Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 35500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 35 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 36 419 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 899 zł
Ubezpieczenie rentowe 753 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 230 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 898 zł
Zaliczka na podatek 2 998 zł
Całość - kwota brutto 50 198 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 50 198,00 4 899,32 752,97 1 229,85 3 898,43 43 066,00 2 998,00 36 419,43
Luty 50 198,00 4 899,32 752,97 1 229,85 3 898,43 43 066,00 2 998,00 36 419,43
Marzec 50 198,00 4 899,32 752,97 1 229,85 3 898,43 43 066,00 4 377,00 35 040,43
Kwiecień 50 198,00 2 641,66 405,99 1 229,85 4 132,85 45 671,00 10 482,00 31 305,65
Maj 50 198,00 0,00 0,00 1 229,85 4 407,13 48 718,00 11 183,00 33 378,02
Czerwiec 50 198,00 0,00 0,00 1 229,85 4 407,13 48 718,00 11 183,00 33 378,02
Lipiec 50 198,00 0,00 0,00 1 229,85 4 407,13 48 718,00 11 183,00 33 378,02
Sierpień 50 198,00 0,00 0,00 1 229,85 4 407,13 48 718,00 11 183,00 33 378,02
Wrzesień 50 198,00 0,00 0,00 1 229,85 4 407,13 48 718,00 11 183,00 33 378,02
Październik 50 198,00 0,00 0,00 1 229,85 4 407,13 48 718,00 11 183,00 33 378,02
Listopad 50 198,00 0,00 0,00 1 229,85 4 407,13 48 718,00 11 183,00 33 378,02
Grudzień 50 198,00 0,00 0,00 1 229,85 4 407,13 48 718,00 11 183,00 33 378,02
Rocznie 602 376,00 17 339,62 2 664,90 14 758,20 51 085,18 564 613,00 110 319,00 406 209,10
Wynagrodzenie pracownika 50 198 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 899 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 263 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 838 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 230 zł
FGŚP 50 zł
Cała kwota 60 479 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 50 198,00 4 899,32 3 262,87 838,31 1 280,05 60 478,55 zł
Luty 50 198,00 4 899,32 3 262,87 838,31 1 280,05 60 478,55 zł
Marzec 50 198,00 4 899,32 3 262,87 838,31 1 280,05 60 478,55 zł
Kwiecień 50 198,00 2 641,66 1 759,29 838,31 1 280,05 56 717,31 zł
Maj 50 198,00 0,00 0,00 838,31 1 280,05 52 316,36 zł
Czerwiec 50 198,00 0,00 0,00 838,31 1 280,05 52 316,36 zł
Lipiec 50 198,00 0,00 0,00 838,31 1 280,05 52 316,36 zł
Sierpień 50 198,00 0,00 0,00 838,31 1 280,05 52 316,36 zł
Wrzesień 50 198,00 0,00 0,00 838,31 1 280,05 52 316,36 zł
Październik 50 198,00 0,00 0,00 838,31 1 280,05 52 316,36 zł
Listopad 50 198,00 0,00 0,00 838,31 1 280,05 52 316,36 zł
Grudzień 50 198,00 0,00 0,00 838,31 1 280,05 52 316,36 zł
Rocznie 602 376,00 17 339,62 11 547,90 10 059,72 15 360,60 656 683,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 50 198 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 419 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 36 419 zł netto poniesie łączny koszt równy 60 479 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 35500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 35 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 585 zł
Ubezpieczenie rentowe 705 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 752 zł
Zaliczka na podatek 2 439 zł
Całość - kwota brutto 46 981 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 46 981,00 4 585,35 704,72 0,00 3 752,18 33 353,00 2 439,00 35 499,75
Luty 46 981,00 4 585,35 704,72 0,00 3 752,18 33 353,00 2 439,00 35 499,75
Marzec 46 981,00 4 585,35 704,72 0,00 3 752,18 33 353,00 2 439,00 35 499,75
Kwiecień 46 981,00 3 583,57 550,74 0,00 3 856,20 34 277,00 2 506,00 36 484,49
Maj 46 981,00 0,00 0,00 0,00 4 228,29 37 585,00 2 748,00 40 004,71
Czerwiec 46 981,00 0,00 0,00 0,00 4 228,29 37 585,00 2 748,00 40 004,71
Lipiec 46 981,00 0,00 0,00 0,00 4 228,29 37 585,00 2 748,00 40 004,71
Sierpień 46 981,00 0,00 0,00 0,00 4 228,29 37 585,00 2 748,00 40 004,71
Wrzesień 46 981,00 0,00 0,00 0,00 4 228,29 37 585,00 2 748,00 40 004,71
Październik 46 981,00 0,00 0,00 0,00 4 228,29 37 585,00 2 748,00 40 004,71
Listopad 46 981,00 0,00 0,00 0,00 4 228,29 37 585,00 2 748,00 40 004,71
Grudzień 46 981,00 0,00 0,00 0,00 4 228,29 37 585,00 2 748,00 40 004,71
Rocznie 563 772,00 17 339,62 2 664,90 0,00 48 939,06 435 016,00 31 807,00 463 021,42
Wynagrodzenie pracownika 46 981 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 585 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 054 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 151 zł
FGŚP 47 zł
Cała kwota 55 818 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 46 981,00 4 585,35 3 053,77 0,00 1 198,01 55 818,13 zł
Luty 46 981,00 4 585,35 3 053,77 0,00 1 198,01 55 818,13 zł
Marzec 46 981,00 4 585,35 3 053,77 0,00 1 198,01 55 818,13 zł
Kwiecień 46 981,00 3 583,57 2 386,59 0,00 1 198,01 54 149,17 zł
Maj 46 981,00 0,00 0,00 0,00 1 198,01 48 179,01 zł
Czerwiec 46 981,00 0,00 0,00 0,00 1 198,01 48 179,01 zł
Lipiec 46 981,00 0,00 0,00 0,00 1 198,01 48 179,01 zł
Sierpień 46 981,00 0,00 0,00 0,00 1 198,01 48 179,01 zł
Wrzesień 46 981,00 0,00 0,00 0,00 1 198,01 48 179,01 zł
Październik 46 981,00 0,00 0,00 0,00 1 198,01 48 179,01 zł
Listopad 46 981,00 0,00 0,00 0,00 1 198,01 48 179,01 zł
Grudzień 46 981,00 0,00 0,00 0,00 1 198,01 48 179,01 zł
Rocznie 563 772,00 17 339,62 11 547,90 0,00 14 376,12 607 035,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 46 981 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 35 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 55 818 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 35500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 35 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 588 zł
Całość - kwota brutto 41 088 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 870,00 5 588,00 35 500,00
Luty 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 870,00 5 588,00 35 500,00
Marzec 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 870,00 5 588,00 35 500,00
Kwiecień 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 870,00 5 588,00 35 500,00
Maj 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 870,00 5 588,00 35 500,00
Czerwiec 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 870,00 5 588,00 35 500,00
Lipiec 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 870,00 5 588,00 35 500,00
Sierpień 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 870,00 5 588,00 35 500,00
Wrzesień 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 870,00 5 588,00 35 500,00
Październik 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 870,00 5 588,00 35 500,00
Listopad 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 870,00 5 588,00 35 500,00
Grudzień 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 870,00 5 588,00 35 500,00
Rocznie 493 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394 440,00 67 056,00 426 000,00
Wynagrodzenie pracownika 41 088 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 41 088 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 088,00 zł
Luty 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 088,00 zł
Marzec 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 088,00 zł
Kwiecień 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 088,00 zł
Maj 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 088,00 zł
Czerwiec 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 088,00 zł
Lipiec 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 088,00 zł
Sierpień 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 088,00 zł
Wrzesień 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 088,00 zł
Październik 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 088,00 zł
Listopad 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 088,00 zł
Grudzień 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 088,00 zł
Rocznie 493 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493 056,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 41 088 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 35 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 41 088 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 35500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 35 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 31 317 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 466 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 42 783 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 42 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 466,00 0,00 31 317,00
Luty 42 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 266,00 0,00 29 517,00
Marzec 42 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 266,00 0,00 29 517,00
Kwiecień 42 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 266,00 0,00 29 517,00
Maj 42 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 266,00 0,00 29 517,00
Czerwiec 42 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 266,00 0,00 29 517,00
Lipiec 42 783,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 181,00 0,00 29 338,41
Sierpień 42 783,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 181,00 0,00 29 338,41
Wrzesień 42 783,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 181,00 0,00 29 338,41
Październik 42 783,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 181,00 0,00 29 338,41
Listopad 42 783,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 181,00 0,00 29 338,41
Grudzień 42 783,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 181,00 0,00 29 338,41
Rocznie 513 396,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 156 882,00 0,00 354 932,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 42 783 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 317 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.