Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 35800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 35 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 36 725 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 941 zł
Ubezpieczenie rentowe 759 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 240 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 932 zł
Zaliczka na podatek 3 027 zł
Całość - kwota brutto 50 624 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 50 624,00 4 940,90 759,36 1 240,29 3 931,51 43 433,00 3 027,00 36 724,94
Luty 50 624,00 4 940,90 759,36 1 240,29 3 931,51 43 433,00 3 027,00 36 724,94
Marzec 50 624,00 4 940,90 759,36 1 240,29 3 931,51 43 433,00 4 572,00 35 179,94
Kwiecień 50 624,00 2 516,92 386,82 1 240,29 4 183,20 46 230,00 10 610,00 31 686,77
Maj 50 624,00 0,00 0,00 1 240,29 4 444,53 49 134,00 11 278,00 33 661,18
Czerwiec 50 624,00 0,00 0,00 1 240,29 4 444,53 49 134,00 11 278,00 33 661,18
Lipiec 50 624,00 0,00 0,00 1 240,29 4 444,53 49 134,00 11 278,00 33 661,18
Sierpień 50 624,00 0,00 0,00 1 240,29 4 444,53 49 134,00 11 278,00 33 661,18
Wrzesień 50 624,00 0,00 0,00 1 240,29 4 444,53 49 134,00 11 278,00 33 661,18
Październik 50 624,00 0,00 0,00 1 240,29 4 444,53 49 134,00 11 278,00 33 661,18
Listopad 50 624,00 0,00 0,00 1 240,29 4 444,53 49 134,00 11 278,00 33 661,18
Grudzień 50 624,00 0,00 0,00 1 240,29 4 444,53 49 134,00 11 278,00 33 661,18
Rocznie 607 488,00 17 339,62 2 664,90 14 883,48 51 533,97 569 601,00 111 460,00 409 606,03
Wynagrodzenie pracownika 50 624 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 941 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 291 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 845 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 240 zł
FGŚP 51 zł
Cała kwota 60 992 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 50 624,00 4 940,90 3 290,56 845,42 1 290,91 60 991,79 zł
Luty 50 624,00 4 940,90 3 290,56 845,42 1 290,91 60 991,79 zł
Marzec 50 624,00 4 940,90 3 290,56 845,42 1 290,91 60 991,79 zł
Kwiecień 50 624,00 2 516,92 1 676,22 845,42 1 290,91 56 953,47 zł
Maj 50 624,00 0,00 0,00 845,42 1 290,91 52 760,33 zł
Czerwiec 50 624,00 0,00 0,00 845,42 1 290,91 52 760,33 zł
Lipiec 50 624,00 0,00 0,00 845,42 1 290,91 52 760,33 zł
Sierpień 50 624,00 0,00 0,00 845,42 1 290,91 52 760,33 zł
Wrzesień 50 624,00 0,00 0,00 845,42 1 290,91 52 760,33 zł
Październik 50 624,00 0,00 0,00 845,42 1 290,91 52 760,33 zł
Listopad 50 624,00 0,00 0,00 845,42 1 290,91 52 760,33 zł
Grudzień 50 624,00 0,00 0,00 845,42 1 290,91 52 760,33 zł
Rocznie 607 488,00 17 339,62 11 547,90 10 145,04 15 490,92 662 011,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 50 624 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 725 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 36 725 zł netto poniesie łączny koszt równy 60 992 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 35800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 35 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 624 zł
Ubezpieczenie rentowe 711 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 784 zł
Zaliczka na podatek 2 460 zł
Całość - kwota brutto 47 379 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 47 379,00 4 624,19 710,69 0,00 3 783,97 33 635,00 2 460,00 35 800,15
Luty 47 379,00 4 624,19 710,69 0,00 3 783,97 33 635,00 2 460,00 35 800,15
Marzec 47 379,00 4 624,19 710,69 0,00 3 783,97 33 635,00 2 460,00 35 800,15
Kwiecień 47 379,00 3 467,05 532,83 0,00 3 904,12 34 703,00 2 538,00 36 937,00
Maj 47 379,00 0,00 0,00 0,00 4 264,11 37 903,00 2 772,00 40 342,89
Czerwiec 47 379,00 0,00 0,00 0,00 4 264,11 37 903,00 2 772,00 40 342,89
Lipiec 47 379,00 0,00 0,00 0,00 4 264,11 37 903,00 2 772,00 40 342,89
Sierpień 47 379,00 0,00 0,00 0,00 4 264,11 37 903,00 2 772,00 40 342,89
Wrzesień 47 379,00 0,00 0,00 0,00 4 264,11 37 903,00 2 772,00 40 342,89
Październik 47 379,00 0,00 0,00 0,00 4 264,11 37 903,00 2 772,00 40 342,89
Listopad 47 379,00 0,00 0,00 0,00 4 264,11 37 903,00 2 772,00 40 342,89
Grudzień 47 379,00 0,00 0,00 0,00 4 264,11 37 903,00 2 772,00 40 342,89
Rocznie 568 548,00 17 339,62 2 664,90 0,00 49 368,91 438 832,00 32 094,00 467 080,57
Wynagrodzenie pracownika 47 379 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 624 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 080 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 161 zł
FGŚP 47 zł
Cała kwota 56 291 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 47 379,00 4 624,19 3 079,64 0,00 1 208,17 56 291,00 zł
Luty 47 379,00 4 624,19 3 079,64 0,00 1 208,17 56 291,00 zł
Marzec 47 379,00 4 624,19 3 079,64 0,00 1 208,17 56 291,00 zł
Kwiecień 47 379,00 3 467,05 2 308,98 0,00 1 208,17 54 363,20 zł
Maj 47 379,00 0,00 0,00 0,00 1 208,17 48 587,17 zł
Czerwiec 47 379,00 0,00 0,00 0,00 1 208,17 48 587,17 zł
Lipiec 47 379,00 0,00 0,00 0,00 1 208,17 48 587,17 zł
Sierpień 47 379,00 0,00 0,00 0,00 1 208,17 48 587,17 zł
Wrzesień 47 379,00 0,00 0,00 0,00 1 208,17 48 587,17 zł
Październik 47 379,00 0,00 0,00 0,00 1 208,17 48 587,17 zł
Listopad 47 379,00 0,00 0,00 0,00 1 208,17 48 587,17 zł
Grudzień 47 379,00 0,00 0,00 0,00 1 208,17 48 587,17 zł
Rocznie 568 548,00 17 339,62 11 547,90 0,00 14 498,04 611 933,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 47 379 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 35 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 56 291 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 35800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 35 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 635 zł
Całość - kwota brutto 41 435 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 41 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 148,00 5 635,00 35 800,00
Luty 41 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 148,00 5 635,00 35 800,00
Marzec 41 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 148,00 5 635,00 35 800,00
Kwiecień 41 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 148,00 5 635,00 35 800,00
Maj 41 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 148,00 5 635,00 35 800,00
Czerwiec 41 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 148,00 5 635,00 35 800,00
Lipiec 41 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 148,00 5 635,00 35 800,00
Sierpień 41 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 148,00 5 635,00 35 800,00
Wrzesień 41 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 148,00 5 635,00 35 800,00
Październik 41 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 148,00 5 635,00 35 800,00
Listopad 41 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 148,00 5 635,00 35 800,00
Grudzień 41 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 148,00 5 635,00 35 800,00
Rocznie 497 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397 776,00 67 620,00 429 600,00
Wynagrodzenie pracownika 41 435 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 41 435 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 41 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 435,00 zł
Luty 41 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 435,00 zł
Marzec 41 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 435,00 zł
Kwiecień 41 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 435,00 zł
Maj 41 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 435,00 zł
Czerwiec 41 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 435,00 zł
Lipiec 41 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 435,00 zł
Sierpień 41 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 435,00 zł
Wrzesień 41 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 435,00 zł
Październik 41 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 435,00 zł
Listopad 41 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 435,00 zł
Grudzień 41 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 435,00 zł
Rocznie 497 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497 220,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 41 435 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 35 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 41 435 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 35800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 35 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 31 563 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 581 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 43 144 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 43 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 581,00 0,00 31 563,00
Luty 43 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 381,00 0,00 29 763,00
Marzec 43 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 381,00 0,00 29 763,00
Kwiecień 43 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 381,00 0,00 29 763,00
Maj 43 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 381,00 0,00 29 763,00
Czerwiec 43 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 381,00 0,00 29 763,00
Lipiec 43 144,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 297,00 0,00 29 583,41
Sierpień 43 144,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 297,00 0,00 29 583,41
Wrzesień 43 144,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 297,00 0,00 29 583,41
Październik 43 144,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 297,00 0,00 29 583,41
Listopad 43 144,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 297,00 0,00 29 583,41
Grudzień 43 144,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 297,00 0,00 29 583,41
Rocznie 517 728,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 158 268,00 0,00 357 878,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 43 144 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 563 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.