Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 35500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 35 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 34 555 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 900 zł
Ubezpieczenie rentowe 753 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 230 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 899 zł
Zaliczka na podatek 4 869 zł
Całość - kwota brutto 50 206 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 50 206,00 4 900,11 753,09 1 230,05 3 899,05 43 073,00 4 869,00 34 554,70
Luty 50 206,00 4 900,11 753,09 1 230,05 3 899,05 43 073,00 4 869,00 34 554,70
Marzec 50 206,00 4 900,11 753,09 1 230,05 3 899,05 43 073,00 6 713,00 32 710,70
Kwiecień 50 206,00 4 900,11 753,09 1 230,05 3 899,05 43 073,00 13 783,00 25 640,70
Maj 50 206,00 705,24 108,39 1 230,05 4 334,61 47 912,00 15 332,00 28 495,71
Czerwiec 50 206,00 0,00 0,00 1 230,05 4 407,84 48 726,00 15 592,00 28 976,11
Lipiec 50 206,00 0,00 0,00 1 230,05 4 407,84 48 726,00 15 592,00 28 976,11
Sierpień 50 206,00 0,00 0,00 1 230,05 4 407,84 48 726,00 15 592,00 28 976,11
Wrzesień 50 206,00 0,00 0,00 1 230,05 4 407,84 48 726,00 15 592,00 28 976,11
Październik 50 206,00 0,00 0,00 1 230,05 4 407,84 48 726,00 15 592,00 28 976,11
Listopad 50 206,00 0,00 0,00 1 230,05 4 407,84 48 726,00 15 592,00 28 976,11
Grudzień 50 206,00 0,00 0,00 1 230,05 4 407,84 48 726,00 15 592,00 28 976,11
Rocznie 602 472,00 20 305,68 3 120,75 14 760,60 50 785,69 561 286,00 103 923,00 358 789,28
Wynagrodzenie pracownika 50 206 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 900 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 263 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 838 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 230 zł
FGŚP 50 zł
Cała kwota 60 488 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 50 206,00 4 900,11 3 263,39 838,44 1 280,26 60 488,20 zł
Luty 50 206,00 4 900,11 3 263,39 838,44 1 280,26 60 488,20 zł
Marzec 50 206,00 4 900,11 3 263,39 838,44 1 280,26 60 488,20 zł
Kwiecień 50 206,00 4 900,11 3 263,39 838,44 1 280,26 60 488,20 zł
Maj 50 206,00 705,24 469,69 838,44 1 280,26 53 499,63 zł
Czerwiec 50 206,00 0,00 0,00 838,44 1 280,26 52 324,70 zł
Lipiec 50 206,00 0,00 0,00 838,44 1 280,26 52 324,70 zł
Sierpień 50 206,00 0,00 0,00 838,44 1 280,26 52 324,70 zł
Wrzesień 50 206,00 0,00 0,00 838,44 1 280,26 52 324,70 zł
Październik 50 206,00 0,00 0,00 838,44 1 280,26 52 324,70 zł
Listopad 50 206,00 0,00 0,00 838,44 1 280,26 52 324,70 zł
Grudzień 50 206,00 0,00 0,00 838,44 1 280,26 52 324,70 zł
Rocznie 602 472,00 20 305,68 13 523,25 10 061,28 15 363,12 661 725,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 50 206 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 555 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 555 zł netto poniesie łączny koszt równy 60 488 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 35500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 35 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 939 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 586 zł
Ubezpieczenie rentowe 705 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 753 zł
Zaliczka na podatek 4 003 zł
Całość - kwota brutto 46 985 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 46 985,00 4 585,74 704,78 0,00 3 752,50 33 356,00 4 003,00 33 939,26
Luty 46 985,00 4 585,74 704,78 0,00 3 752,50 33 356,00 4 003,00 33 939,26
Marzec 46 985,00 4 585,74 704,78 0,00 3 752,50 33 356,00 4 003,00 33 939,26
Kwiecień 46 985,00 4 585,74 704,78 0,00 3 752,50 33 356,00 4 003,00 33 939,26
Maj 46 985,00 1 962,72 301,63 0,00 4 024,86 35 777,00 4 293,00 36 402,55
Czerwiec 46 985,00 0,00 0,00 0,00 4 228,65 37 588,00 4 511,00 38 245,79
Lipiec 46 985,00 0,00 0,00 0,00 4 228,65 37 588,00 4 511,00 38 245,79
Sierpień 46 985,00 0,00 0,00 0,00 4 228,65 37 588,00 4 511,00 38 245,79
Wrzesień 46 985,00 0,00 0,00 0,00 4 228,65 37 588,00 4 511,00 38 245,79
Październik 46 985,00 0,00 0,00 0,00 4 228,65 37 588,00 4 511,00 38 245,79
Listopad 46 985,00 0,00 0,00 0,00 4 228,65 37 588,00 4 511,00 38 245,79
Grudzień 46 985,00 0,00 0,00 0,00 4 228,65 37 588,00 4 511,00 38 245,79
Rocznie 563 820,00 20 305,68 3 120,75 0,00 48 635,41 432 317,00 3 242,00 439 880,12
Wynagrodzenie pracownika 46 985 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 586 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 054 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 151 zł
FGŚP 47 zł
Cała kwota 55 823 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 46 985,00 4 585,74 3 054,03 0,00 1 198,12 55 822,89 zł
Luty 46 985,00 4 585,74 3 054,03 0,00 1 198,12 55 822,89 zł
Marzec 46 985,00 4 585,74 3 054,03 0,00 1 198,12 55 822,89 zł
Kwiecień 46 985,00 4 585,74 3 054,03 0,00 1 198,12 55 822,89 zł
Maj 46 985,00 1 962,72 1 307,13 0,00 1 198,12 51 452,97 zł
Czerwiec 46 985,00 0,00 0,00 0,00 1 198,12 48 183,12 zł
Lipiec 46 985,00 0,00 0,00 0,00 1 198,12 48 183,12 zł
Sierpień 46 985,00 0,00 0,00 0,00 1 198,12 48 183,12 zł
Wrzesień 46 985,00 0,00 0,00 0,00 1 198,12 48 183,12 zł
Październik 46 985,00 0,00 0,00 0,00 1 198,12 48 183,12 zł
Listopad 46 985,00 0,00 0,00 0,00 1 198,12 48 183,12 zł
Grudzień 46 985,00 0,00 0,00 0,00 1 198,12 48 183,12 zł
Rocznie 563 820,00 20 305,68 13 523,25 0,00 14 377,44 612 026,37 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 46 985 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 939 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 939 zł netto poniesie łączny koszt równy 55 823 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 35500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 35 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 588 zł
Całość - kwota brutto 41 088 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 870,00 5 588,00 35 500,00
Luty 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 870,00 5 588,00 35 500,00
Marzec 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 870,00 5 588,00 35 500,00
Kwiecień 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 870,00 5 588,00 35 500,00
Maj 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 870,00 5 588,00 35 500,00
Czerwiec 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 870,00 5 588,00 35 500,00
Lipiec 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 870,00 5 588,00 35 500,00
Sierpień 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 870,00 5 588,00 35 500,00
Wrzesień 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 870,00 5 588,00 35 500,00
Październik 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 870,00 5 588,00 35 500,00
Listopad 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 870,00 5 588,00 35 500,00
Grudzień 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 870,00 5 588,00 35 500,00
Rocznie 493 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394 440,00 67 056,00 426 000,00
Wynagrodzenie pracownika 41 088 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 41 088 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 088,00 zł
Luty 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 088,00 zł
Marzec 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 088,00 zł
Kwiecień 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 088,00 zł
Maj 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 088,00 zł
Czerwiec 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 088,00 zł
Lipiec 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 088,00 zł
Sierpień 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 088,00 zł
Wrzesień 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 088,00 zł
Październik 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 088,00 zł
Listopad 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 088,00 zł
Grudzień 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 088,00 zł
Rocznie 493 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493 056,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 41 088 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 35 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 41 088 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 35500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 35 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 27 467 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 850 zł
Zaliczka na podatek 11 466 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 42 783 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 42 783,00 0,00 0,00 0,00 3 850,47 0,00 11 466,00 0,00 27 466,53
Luty 42 783,00 0,00 0,00 0,00 3 850,47 0,00 13 266,00 0,00 25 666,53
Marzec 42 783,00 0,00 0,00 0,00 3 850,47 0,00 13 266,00 0,00 25 666,53
Kwiecień 42 783,00 0,00 0,00 0,00 3 850,47 0,00 13 266,00 0,00 25 666,53
Maj 42 783,00 0,00 0,00 0,00 3 850,47 0,00 13 266,00 0,00 25 666,53
Czerwiec 42 783,00 0,00 0,00 0,00 3 850,47 0,00 13 266,00 0,00 25 666,53
Lipiec 42 783,00 176,27 72,24 0,00 3 850,47 15,08 13 181,00 0,00 25 487,94
Sierpień 42 783,00 176,27 72,24 0,00 3 850,47 15,08 13 181,00 0,00 25 487,94
Wrzesień 42 783,00 176,27 72,24 0,00 3 850,47 15,08 13 181,00 0,00 25 487,94
Październik 42 783,00 176,27 72,24 0,00 3 850,47 15,08 13 181,00 0,00 25 487,94
Listopad 42 783,00 176,27 72,24 0,00 3 850,47 15,08 13 181,00 0,00 25 487,94
Grudzień 42 783,00 176,27 72,24 0,00 3 850,47 15,08 13 181,00 0,00 25 487,94
Rocznie 513 396,00 1 057,62 433,44 0,00 46 205,64 0,00 156 882,00 0,00 308 726,82

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 42 783 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 467 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.