Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 34800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 34 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 879 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 803 zł
Ubezpieczenie rentowe 738 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 206 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 822 zł
Zaliczka na podatek 4 766 zł
Całość - kwota brutto 49 214 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 49 214,00 4 803,29 738,21 1 205,74 3 822,01 42 217,00 4 766,00 33 878,75
Luty 49 214,00 4 803,29 738,21 1 205,74 3 822,01 42 217,00 4 766,00 33 878,75
Marzec 49 214,00 4 803,29 738,21 1 205,74 3 822,01 42 217,00 6 096,00 32 548,75
Kwiecień 49 214,00 4 803,29 738,21 1 205,74 3 822,01 42 217,00 13 509,00 25 135,75
Maj 49 214,00 1 092,52 167,91 1 205,74 4 207,30 46 498,00 14 879,00 27 661,53
Czerwiec 49 214,00 0,00 0,00 1 205,74 4 320,74 47 758,00 15 283,00 28 404,52
Lipiec 49 214,00 0,00 0,00 1 205,74 4 320,74 47 758,00 15 283,00 28 404,52
Sierpień 49 214,00 0,00 0,00 1 205,74 4 320,74 47 758,00 15 283,00 28 404,52
Wrzesień 49 214,00 0,00 0,00 1 205,74 4 320,74 47 758,00 15 283,00 28 404,52
Październik 49 214,00 0,00 0,00 1 205,74 4 320,74 47 758,00 15 283,00 28 404,52
Listopad 49 214,00 0,00 0,00 1 205,74 4 320,74 47 758,00 15 283,00 28 404,52
Grudzień 49 214,00 0,00 0,00 1 205,74 4 320,74 47 758,00 15 283,00 28 404,52
Rocznie 590 568,00 20 305,68 3 120,75 14 468,88 49 740,52 549 672,00 101 255,00 351 935,17
Wynagrodzenie pracownika 49 214 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 803 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 199 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 822 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 206 zł
FGŚP 49 zł
Cała kwota 59 293 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 49 214,00 4 803,29 3 198,91 821,87 1 254,95 59 293,02 zł
Luty 49 214,00 4 803,29 3 198,91 821,87 1 254,95 59 293,02 zł
Marzec 49 214,00 4 803,29 3 198,91 821,87 1 254,95 59 293,02 zł
Kwiecień 49 214,00 4 803,29 3 198,91 821,87 1 254,95 59 293,02 zł
Maj 49 214,00 1 092,52 727,61 821,87 1 254,95 53 110,95 zł
Czerwiec 49 214,00 0,00 0,00 821,87 1 254,95 51 290,82 zł
Lipiec 49 214,00 0,00 0,00 821,87 1 254,95 51 290,82 zł
Sierpień 49 214,00 0,00 0,00 821,87 1 254,95 51 290,82 zł
Wrzesień 49 214,00 0,00 0,00 821,87 1 254,95 51 290,82 zł
Październik 49 214,00 0,00 0,00 821,87 1 254,95 51 290,82 zł
Listopad 49 214,00 0,00 0,00 821,87 1 254,95 51 290,82 zł
Grudzień 49 214,00 0,00 0,00 821,87 1 254,95 51 290,82 zł
Rocznie 590 568,00 20 305,68 13 523,25 9 862,44 15 059,40 649 318,77 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 49 214 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 879 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 879 zł netto poniesie łączny koszt równy 59 293 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 34800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 34 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 495 zł
Ubezpieczenie rentowe 691 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 679 zł
Zaliczka na podatek 3 924 zł
Całość - kwota brutto 46 059 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 46 059,00 4 495,36 690,89 0,00 3 678,55 32 698,00 3 924,00 33 270,44
Luty 46 059,00 4 495,36 690,89 0,00 3 678,55 32 698,00 3 924,00 33 270,44
Marzec 46 059,00 4 495,36 690,89 0,00 3 678,55 32 698,00 3 924,00 33 270,44
Kwiecień 46 059,00 4 495,36 690,89 0,00 3 678,55 32 698,00 3 924,00 33 270,44
Maj 46 059,00 2 324,24 357,19 0,00 3 903,98 34 702,00 4 164,00 35 309,35
Czerwiec 46 059,00 0,00 0,00 0,00 4 145,31 36 847,00 4 422,00 37 492,05
Lipiec 46 059,00 0,00 0,00 0,00 4 145,31 36 847,00 4 422,00 37 492,05
Sierpień 46 059,00 0,00 0,00 0,00 4 145,31 36 847,00 4 422,00 37 492,05
Wrzesień 46 059,00 0,00 0,00 0,00 4 145,31 36 847,00 4 422,00 37 492,05
Październik 46 059,00 0,00 0,00 0,00 4 145,31 36 847,00 4 422,00 37 492,05
Listopad 46 059,00 0,00 0,00 0,00 4 145,31 36 847,00 4 422,00 37 492,05
Grudzień 46 059,00 0,00 0,00 0,00 4 145,31 36 847,00 4 422,00 37 492,05
Rocznie 552 708,00 20 305,68 3 120,75 0,00 47 635,35 423 423,00 3 172,00 430 835,46
Wynagrodzenie pracownika 46 059 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 495 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 994 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 128 zł
FGŚP 46 zł
Cała kwota 54 723 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 46 059,00 4 495,36 2 993,84 0,00 1 174,51 54 722,71 zł
Luty 46 059,00 4 495,36 2 993,84 0,00 1 174,51 54 722,71 zł
Marzec 46 059,00 4 495,36 2 993,84 0,00 1 174,51 54 722,71 zł
Kwiecień 46 059,00 4 495,36 2 993,84 0,00 1 174,51 54 722,71 zł
Maj 46 059,00 2 324,24 1 547,89 0,00 1 174,51 51 105,64 zł
Czerwiec 46 059,00 0,00 0,00 0,00 1 174,51 47 233,51 zł
Lipiec 46 059,00 0,00 0,00 0,00 1 174,51 47 233,51 zł
Sierpień 46 059,00 0,00 0,00 0,00 1 174,51 47 233,51 zł
Wrzesień 46 059,00 0,00 0,00 0,00 1 174,51 47 233,51 zł
Październik 46 059,00 0,00 0,00 0,00 1 174,51 47 233,51 zł
Listopad 46 059,00 0,00 0,00 0,00 1 174,51 47 233,51 zł
Grudzień 46 059,00 0,00 0,00 0,00 1 174,51 47 233,51 zł
Rocznie 552 708,00 20 305,68 13 523,25 0,00 14 094,12 600 631,05 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 46 059 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 270 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 270 zł netto poniesie łączny koszt równy 54 723 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 34800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 34 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 34 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 478 zł
Całość - kwota brutto 40 278 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 40 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 222,00 5 478,00 34 800,00
Luty 40 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 222,00 5 478,00 34 800,00
Marzec 40 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 222,00 5 478,00 34 800,00
Kwiecień 40 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 222,00 5 478,00 34 800,00
Maj 40 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 222,00 5 478,00 34 800,00
Czerwiec 40 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 222,00 5 478,00 34 800,00
Lipiec 40 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 222,00 5 478,00 34 800,00
Sierpień 40 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 222,00 5 478,00 34 800,00
Wrzesień 40 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 222,00 5 478,00 34 800,00
Październik 40 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 222,00 5 478,00 34 800,00
Listopad 40 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 222,00 5 478,00 34 800,00
Grudzień 40 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 222,00 5 478,00 34 800,00
Rocznie 483 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386 664,00 65 736,00 417 600,00
Wynagrodzenie pracownika 40 278 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 40 278 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 40 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 278,00 zł
Luty 40 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 278,00 zł
Marzec 40 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 278,00 zł
Kwiecień 40 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 278,00 zł
Maj 40 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 278,00 zł
Czerwiec 40 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 278,00 zł
Lipiec 40 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 278,00 zł
Sierpień 40 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 278,00 zł
Wrzesień 40 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 278,00 zł
Październik 40 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 278,00 zł
Listopad 40 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 278,00 zł
Grudzień 40 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 278,00 zł
Rocznie 483 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483 336,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 40 278 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 40 278 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 34800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 34 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 26 969 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 775 zł
Zaliczka na podatek 11 196 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 41 940 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 41 940,00 0,00 0,00 0,00 3 774,60 0,00 11 196,00 0,00 26 969,40
Luty 41 940,00 0,00 0,00 0,00 3 774,60 0,00 12 996,00 0,00 25 169,40
Marzec 41 940,00 0,00 0,00 0,00 3 774,60 0,00 12 996,00 0,00 25 169,40
Kwiecień 41 940,00 0,00 0,00 0,00 3 774,60 0,00 12 996,00 0,00 25 169,40
Maj 41 940,00 0,00 0,00 0,00 3 774,60 0,00 12 996,00 0,00 25 169,40
Czerwiec 41 940,00 0,00 0,00 0,00 3 774,60 0,00 12 996,00 0,00 25 169,40
Lipiec 41 940,00 176,27 72,24 0,00 3 774,60 15,08 12 911,00 0,00 24 990,81
Sierpień 41 940,00 176,27 72,24 0,00 3 774,60 15,08 12 911,00 0,00 24 990,81
Wrzesień 41 940,00 176,27 72,24 0,00 3 774,60 15,08 12 911,00 0,00 24 990,81
Październik 41 940,00 176,27 72,24 0,00 3 774,60 15,08 12 911,00 0,00 24 990,81
Listopad 41 940,00 176,27 72,24 0,00 3 774,60 15,08 12 911,00 0,00 24 990,81
Grudzień 41 940,00 176,27 72,24 0,00 3 774,60 15,08 12 911,00 0,00 24 990,81
Rocznie 503 280,00 1 057,62 433,44 0,00 45 295,20 0,00 153 642,00 0,00 302 761,26

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 41 940 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 969 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.