Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 36000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 36 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 038 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 969 zł
Ubezpieczenie rentowe 764 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 247 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 954 zł
Zaliczka na podatek 4 942 zł
Całość - kwota brutto 50 915 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 50 915,00 4 969,30 763,73 1 247,42 3 954,11 43 685,00 4 942,00 35 038,44
Luty 50 915,00 4 969,30 763,73 1 247,42 3 954,11 43 685,00 4 942,00 35 038,44
Marzec 50 915,00 4 969,30 763,73 1 247,42 3 954,11 43 685,00 7 153,00 32 827,44
Kwiecień 50 915,00 4 969,30 763,73 1 247,42 3 954,11 43 685,00 13 979,00 26 001,44
Maj 50 915,00 428,48 65,83 1 247,42 4 425,59 48 923,00 15 655,00 29 092,68
Czerwiec 50 915,00 0,00 0,00 1 247,42 4 470,08 49 418,00 15 814,00 29 383,50
Lipiec 50 915,00 0,00 0,00 1 247,42 4 470,08 49 418,00 15 814,00 29 383,50
Sierpień 50 915,00 0,00 0,00 1 247,42 4 470,08 49 418,00 15 814,00 29 383,50
Wrzesień 50 915,00 0,00 0,00 1 247,42 4 470,08 49 418,00 15 814,00 29 383,50
Październik 50 915,00 0,00 0,00 1 247,42 4 470,08 49 418,00 15 814,00 29 383,50
Listopad 50 915,00 0,00 0,00 1 247,42 4 470,08 49 418,00 15 814,00 29 383,50
Grudzień 50 915,00 0,00 0,00 1 247,42 4 470,08 49 418,00 15 814,00 29 383,50
Rocznie 610 980,00 20 305,68 3 120,75 14 969,04 51 532,59 569 589,00 105 838,00 363 682,94
Wynagrodzenie pracownika 50 915 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 969 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 309 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 850 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 247 zł
FGŚP 51 zł
Cała kwota 61 342 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 50 915,00 4 969,30 3 309,48 850,28 1 298,34 61 342,40 zł
Luty 50 915,00 4 969,30 3 309,48 850,28 1 298,34 61 342,40 zł
Marzec 50 915,00 4 969,30 3 309,48 850,28 1 298,34 61 342,40 zł
Kwiecień 50 915,00 4 969,30 3 309,48 850,28 1 298,34 61 342,40 zł
Maj 50 915,00 428,48 285,33 850,28 1 298,34 53 777,43 zł
Czerwiec 50 915,00 0,00 0,00 850,28 1 298,34 53 063,62 zł
Lipiec 50 915,00 0,00 0,00 850,28 1 298,34 53 063,62 zł
Sierpień 50 915,00 0,00 0,00 850,28 1 298,34 53 063,62 zł
Wrzesień 50 915,00 0,00 0,00 850,28 1 298,34 53 063,62 zł
Październik 50 915,00 0,00 0,00 850,28 1 298,34 53 063,62 zł
Listopad 50 915,00 0,00 0,00 850,28 1 298,34 53 063,62 zł
Grudzień 50 915,00 0,00 0,00 850,28 1 298,34 53 063,62 zł
Rocznie 610 980,00 20 305,68 13 523,25 10 203,36 15 580,08 670 592,37 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 50 915 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 038 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 35 038 zł netto poniesie łączny koszt równy 61 342 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 36000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 36 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 34 417 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 650 zł
Ubezpieczenie rentowe 715 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 805 zł
Zaliczka na podatek 4 059 zł
Całość - kwota brutto 47 647 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 47 647,00 4 650,35 714,71 0,00 3 805,37 33 826,00 4 059,00 34 417,45
Luty 47 647,00 4 650,35 714,71 0,00 3 805,37 33 826,00 4 059,00 34 417,45
Marzec 47 647,00 4 650,35 714,71 0,00 3 805,37 33 826,00 4 059,00 34 417,45
Kwiecień 47 647,00 4 650,35 714,71 0,00 3 805,37 33 826,00 4 059,00 34 417,45
Maj 47 647,00 1 704,28 261,91 0,00 4 111,27 36 545,00 4 385,00 37 184,14
Czerwiec 47 647,00 0,00 0,00 0,00 4 288,23 38 118,00 4 574,00 38 784,61
Lipiec 47 647,00 0,00 0,00 0,00 4 288,23 38 118,00 4 574,00 38 784,61
Sierpień 47 647,00 0,00 0,00 0,00 4 288,23 38 118,00 4 574,00 38 784,61
Wrzesień 47 647,00 0,00 0,00 0,00 4 288,23 38 118,00 4 574,00 38 784,61
Październik 47 647,00 0,00 0,00 0,00 4 288,23 38 118,00 4 574,00 38 784,61
Listopad 47 647,00 0,00 0,00 0,00 4 288,23 38 118,00 4 574,00 38 784,61
Grudzień 47 647,00 0,00 0,00 0,00 4 288,23 38 118,00 4 574,00 38 784,61
Rocznie 571 764,00 20 305,68 3 120,75 0,00 49 350,36 438 675,00 3 292,00 446 346,21
Wynagrodzenie pracownika 47 647 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 650 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 097 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 167 zł
FGŚP 48 zł
Cała kwota 56 609 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 47 647,00 4 650,35 3 097,06 0,00 1 215,00 56 609,41 zł
Luty 47 647,00 4 650,35 3 097,06 0,00 1 215,00 56 609,41 zł
Marzec 47 647,00 4 650,35 3 097,06 0,00 1 215,00 56 609,41 zł
Kwiecień 47 647,00 4 650,35 3 097,06 0,00 1 215,00 56 609,41 zł
Maj 47 647,00 1 704,28 1 135,01 0,00 1 215,00 51 701,29 zł
Czerwiec 47 647,00 0,00 0,00 0,00 1 215,00 48 862,00 zł
Lipiec 47 647,00 0,00 0,00 0,00 1 215,00 48 862,00 zł
Sierpień 47 647,00 0,00 0,00 0,00 1 215,00 48 862,00 zł
Wrzesień 47 647,00 0,00 0,00 0,00 1 215,00 48 862,00 zł
Październik 47 647,00 0,00 0,00 0,00 1 215,00 48 862,00 zł
Listopad 47 647,00 0,00 0,00 0,00 1 215,00 48 862,00 zł
Grudzień 47 647,00 0,00 0,00 0,00 1 215,00 48 862,00 zł
Rocznie 571 764,00 20 305,68 13 523,25 0,00 14 580,00 620 172,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 47 647 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 417 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 417 zł netto poniesie łączny koszt równy 56 609 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 36000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 36 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 36 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 667 zł
Całość - kwota brutto 41 667 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 41 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 334,00 5 667,00 36 000,00
Luty 41 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 334,00 5 667,00 36 000,00
Marzec 41 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 334,00 5 667,00 36 000,00
Kwiecień 41 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 334,00 5 667,00 36 000,00
Maj 41 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 334,00 5 667,00 36 000,00
Czerwiec 41 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 334,00 5 667,00 36 000,00
Lipiec 41 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 334,00 5 667,00 36 000,00
Sierpień 41 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 334,00 5 667,00 36 000,00
Wrzesień 41 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 334,00 5 667,00 36 000,00
Październik 41 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 334,00 5 667,00 36 000,00
Listopad 41 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 334,00 5 667,00 36 000,00
Grudzień 41 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 334,00 5 667,00 36 000,00
Rocznie 500 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 008,00 68 004,00 432 000,00
Wynagrodzenie pracownika 41 667 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 41 667 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 41 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 667,00 zł
Luty 41 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 667,00 zł
Marzec 41 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 667,00 zł
Kwiecień 41 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 667,00 zł
Maj 41 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 667,00 zł
Czerwiec 41 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 667,00 zł
Lipiec 41 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 667,00 zł
Sierpień 41 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 667,00 zł
Wrzesień 41 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 667,00 zł
Październik 41 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 667,00 zł
Listopad 41 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 667,00 zł
Grudzień 41 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 667,00 zł
Rocznie 500 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 004,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 41 667 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 36 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 41 667 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 36000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 36 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 27 822 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 905 zł
Zaliczka na podatek 11 658 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 43 385 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 43 385,00 0,00 0,00 0,00 3 904,65 0,00 11 658,00 0,00 27 822,35
Luty 43 385,00 0,00 0,00 0,00 3 904,65 0,00 13 458,00 0,00 26 022,35
Marzec 43 385,00 0,00 0,00 0,00 3 904,65 0,00 13 458,00 0,00 26 022,35
Kwiecień 43 385,00 0,00 0,00 0,00 3 904,65 0,00 13 458,00 0,00 26 022,35
Maj 43 385,00 0,00 0,00 0,00 3 904,65 0,00 13 458,00 0,00 26 022,35
Czerwiec 43 385,00 0,00 0,00 0,00 3 904,65 0,00 13 458,00 0,00 26 022,35
Lipiec 43 385,00 176,27 72,24 0,00 3 904,65 15,08 13 374,00 0,00 25 842,76
Sierpień 43 385,00 176,27 72,24 0,00 3 904,65 15,08 13 374,00 0,00 25 842,76
Wrzesień 43 385,00 176,27 72,24 0,00 3 904,65 15,08 13 374,00 0,00 25 842,76
Październik 43 385,00 176,27 72,24 0,00 3 904,65 15,08 13 374,00 0,00 25 842,76
Listopad 43 385,00 176,27 72,24 0,00 3 904,65 15,08 13 374,00 0,00 25 842,76
Grudzień 43 385,00 176,27 72,24 0,00 3 904,65 15,08 13 374,00 0,00 25 842,76
Rocznie 520 620,00 1 057,62 433,44 0,00 46 855,80 0,00 159 192,00 0,00 312 990,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 43 385 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 822 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.