Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 33700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 33 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 987 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 289 zł
Ubezpieczenie rentowe 506 zł
Ubezpieczenie chorobowe 826 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 617 zł
Zaliczka na podatek 4 476 zł
Całość - kwota brutto 33 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 33 700,00 3 289,12 505,50 825,65 2 617,18 28 830,00 4 476,00 21 986,55
Luty 33 700,00 3 289,12 505,50 825,65 2 617,18 28 830,00 4 476,00 21 986,55
Marzec 33 700,00 3 289,12 505,50 825,65 2 617,18 28 830,00 4 476,00 21 986,55
Kwiecień 33 700,00 3 289,12 505,50 825,65 2 617,18 28 830,00 4 476,00 21 986,55
Maj 33 700,00 3 289,12 505,50 825,65 2 617,18 28 830,00 8 099,00 18 363,55
Czerwiec 33 700,00 894,02 137,40 825,65 2 865,86 31 593,00 10 110,00 18 867,07
Lipiec 33 700,00 0,00 0,00 825,65 2 958,69 32 624,00 10 440,00 19 475,66
Sierpień 33 700,00 0,00 0,00 825,65 2 958,69 32 624,00 10 440,00 19 475,66
Wrzesień 33 700,00 0,00 0,00 825,65 2 958,69 32 624,00 10 440,00 19 475,66
Październik 33 700,00 0,00 0,00 825,65 2 958,69 32 624,00 10 440,00 19 475,66
Listopad 33 700,00 0,00 0,00 825,65 2 958,69 32 624,00 10 440,00 19 475,66
Grudzień 33 700,00 0,00 0,00 825,65 2 958,69 32 624,00 10 440,00 19 475,66
Rocznie 404 400,00 17 339,62 2 664,90 9 907,80 33 703,90 371 487,00 65 047,00 242 030,78
Wynagrodzenie pracownika 33 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 289 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 191 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 563 zł
Fundusz Pracy (FP) 826 zł
FGŚP 34 zł
Cała kwota 40 602 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 33 700,00 3 289,12 2 190,50 562,79 859,35 40 601,76 zł
Luty 33 700,00 3 289,12 2 190,50 562,79 859,35 40 601,76 zł
Marzec 33 700,00 3 289,12 2 190,50 562,79 859,35 40 601,76 zł
Kwiecień 33 700,00 3 289,12 2 190,50 562,79 859,35 40 601,76 zł
Maj 33 700,00 3 289,12 2 190,50 562,79 859,35 40 601,76 zł
Czerwiec 33 700,00 894,02 595,40 562,79 859,35 36 611,56 zł
Lipiec 33 700,00 0,00 0,00 562,79 859,35 35 122,14 zł
Sierpień 33 700,00 0,00 0,00 562,79 859,35 35 122,14 zł
Wrzesień 33 700,00 0,00 0,00 562,79 859,35 35 122,14 zł
Październik 33 700,00 0,00 0,00 562,79 859,35 35 122,14 zł
Listopad 33 700,00 0,00 0,00 562,79 859,35 35 122,14 zł
Grudzień 33 700,00 0,00 0,00 562,79 859,35 35 122,14 zł
Rocznie 404 400,00 17 339,62 11 547,90 6 753,48 10 312,20 450 353,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 33 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 987 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 40 602 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 33700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 33 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 147 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 289 zł
Ubezpieczenie rentowe 506 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 691 zł
Zaliczka na podatek 4 067 zł
Całość - kwota brutto 33 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 33 700,00 3 289,12 505,50 0,00 2 691,48 23 924,00 4 067,00 23 146,82
Luty 33 700,00 3 289,12 505,50 0,00 2 691,48 23 924,00 4 067,00 23 146,82
Marzec 33 700,00 3 289,12 505,50 0,00 2 691,48 23 924,00 4 067,00 23 146,82
Kwiecień 33 700,00 3 289,12 505,50 0,00 2 691,48 23 924,00 4 067,00 23 146,82
Maj 33 700,00 3 289,12 505,50 0,00 2 691,48 23 924,00 4 067,00 23 146,82
Czerwiec 33 700,00 894,02 137,40 0,00 2 940,17 26 135,00 4 443,00 25 285,46
Lipiec 33 700,00 0,00 0,00 0,00 3 033,00 26 960,00 4 583,00 26 083,80
Sierpień 33 700,00 0,00 0,00 0,00 3 033,00 26 960,00 4 583,00 26 083,80
Wrzesień 33 700,00 0,00 0,00 0,00 3 033,00 26 960,00 4 583,00 26 083,80
Październik 33 700,00 0,00 0,00 0,00 3 033,00 26 960,00 4 583,00 26 083,80
Listopad 33 700,00 0,00 0,00 0,00 3 033,00 26 960,00 4 583,00 26 083,80
Grudzień 33 700,00 0,00 0,00 0,00 3 033,00 26 960,00 4 583,00 26 083,80
Rocznie 404 400,00 17 339,62 2 664,90 0,00 34 595,57 307 515,00 22 482,00 297 522,36
Wynagrodzenie pracownika 33 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 289 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 191 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 826 zł
FGŚP 34 zł
Cała kwota 40 039 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 33 700,00 3 289,12 2 190,50 0,00 859,35 40 038,97 zł
Luty 33 700,00 3 289,12 2 190,50 0,00 859,35 40 038,97 zł
Marzec 33 700,00 3 289,12 2 190,50 0,00 859,35 40 038,97 zł
Kwiecień 33 700,00 3 289,12 2 190,50 0,00 859,35 40 038,97 zł
Maj 33 700,00 3 289,12 2 190,50 0,00 859,35 40 038,97 zł
Czerwiec 33 700,00 894,02 595,40 0,00 859,35 36 048,77 zł
Lipiec 33 700,00 0,00 0,00 0,00 859,35 34 559,35 zł
Sierpień 33 700,00 0,00 0,00 0,00 859,35 34 559,35 zł
Wrzesień 33 700,00 0,00 0,00 0,00 859,35 34 559,35 zł
Październik 33 700,00 0,00 0,00 0,00 859,35 34 559,35 zł
Listopad 33 700,00 0,00 0,00 0,00 859,35 34 559,35 zł
Grudzień 33 700,00 0,00 0,00 0,00 859,35 34 559,35 zł
Rocznie 404 400,00 17 339,62 11 547,90 0,00 10 312,20 443 599,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 33 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 147 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 40 039 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 33700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 33 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 117 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 583 zł
Całość - kwota brutto 33 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 33 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 960,00 4 583,00 29 117,00
Luty 33 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 960,00 4 583,00 29 117,00
Marzec 33 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 960,00 4 583,00 29 117,00
Kwiecień 33 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 960,00 4 583,00 29 117,00
Maj 33 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 960,00 4 583,00 29 117,00
Czerwiec 33 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 960,00 4 583,00 29 117,00
Lipiec 33 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 960,00 4 583,00 29 117,00
Sierpień 33 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 960,00 4 583,00 29 117,00
Wrzesień 33 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 960,00 4 583,00 29 117,00
Październik 33 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 960,00 4 583,00 29 117,00
Listopad 33 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 960,00 4 583,00 29 117,00
Grudzień 33 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 960,00 4 583,00 29 117,00
Rocznie 404 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323 520,00 54 996,00 349 404,00
Wynagrodzenie pracownika 33 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 33 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 33 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 700,00 zł
Luty 33 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 700,00 zł
Marzec 33 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 700,00 zł
Kwiecień 33 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 700,00 zł
Maj 33 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 700,00 zł
Czerwiec 33 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 700,00 zł
Lipiec 33 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 700,00 zł
Sierpień 33 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 700,00 zł
Wrzesień 33 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 700,00 zł
Październik 33 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 700,00 zł
Listopad 33 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 700,00 zł
Grudzień 33 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 700,00 zł
Rocznie 404 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 33 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 117 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 33 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 33700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 33 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 22 108 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 033 zł
Zaliczka na podatek 8 559 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 33 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 33 700,00 0,00 0,00 0,00 3 033,00 0,00 8 559,00 0,00 22 108,00
Luty 33 700,00 0,00 0,00 0,00 3 033,00 0,00 10 359,00 0,00 20 308,00
Marzec 33 700,00 0,00 0,00 0,00 3 033,00 0,00 10 359,00 0,00 20 308,00
Kwiecień 33 700,00 0,00 0,00 0,00 3 033,00 0,00 10 359,00 0,00 20 308,00
Maj 33 700,00 0,00 0,00 0,00 3 033,00 0,00 10 359,00 0,00 20 308,00
Czerwiec 33 700,00 0,00 0,00 0,00 3 033,00 0,00 10 359,00 0,00 20 308,00
Lipiec 33 700,00 176,27 72,24 0,00 3 033,00 15,08 10 275,00 0,00 20 128,41
Sierpień 33 700,00 176,27 72,24 0,00 3 033,00 15,08 10 275,00 0,00 20 128,41
Wrzesień 33 700,00 176,27 72,24 0,00 3 033,00 15,08 10 275,00 0,00 20 128,41
Październik 33 700,00 176,27 72,24 0,00 3 033,00 15,08 10 275,00 0,00 20 128,41
Listopad 33 700,00 176,27 72,24 0,00 3 033,00 15,08 10 275,00 0,00 20 128,41
Grudzień 33 700,00 176,27 72,24 0,00 3 033,00 15,08 10 275,00 0,00 20 128,41
Rocznie 404 400,00 1 057,62 433,44 0,00 36 396,00 0,00 122 004,00 0,00 244 418,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 33 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 108 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ