Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 34000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 34 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 070 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 318 zł
Ubezpieczenie rentowe 510 zł
Ubezpieczenie chorobowe 833 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 640 zł
Zaliczka na podatek 2 628 zł
Całość - kwota brutto 34 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 000,00 3 318,40 510,00 833,00 2 640,47 29 089,00 2 628,00 24 070,13
Luty 34 000,00 3 318,40 510,00 833,00 2 640,47 29 089,00 2 628,00 24 070,13
Marzec 34 000,00 3 318,40 510,00 833,00 2 640,47 29 089,00 2 888,00 23 810,13
Kwiecień 34 000,00 3 318,40 510,00 833,00 2 640,47 29 089,00 7 035,00 19 663,13
Maj 34 000,00 2 124,75 326,55 833,00 2 764,41 30 466,00 7 369,00 20 582,29
Czerwiec 34 000,00 0,00 0,00 833,00 2 985,03 32 917,00 7 963,00 22 218,97
Lipiec 34 000,00 0,00 0,00 833,00 2 985,03 32 917,00 7 963,00 22 218,97
Sierpień 34 000,00 0,00 0,00 833,00 2 985,03 32 917,00 7 963,00 22 218,97
Wrzesień 34 000,00 0,00 0,00 833,00 2 985,03 32 917,00 7 963,00 22 218,97
Październik 34 000,00 0,00 0,00 833,00 2 985,03 32 917,00 7 963,00 22 218,97
Listopad 34 000,00 0,00 0,00 833,00 2 985,03 32 917,00 7 963,00 22 218,97
Grudzień 34 000,00 0,00 0,00 833,00 2 985,03 32 917,00 7 963,00 22 218,97
Rocznie 408 000,00 15 398,35 2 366,55 9 996,00 34 221,50 377 241,00 78 289,00 267 728,60
Wynagrodzenie pracownika 34 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 318 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 210 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 568 zł
Fundusz Pracy (FP) 833 zł
FGŚP 34 zł
Cała kwota 40 963 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 000,00 3 318,40 2 210,00 567,80 867,00 40 963,20 zł
Luty 34 000,00 3 318,40 2 210,00 567,80 867,00 40 963,20 zł
Marzec 34 000,00 3 318,40 2 210,00 567,80 867,00 40 963,20 zł
Kwiecień 34 000,00 3 318,40 2 210,00 567,80 867,00 40 963,20 zł
Maj 34 000,00 2 124,75 1 415,05 567,80 867,00 38 974,60 zł
Czerwiec 34 000,00 0,00 0,00 567,80 867,00 35 434,80 zł
Lipiec 34 000,00 0,00 0,00 567,80 867,00 35 434,80 zł
Sierpień 34 000,00 0,00 0,00 567,80 867,00 35 434,80 zł
Wrzesień 34 000,00 0,00 0,00 567,80 867,00 35 434,80 zł
Październik 34 000,00 0,00 0,00 567,80 867,00 35 434,80 zł
Listopad 34 000,00 0,00 0,00 567,80 867,00 35 434,80 zł
Grudzień 34 000,00 0,00 0,00 567,80 867,00 35 434,80 zł
Rocznie 408 000,00 15 398,35 10 255,05 6 813,60 10 404,00 450 871,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 34 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 070 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 40 963 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 34000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 34 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 691 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 318 zł
Ubezpieczenie rentowe 510 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 715 zł
Zaliczka na podatek 1 765 zł
Całość - kwota brutto 34 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 000,00 3 318,40 510,00 0,00 2 715,44 24 137,00 1 765,00 25 691,16
Luty 34 000,00 3 318,40 510,00 0,00 2 715,44 24 137,00 1 765,00 25 691,16
Marzec 34 000,00 3 318,40 510,00 0,00 2 715,44 24 137,00 1 765,00 25 691,16
Kwiecień 34 000,00 3 318,40 510,00 0,00 2 715,44 24 137,00 1 765,00 25 691,16
Maj 34 000,00 2 124,75 326,55 0,00 2 839,38 25 239,00 1 846,00 26 863,32
Czerwiec 34 000,00 0,00 0,00 0,00 3 060,00 27 200,00 1 989,00 28 951,00
Lipiec 34 000,00 0,00 0,00 0,00 3 060,00 27 200,00 1 989,00 28 951,00
Sierpień 34 000,00 0,00 0,00 0,00 3 060,00 27 200,00 1 989,00 28 951,00
Wrzesień 34 000,00 0,00 0,00 0,00 3 060,00 27 200,00 1 989,00 28 951,00
Październik 34 000,00 0,00 0,00 0,00 3 060,00 27 200,00 1 989,00 28 951,00
Listopad 34 000,00 0,00 0,00 0,00 3 060,00 27 200,00 1 989,00 28 951,00
Grudzień 34 000,00 0,00 0,00 0,00 3 060,00 27 200,00 1 989,00 28 951,00
Rocznie 408 000,00 15 398,35 2 366,55 0,00 35 121,14 312 187,00 22 829,00 332 284,96
Wynagrodzenie pracownika 34 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 318 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 210 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 833 zł
FGŚP 34 zł
Cała kwota 40 395 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 000,00 3 318,40 2 210,00 0,00 867,00 40 395,40 zł
Luty 34 000,00 3 318,40 2 210,00 0,00 867,00 40 395,40 zł
Marzec 34 000,00 3 318,40 2 210,00 0,00 867,00 40 395,40 zł
Kwiecień 34 000,00 3 318,40 2 210,00 0,00 867,00 40 395,40 zł
Maj 34 000,00 2 124,75 1 415,05 0,00 867,00 38 406,80 zł
Czerwiec 34 000,00 0,00 0,00 0,00 867,00 34 867,00 zł
Lipiec 34 000,00 0,00 0,00 0,00 867,00 34 867,00 zł
Sierpień 34 000,00 0,00 0,00 0,00 867,00 34 867,00 zł
Wrzesień 34 000,00 0,00 0,00 0,00 867,00 34 867,00 zł
Październik 34 000,00 0,00 0,00 0,00 867,00 34 867,00 zł
Listopad 34 000,00 0,00 0,00 0,00 867,00 34 867,00 zł
Grudzień 34 000,00 0,00 0,00 0,00 867,00 34 867,00 zł
Rocznie 408 000,00 15 398,35 10 255,05 0,00 10 404,00 444 057,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 34 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 691 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 40 395 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 34000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 34 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 376 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 624 zł
Całość - kwota brutto 34 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 200,00 4 624,00 29 376,00
Luty 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 200,00 4 624,00 29 376,00
Marzec 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 200,00 4 624,00 29 376,00
Kwiecień 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 200,00 4 624,00 29 376,00
Maj 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 200,00 4 624,00 29 376,00
Czerwiec 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 200,00 4 624,00 29 376,00
Lipiec 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 200,00 4 624,00 29 376,00
Sierpień 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 200,00 4 624,00 29 376,00
Wrzesień 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 200,00 4 624,00 29 376,00
Październik 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 200,00 4 624,00 29 376,00
Listopad 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 200,00 4 624,00 29 376,00
Grudzień 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 200,00 4 624,00 29 376,00
Rocznie 408 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326 400,00 55 488,00 352 512,00
Wynagrodzenie pracownika 34 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 34 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 000,00 zł
Luty 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 000,00 zł
Marzec 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 000,00 zł
Kwiecień 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 000,00 zł
Maj 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 000,00 zł
Czerwiec 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 000,00 zł
Lipiec 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 000,00 zł
Sierpień 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 000,00 zł
Wrzesień 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 000,00 zł
Październik 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 000,00 zł
Listopad 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 000,00 zł
Grudzień 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 000,00 zł
Rocznie 408 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 34 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 376 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 34 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 34000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 34 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 28 211 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 5 407 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 34 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 34 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 5 407,00 0,00 28 211,19
Luty 34 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 5 407,00 0,00 28 211,19
Marzec 34 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 7 878,00 0,00 25 740,19
Kwiecień 34 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 10 507,00 0,00 23 111,19
Maj 34 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 10 507,00 0,00 23 111,19
Czerwiec 34 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 10 507,00 0,00 23 111,19
Lipiec 34 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 10 429,00 0,00 22 943,99
Sierpień 34 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 10 429,00 0,00 22 943,99
Wrzesień 34 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 10 429,00 0,00 22 943,99
Październik 34 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 10 429,00 0,00 22 943,99
Listopad 34 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 10 429,00 0,00 22 943,99
Grudzień 34 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 10 429,00 0,00 22 943,99
Rocznie 408 000,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 112 787,00 0,00 289 160,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 34 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 211 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ