Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 35300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 35 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 36 217 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 872 zł
Ubezpieczenie rentowe 749 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 223 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 876 zł
Zaliczka na podatek 2 978 zł
Całość - kwota brutto 49 915 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 49 915,00 4 871,70 748,73 1 222,92 3 876,45 42 822,00 2 978,00 36 217,20
Luty 49 915,00 4 871,70 748,73 1 222,92 3 876,45 42 822,00 2 978,00 36 217,20
Marzec 49 915,00 4 871,70 748,73 1 222,92 3 876,45 42 822,00 4 248,00 34 947,20
Kwiecień 49 915,00 2 724,52 418,71 1 222,92 4 099,40 45 299,00 10 396,00 31 053,45
Maj 49 915,00 0,00 0,00 1 222,92 4 382,29 48 442,00 11 119,00 33 190,79
Czerwiec 49 915,00 0,00 0,00 1 222,92 4 382,29 48 442,00 11 119,00 33 190,79
Lipiec 49 915,00 0,00 0,00 1 222,92 4 382,29 48 442,00 11 119,00 33 190,79
Sierpień 49 915,00 0,00 0,00 1 222,92 4 382,29 48 442,00 11 119,00 33 190,79
Wrzesień 49 915,00 0,00 0,00 1 222,92 4 382,29 48 442,00 11 119,00 33 190,79
Październik 49 915,00 0,00 0,00 1 222,92 4 382,29 48 442,00 11 119,00 33 190,79
Listopad 49 915,00 0,00 0,00 1 222,92 4 382,29 48 442,00 11 119,00 33 190,79
Grudzień 49 915,00 0,00 0,00 1 222,92 4 382,29 48 442,00 11 119,00 33 190,79
Rocznie 598 980,00 17 339,62 2 664,90 14 675,04 50 787,07 561 301,00 109 552,00 403 961,37
Wynagrodzenie pracownika 49 915 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 872 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 244 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 834 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 223 zł
FGŚP 50 zł
Cała kwota 60 138 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 49 915,00 4 871,70 3 244,48 833,58 1 272,84 60 137,60 zł
Luty 49 915,00 4 871,70 3 244,48 833,58 1 272,84 60 137,60 zł
Marzec 49 915,00 4 871,70 3 244,48 833,58 1 272,84 60 137,60 zł
Kwiecień 49 915,00 2 724,52 1 814,46 833,58 1 272,84 56 560,40 zł
Maj 49 915,00 0,00 0,00 833,58 1 272,84 52 021,42 zł
Czerwiec 49 915,00 0,00 0,00 833,58 1 272,84 52 021,42 zł
Lipiec 49 915,00 0,00 0,00 833,58 1 272,84 52 021,42 zł
Sierpień 49 915,00 0,00 0,00 833,58 1 272,84 52 021,42 zł
Wrzesień 49 915,00 0,00 0,00 833,58 1 272,84 52 021,42 zł
Październik 49 915,00 0,00 0,00 833,58 1 272,84 52 021,42 zł
Listopad 49 915,00 0,00 0,00 833,58 1 272,84 52 021,42 zł
Grudzień 49 915,00 0,00 0,00 833,58 1 272,84 52 021,42 zł
Rocznie 598 980,00 17 339,62 11 547,90 10 002,96 15 274,08 653 144,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 49 915 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 217 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 36 217 zł netto poniesie łączny koszt równy 60 138 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 35300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 35 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 559 zł
Ubezpieczenie rentowe 701 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 731 zł
Zaliczka na podatek 2 425 zł
Całość - kwota brutto 46 716 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 46 716,00 4 559,48 700,74 0,00 3 731,02 33 165,00 2 425,00 35 299,76
Luty 46 716,00 4 559,48 700,74 0,00 3 731,02 33 165,00 2 425,00 35 299,76
Marzec 46 716,00 4 559,48 700,74 0,00 3 731,02 33 165,00 2 425,00 35 299,76
Kwiecień 46 716,00 3 661,18 562,68 0,00 3 824,29 33 994,00 2 486,00 36 181,85
Maj 46 716,00 0,00 0,00 0,00 4 204,44 37 373,00 2 733,00 39 778,56
Czerwiec 46 716,00 0,00 0,00 0,00 4 204,44 37 373,00 2 733,00 39 778,56
Lipiec 46 716,00 0,00 0,00 0,00 4 204,44 37 373,00 2 733,00 39 778,56
Sierpień 46 716,00 0,00 0,00 0,00 4 204,44 37 373,00 2 733,00 39 778,56
Wrzesień 46 716,00 0,00 0,00 0,00 4 204,44 37 373,00 2 733,00 39 778,56
Październik 46 716,00 0,00 0,00 0,00 4 204,44 37 373,00 2 733,00 39 778,56
Listopad 46 716,00 0,00 0,00 0,00 4 204,44 37 373,00 2 733,00 39 778,56
Grudzień 46 716,00 0,00 0,00 0,00 4 204,44 37 373,00 2 733,00 39 778,56
Rocznie 560 592,00 17 339,62 2 664,90 0,00 48 652,87 432 473,00 31 625,00 460 309,61
Wynagrodzenie pracownika 46 716 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 559 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 037 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 145 zł
FGŚP 47 zł
Cała kwota 55 503 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 46 716,00 4 559,48 3 036,54 0,00 1 191,26 55 503,28 zł
Luty 46 716,00 4 559,48 3 036,54 0,00 1 191,26 55 503,28 zł
Marzec 46 716,00 4 559,48 3 036,54 0,00 1 191,26 55 503,28 zł
Kwiecień 46 716,00 3 661,18 2 438,28 0,00 1 191,26 54 006,72 zł
Maj 46 716,00 0,00 0,00 0,00 1 191,26 47 907,26 zł
Czerwiec 46 716,00 0,00 0,00 0,00 1 191,26 47 907,26 zł
Lipiec 46 716,00 0,00 0,00 0,00 1 191,26 47 907,26 zł
Sierpień 46 716,00 0,00 0,00 0,00 1 191,26 47 907,26 zł
Wrzesień 46 716,00 0,00 0,00 0,00 1 191,26 47 907,26 zł
Październik 46 716,00 0,00 0,00 0,00 1 191,26 47 907,26 zł
Listopad 46 716,00 0,00 0,00 0,00 1 191,26 47 907,26 zł
Grudzień 46 716,00 0,00 0,00 0,00 1 191,26 47 907,26 zł
Rocznie 560 592,00 17 339,62 11 547,90 0,00 14 295,12 603 774,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 46 716 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 35 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 55 503 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 35300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 35 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 556 zł
Całość - kwota brutto 40 856 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 40 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 685,00 5 556,00 35 300,00
Luty 40 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 685,00 5 556,00 35 300,00
Marzec 40 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 685,00 5 556,00 35 300,00
Kwiecień 40 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 685,00 5 556,00 35 300,00
Maj 40 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 685,00 5 556,00 35 300,00
Czerwiec 40 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 685,00 5 556,00 35 300,00
Lipiec 40 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 685,00 5 556,00 35 300,00
Sierpień 40 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 685,00 5 556,00 35 300,00
Wrzesień 40 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 685,00 5 556,00 35 300,00
Październik 40 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 685,00 5 556,00 35 300,00
Listopad 40 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 685,00 5 556,00 35 300,00
Grudzień 40 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 685,00 5 556,00 35 300,00
Rocznie 490 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392 220,00 66 672,00 423 600,00
Wynagrodzenie pracownika 40 856 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 40 856 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 40 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 856,00 zł
Luty 40 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 856,00 zł
Marzec 40 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 856,00 zł
Kwiecień 40 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 856,00 zł
Maj 40 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 856,00 zł
Czerwiec 40 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 856,00 zł
Lipiec 40 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 856,00 zł
Sierpień 40 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 856,00 zł
Wrzesień 40 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 856,00 zł
Październik 40 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 856,00 zł
Listopad 40 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 856,00 zł
Grudzień 40 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 856,00 zł
Rocznie 490 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490 272,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 40 856 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 35 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 40 856 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 35300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 35 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 31 154 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 388 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 42 542 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 42 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 388,00 0,00 31 154,00
Luty 42 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 188,00 0,00 29 354,00
Marzec 42 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 188,00 0,00 29 354,00
Kwiecień 42 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 188,00 0,00 29 354,00
Maj 42 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 188,00 0,00 29 354,00
Czerwiec 42 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 188,00 0,00 29 354,00
Lipiec 42 542,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 104,00 0,00 29 174,41
Sierpień 42 542,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 104,00 0,00 29 174,41
Wrzesień 42 542,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 104,00 0,00 29 174,41
Październik 42 542,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 104,00 0,00 29 174,41
Listopad 42 542,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 104,00 0,00 29 174,41
Grudzień 42 542,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 104,00 0,00 29 174,41
Rocznie 510 504,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 155 952,00 0,00 352 970,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 42 542 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 154 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.