Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 35100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 35 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 36 013 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 844 zł
Ubezpieczenie rentowe 744 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 216 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 854 zł
Zaliczka na podatek 2 959 zł
Całość - kwota brutto 49 631 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 49 631,00 4 843,99 744,47 1 215,96 3 854,39 42 577,00 2 959,00 36 013,19
Luty 49 631,00 4 843,99 744,47 1 215,96 3 854,39 42 577,00 2 959,00 36 013,19
Marzec 49 631,00 4 843,99 744,47 1 215,96 3 854,39 42 577,00 4 118,00 34 854,19
Kwiecień 49 631,00 2 807,65 431,49 1 215,96 4 065,83 44 926,00 10 310,00 30 800,07
Maj 49 631,00 0,00 0,00 1 215,96 4 357,35 48 165,00 11 055,00 33 002,69
Czerwiec 49 631,00 0,00 0,00 1 215,96 4 357,35 48 165,00 11 055,00 33 002,69
Lipiec 49 631,00 0,00 0,00 1 215,96 4 357,35 48 165,00 11 055,00 33 002,69
Sierpień 49 631,00 0,00 0,00 1 215,96 4 357,35 48 165,00 11 055,00 33 002,69
Wrzesień 49 631,00 0,00 0,00 1 215,96 4 357,35 48 165,00 11 055,00 33 002,69
Październik 49 631,00 0,00 0,00 1 215,96 4 357,35 48 165,00 11 055,00 33 002,69
Listopad 49 631,00 0,00 0,00 1 215,96 4 357,35 48 165,00 11 055,00 33 002,69
Grudzień 49 631,00 0,00 0,00 1 215,96 4 357,35 48 165,00 11 055,00 33 002,69
Rocznie 595 572,00 17 339,62 2 664,90 14 591,52 50 487,80 557 977,00 108 786,00 401 702,16
Wynagrodzenie pracownika 49 631 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 844 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 226 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 829 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 216 zł
FGŚP 50 zł
Cała kwota 59 795 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 49 631,00 4 843,99 3 226,02 828,84 1 265,59 59 795,44 zł
Luty 49 631,00 4 843,99 3 226,02 828,84 1 265,59 59 795,44 zł
Marzec 49 631,00 4 843,99 3 226,02 828,84 1 265,59 59 795,44 zł
Kwiecień 49 631,00 2 807,65 1 869,84 828,84 1 265,59 56 402,92 zł
Maj 49 631,00 0,00 0,00 828,84 1 265,59 51 725,43 zł
Czerwiec 49 631,00 0,00 0,00 828,84 1 265,59 51 725,43 zł
Lipiec 49 631,00 0,00 0,00 828,84 1 265,59 51 725,43 zł
Sierpień 49 631,00 0,00 0,00 828,84 1 265,59 51 725,43 zł
Wrzesień 49 631,00 0,00 0,00 828,84 1 265,59 51 725,43 zł
Październik 49 631,00 0,00 0,00 828,84 1 265,59 51 725,43 zł
Listopad 49 631,00 0,00 0,00 828,84 1 265,59 51 725,43 zł
Grudzień 49 631,00 0,00 0,00 828,84 1 265,59 51 725,43 zł
Rocznie 595 572,00 17 339,62 11 547,90 9 946,08 15 187,08 649 592,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 49 631 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 013 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 36 013 zł netto poniesie łączny koszt równy 59 795 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 35100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 35 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 534 zł
Ubezpieczenie rentowe 697 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 710 zł
Zaliczka na podatek 2 411 zł
Całość - kwota brutto 46 451 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 46 451,00 4 533,62 696,77 0,00 3 709,85 32 976,00 2 411,00 35 099,76
Luty 46 451,00 4 533,62 696,77 0,00 3 709,85 32 976,00 2 411,00 35 099,76
Marzec 46 451,00 4 533,62 696,77 0,00 3 709,85 32 976,00 2 411,00 35 099,76
Kwiecień 46 451,00 3 738,76 574,59 0,00 3 792,39 33 710,00 2 465,00 35 880,26
Maj 46 451,00 0,00 0,00 0,00 4 180,59 37 161,00 2 717,00 39 553,41
Czerwiec 46 451,00 0,00 0,00 0,00 4 180,59 37 161,00 2 717,00 39 553,41
Lipiec 46 451,00 0,00 0,00 0,00 4 180,59 37 161,00 2 717,00 39 553,41
Sierpień 46 451,00 0,00 0,00 0,00 4 180,59 37 161,00 2 717,00 39 553,41
Wrzesień 46 451,00 0,00 0,00 0,00 4 180,59 37 161,00 2 717,00 39 553,41
Październik 46 451,00 0,00 0,00 0,00 4 180,59 37 161,00 2 717,00 39 553,41
Listopad 46 451,00 0,00 0,00 0,00 4 180,59 37 161,00 2 717,00 39 553,41
Grudzień 46 451,00 0,00 0,00 0,00 4 180,59 37 161,00 2 717,00 39 553,41
Rocznie 557 412,00 17 339,62 2 664,90 0,00 48 366,66 429 926,00 31 434,00 457 606,82
Wynagrodzenie pracownika 46 451 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 534 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 019 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 138 zł
FGŚP 46 zł
Cała kwota 55 188 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 46 451,00 4 533,62 3 019,32 0,00 1 184,50 55 188,44 zł
Luty 46 451,00 4 533,62 3 019,32 0,00 1 184,50 55 188,44 zł
Marzec 46 451,00 4 533,62 3 019,32 0,00 1 184,50 55 188,44 zł
Kwiecień 46 451,00 3 738,76 2 489,94 0,00 1 184,50 53 864,20 zł
Maj 46 451,00 0,00 0,00 0,00 1 184,50 47 635,50 zł
Czerwiec 46 451,00 0,00 0,00 0,00 1 184,50 47 635,50 zł
Lipiec 46 451,00 0,00 0,00 0,00 1 184,50 47 635,50 zł
Sierpień 46 451,00 0,00 0,00 0,00 1 184,50 47 635,50 zł
Wrzesień 46 451,00 0,00 0,00 0,00 1 184,50 47 635,50 zł
Październik 46 451,00 0,00 0,00 0,00 1 184,50 47 635,50 zł
Listopad 46 451,00 0,00 0,00 0,00 1 184,50 47 635,50 zł
Grudzień 46 451,00 0,00 0,00 0,00 1 184,50 47 635,50 zł
Rocznie 557 412,00 17 339,62 11 547,90 0,00 14 214,00 600 513,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 46 451 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 35 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 55 188 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 35100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 35 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 525 zł
Całość - kwota brutto 40 625 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 500,00 5 525,00 35 100,00
Luty 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 500,00 5 525,00 35 100,00
Marzec 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 500,00 5 525,00 35 100,00
Kwiecień 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 500,00 5 525,00 35 100,00
Maj 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 500,00 5 525,00 35 100,00
Czerwiec 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 500,00 5 525,00 35 100,00
Lipiec 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 500,00 5 525,00 35 100,00
Sierpień 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 500,00 5 525,00 35 100,00
Wrzesień 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 500,00 5 525,00 35 100,00
Październik 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 500,00 5 525,00 35 100,00
Listopad 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 500,00 5 525,00 35 100,00
Grudzień 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 500,00 5 525,00 35 100,00
Rocznie 487 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 000,00 66 300,00 421 200,00
Wynagrodzenie pracownika 40 625 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 40 625 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 625,00 zł
Luty 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 625,00 zł
Marzec 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 625,00 zł
Kwiecień 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 625,00 zł
Maj 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 625,00 zł
Czerwiec 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 625,00 zł
Lipiec 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 625,00 zł
Sierpień 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 625,00 zł
Wrzesień 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 625,00 zł
Październik 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 625,00 zł
Listopad 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 625,00 zł
Grudzień 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 625,00 zł
Rocznie 487 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487 500,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 40 625 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 35 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 40 625 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 35100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 35 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 30 990 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 311 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 42 301 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 42 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 311,00 0,00 30 990,00
Luty 42 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 111,00 0,00 29 190,00
Marzec 42 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 111,00 0,00 29 190,00
Kwiecień 42 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 111,00 0,00 29 190,00
Maj 42 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 111,00 0,00 29 190,00
Czerwiec 42 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 111,00 0,00 29 190,00
Lipiec 42 301,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 027,00 0,00 29 010,41
Sierpień 42 301,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 027,00 0,00 29 010,41
Wrzesień 42 301,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 027,00 0,00 29 010,41
Październik 42 301,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 027,00 0,00 29 010,41
Listopad 42 301,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 027,00 0,00 29 010,41
Grudzień 42 301,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 027,00 0,00 29 010,41
Rocznie 507 612,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 155 028,00 0,00 351 002,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 42 301 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 990 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.