Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 35000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 35 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 34 072 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 831 zł
Ubezpieczenie rentowe 742 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 213 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 844 zł
Zaliczka na podatek 4 795 zł
Całość - kwota brutto 49 497 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 49 497,00 4 830,91 742,46 1 212,68 3 843,99 42 461,00 4 795,00 34 071,96
Luty 49 497,00 4 830,91 742,46 1 212,68 3 843,99 42 461,00 4 795,00 34 071,96
Marzec 49 497,00 4 830,91 742,46 1 212,68 3 843,99 42 461,00 6 272,00 32 594,96
Kwiecień 49 497,00 4 830,91 742,46 1 212,68 3 843,99 42 461,00 13 588,00 25 278,96
Maj 49 497,00 982,04 150,91 1 212,68 4 243,62 46 901,00 15 008,00 27 899,75
Czerwiec 49 497,00 0,00 0,00 1 212,68 4 345,59 48 034,00 15 371,00 28 567,73
Lipiec 49 497,00 0,00 0,00 1 212,68 4 345,59 48 034,00 15 371,00 28 567,73
Sierpień 49 497,00 0,00 0,00 1 212,68 4 345,59 48 034,00 15 371,00 28 567,73
Wrzesień 49 497,00 0,00 0,00 1 212,68 4 345,59 48 034,00 15 371,00 28 567,73
Październik 49 497,00 0,00 0,00 1 212,68 4 345,59 48 034,00 15 371,00 28 567,73
Listopad 49 497,00 0,00 0,00 1 212,68 4 345,59 48 034,00 15 371,00 28 567,73
Grudzień 49 497,00 0,00 0,00 1 212,68 4 345,59 48 034,00 15 371,00 28 567,73
Rocznie 593 964,00 20 305,68 3 120,75 14 552,16 50 038,71 552 983,00 102 014,00 353 891,70
Wynagrodzenie pracownika 49 497 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 831 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 217 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 827 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 213 zł
FGŚP 50 zł
Cała kwota 59 634 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 49 497,00 4 830,91 3 217,31 826,60 1 262,18 59 634,00 zł
Luty 49 497,00 4 830,91 3 217,31 826,60 1 262,18 59 634,00 zł
Marzec 49 497,00 4 830,91 3 217,31 826,60 1 262,18 59 634,00 zł
Kwiecień 49 497,00 4 830,91 3 217,31 826,60 1 262,18 59 634,00 zł
Maj 49 497,00 982,04 654,01 826,60 1 262,18 53 221,83 zł
Czerwiec 49 497,00 0,00 0,00 826,60 1 262,18 51 585,78 zł
Lipiec 49 497,00 0,00 0,00 826,60 1 262,18 51 585,78 zł
Sierpień 49 497,00 0,00 0,00 826,60 1 262,18 51 585,78 zł
Wrzesień 49 497,00 0,00 0,00 826,60 1 262,18 51 585,78 zł
Październik 49 497,00 0,00 0,00 826,60 1 262,18 51 585,78 zł
Listopad 49 497,00 0,00 0,00 826,60 1 262,18 51 585,78 zł
Grudzień 49 497,00 0,00 0,00 826,60 1 262,18 51 585,78 zł
Rocznie 593 964,00 20 305,68 13 523,25 9 919,20 15 146,16 652 858,29 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 49 497 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 072 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 072 zł netto poniesie łączny koszt równy 59 634 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 35000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 35 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 462 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 521 zł
Ubezpieczenie rentowe 695 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 700 zł
Zaliczka na podatek 3 946 zł
Całość - kwota brutto 46 324 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 46 324,00 4 521,22 694,86 0,00 3 699,71 32 886,00 3 946,00 33 461,89
Luty 46 324,00 4 521,22 694,86 0,00 3 699,71 32 886,00 3 946,00 33 461,89
Marzec 46 324,00 4 521,22 694,86 0,00 3 699,71 32 886,00 3 946,00 33 461,89
Kwiecień 46 324,00 4 521,22 694,86 0,00 3 699,71 32 886,00 3 946,00 33 461,89
Maj 46 324,00 2 220,80 341,31 0,00 3 938,57 35 010,00 4 201,00 35 622,12
Czerwiec 46 324,00 0,00 0,00 0,00 4 169,16 37 059,00 4 447,00 37 707,76
Lipiec 46 324,00 0,00 0,00 0,00 4 169,16 37 059,00 4 447,00 37 707,76
Sierpień 46 324,00 0,00 0,00 0,00 4 169,16 37 059,00 4 447,00 37 707,76
Wrzesień 46 324,00 0,00 0,00 0,00 4 169,16 37 059,00 4 447,00 37 707,76
Październik 46 324,00 0,00 0,00 0,00 4 169,16 37 059,00 4 447,00 37 707,76
Listopad 46 324,00 0,00 0,00 0,00 4 169,16 37 059,00 4 447,00 37 707,76
Grudzień 46 324,00 0,00 0,00 0,00 4 169,16 37 059,00 4 447,00 37 707,76
Rocznie 555 888,00 20 305,68 3 120,75 0,00 47 921,53 425 967,00 3 197,00 433 424,00
Wynagrodzenie pracownika 46 324 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 521 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 011 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 135 zł
FGŚP 46 zł
Cała kwota 55 038 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 46 324,00 4 521,22 3 011,06 0,00 1 181,26 55 037,54 zł
Luty 46 324,00 4 521,22 3 011,06 0,00 1 181,26 55 037,54 zł
Marzec 46 324,00 4 521,22 3 011,06 0,00 1 181,26 55 037,54 zł
Kwiecień 46 324,00 4 521,22 3 011,06 0,00 1 181,26 55 037,54 zł
Maj 46 324,00 2 220,80 1 479,01 0,00 1 181,26 51 205,07 zł
Czerwiec 46 324,00 0,00 0,00 0,00 1 181,26 47 505,26 zł
Lipiec 46 324,00 0,00 0,00 0,00 1 181,26 47 505,26 zł
Sierpień 46 324,00 0,00 0,00 0,00 1 181,26 47 505,26 zł
Wrzesień 46 324,00 0,00 0,00 0,00 1 181,26 47 505,26 zł
Październik 46 324,00 0,00 0,00 0,00 1 181,26 47 505,26 zł
Listopad 46 324,00 0,00 0,00 0,00 1 181,26 47 505,26 zł
Grudzień 46 324,00 0,00 0,00 0,00 1 181,26 47 505,26 zł
Rocznie 555 888,00 20 305,68 13 523,25 0,00 14 175,12 603 892,05 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 46 324 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 462 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 462 zł netto poniesie łączny koszt równy 55 038 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 35000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 35 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 509 zł
Całość - kwota brutto 40 509 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 40 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 407,00 5 509,00 35 000,00
Luty 40 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 407,00 5 509,00 35 000,00
Marzec 40 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 407,00 5 509,00 35 000,00
Kwiecień 40 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 407,00 5 509,00 35 000,00
Maj 40 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 407,00 5 509,00 35 000,00
Czerwiec 40 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 407,00 5 509,00 35 000,00
Lipiec 40 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 407,00 5 509,00 35 000,00
Sierpień 40 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 407,00 5 509,00 35 000,00
Wrzesień 40 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 407,00 5 509,00 35 000,00
Październik 40 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 407,00 5 509,00 35 000,00
Listopad 40 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 407,00 5 509,00 35 000,00
Grudzień 40 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 407,00 5 509,00 35 000,00
Rocznie 486 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388 884,00 66 108,00 420 000,00
Wynagrodzenie pracownika 40 509 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 40 509 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 40 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 509,00 zł
Luty 40 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 509,00 zł
Marzec 40 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 509,00 zł
Kwiecień 40 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 509,00 zł
Maj 40 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 509,00 zł
Czerwiec 40 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 509,00 zł
Lipiec 40 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 509,00 zł
Sierpień 40 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 509,00 zł
Wrzesień 40 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 509,00 zł
Październik 40 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 509,00 zł
Listopad 40 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 509,00 zł
Grudzień 40 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 509,00 zł
Rocznie 486 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486 108,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 40 509 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 35 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 40 509 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 35000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 35 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 27 112 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 796 zł
Zaliczka na podatek 11 273 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 42 181 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 42 181,00 0,00 0,00 0,00 3 796,29 0,00 11 273,00 0,00 27 111,71
Luty 42 181,00 0,00 0,00 0,00 3 796,29 0,00 13 073,00 0,00 25 311,71
Marzec 42 181,00 0,00 0,00 0,00 3 796,29 0,00 13 073,00 0,00 25 311,71
Kwiecień 42 181,00 0,00 0,00 0,00 3 796,29 0,00 13 073,00 0,00 25 311,71
Maj 42 181,00 0,00 0,00 0,00 3 796,29 0,00 13 073,00 0,00 25 311,71
Czerwiec 42 181,00 0,00 0,00 0,00 3 796,29 0,00 13 073,00 0,00 25 311,71
Lipiec 42 181,00 176,27 72,24 0,00 3 796,29 15,08 12 988,00 0,00 25 133,12
Sierpień 42 181,00 176,27 72,24 0,00 3 796,29 15,08 12 988,00 0,00 25 133,12
Wrzesień 42 181,00 176,27 72,24 0,00 3 796,29 15,08 12 988,00 0,00 25 133,12
Październik 42 181,00 176,27 72,24 0,00 3 796,29 15,08 12 988,00 0,00 25 133,12
Listopad 42 181,00 176,27 72,24 0,00 3 796,29 15,08 12 988,00 0,00 25 133,12
Grudzień 42 181,00 176,27 72,24 0,00 3 796,29 15,08 12 988,00 0,00 25 133,12
Rocznie 506 172,00 1 057,62 433,44 0,00 45 555,48 0,00 154 566,00 0,00 304 468,98

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 42 181 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 112 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.