Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 33800 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 33 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 371 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 299 zł
Ubezpieczenie rentowe 507 zł
Ubezpieczenie chorobowe 828 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 625 zł
Zaliczka na podatek 3 170 zł
Całość - kwota brutto 33 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 33 800,00 3 298,88 507,00 828,10 2 624,94 28 916,00 3 170,00 23 371,08
Luty 33 800,00 3 298,88 507,00 828,10 2 624,94 28 916,00 3 170,00 23 371,08
Marzec 33 800,00 3 298,88 507,00 828,10 2 624,94 28 916,00 3 170,00 23 371,08
Kwiecień 33 800,00 3 298,88 507,00 828,10 2 624,94 28 916,00 3 170,00 23 371,08
Maj 33 800,00 3 298,88 507,00 828,10 2 624,94 28 916,00 8 086,00 18 455,08
Czerwiec 33 800,00 3 298,88 507,00 828,10 2 624,94 28 916,00 9 253,00 17 288,08
Lipiec 33 800,00 512,40 78,75 828,10 2 914,27 32 131,00 10 282,00 19 184,48
Sierpień 33 800,00 0,00 0,00 828,10 2 967,47 32 722,00 10 471,00 19 533,43
Wrzesień 33 800,00 0,00 0,00 828,10 2 967,47 32 722,00 10 471,00 19 533,43
Październik 33 800,00 0,00 0,00 828,10 2 967,47 32 722,00 10 471,00 19 533,43
Listopad 33 800,00 0,00 0,00 828,10 2 967,47 32 722,00 10 471,00 19 533,43
Grudzień 33 800,00 0,00 0,00 828,10 2 967,47 32 722,00 10 471,00 19 533,43
Rocznie 405 600,00 20 305,68 3 120,75 9 937,20 33 501,26 369 237,00 59 157,00 246 079,11
Wynagrodzenie pracownika 33 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 299 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 197 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 564 zł
Fundusz Pracy (FP) 828 zł
FGŚP 34 zł
Cała kwota 40 722 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 33 800,00 3 298,88 2 197,00 564,46 861,90 40 722,24 zł
Luty 33 800,00 3 298,88 2 197,00 564,46 861,90 40 722,24 zł
Marzec 33 800,00 3 298,88 2 197,00 564,46 861,90 40 722,24 zł
Kwiecień 33 800,00 3 298,88 2 197,00 564,46 861,90 40 722,24 zł
Maj 33 800,00 3 298,88 2 197,00 564,46 861,90 40 722,24 zł
Czerwiec 33 800,00 3 298,88 2 197,00 564,46 861,90 40 722,24 zł
Lipiec 33 800,00 512,40 341,25 564,46 861,90 36 080,01 zł
Sierpień 33 800,00 0,00 0,00 564,46 861,90 35 226,36 zł
Wrzesień 33 800,00 0,00 0,00 564,46 861,90 35 226,36 zł
Październik 33 800,00 0,00 0,00 564,46 861,90 35 226,36 zł
Listopad 33 800,00 0,00 0,00 564,46 861,90 35 226,36 zł
Grudzień 33 800,00 0,00 0,00 564,46 861,90 35 226,36 zł
Rocznie 405 600,00 20 305,68 13 523,25 6 773,52 10 342,80 456 545,25 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 33 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 371 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 40 722 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 33800 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 33 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 415 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 299 zł
Ubezpieczenie rentowe 507 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 699 zł
Zaliczka na podatek 2 879 zł
Całość - kwota brutto 33 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 33 800,00 3 298,88 507,00 0,00 2 699,47 23 995,00 2 879,00 24 415,25
Luty 33 800,00 3 298,88 507,00 0,00 2 699,47 23 995,00 2 879,00 24 415,25
Marzec 33 800,00 3 298,88 507,00 0,00 2 699,47 23 995,00 2 879,00 24 415,25
Kwiecień 33 800,00 3 298,88 507,00 0,00 2 699,47 23 995,00 2 879,00 24 415,25
Maj 33 800,00 3 298,88 507,00 0,00 2 699,47 23 995,00 2 879,00 24 415,25
Czerwiec 33 800,00 3 298,88 507,00 0,00 2 699,47 23 995,00 2 879,00 24 415,25
Lipiec 33 800,00 512,40 78,75 0,00 2 988,80 26 567,00 3 188,00 27 032,01
Sierpień 33 800,00 0,00 0,00 0,00 3 042,00 27 040,00 3 245,00 27 513,20
Wrzesień 33 800,00 0,00 0,00 0,00 3 042,00 27 040,00 3 245,00 27 513,20
Październik 33 800,00 0,00 0,00 0,00 3 042,00 27 040,00 3 245,00 27 513,20
Listopad 33 800,00 0,00 0,00 0,00 3 042,00 27 040,00 3 245,00 27 513,20
Grudzień 33 800,00 0,00 0,00 0,00 3 042,00 27 040,00 3 245,00 27 513,20
Rocznie 405 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 34 395,62 305 737,00 2 294,00 311 089,51
Wynagrodzenie pracownika 33 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 299 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 197 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 828 zł
FGŚP 34 zł
Cała kwota 40 158 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 33 800,00 3 298,88 2 197,00 0,00 861,90 40 157,78 zł
Luty 33 800,00 3 298,88 2 197,00 0,00 861,90 40 157,78 zł
Marzec 33 800,00 3 298,88 2 197,00 0,00 861,90 40 157,78 zł
Kwiecień 33 800,00 3 298,88 2 197,00 0,00 861,90 40 157,78 zł
Maj 33 800,00 3 298,88 2 197,00 0,00 861,90 40 157,78 zł
Czerwiec 33 800,00 3 298,88 2 197,00 0,00 861,90 40 157,78 zł
Lipiec 33 800,00 512,40 341,25 0,00 861,90 35 515,55 zł
Sierpień 33 800,00 0,00 0,00 0,00 861,90 34 661,90 zł
Wrzesień 33 800,00 0,00 0,00 0,00 861,90 34 661,90 zł
Październik 33 800,00 0,00 0,00 0,00 861,90 34 661,90 zł
Listopad 33 800,00 0,00 0,00 0,00 861,90 34 661,90 zł
Grudzień 33 800,00 0,00 0,00 0,00 861,90 34 661,90 zł
Rocznie 405 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 10 342,80 449 771,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 33 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 415 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 40 158 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 33800 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 33 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 203 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 597 zł
Całość - kwota brutto 33 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 33 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 040,00 4 597,00 29 203,00
Luty 33 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 040,00 4 597,00 29 203,00
Marzec 33 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 040,00 4 597,00 29 203,00
Kwiecień 33 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 040,00 4 597,00 29 203,00
Maj 33 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 040,00 4 597,00 29 203,00
Czerwiec 33 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 040,00 4 597,00 29 203,00
Lipiec 33 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 040,00 4 597,00 29 203,00
Sierpień 33 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 040,00 4 597,00 29 203,00
Wrzesień 33 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 040,00 4 597,00 29 203,00
Październik 33 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 040,00 4 597,00 29 203,00
Listopad 33 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 040,00 4 597,00 29 203,00
Grudzień 33 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 040,00 4 597,00 29 203,00
Rocznie 405 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324 480,00 55 164,00 350 436,00
Wynagrodzenie pracownika 33 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 33 800 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 33 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 800,00 zł
Luty 33 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 800,00 zł
Marzec 33 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 800,00 zł
Kwiecień 33 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 800,00 zł
Maj 33 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 800,00 zł
Czerwiec 33 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 800,00 zł
Lipiec 33 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 800,00 zł
Sierpień 33 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 800,00 zł
Wrzesień 33 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 800,00 zł
Październik 33 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 800,00 zł
Listopad 33 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 800,00 zł
Grudzień 33 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 800,00 zł
Rocznie 405 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 33 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 203 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 33 800 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 33800 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 33 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 22 167 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 042 zł
Zaliczka na podatek 8 591 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 33 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 33 800,00 0,00 0,00 0,00 3 042,00 0,00 8 591,00 0,00 22 167,00
Luty 33 800,00 0,00 0,00 0,00 3 042,00 0,00 10 391,00 0,00 20 367,00
Marzec 33 800,00 0,00 0,00 0,00 3 042,00 0,00 10 391,00 0,00 20 367,00
Kwiecień 33 800,00 0,00 0,00 0,00 3 042,00 0,00 10 391,00 0,00 20 367,00
Maj 33 800,00 0,00 0,00 0,00 3 042,00 0,00 10 391,00 0,00 20 367,00
Czerwiec 33 800,00 0,00 0,00 0,00 3 042,00 0,00 10 391,00 0,00 20 367,00
Lipiec 33 800,00 176,27 72,24 0,00 3 042,00 15,08 10 307,00 0,00 20 187,41
Sierpień 33 800,00 176,27 72,24 0,00 3 042,00 15,08 10 307,00 0,00 20 187,41
Wrzesień 33 800,00 176,27 72,24 0,00 3 042,00 15,08 10 307,00 0,00 20 187,41
Październik 33 800,00 176,27 72,24 0,00 3 042,00 15,08 10 307,00 0,00 20 187,41
Listopad 33 800,00 176,27 72,24 0,00 3 042,00 15,08 10 307,00 0,00 20 187,41
Grudzień 33 800,00 176,27 72,24 0,00 3 042,00 15,08 10 307,00 0,00 20 187,41
Rocznie 405 600,00 1 057,62 433,44 0,00 36 504,00 0,00 122 388,00 0,00 245 126,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 33 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 167 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.