Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 35100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 35 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 34 168 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 845 zł
Ubezpieczenie rentowe 745 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 216 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 855 zł
Zaliczka na podatek 4 810 zł
Całość - kwota brutto 49 639 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 49 639,00 4 844,77 744,59 1 216,16 3 855,01 42 583,00 4 810,00 34 168,47
Luty 49 639,00 4 844,77 744,59 1 216,16 3 855,01 42 583,00 4 810,00 34 168,47
Marzec 49 639,00 4 844,77 744,59 1 216,16 3 855,01 42 583,00 6 360,00 32 618,47
Kwiecień 49 639,00 4 844,77 744,59 1 216,16 3 855,01 42 583,00 13 627,00 25 351,47
Maj 49 639,00 926,60 142,39 1 216,16 4 261,85 47 104,00 15 073,00 28 019,00
Czerwiec 49 639,00 0,00 0,00 1 216,16 4 358,06 48 173,00 15 415,00 28 649,78
Lipiec 49 639,00 0,00 0,00 1 216,16 4 358,06 48 173,00 15 415,00 28 649,78
Sierpień 49 639,00 0,00 0,00 1 216,16 4 358,06 48 173,00 15 415,00 28 649,78
Wrzesień 49 639,00 0,00 0,00 1 216,16 4 358,06 48 173,00 15 415,00 28 649,78
Październik 49 639,00 0,00 0,00 1 216,16 4 358,06 48 173,00 15 415,00 28 649,78
Listopad 49 639,00 0,00 0,00 1 216,16 4 358,06 48 173,00 15 415,00 28 649,78
Grudzień 49 639,00 0,00 0,00 1 216,16 4 358,06 48 173,00 15 415,00 28 649,78
Rocznie 595 668,00 20 305,68 3 120,75 14 593,92 50 188,31 554 647,00 102 397,00 354 874,34
Wynagrodzenie pracownika 49 639 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 845 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 227 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 829 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 216 zł
FGŚP 50 zł
Cała kwota 59 805 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 49 639,00 4 844,77 3 226,54 828,97 1 265,80 59 805,08 zł
Luty 49 639,00 4 844,77 3 226,54 828,97 1 265,80 59 805,08 zł
Marzec 49 639,00 4 844,77 3 226,54 828,97 1 265,80 59 805,08 zł
Kwiecień 49 639,00 4 844,77 3 226,54 828,97 1 265,80 59 805,08 zł
Maj 49 639,00 926,60 617,09 828,97 1 265,80 53 277,46 zł
Czerwiec 49 639,00 0,00 0,00 828,97 1 265,80 51 733,77 zł
Lipiec 49 639,00 0,00 0,00 828,97 1 265,80 51 733,77 zł
Sierpień 49 639,00 0,00 0,00 828,97 1 265,80 51 733,77 zł
Wrzesień 49 639,00 0,00 0,00 828,97 1 265,80 51 733,77 zł
Październik 49 639,00 0,00 0,00 828,97 1 265,80 51 733,77 zł
Listopad 49 639,00 0,00 0,00 828,97 1 265,80 51 733,77 zł
Grudzień 49 639,00 0,00 0,00 828,97 1 265,80 51 733,77 zł
Rocznie 595 668,00 20 305,68 13 523,25 9 947,64 15 189,60 654 634,17 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 49 639 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 168 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 168 zł netto poniesie łączny koszt równy 59 805 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 35100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 35 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 557 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 534 zł
Ubezpieczenie rentowe 697 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 710 zł
Zaliczka na podatek 3 958 zł
Całość - kwota brutto 46 456 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 46 456,00 4 534,11 696,84 0,00 3 710,25 32 980,00 3 958,00 33 557,20
Luty 46 456,00 4 534,11 696,84 0,00 3 710,25 32 980,00 3 958,00 33 557,20
Marzec 46 456,00 4 534,11 696,84 0,00 3 710,25 32 980,00 3 958,00 33 557,20
Kwiecień 46 456,00 4 534,11 696,84 0,00 3 710,25 32 980,00 3 958,00 33 557,20
Maj 46 456,00 2 169,24 333,39 0,00 3 955,80 35 163,00 4 220,00 35 778,01
Czerwiec 46 456,00 0,00 0,00 0,00 4 181,04 37 165,00 4 460,00 37 815,16
Lipiec 46 456,00 0,00 0,00 0,00 4 181,04 37 165,00 4 460,00 37 815,16
Sierpień 46 456,00 0,00 0,00 0,00 4 181,04 37 165,00 4 460,00 37 815,16
Wrzesień 46 456,00 0,00 0,00 0,00 4 181,04 37 165,00 4 460,00 37 815,16
Październik 46 456,00 0,00 0,00 0,00 4 181,04 37 165,00 4 460,00 37 815,16
Listopad 46 456,00 0,00 0,00 0,00 4 181,04 37 165,00 4 460,00 37 815,16
Grudzień 46 456,00 0,00 0,00 0,00 4 181,04 37 165,00 4 460,00 37 815,16
Rocznie 557 472,00 20 305,68 3 120,75 0,00 48 064,08 427 238,00 3 205,00 434 712,93
Wynagrodzenie pracownika 46 456 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 534 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 020 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 138 zł
FGŚP 46 zł
Cała kwota 55 194 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 46 456,00 4 534,11 3 019,64 0,00 1 184,63 55 194,38 zł
Luty 46 456,00 4 534,11 3 019,64 0,00 1 184,63 55 194,38 zł
Marzec 46 456,00 4 534,11 3 019,64 0,00 1 184,63 55 194,38 zł
Kwiecień 46 456,00 4 534,11 3 019,64 0,00 1 184,63 55 194,38 zł
Maj 46 456,00 2 169,24 1 444,69 0,00 1 184,63 51 254,56 zł
Czerwiec 46 456,00 0,00 0,00 0,00 1 184,63 47 640,63 zł
Lipiec 46 456,00 0,00 0,00 0,00 1 184,63 47 640,63 zł
Sierpień 46 456,00 0,00 0,00 0,00 1 184,63 47 640,63 zł
Wrzesień 46 456,00 0,00 0,00 0,00 1 184,63 47 640,63 zł
Październik 46 456,00 0,00 0,00 0,00 1 184,63 47 640,63 zł
Listopad 46 456,00 0,00 0,00 0,00 1 184,63 47 640,63 zł
Grudzień 46 456,00 0,00 0,00 0,00 1 184,63 47 640,63 zł
Rocznie 557 472,00 20 305,68 13 523,25 0,00 14 215,56 605 516,49 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 46 456 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 557 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 557 zł netto poniesie łączny koszt równy 55 194 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 35100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 35 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 525 zł
Całość - kwota brutto 40 625 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 500,00 5 525,00 35 100,00
Luty 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 500,00 5 525,00 35 100,00
Marzec 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 500,00 5 525,00 35 100,00
Kwiecień 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 500,00 5 525,00 35 100,00
Maj 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 500,00 5 525,00 35 100,00
Czerwiec 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 500,00 5 525,00 35 100,00
Lipiec 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 500,00 5 525,00 35 100,00
Sierpień 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 500,00 5 525,00 35 100,00
Wrzesień 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 500,00 5 525,00 35 100,00
Październik 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 500,00 5 525,00 35 100,00
Listopad 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 500,00 5 525,00 35 100,00
Grudzień 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 500,00 5 525,00 35 100,00
Rocznie 487 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 000,00 66 300,00 421 200,00
Wynagrodzenie pracownika 40 625 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 40 625 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 625,00 zł
Luty 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 625,00 zł
Marzec 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 625,00 zł
Kwiecień 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 625,00 zł
Maj 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 625,00 zł
Czerwiec 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 625,00 zł
Lipiec 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 625,00 zł
Sierpień 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 625,00 zł
Wrzesień 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 625,00 zł
Październik 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 625,00 zł
Listopad 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 625,00 zł
Grudzień 40 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 625,00 zł
Rocznie 487 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487 500,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 40 625 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 35 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 40 625 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 35100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 35 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 27 183 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 807 zł
Zaliczka na podatek 11 311 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 42 301 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 42 301,00 0,00 0,00 0,00 3 807,09 0,00 11 311,00 0,00 27 182,91
Luty 42 301,00 0,00 0,00 0,00 3 807,09 0,00 13 111,00 0,00 25 382,91
Marzec 42 301,00 0,00 0,00 0,00 3 807,09 0,00 13 111,00 0,00 25 382,91
Kwiecień 42 301,00 0,00 0,00 0,00 3 807,09 0,00 13 111,00 0,00 25 382,91
Maj 42 301,00 0,00 0,00 0,00 3 807,09 0,00 13 111,00 0,00 25 382,91
Czerwiec 42 301,00 0,00 0,00 0,00 3 807,09 0,00 13 111,00 0,00 25 382,91
Lipiec 42 301,00 176,27 72,24 0,00 3 807,09 15,08 13 027,00 0,00 25 203,32
Sierpień 42 301,00 176,27 72,24 0,00 3 807,09 15,08 13 027,00 0,00 25 203,32
Wrzesień 42 301,00 176,27 72,24 0,00 3 807,09 15,08 13 027,00 0,00 25 203,32
Październik 42 301,00 176,27 72,24 0,00 3 807,09 15,08 13 027,00 0,00 25 203,32
Listopad 42 301,00 176,27 72,24 0,00 3 807,09 15,08 13 027,00 0,00 25 203,32
Grudzień 42 301,00 176,27 72,24 0,00 3 807,09 15,08 13 027,00 0,00 25 203,32
Rocznie 507 612,00 1 057,62 433,44 0,00 45 685,08 0,00 155 028,00 0,00 305 317,38

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 42 301 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 183 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.