Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 34900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 34 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 811 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 816 zł
Ubezpieczenie rentowe 740 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 209 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 832 zł
Zaliczka na podatek 2 939 zł
Całość - kwota brutto 49 348 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 49 348,00 4 816,36 740,22 1 209,03 3 832,42 42 332,00 2 939,00 35 810,97
Luty 49 348,00 4 816,36 740,22 1 209,03 3 832,42 42 332,00 2 939,00 35 810,97
Marzec 49 348,00 4 816,36 740,22 1 209,03 3 832,42 42 332,00 3 988,00 34 761,97
Kwiecień 49 348,00 2 890,54 444,24 1 209,03 4 032,38 44 554,00 10 225,00 30 546,81
Maj 49 348,00 0,00 0,00 1 209,03 4 332,51 47 889,00 10 992,00 32 814,46
Czerwiec 49 348,00 0,00 0,00 1 209,03 4 332,51 47 889,00 10 992,00 32 814,46
Lipiec 49 348,00 0,00 0,00 1 209,03 4 332,51 47 889,00 10 992,00 32 814,46
Sierpień 49 348,00 0,00 0,00 1 209,03 4 332,51 47 889,00 10 992,00 32 814,46
Wrzesień 49 348,00 0,00 0,00 1 209,03 4 332,51 47 889,00 10 992,00 32 814,46
Październik 49 348,00 0,00 0,00 1 209,03 4 332,51 47 889,00 10 992,00 32 814,46
Listopad 49 348,00 0,00 0,00 1 209,03 4 332,51 47 889,00 10 992,00 32 814,46
Grudzień 49 348,00 0,00 0,00 1 209,03 4 332,51 47 889,00 10 992,00 32 814,46
Rocznie 592 176,00 17 339,62 2 664,90 14 508,36 50 189,72 554 662,00 108 027,00 399 446,40
Wynagrodzenie pracownika 49 348 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 816 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 208 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 824 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 209 zł
FGŚP 49 zł
Cała kwota 59 454 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 49 348,00 4 816,36 3 207,62 824,11 1 258,38 59 454,47 zł
Luty 49 348,00 4 816,36 3 207,62 824,11 1 258,38 59 454,47 zł
Marzec 49 348,00 4 816,36 3 207,62 824,11 1 258,38 59 454,47 zł
Kwiecień 49 348,00 2 890,54 1 925,04 824,11 1 258,38 56 246,07 zł
Maj 49 348,00 0,00 0,00 824,11 1 258,38 51 430,49 zł
Czerwiec 49 348,00 0,00 0,00 824,11 1 258,38 51 430,49 zł
Lipiec 49 348,00 0,00 0,00 824,11 1 258,38 51 430,49 zł
Sierpień 49 348,00 0,00 0,00 824,11 1 258,38 51 430,49 zł
Wrzesień 49 348,00 0,00 0,00 824,11 1 258,38 51 430,49 zł
Październik 49 348,00 0,00 0,00 824,11 1 258,38 51 430,49 zł
Listopad 49 348,00 0,00 0,00 824,11 1 258,38 51 430,49 zł
Grudzień 49 348,00 0,00 0,00 824,11 1 258,38 51 430,49 zł
Rocznie 592 176,00 17 339,62 11 547,90 9 889,32 15 100,56 646 053,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 49 348 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 811 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 35 811 zł netto poniesie łączny koszt równy 59 454 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 34900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 34 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 34 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 508 zł
Ubezpieczenie rentowe 693 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 689 zł
Zaliczka na podatek 2 398 zł
Całość - kwota brutto 46 187 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 46 187,00 4 507,85 692,81 0,00 3 688,77 32 789,00 2 398,00 34 899,57
Luty 46 187,00 4 507,85 692,81 0,00 3 688,77 32 789,00 2 398,00 34 899,57
Marzec 46 187,00 4 507,85 692,81 0,00 3 688,77 32 789,00 2 398,00 34 899,57
Kwiecień 46 187,00 3 816,07 586,47 0,00 3 760,60 33 428,00 2 444,00 35 579,86
Maj 46 187,00 0,00 0,00 0,00 4 156,83 36 950,00 2 702,00 39 328,17
Czerwiec 46 187,00 0,00 0,00 0,00 4 156,83 36 950,00 2 702,00 39 328,17
Lipiec 46 187,00 0,00 0,00 0,00 4 156,83 36 950,00 2 702,00 39 328,17
Sierpień 46 187,00 0,00 0,00 0,00 4 156,83 36 950,00 2 702,00 39 328,17
Wrzesień 46 187,00 0,00 0,00 0,00 4 156,83 36 950,00 2 702,00 39 328,17
Październik 46 187,00 0,00 0,00 0,00 4 156,83 36 950,00 2 702,00 39 328,17
Listopad 46 187,00 0,00 0,00 0,00 4 156,83 36 950,00 2 702,00 39 328,17
Grudzień 46 187,00 0,00 0,00 0,00 4 156,83 36 950,00 2 702,00 39 328,17
Rocznie 554 244,00 17 339,62 2 664,90 0,00 48 081,55 427 395,00 31 254,00 454 903,93
Wynagrodzenie pracownika 46 187 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 508 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 002 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 132 zł
FGŚP 46 zł
Cała kwota 54 875 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 46 187,00 4 507,85 3 002,16 0,00 1 177,77 54 874,78 zł
Luty 46 187,00 4 507,85 3 002,16 0,00 1 177,77 54 874,78 zł
Marzec 46 187,00 4 507,85 3 002,16 0,00 1 177,77 54 874,78 zł
Kwiecień 46 187,00 3 816,07 2 541,42 0,00 1 177,77 53 722,26 zł
Maj 46 187,00 0,00 0,00 0,00 1 177,77 47 364,77 zł
Czerwiec 46 187,00 0,00 0,00 0,00 1 177,77 47 364,77 zł
Lipiec 46 187,00 0,00 0,00 0,00 1 177,77 47 364,77 zł
Sierpień 46 187,00 0,00 0,00 0,00 1 177,77 47 364,77 zł
Wrzesień 46 187,00 0,00 0,00 0,00 1 177,77 47 364,77 zł
Październik 46 187,00 0,00 0,00 0,00 1 177,77 47 364,77 zł
Listopad 46 187,00 0,00 0,00 0,00 1 177,77 47 364,77 zł
Grudzień 46 187,00 0,00 0,00 0,00 1 177,77 47 364,77 zł
Rocznie 554 244,00 17 339,62 11 547,90 0,00 14 133,24 597 264,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 46 187 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 54 875 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 34900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 34 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 34 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 494 zł
Całość - kwota brutto 40 394 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 315,00 5 494,00 34 900,00
Luty 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 315,00 5 494,00 34 900,00
Marzec 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 315,00 5 494,00 34 900,00
Kwiecień 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 315,00 5 494,00 34 900,00
Maj 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 315,00 5 494,00 34 900,00
Czerwiec 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 315,00 5 494,00 34 900,00
Lipiec 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 315,00 5 494,00 34 900,00
Sierpień 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 315,00 5 494,00 34 900,00
Wrzesień 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 315,00 5 494,00 34 900,00
Październik 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 315,00 5 494,00 34 900,00
Listopad 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 315,00 5 494,00 34 900,00
Grudzień 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 315,00 5 494,00 34 900,00
Rocznie 484 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387 780,00 65 928,00 418 800,00
Wynagrodzenie pracownika 40 394 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 40 394 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 394,00 zł
Luty 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 394,00 zł
Marzec 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 394,00 zł
Kwiecień 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 394,00 zł
Maj 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 394,00 zł
Czerwiec 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 394,00 zł
Lipiec 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 394,00 zł
Sierpień 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 394,00 zł
Wrzesień 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 394,00 zł
Październik 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 394,00 zł
Listopad 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 394,00 zł
Grudzień 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 394,00 zł
Rocznie 484 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484 728,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 40 394 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 40 394 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 34900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 34 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 30 826 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 234 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 42 060 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 42 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 234,00 0,00 30 826,00
Luty 42 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 034,00 0,00 29 026,00
Marzec 42 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 034,00 0,00 29 026,00
Kwiecień 42 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 034,00 0,00 29 026,00
Maj 42 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 034,00 0,00 29 026,00
Czerwiec 42 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 034,00 0,00 29 026,00
Lipiec 42 060,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 950,00 0,00 28 846,41
Sierpień 42 060,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 950,00 0,00 28 846,41
Wrzesień 42 060,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 950,00 0,00 28 846,41
Październik 42 060,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 950,00 0,00 28 846,41
Listopad 42 060,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 950,00 0,00 28 846,41
Grudzień 42 060,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 950,00 0,00 28 846,41
Rocznie 504 720,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 154 104,00 0,00 349 034,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 42 060 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 826 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.