Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 34900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 34 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 975 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 817 zł
Ubezpieczenie rentowe 740 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 209 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 833 zł
Zaliczka na podatek 4 781 zł
Całość - kwota brutto 49 356 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 49 356,00 4 817,15 740,34 1 209,22 3 833,04 42 339,00 4 781,00 33 975,25
Luty 49 356,00 4 817,15 740,34 1 209,22 3 833,04 42 339,00 4 781,00 33 975,25
Marzec 49 356,00 4 817,15 740,34 1 209,22 3 833,04 42 339,00 6 184,00 32 572,25
Kwiecień 49 356,00 4 817,15 740,34 1 209,22 3 833,04 42 339,00 13 548,00 25 208,25
Maj 49 356,00 1 037,08 159,39 1 209,22 4 225,53 46 700,00 14 944,00 27 780,78
Czerwiec 49 356,00 0,00 0,00 1 209,22 4 333,21 47 897,00 15 327,00 28 486,57
Lipiec 49 356,00 0,00 0,00 1 209,22 4 333,21 47 897,00 15 327,00 28 486,57
Sierpień 49 356,00 0,00 0,00 1 209,22 4 333,21 47 897,00 15 327,00 28 486,57
Wrzesień 49 356,00 0,00 0,00 1 209,22 4 333,21 47 897,00 15 327,00 28 486,57
Październik 49 356,00 0,00 0,00 1 209,22 4 333,21 47 897,00 15 327,00 28 486,57
Listopad 49 356,00 0,00 0,00 1 209,22 4 333,21 47 897,00 15 327,00 28 486,57
Grudzień 49 356,00 0,00 0,00 1 209,22 4 333,21 47 897,00 15 327,00 28 486,57
Rocznie 592 272,00 20 305,68 3 120,75 14 510,64 49 890,16 551 335,00 101 638,00 352 917,77
Wynagrodzenie pracownika 49 356 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 817 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 208 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 824 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 209 zł
FGŚP 49 zł
Cała kwota 59 464 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 49 356,00 4 817,15 3 208,14 824,25 1 258,58 59 464,12 zł
Luty 49 356,00 4 817,15 3 208,14 824,25 1 258,58 59 464,12 zł
Marzec 49 356,00 4 817,15 3 208,14 824,25 1 258,58 59 464,12 zł
Kwiecień 49 356,00 4 817,15 3 208,14 824,25 1 258,58 59 464,12 zł
Maj 49 356,00 1 037,08 690,69 824,25 1 258,58 53 166,60 zł
Czerwiec 49 356,00 0,00 0,00 824,25 1 258,58 51 438,83 zł
Lipiec 49 356,00 0,00 0,00 824,25 1 258,58 51 438,83 zł
Sierpień 49 356,00 0,00 0,00 824,25 1 258,58 51 438,83 zł
Wrzesień 49 356,00 0,00 0,00 824,25 1 258,58 51 438,83 zł
Październik 49 356,00 0,00 0,00 824,25 1 258,58 51 438,83 zł
Listopad 49 356,00 0,00 0,00 824,25 1 258,58 51 438,83 zł
Grudzień 49 356,00 0,00 0,00 824,25 1 258,58 51 438,83 zł
Rocznie 592 272,00 20 305,68 13 523,25 9 891,00 15 102,96 651 094,89 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 49 356 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 975 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 975 zł netto poniesie łączny koszt równy 59 464 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 34900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 34 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 366 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 508 zł
Ubezpieczenie rentowe 693 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 689 zł
Zaliczka na podatek 3 935 zł
Całość - kwota brutto 46 191 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 46 191,00 4 508,24 692,87 0,00 3 689,09 32 792,00 3 935,00 33 365,76
Luty 46 191,00 4 508,24 692,87 0,00 3 689,09 32 792,00 3 935,00 33 365,76
Marzec 46 191,00 4 508,24 692,87 0,00 3 689,09 32 792,00 3 935,00 33 365,76
Kwiecień 46 191,00 4 508,24 692,87 0,00 3 689,09 32 792,00 3 935,00 33 365,76
Maj 46 191,00 2 272,72 349,27 0,00 3 921,21 34 855,00 4 183,00 35 465,20
Czerwiec 46 191,00 0,00 0,00 0,00 4 157,19 36 953,00 4 434,00 37 599,45
Lipiec 46 191,00 0,00 0,00 0,00 4 157,19 36 953,00 4 434,00 37 599,45
Sierpień 46 191,00 0,00 0,00 0,00 4 157,19 36 953,00 4 434,00 37 599,45
Wrzesień 46 191,00 0,00 0,00 0,00 4 157,19 36 953,00 4 434,00 37 599,45
Październik 46 191,00 0,00 0,00 0,00 4 157,19 36 953,00 4 434,00 37 599,45
Listopad 46 191,00 0,00 0,00 0,00 4 157,19 36 953,00 4 434,00 37 599,45
Grudzień 46 191,00 0,00 0,00 0,00 4 157,19 36 953,00 4 434,00 37 599,45
Rocznie 554 292,00 20 305,68 3 120,75 0,00 47 777,90 424 694,00 3 184,00 432 124,39
Wynagrodzenie pracownika 46 191 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 508 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 002 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 132 zł
FGŚP 46 zł
Cała kwota 54 880 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 46 191,00 4 508,24 3 002,42 0,00 1 177,87 54 879,53 zł
Luty 46 191,00 4 508,24 3 002,42 0,00 1 177,87 54 879,53 zł
Marzec 46 191,00 4 508,24 3 002,42 0,00 1 177,87 54 879,53 zł
Kwiecień 46 191,00 4 508,24 3 002,42 0,00 1 177,87 54 879,53 zł
Maj 46 191,00 2 272,72 1 513,57 0,00 1 177,87 51 155,16 zł
Czerwiec 46 191,00 0,00 0,00 0,00 1 177,87 47 368,87 zł
Lipiec 46 191,00 0,00 0,00 0,00 1 177,87 47 368,87 zł
Sierpień 46 191,00 0,00 0,00 0,00 1 177,87 47 368,87 zł
Wrzesień 46 191,00 0,00 0,00 0,00 1 177,87 47 368,87 zł
Październik 46 191,00 0,00 0,00 0,00 1 177,87 47 368,87 zł
Listopad 46 191,00 0,00 0,00 0,00 1 177,87 47 368,87 zł
Grudzień 46 191,00 0,00 0,00 0,00 1 177,87 47 368,87 zł
Rocznie 554 292,00 20 305,68 13 523,25 0,00 14 134,44 602 255,37 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 46 191 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 366 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 366 zł netto poniesie łączny koszt równy 54 880 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 34900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 34 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 34 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 494 zł
Całość - kwota brutto 40 394 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 315,00 5 494,00 34 900,00
Luty 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 315,00 5 494,00 34 900,00
Marzec 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 315,00 5 494,00 34 900,00
Kwiecień 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 315,00 5 494,00 34 900,00
Maj 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 315,00 5 494,00 34 900,00
Czerwiec 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 315,00 5 494,00 34 900,00
Lipiec 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 315,00 5 494,00 34 900,00
Sierpień 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 315,00 5 494,00 34 900,00
Wrzesień 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 315,00 5 494,00 34 900,00
Październik 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 315,00 5 494,00 34 900,00
Listopad 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 315,00 5 494,00 34 900,00
Grudzień 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 315,00 5 494,00 34 900,00
Rocznie 484 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387 780,00 65 928,00 418 800,00
Wynagrodzenie pracownika 40 394 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 40 394 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 394,00 zł
Luty 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 394,00 zł
Marzec 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 394,00 zł
Kwiecień 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 394,00 zł
Maj 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 394,00 zł
Czerwiec 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 394,00 zł
Lipiec 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 394,00 zł
Sierpień 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 394,00 zł
Wrzesień 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 394,00 zł
Październik 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 394,00 zł
Listopad 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 394,00 zł
Grudzień 40 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 394,00 zł
Rocznie 484 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484 728,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 40 394 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 40 394 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 34900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 34 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 27 041 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 785 zł
Zaliczka na podatek 11 234 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 42 060 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 42 060,00 0,00 0,00 0,00 3 785,40 0,00 11 234,00 0,00 27 040,60
Luty 42 060,00 0,00 0,00 0,00 3 785,40 0,00 13 034,00 0,00 25 240,60
Marzec 42 060,00 0,00 0,00 0,00 3 785,40 0,00 13 034,00 0,00 25 240,60
Kwiecień 42 060,00 0,00 0,00 0,00 3 785,40 0,00 13 034,00 0,00 25 240,60
Maj 42 060,00 0,00 0,00 0,00 3 785,40 0,00 13 034,00 0,00 25 240,60
Czerwiec 42 060,00 0,00 0,00 0,00 3 785,40 0,00 13 034,00 0,00 25 240,60
Lipiec 42 060,00 176,27 72,24 0,00 3 785,40 15,08 12 950,00 0,00 25 061,01
Sierpień 42 060,00 176,27 72,24 0,00 3 785,40 15,08 12 950,00 0,00 25 061,01
Wrzesień 42 060,00 176,27 72,24 0,00 3 785,40 15,08 12 950,00 0,00 25 061,01
Październik 42 060,00 176,27 72,24 0,00 3 785,40 15,08 12 950,00 0,00 25 061,01
Listopad 42 060,00 176,27 72,24 0,00 3 785,40 15,08 12 950,00 0,00 25 061,01
Grudzień 42 060,00 176,27 72,24 0,00 3 785,40 15,08 12 950,00 0,00 25 061,01
Rocznie 504 720,00 1 057,62 433,44 0,00 45 424,80 0,00 154 104,00 0,00 303 609,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 42 060 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 041 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.