Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 35500 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 35 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 530 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 465 zł
Ubezpieczenie rentowe 533 zł
Ubezpieczenie chorobowe 870 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 757 zł
Zaliczka na podatek 3 346 zł
Całość - kwota brutto 35 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 35 500,00 3 464,80 532,50 869,75 2 756,97 30 383,00 3 346,00 24 529,98
Luty 35 500,00 3 464,80 532,50 869,75 2 756,97 30 383,00 3 346,00 24 529,98
Marzec 35 500,00 3 464,80 532,50 869,75 2 756,97 30 383,00 3 346,00 24 529,98
Kwiecień 35 500,00 3 464,80 532,50 869,75 2 756,97 30 383,00 3 652,00 24 223,98
Maj 35 500,00 3 464,80 532,50 869,75 2 756,97 30 383,00 9 723,00 18 152,98
Czerwiec 35 500,00 2 981,68 458,25 869,75 2 807,13 30 940,00 9 901,00 18 482,19
Lipiec 35 500,00 0,00 0,00 869,75 3 116,72 34 380,00 11 002,00 20 511,53
Sierpień 35 500,00 0,00 0,00 869,75 3 116,72 34 380,00 11 002,00 20 511,53
Wrzesień 35 500,00 0,00 0,00 869,75 3 116,72 34 380,00 11 002,00 20 511,53
Październik 35 500,00 0,00 0,00 869,75 3 116,72 34 380,00 11 002,00 20 511,53
Listopad 35 500,00 0,00 0,00 869,75 3 116,72 34 380,00 11 002,00 20 511,53
Grudzień 35 500,00 0,00 0,00 869,75 3 116,72 34 380,00 11 002,00 20 511,53
Rocznie 426 000,00 20 305,68 3 120,75 10 437,00 35 292,30 389 135,00 64 032,00 257 518,27
Wynagrodzenie pracownika 35 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 465 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 308 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 593 zł
Fundusz Pracy (FP) 870 zł
FGŚP 36 zł
Cała kwota 42 770 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 35 500,00 3 464,80 2 307,50 592,85 905,25 42 770,40 zł
Luty 35 500,00 3 464,80 2 307,50 592,85 905,25 42 770,40 zł
Marzec 35 500,00 3 464,80 2 307,50 592,85 905,25 42 770,40 zł
Kwiecień 35 500,00 3 464,80 2 307,50 592,85 905,25 42 770,40 zł
Maj 35 500,00 3 464,80 2 307,50 592,85 905,25 42 770,40 zł
Czerwiec 35 500,00 2 981,68 1 985,75 592,85 905,25 41 965,53 zł
Lipiec 35 500,00 0,00 0,00 592,85 905,25 36 998,10 zł
Sierpień 35 500,00 0,00 0,00 592,85 905,25 36 998,10 zł
Wrzesień 35 500,00 0,00 0,00 592,85 905,25 36 998,10 zł
Październik 35 500,00 0,00 0,00 592,85 905,25 36 998,10 zł
Listopad 35 500,00 0,00 0,00 592,85 905,25 36 998,10 zł
Grudzień 35 500,00 0,00 0,00 592,85 905,25 36 998,10 zł
Rocznie 426 000,00 20 305,68 13 523,25 7 114,20 10 863,00 477 806,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 35 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 530 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 35 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 42 770 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 35500 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 35 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 643 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 465 zł
Ubezpieczenie rentowe 533 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 835 zł
Zaliczka na podatek 3 024 zł
Całość - kwota brutto 35 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 35 500,00 3 464,80 532,50 0,00 2 835,24 25 202,00 3 024,00 25 643,22
Luty 35 500,00 3 464,80 532,50 0,00 2 835,24 25 202,00 3 024,00 25 643,22
Marzec 35 500,00 3 464,80 532,50 0,00 2 835,24 25 202,00 3 024,00 25 643,22
Kwiecień 35 500,00 3 464,80 532,50 0,00 2 835,24 25 202,00 3 024,00 25 643,22
Maj 35 500,00 3 464,80 532,50 0,00 2 835,24 25 202,00 3 024,00 25 643,22
Czerwiec 35 500,00 2 981,68 458,25 0,00 2 885,41 25 648,00 3 078,00 26 096,90
Lipiec 35 500,00 0,00 0,00 0,00 3 195,00 28 400,00 3 408,00 28 897,00
Sierpień 35 500,00 0,00 0,00 0,00 3 195,00 28 400,00 3 408,00 28 897,00
Wrzesień 35 500,00 0,00 0,00 0,00 3 195,00 28 400,00 3 408,00 28 897,00
Październik 35 500,00 0,00 0,00 0,00 3 195,00 28 400,00 3 408,00 28 897,00
Listopad 35 500,00 0,00 0,00 0,00 3 195,00 28 400,00 3 408,00 28 897,00
Grudzień 35 500,00 0,00 0,00 0,00 3 195,00 28 400,00 3 408,00 28 897,00
Rocznie 426 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 36 231,61 322 058,00 2 415,00 327 695,00
Wynagrodzenie pracownika 35 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 465 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 308 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 870 zł
FGŚP 36 zł
Cała kwota 42 178 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 35 500,00 3 464,80 2 307,50 0,00 905,25 42 177,55 zł
Luty 35 500,00 3 464,80 2 307,50 0,00 905,25 42 177,55 zł
Marzec 35 500,00 3 464,80 2 307,50 0,00 905,25 42 177,55 zł
Kwiecień 35 500,00 3 464,80 2 307,50 0,00 905,25 42 177,55 zł
Maj 35 500,00 3 464,80 2 307,50 0,00 905,25 42 177,55 zł
Czerwiec 35 500,00 2 981,68 1 985,75 0,00 905,25 41 372,68 zł
Lipiec 35 500,00 0,00 0,00 0,00 905,25 36 405,25 zł
Sierpień 35 500,00 0,00 0,00 0,00 905,25 36 405,25 zł
Wrzesień 35 500,00 0,00 0,00 0,00 905,25 36 405,25 zł
Październik 35 500,00 0,00 0,00 0,00 905,25 36 405,25 zł
Listopad 35 500,00 0,00 0,00 0,00 905,25 36 405,25 zł
Grudzień 35 500,00 0,00 0,00 0,00 905,25 36 405,25 zł
Rocznie 426 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 10 863,00 470 691,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 35 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 643 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 35 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 42 178 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 35500 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 35 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 672 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 828 zł
Całość - kwota brutto 35 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 35 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 400,00 4 828,00 30 672,00
Luty 35 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 400,00 4 828,00 30 672,00
Marzec 35 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 400,00 4 828,00 30 672,00
Kwiecień 35 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 400,00 4 828,00 30 672,00
Maj 35 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 400,00 4 828,00 30 672,00
Czerwiec 35 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 400,00 4 828,00 30 672,00
Lipiec 35 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 400,00 4 828,00 30 672,00
Sierpień 35 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 400,00 4 828,00 30 672,00
Wrzesień 35 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 400,00 4 828,00 30 672,00
Październik 35 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 400,00 4 828,00 30 672,00
Listopad 35 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 400,00 4 828,00 30 672,00
Grudzień 35 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 400,00 4 828,00 30 672,00
Rocznie 426 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340 800,00 57 936,00 368 064,00
Wynagrodzenie pracownika 35 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 35 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 35 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 500,00 zł
Luty 35 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 500,00 zł
Marzec 35 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 500,00 zł
Kwiecień 35 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 500,00 zł
Maj 35 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 500,00 zł
Czerwiec 35 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 500,00 zł
Lipiec 35 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 500,00 zł
Sierpień 35 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 500,00 zł
Wrzesień 35 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 500,00 zł
Październik 35 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 500,00 zł
Listopad 35 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 500,00 zł
Grudzień 35 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 500,00 zł
Rocznie 426 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 35 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 672 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 35 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 35 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 35500 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 35 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 23 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 195 zł
Zaliczka na podatek 9 135 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 35 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 35 500,00 0,00 0,00 0,00 3 195,00 0,00 9 135,00 0,00 23 170,00
Luty 35 500,00 0,00 0,00 0,00 3 195,00 0,00 10 935,00 0,00 21 370,00
Marzec 35 500,00 0,00 0,00 0,00 3 195,00 0,00 10 935,00 0,00 21 370,00
Kwiecień 35 500,00 0,00 0,00 0,00 3 195,00 0,00 10 935,00 0,00 21 370,00
Maj 35 500,00 0,00 0,00 0,00 3 195,00 0,00 10 935,00 0,00 21 370,00
Czerwiec 35 500,00 0,00 0,00 0,00 3 195,00 0,00 10 935,00 0,00 21 370,00
Lipiec 35 500,00 176,27 72,24 0,00 3 195,00 15,08 10 851,00 0,00 21 190,41
Sierpień 35 500,00 176,27 72,24 0,00 3 195,00 15,08 10 851,00 0,00 21 190,41
Wrzesień 35 500,00 176,27 72,24 0,00 3 195,00 15,08 10 851,00 0,00 21 190,41
Październik 35 500,00 176,27 72,24 0,00 3 195,00 15,08 10 851,00 0,00 21 190,41
Listopad 35 500,00 176,27 72,24 0,00 3 195,00 15,08 10 851,00 0,00 21 190,41
Grudzień 35 500,00 176,27 72,24 0,00 3 195,00 15,08 10 851,00 0,00 21 190,41
Rocznie 426 000,00 1 057,62 433,44 0,00 38 340,00 0,00 128 916,00 0,00 257 162,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 35 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 170 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.