł
Cała kwota 60 821 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 50 482,00 4 927,04 3 281,33 843,05 1 287,29 60 820,71 zł
Luty 50 482,00 4 927,04 3 281,33 843,05 1 287,29 60 820,71 zł
Marzec 50 482,00 4 927,04 3 281,33 843,05 1 287,29 60 820,71 zł
Kwiecień 50 482,00 2 558,50 1 703,91 843,05 1 287,29 56 874,75 zł
Maj 50 482,00 0,00 0,00 843,05 1 287,29 52 612,34 zł
Czerwiec 50 482,00 0,00 0,00 843,05 1 287,29 52 612,34 zł
Lipiec 50 482,00 0,00 0,00 843,05 1 287,29 52 612,34 zł
Sierpień 50 482,00 0,00 0,00 843,05 1 287,29 52 612,34 zł
Wrzesień 50 482,00 0,00 0,00 843,05 1 287,29 52 612,34 zł
Październik 50 482,00 0,00 0,00 843,05 1 287,29 52 612,34 zł
Listopad 50 482,00 0,00 0,00 843,05 1 287,29 52 612,34 zł
Grudzień 50 482,00 0,00 0,00 843,05 1 287,29 52 612,34 zł
Rocznie 605 784,00 17 339,62 11 547,90 10 116,60 15 447,48 660 235,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 50 482 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 623 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 36 623 zł netto poniesie łączny koszt równy 60 821 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 35700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 35 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 611 zł
Ubezpieczenie rentowe 709 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 773 zł
Zaliczka na podatek 2 453 zł
Całość - kwota brutto 47 246 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 47 246,00 4 611,21 708,69 0,00 3 773,35 33 541,00 2 453,00 35 699,75
Luty 47 246,00 4 611,21 708,69 0,00 3 773,35 33 541,00 2 453,00 35 699,75
Marzec 47 246,00 4 611,21 708,69 0,00 3 773,35 33 541,00 2 453,00 35 699,75
Kwiecień 47 246,00 3 505,99 538,83 0,00 3 888,11 34 561,00 2 527,00 36 786,07
Maj 47 246,00 0,00 0,00 0,00 4 252,14 37 797,00 2 764,00 40 229,86
Czerwiec 47 246,00 0,00 0,00 0,00 4 252,14 37 797,00 2 764,00 40 229,86
Lipiec 47 246,00 0,00 0,00 0,00 4 252,14 37 797,00 2 764,00 40 229,86
Sierpień 47 246,00 0,00 0,00 0,00 4 252,14 37 797,00 2 764,00 40 229,86
Wrzesień 47 246,00 0,00 0,00 0,00 4 252,14 37 797,00 2 764,00 40 229,86
Październik 47 246,00 0,00 0,00 0,00 4 252,14 37 797,00 2 764,00 40 229,86
Listopad 47 246,00 0,00 0,00 0,00 4 252,14 37 797,00 2 764,00 40 229,86
Grudzień 47 246,00 0,00 0,00 0,00 4 252,14 37 797,00 2 764,00 40 229,86
Rocznie 566 952,00 17 339,62 2 664,90 0,00 49 225,28 437 560,00 31 998,00 465 724,20
Wynagrodzenie pracownika 47 246 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 611 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 071 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 158 zł
FGŚP 47 zł
Cała kwota 56 133 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 47 246,00 4 611,21 3 070,99 0,00 1 204,78 56 132,98 zł
Luty 47 246,00 4 611,21 3 070,99 0,00 1 204,78 56 132,98 zł
Marzec 47 246,00 4 611,21 3 070,99 0,00 1 204,78 56 132,98 zł
Kwiecień 47 246,00 3 505,99 2 334,93 0,00 1 204,78 54 291,70 zł
Maj 47 246,00 0,00 0,00 0,00 1 204,78 48 450,78 zł
Czerwiec 47 246,00 0,00 0,00 0,00 1 204,78 48 450,78 zł
Lipiec 47 246,00 0,00 0,00 0,00 1 204,78 48 450,78 zł
Sierpień 47 246,00 0,00 0,00 0,00 1 204,78 48 450,78 zł
Wrzesień 47 246,00 0,00 0,00 0,00 1 204,78 48 450,78 zł
Październik 47 246,00 0,00 0,00 0,00 1 204,78 48 450,78 zł
Listopad 47 246,00 0,00 0,00 0,00 1 204,78 48 450,78 zł
Grudzień 47 246,00 0,00 0,00 0,00 1 204,78 48 450,78 zł
Rocznie 566 952,00 17 339,62 11 547,90 0,00 14 457,36 610 296,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 47 246 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 35 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 56 133 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 35700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 35 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 619 zł
Całość - kwota brutto 41 319 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 41 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 055,00 5 619,00 35 700,00
Luty 41 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 055,00 5 619,00 35 700,00
Marzec 41 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 055,00 5 619,00 35 700,00
Kwiecień 41 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 055,00 5 619,00 35 700,00
Maj 41 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 055,00 5 619,00 35 700,00
Czerwiec 41 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 055,00 5 619,00 35 700,00
Lipiec 41 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 055,00 5 619,00 35 700,00
Sierpień 41 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 055,00 5 619,00 35 700,00
Wrzesień 41 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 055,00 5 619,00 35 700,00
Październik 41 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 055,00 5 619,00 35 700,00
Listopad 41 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 055,00 5 619,00 35 700,00
Grudzień 41 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 055,00 5 619,00 35 700,00
Rocznie 495 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396 660,00 67 428,00 428 400,00
Wynagrodzenie pracownika 41 319 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 41 319 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 41 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 319,00 zł
Luty 41 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 319,00 zł
Marzec 41 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 319,00 zł
Kwiecień 41 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 319,00 zł
Maj 41 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 319,00 zł
Czerwiec 41 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 319,00 zł
Lipiec 41 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 319,00 zł
Sierpień 41 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 319,00 zł
Wrzesień 41 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 319,00 zł
Październik 41 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 319,00 zł
Listopad 41 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 319,00 zł
Grudzień 41 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 319,00 zł
Rocznie 495 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495 828,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 41 319 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 35 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 41 319 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 35700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 35 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 31 481 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 543 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 43 024 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 43 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 543,00 0,00 31 481,00
Luty 43 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 343,00 0,00 29 681,00
Marzec 43 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 343,00 0,00 29 681,00
Kwiecień 43 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 343,00 0,00 29 681,00
Maj 43 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 343,00 0,00 29 681,00
Czerwiec 43 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 343,00 0,00 29 681,00
Lipiec 43 024,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 258,00 0,00 29 502,41
Sierpień 43 024,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 258,00 0,00 29 502,41
Wrzesień 43 024,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 258,00 0,00 29 502,41
Październik 43 024,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 258,00 0,00 29 502,41
Listopad 43 024,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 258,00 0,00 29 502,41
Grudzień 43 024,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 258,00 0,00 29 502,41
Rocznie 516 288,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 157 806,00 0,00 356 900,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 43 024 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 481 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.