Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 33300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 33 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 250 zł
Ubezpieczenie rentowe 500 zł
Ubezpieczenie chorobowe 816 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 586 zł
Zaliczka na podatek 3 118 zł
Całość - kwota brutto 33 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 33 300,00 3 250,08 499,50 815,85 2 586,11 28 485,00 3 118,00 23 030,46
Luty 33 300,00 3 250,08 499,50 815,85 2 586,11 28 485,00 3 118,00 23 030,46
Marzec 33 300,00 3 250,08 499,50 815,85 2 586,11 28 485,00 3 118,00 23 030,46
Kwiecień 33 300,00 3 250,08 499,50 815,85 2 586,11 28 485,00 3 118,00 23 030,46
Maj 33 300,00 3 250,08 499,50 815,85 2 586,11 28 485,00 7 603,00 18 545,46
Czerwiec 33 300,00 3 250,08 499,50 815,85 2 586,11 28 485,00 9 115,00 17 033,46
Lipiec 33 300,00 805,20 123,75 815,85 2 839,97 31 305,00 10 018,00 18 697,23
Sierpień 33 300,00 0,00 0,00 815,85 2 923,57 32 234,00 10 315,00 19 245,58
Wrzesień 33 300,00 0,00 0,00 815,85 2 923,57 32 234,00 10 315,00 19 245,58
Październik 33 300,00 0,00 0,00 815,85 2 923,57 32 234,00 10 315,00 19 245,58
Listopad 33 300,00 0,00 0,00 815,85 2 923,57 32 234,00 10 315,00 19 245,58
Grudzień 33 300,00 0,00 0,00 815,85 2 923,57 32 234,00 10 315,00 19 245,58
Rocznie 399 600,00 20 305,68 3 120,75 9 790,20 32 974,48 363 385,00 57 807,00 242 625,89
Wynagrodzenie pracownika 33 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 250 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 165 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 556 zł
Fundusz Pracy (FP) 816 zł
FGŚP 33 zł
Cała kwota 40 120 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 33 300,00 3 250,08 2 164,50 556,11 849,15 40 119,84 zł
Luty 33 300,00 3 250,08 2 164,50 556,11 849,15 40 119,84 zł
Marzec 33 300,00 3 250,08 2 164,50 556,11 849,15 40 119,84 zł
Kwiecień 33 300,00 3 250,08 2 164,50 556,11 849,15 40 119,84 zł
Maj 33 300,00 3 250,08 2 164,50 556,11 849,15 40 119,84 zł
Czerwiec 33 300,00 3 250,08 2 164,50 556,11 849,15 40 119,84 zł
Lipiec 33 300,00 805,20 536,25 556,11 849,15 36 046,71 zł
Sierpień 33 300,00 0,00 0,00 556,11 849,15 34 705,26 zł
Wrzesień 33 300,00 0,00 0,00 556,11 849,15 34 705,26 zł
Październik 33 300,00 0,00 0,00 556,11 849,15 34 705,26 zł
Listopad 33 300,00 0,00 0,00 556,11 849,15 34 705,26 zł
Grudzień 33 300,00 0,00 0,00 556,11 849,15 34 705,26 zł
Rocznie 399 600,00 20 305,68 13 523,25 6 673,32 10 189,80 450 292,05 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 33 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 030 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 40 120 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 33300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 33 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 054 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 250 zł
Ubezpieczenie rentowe 500 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 660 zł
Zaliczka na podatek 2 837 zł
Całość - kwota brutto 33 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 33 300,00 3 250,08 499,50 0,00 2 659,54 23 640,00 2 837,00 24 054,08
Luty 33 300,00 3 250,08 499,50 0,00 2 659,54 23 640,00 2 837,00 24 054,08
Marzec 33 300,00 3 250,08 499,50 0,00 2 659,54 23 640,00 2 837,00 24 054,08
Kwiecień 33 300,00 3 250,08 499,50 0,00 2 659,54 23 640,00 2 837,00 24 054,08
Maj 33 300,00 3 250,08 499,50 0,00 2 659,54 23 640,00 2 837,00 24 054,08
Czerwiec 33 300,00 3 250,08 499,50 0,00 2 659,54 23 640,00 2 837,00 24 054,08
Lipiec 33 300,00 805,20 123,75 0,00 2 913,39 25 897,00 3 108,00 26 350,02
Sierpień 33 300,00 0,00 0,00 0,00 2 997,00 26 640,00 3 197,00 27 106,20
Wrzesień 33 300,00 0,00 0,00 0,00 2 997,00 26 640,00 3 197,00 27 106,20
Październik 33 300,00 0,00 0,00 0,00 2 997,00 26 640,00 3 197,00 27 106,20
Listopad 33 300,00 0,00 0,00 0,00 2 997,00 26 640,00 3 197,00 27 106,20
Grudzień 33 300,00 0,00 0,00 0,00 2 997,00 26 640,00 3 197,00 27 106,20
Rocznie 399 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 33 855,63 300 937,00 2 256,00 306 205,50
Wynagrodzenie pracownika 33 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 250 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 165 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 816 zł
FGŚP 33 zł
Cała kwota 39 564 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 33 300,00 3 250,08 2 164,50 0,00 849,15 39 563,73 zł
Luty 33 300,00 3 250,08 2 164,50 0,00 849,15 39 563,73 zł
Marzec 33 300,00 3 250,08 2 164,50 0,00 849,15 39 563,73 zł
Kwiecień 33 300,00 3 250,08 2 164,50 0,00 849,15 39 563,73 zł
Maj 33 300,00 3 250,08 2 164,50 0,00 849,15 39 563,73 zł
Czerwiec 33 300,00 3 250,08 2 164,50 0,00 849,15 39 563,73 zł
Lipiec 33 300,00 805,20 536,25 0,00 849,15 35 490,60 zł
Sierpień 33 300,00 0,00 0,00 0,00 849,15 34 149,15 zł
Wrzesień 33 300,00 0,00 0,00 0,00 849,15 34 149,15 zł
Październik 33 300,00 0,00 0,00 0,00 849,15 34 149,15 zł
Listopad 33 300,00 0,00 0,00 0,00 849,15 34 149,15 zł
Grudzień 33 300,00 0,00 0,00 0,00 849,15 34 149,15 zł
Rocznie 399 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 10 189,80 443 618,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 33 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 054 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 39 564 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 33300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 33 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 28 771 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 529 zł
Całość - kwota brutto 33 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 33 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 640,00 4 529,00 28 771,00
Luty 33 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 640,00 4 529,00 28 771,00
Marzec 33 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 640,00 4 529,00 28 771,00
Kwiecień 33 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 640,00 4 529,00 28 771,00
Maj 33 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 640,00 4 529,00 28 771,00
Czerwiec 33 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 640,00 4 529,00 28 771,00
Lipiec 33 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 640,00 4 529,00 28 771,00
Sierpień 33 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 640,00 4 529,00 28 771,00
Wrzesień 33 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 640,00 4 529,00 28 771,00
Październik 33 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 640,00 4 529,00 28 771,00
Listopad 33 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 640,00 4 529,00 28 771,00
Grudzień 33 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 640,00 4 529,00 28 771,00
Rocznie 399 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319 680,00 54 348,00 345 252,00
Wynagrodzenie pracownika 33 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 33 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 33 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 300,00 zł
Luty 33 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 300,00 zł
Marzec 33 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 300,00 zł
Kwiecień 33 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 300,00 zł
Maj 33 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 300,00 zł
Czerwiec 33 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 300,00 zł
Lipiec 33 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 300,00 zł
Sierpień 33 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 300,00 zł
Wrzesień 33 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 300,00 zł
Październik 33 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 300,00 zł
Listopad 33 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 300,00 zł
Grudzień 33 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 300,00 zł
Rocznie 399 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 33 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 771 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 33 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 33300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 33 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 21 872 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 997 zł
Zaliczka na podatek 8 431 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 33 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 33 300,00 0,00 0,00 0,00 2 997,00 0,00 8 431,00 0,00 21 872,00
Luty 33 300,00 0,00 0,00 0,00 2 997,00 0,00 10 231,00 0,00 20 072,00
Marzec 33 300,00 0,00 0,00 0,00 2 997,00 0,00 10 231,00 0,00 20 072,00
Kwiecień 33 300,00 0,00 0,00 0,00 2 997,00 0,00 10 231,00 0,00 20 072,00
Maj 33 300,00 0,00 0,00 0,00 2 997,00 0,00 10 231,00 0,00 20 072,00
Czerwiec 33 300,00 0,00 0,00 0,00 2 997,00 0,00 10 231,00 0,00 20 072,00
Lipiec 33 300,00 176,27 72,24 0,00 2 997,00 15,08 10 147,00 0,00 19 892,41
Sierpień 33 300,00 176,27 72,24 0,00 2 997,00 15,08 10 147,00 0,00 19 892,41
Wrzesień 33 300,00 176,27 72,24 0,00 2 997,00 15,08 10 147,00 0,00 19 892,41
Październik 33 300,00 176,27 72,24 0,00 2 997,00 15,08 10 147,00 0,00 19 892,41
Listopad 33 300,00 176,27 72,24 0,00 2 997,00 15,08 10 147,00 0,00 19 892,41
Grudzień 33 300,00 176,27 72,24 0,00 2 997,00 15,08 10 147,00 0,00 19 892,41
Rocznie 399 600,00 1 057,62 433,44 0,00 35 964,00 0,00 120 468,00 0,00 241 586,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 33 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 872 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.