Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 34700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 34 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 608 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 789 zł
Ubezpieczenie rentowe 736 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 202 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 810 zł
Zaliczka na podatek 2 919 zł
Całość - kwota brutto 49 064 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 49 064,00 4 788,65 735,96 1 202,07 3 810,36 42 087,00 2 919,00 35 607,96
Luty 49 064,00 4 788,65 735,96 1 202,07 3 810,36 42 087,00 2 919,00 35 607,96
Marzec 49 064,00 4 788,65 735,96 1 202,07 3 810,36 42 087,00 3 859,00 34 667,96
Kwiecień 49 064,00 2 973,67 457,02 1 202,07 3 998,81 44 181,00 10 139,00 30 293,43
Maj 49 064,00 0,00 0,00 1 202,07 4 307,57 47 612,00 10 928,00 32 626,36
Czerwiec 49 064,00 0,00 0,00 1 202,07 4 307,57 47 612,00 10 928,00 32 626,36
Lipiec 49 064,00 0,00 0,00 1 202,07 4 307,57 47 612,00 10 928,00 32 626,36
Sierpień 49 064,00 0,00 0,00 1 202,07 4 307,57 47 612,00 10 928,00 32 626,36
Wrzesień 49 064,00 0,00 0,00 1 202,07 4 307,57 47 612,00 10 928,00 32 626,36
Październik 49 064,00 0,00 0,00 1 202,07 4 307,57 47 612,00 10 928,00 32 626,36
Listopad 49 064,00 0,00 0,00 1 202,07 4 307,57 47 612,00 10 928,00 32 626,36
Grudzień 49 064,00 0,00 0,00 1 202,07 4 307,57 47 612,00 10 928,00 32 626,36
Rocznie 588 768,00 17 339,62 2 664,90 14 424,84 49 890,45 551 338,00 107 260,00 397 188,19
Wynagrodzenie pracownika 49 064 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 789 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 189 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 819 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 202 zł
FGŚP 49 zł
Cała kwota 59 112 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 49 064,00 4 788,65 3 189,16 819,37 1 251,13 59 112,31 zł
Luty 49 064,00 4 788,65 3 189,16 819,37 1 251,13 59 112,31 zł
Marzec 49 064,00 4 788,65 3 189,16 819,37 1 251,13 59 112,31 zł
Kwiecień 49 064,00 2 973,67 1 980,42 819,37 1 251,13 56 088,59 zł
Maj 49 064,00 0,00 0,00 819,37 1 251,13 51 134,50 zł
Czerwiec 49 064,00 0,00 0,00 819,37 1 251,13 51 134,50 zł
Lipiec 49 064,00 0,00 0,00 819,37 1 251,13 51 134,50 zł
Sierpień 49 064,00 0,00 0,00 819,37 1 251,13 51 134,50 zł
Wrzesień 49 064,00 0,00 0,00 819,37 1 251,13 51 134,50 zł
Październik 49 064,00 0,00 0,00 819,37 1 251,13 51 134,50 zł
Listopad 49 064,00 0,00 0,00 819,37 1 251,13 51 134,50 zł
Grudzień 49 064,00 0,00 0,00 819,37 1 251,13 51 134,50 zł
Rocznie 588 768,00 17 339,62 11 547,90 9 832,44 15 013,56 642 501,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 49 064 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 608 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 35 608 zł netto poniesie łączny koszt równy 59 112 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 34700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 34 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 34 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 482 zł
Ubezpieczenie rentowe 689 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 668 zł
Zaliczka na podatek 2 384 zł
Całość - kwota brutto 45 922 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 45 922,00 4 481,99 688,83 0,00 3 667,61 32 601,00 2 384,00 34 699,57
Luty 45 922,00 4 481,99 688,83 0,00 3 667,61 32 601,00 2 384,00 34 699,57
Marzec 45 922,00 4 481,99 688,83 0,00 3 667,61 32 601,00 2 384,00 34 699,57
Kwiecień 45 922,00 3 893,65 598,41 0,00 3 728,69 33 144,00 2 424,00 35 277,25
Maj 45 922,00 0,00 0,00 0,00 4 132,98 36 738,00 2 687,00 39 102,02
Czerwiec 45 922,00 0,00 0,00 0,00 4 132,98 36 738,00 2 687,00 39 102,02
Lipiec 45 922,00 0,00 0,00 0,00 4 132,98 36 738,00 2 687,00 39 102,02
Sierpień 45 922,00 0,00 0,00 0,00 4 132,98 36 738,00 2 687,00 39 102,02
Wrzesień 45 922,00 0,00 0,00 0,00 4 132,98 36 738,00 2 687,00 39 102,02
Październik 45 922,00 0,00 0,00 0,00 4 132,98 36 738,00 2 687,00 39 102,02
Listopad 45 922,00 0,00 0,00 0,00 4 132,98 36 738,00 2 687,00 39 102,02
Grudzień 45 922,00 0,00 0,00 0,00 4 132,98 36 738,00 2 687,00 39 102,02
Rocznie 551 064,00 17 339,62 2 664,90 0,00 47 795,36 424 851,00 31 072,00 452 192,12
Wynagrodzenie pracownika 45 922 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 482 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 985 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 125 zł
FGŚP 46 zł
Cała kwota 54 560 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 45 922,00 4 481,99 2 984,93 0,00 1 171,01 54 559,93 zł
Luty 45 922,00 4 481,99 2 984,93 0,00 1 171,01 54 559,93 zł
Marzec 45 922,00 4 481,99 2 984,93 0,00 1 171,01 54 559,93 zł
Kwiecień 45 922,00 3 893,65 2 593,11 0,00 1 171,01 53 579,77 zł
Maj 45 922,00 0,00 0,00 0,00 1 171,01 47 093,01 zł
Czerwiec 45 922,00 0,00 0,00 0,00 1 171,01 47 093,01 zł
Lipiec 45 922,00 0,00 0,00 0,00 1 171,01 47 093,01 zł
Sierpień 45 922,00 0,00 0,00 0,00 1 171,01 47 093,01 zł
Wrzesień 45 922,00 0,00 0,00 0,00 1 171,01 47 093,01 zł
Październik 45 922,00 0,00 0,00 0,00 1 171,01 47 093,01 zł
Listopad 45 922,00 0,00 0,00 0,00 1 171,01 47 093,01 zł
Grudzień 45 922,00 0,00 0,00 0,00 1 171,01 47 093,01 zł
Rocznie 551 064,00 17 339,62 11 547,90 0,00 14 052,12 594 003,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 45 922 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 54 560 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 34700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 34 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 34 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 462 zł
Całość - kwota brutto 40 162 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 40 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 130,00 5 462,00 34 700,00
Luty 40 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 130,00 5 462,00 34 700,00
Marzec 40 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 130,00 5 462,00 34 700,00
Kwiecień 40 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 130,00 5 462,00 34 700,00
Maj 40 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 130,00 5 462,00 34 700,00
Czerwiec 40 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 130,00 5 462,00 34 700,00
Lipiec 40 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 130,00 5 462,00 34 700,00
Sierpień 40 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 130,00 5 462,00 34 700,00
Wrzesień 40 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 130,00 5 462,00 34 700,00
Październik 40 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 130,00 5 462,00 34 700,00
Listopad 40 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 130,00 5 462,00 34 700,00
Grudzień 40 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 130,00 5 462,00 34 700,00
Rocznie 481 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385 560,00 65 544,00 416 400,00
Wynagrodzenie pracownika 40 162 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 40 162 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 40 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 162,00 zł
Luty 40 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 162,00 zł
Marzec 40 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 162,00 zł
Kwiecień 40 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 162,00 zł
Maj 40 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 162,00 zł
Czerwiec 40 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 162,00 zł
Lipiec 40 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 162,00 zł
Sierpień 40 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 162,00 zł
Wrzesień 40 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 162,00 zł
Październik 40 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 162,00 zł
Listopad 40 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 162,00 zł
Grudzień 40 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 162,00 zł
Rocznie 481 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481 944,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 40 162 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 40 162 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 34700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 34 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 30 662 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 157 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 41 819 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 41 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 157,00 0,00 30 662,00
Luty 41 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 957,00 0,00 28 862,00
Marzec 41 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 957,00 0,00 28 862,00
Kwiecień 41 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 957,00 0,00 28 862,00
Maj 41 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 957,00 0,00 28 862,00
Czerwiec 41 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 957,00 0,00 28 862,00
Lipiec 41 819,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 873,00 0,00 28 682,41
Sierpień 41 819,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 873,00 0,00 28 682,41
Wrzesień 41 819,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 873,00 0,00 28 682,41
Październik 41 819,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 873,00 0,00 28 682,41
Listopad 41 819,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 873,00 0,00 28 682,41
Grudzień 41 819,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 873,00 0,00 28 682,41
Rocznie 501 828,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 153 180,00 0,00 347 066,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 41 819 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 662 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.