Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 33400 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 33 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 098 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 260 zł
Ubezpieczenie rentowe 501 zł
Ubezpieczenie chorobowe 818 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 594 zł
Zaliczka na podatek 3 129 zł
Całość - kwota brutto 33 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 33 400,00 3 259,84 501,00 818,30 2 593,88 28 571,00 3 129,00 23 097,98
Luty 33 400,00 3 259,84 501,00 818,30 2 593,88 28 571,00 3 129,00 23 097,98
Marzec 33 400,00 3 259,84 501,00 818,30 2 593,88 28 571,00 3 129,00 23 097,98
Kwiecień 33 400,00 3 259,84 501,00 818,30 2 593,88 28 571,00 3 129,00 23 097,98
Maj 33 400,00 3 259,84 501,00 818,30 2 593,88 28 571,00 7 700,00 18 526,98
Czerwiec 33 400,00 3 259,84 501,00 818,30 2 593,88 28 571,00 9 143,00 17 083,98
Lipiec 33 400,00 746,64 114,75 818,30 2 854,83 31 470,00 10 070,00 18 795,48
Sierpień 33 400,00 0,00 0,00 818,30 2 932,35 32 332,00 10 346,00 19 303,35
Wrzesień 33 400,00 0,00 0,00 818,30 2 932,35 32 332,00 10 346,00 19 303,35
Październik 33 400,00 0,00 0,00 818,30 2 932,35 32 332,00 10 346,00 19 303,35
Listopad 33 400,00 0,00 0,00 818,30 2 932,35 32 332,00 10 346,00 19 303,35
Grudzień 33 400,00 0,00 0,00 818,30 2 932,35 32 332,00 10 346,00 19 303,35
Rocznie 400 800,00 20 305,68 3 120,75 9 819,60 33 079,86 364 556,00 58 081,00 243 315,11
Wynagrodzenie pracownika 33 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 260 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 171 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 558 zł
Fundusz Pracy (FP) 818 zł
FGŚP 33 zł
Cała kwota 40 240 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 33 400,00 3 259,84 2 171,00 557,78 851,70 40 240,32 zł
Luty 33 400,00 3 259,84 2 171,00 557,78 851,70 40 240,32 zł
Marzec 33 400,00 3 259,84 2 171,00 557,78 851,70 40 240,32 zł
Kwiecień 33 400,00 3 259,84 2 171,00 557,78 851,70 40 240,32 zł
Maj 33 400,00 3 259,84 2 171,00 557,78 851,70 40 240,32 zł
Czerwiec 33 400,00 3 259,84 2 171,00 557,78 851,70 40 240,32 zł
Lipiec 33 400,00 746,64 497,25 557,78 851,70 36 053,37 zł
Sierpień 33 400,00 0,00 0,00 557,78 851,70 34 809,48 zł
Wrzesień 33 400,00 0,00 0,00 557,78 851,70 34 809,48 zł
Październik 33 400,00 0,00 0,00 557,78 851,70 34 809,48 zł
Listopad 33 400,00 0,00 0,00 557,78 851,70 34 809,48 zł
Grudzień 33 400,00 0,00 0,00 557,78 851,70 34 809,48 zł
Rocznie 400 800,00 20 305,68 13 523,25 6 693,36 10 220,40 451 542,69 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 33 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 098 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 40 240 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 33400 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 33 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 126 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 260 zł
Ubezpieczenie rentowe 501 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 668 zł
Zaliczka na podatek 2 845 zł
Całość - kwota brutto 33 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 33 400,00 3 259,84 501,00 0,00 2 667,52 23 711,00 2 845,00 24 126,32
Luty 33 400,00 3 259,84 501,00 0,00 2 667,52 23 711,00 2 845,00 24 126,32
Marzec 33 400,00 3 259,84 501,00 0,00 2 667,52 23 711,00 2 845,00 24 126,32
Kwiecień 33 400,00 3 259,84 501,00 0,00 2 667,52 23 711,00 2 845,00 24 126,32
Maj 33 400,00 3 259,84 501,00 0,00 2 667,52 23 711,00 2 845,00 24 126,32
Czerwiec 33 400,00 3 259,84 501,00 0,00 2 667,52 23 711,00 2 845,00 24 126,32
Lipiec 33 400,00 746,64 114,75 0,00 2 928,47 26 031,00 3 124,00 26 486,42
Sierpień 33 400,00 0,00 0,00 0,00 3 006,00 26 720,00 3 206,00 27 187,60
Wrzesień 33 400,00 0,00 0,00 0,00 3 006,00 26 720,00 3 206,00 27 187,60
Październik 33 400,00 0,00 0,00 0,00 3 006,00 26 720,00 3 206,00 27 187,60
Listopad 33 400,00 0,00 0,00 0,00 3 006,00 26 720,00 3 206,00 27 187,60
Grudzień 33 400,00 0,00 0,00 0,00 3 006,00 26 720,00 3 206,00 27 187,60
Rocznie 400 800,00 20 305,68 3 120,75 0,00 33 963,59 301 897,00 2 263,00 307 182,34
Wynagrodzenie pracownika 33 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 260 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 171 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 818 zł
FGŚP 33 zł
Cała kwota 39 683 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 33 400,00 3 259,84 2 171,00 0,00 851,70 39 682,54 zł
Luty 33 400,00 3 259,84 2 171,00 0,00 851,70 39 682,54 zł
Marzec 33 400,00 3 259,84 2 171,00 0,00 851,70 39 682,54 zł
Kwiecień 33 400,00 3 259,84 2 171,00 0,00 851,70 39 682,54 zł
Maj 33 400,00 3 259,84 2 171,00 0,00 851,70 39 682,54 zł
Czerwiec 33 400,00 3 259,84 2 171,00 0,00 851,70 39 682,54 zł
Lipiec 33 400,00 746,64 497,25 0,00 851,70 35 495,59 zł
Sierpień 33 400,00 0,00 0,00 0,00 851,70 34 251,70 zł
Wrzesień 33 400,00 0,00 0,00 0,00 851,70 34 251,70 zł
Październik 33 400,00 0,00 0,00 0,00 851,70 34 251,70 zł
Listopad 33 400,00 0,00 0,00 0,00 851,70 34 251,70 zł
Grudzień 33 400,00 0,00 0,00 0,00 851,70 34 251,70 zł
Rocznie 400 800,00 20 305,68 13 523,25 0,00 10 220,40 444 849,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 33 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 126 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 39 683 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 33400 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 33 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 28 858 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 542 zł
Całość - kwota brutto 33 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 33 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 720,00 4 542,00 28 858,00
Luty 33 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 720,00 4 542,00 28 858,00
Marzec 33 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 720,00 4 542,00 28 858,00
Kwiecień 33 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 720,00 4 542,00 28 858,00
Maj 33 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 720,00 4 542,00 28 858,00
Czerwiec 33 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 720,00 4 542,00 28 858,00
Lipiec 33 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 720,00 4 542,00 28 858,00
Sierpień 33 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 720,00 4 542,00 28 858,00
Wrzesień 33 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 720,00 4 542,00 28 858,00
Październik 33 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 720,00 4 542,00 28 858,00
Listopad 33 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 720,00 4 542,00 28 858,00
Grudzień 33 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 720,00 4 542,00 28 858,00
Rocznie 400 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320 640,00 54 504,00 346 296,00
Wynagrodzenie pracownika 33 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 33 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 33 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 400,00 zł
Luty 33 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 400,00 zł
Marzec 33 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 400,00 zł
Kwiecień 33 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 400,00 zł
Maj 33 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 400,00 zł
Czerwiec 33 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 400,00 zł
Lipiec 33 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 400,00 zł
Sierpień 33 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 400,00 zł
Wrzesień 33 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 400,00 zł
Październik 33 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 400,00 zł
Listopad 33 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 400,00 zł
Grudzień 33 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 400,00 zł
Rocznie 400 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 33 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 858 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 33 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 33400 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 33 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 21 931 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 006 zł
Zaliczka na podatek 8 463 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 33 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 33 400,00 0,00 0,00 0,00 3 006,00 0,00 8 463,00 0,00 21 931,00
Luty 33 400,00 0,00 0,00 0,00 3 006,00 0,00 10 263,00 0,00 20 131,00
Marzec 33 400,00 0,00 0,00 0,00 3 006,00 0,00 10 263,00 0,00 20 131,00
Kwiecień 33 400,00 0,00 0,00 0,00 3 006,00 0,00 10 263,00 0,00 20 131,00
Maj 33 400,00 0,00 0,00 0,00 3 006,00 0,00 10 263,00 0,00 20 131,00
Czerwiec 33 400,00 0,00 0,00 0,00 3 006,00 0,00 10 263,00 0,00 20 131,00
Lipiec 33 400,00 176,27 72,24 0,00 3 006,00 15,08 10 179,00 0,00 19 951,41
Sierpień 33 400,00 176,27 72,24 0,00 3 006,00 15,08 10 179,00 0,00 19 951,41
Wrzesień 33 400,00 176,27 72,24 0,00 3 006,00 15,08 10 179,00 0,00 19 951,41
Październik 33 400,00 176,27 72,24 0,00 3 006,00 15,08 10 179,00 0,00 19 951,41
Listopad 33 400,00 176,27 72,24 0,00 3 006,00 15,08 10 179,00 0,00 19 951,41
Grudzień 33 400,00 176,27 72,24 0,00 3 006,00 15,08 10 179,00 0,00 19 951,41
Rocznie 400 800,00 1 057,62 433,44 0,00 36 072,00 0,00 120 852,00 0,00 242 294,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 33 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 931 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.