Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 33600 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 33 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 235 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 279 zł
Ubezpieczenie rentowe 504 zł
Ubezpieczenie chorobowe 823 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 609 zł
Zaliczka na podatek 3 149 zł
Całość - kwota brutto 33 600 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 33 600,00 3 279,36 504,00 823,20 2 609,41 28 743,00 3 149,00 23 235,03
Luty 33 600,00 3 279,36 504,00 823,20 2 609,41 28 743,00 3 149,00 23 235,03
Marzec 33 600,00 3 279,36 504,00 823,20 2 609,41 28 743,00 3 149,00 23 235,03
Kwiecień 33 600,00 3 279,36 504,00 823,20 2 609,41 28 743,00 3 149,00 23 235,03
Maj 33 600,00 3 279,36 504,00 823,20 2 609,41 28 743,00 7 892,00 18 492,03
Czerwiec 33 600,00 3 279,36 504,00 823,20 2 609,41 28 743,00 9 198,00 17 186,03
Lipiec 33 600,00 629,52 96,75 823,20 2 884,55 31 801,00 10 176,00 18 989,98
Sierpień 33 600,00 0,00 0,00 823,20 2 949,91 32 527,00 10 409,00 19 417,89
Wrzesień 33 600,00 0,00 0,00 823,20 2 949,91 32 527,00 10 409,00 19 417,89
Październik 33 600,00 0,00 0,00 823,20 2 949,91 32 527,00 10 409,00 19 417,89
Listopad 33 600,00 0,00 0,00 823,20 2 949,91 32 527,00 10 409,00 19 417,89
Grudzień 33 600,00 0,00 0,00 823,20 2 949,91 32 527,00 10 409,00 19 417,89
Rocznie 403 200,00 20 305,68 3 120,75 9 878,40 33 290,56 366 894,00 58 618,00 244 697,61
Wynagrodzenie pracownika 33 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 279 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 184 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 561 zł
Fundusz Pracy (FP) 823 zł
FGŚP 34 zł
Cała kwota 40 481 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 33 600,00 3 279,36 2 184,00 561,12 856,80 40 481,28 zł
Luty 33 600,00 3 279,36 2 184,00 561,12 856,80 40 481,28 zł
Marzec 33 600,00 3 279,36 2 184,00 561,12 856,80 40 481,28 zł
Kwiecień 33 600,00 3 279,36 2 184,00 561,12 856,80 40 481,28 zł
Maj 33 600,00 3 279,36 2 184,00 561,12 856,80 40 481,28 zł
Czerwiec 33 600,00 3 279,36 2 184,00 561,12 856,80 40 481,28 zł
Lipiec 33 600,00 629,52 419,25 561,12 856,80 36 066,69 zł
Sierpień 33 600,00 0,00 0,00 561,12 856,80 35 017,92 zł
Wrzesień 33 600,00 0,00 0,00 561,12 856,80 35 017,92 zł
Październik 33 600,00 0,00 0,00 561,12 856,80 35 017,92 zł
Listopad 33 600,00 0,00 0,00 561,12 856,80 35 017,92 zł
Grudzień 33 600,00 0,00 0,00 561,12 856,80 35 017,92 zł
Rocznie 403 200,00 20 305,68 13 523,25 6 733,44 10 281,60 454 043,97 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 33 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 235 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 40 481 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 33600 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 33 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 271 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 279 zł
Ubezpieczenie rentowe 504 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 684 zł
Zaliczka na podatek 2 862 zł
Całość - kwota brutto 33 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 33 600,00 3 279,36 504,00 0,00 2 683,50 23 853,00 2 862,00 24 270,78
Luty 33 600,00 3 279,36 504,00 0,00 2 683,50 23 853,00 2 862,00 24 270,78
Marzec 33 600,00 3 279,36 504,00 0,00 2 683,50 23 853,00 2 862,00 24 270,78
Kwiecień 33 600,00 3 279,36 504,00 0,00 2 683,50 23 853,00 2 862,00 24 270,78
Maj 33 600,00 3 279,36 504,00 0,00 2 683,50 23 853,00 2 862,00 24 270,78
Czerwiec 33 600,00 3 279,36 504,00 0,00 2 683,50 23 853,00 2 862,00 24 270,78
Lipiec 33 600,00 629,52 96,75 0,00 2 958,64 26 299,00 3 156,00 26 759,21
Sierpień 33 600,00 0,00 0,00 0,00 3 024,00 26 880,00 3 226,00 27 350,40
Wrzesień 33 600,00 0,00 0,00 0,00 3 024,00 26 880,00 3 226,00 27 350,40
Październik 33 600,00 0,00 0,00 0,00 3 024,00 26 880,00 3 226,00 27 350,40
Listopad 33 600,00 0,00 0,00 0,00 3 024,00 26 880,00 3 226,00 27 350,40
Grudzień 33 600,00 0,00 0,00 0,00 3 024,00 26 880,00 3 226,00 27 350,40
Rocznie 403 200,00 20 305,68 3 120,75 0,00 34 179,64 303 817,00 2 281,00 309 135,89
Wynagrodzenie pracownika 33 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 279 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 184 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 823 zł
FGŚP 34 zł
Cała kwota 39 920 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 33 600,00 3 279,36 2 184,00 0,00 856,80 39 920,16 zł
Luty 33 600,00 3 279,36 2 184,00 0,00 856,80 39 920,16 zł
Marzec 33 600,00 3 279,36 2 184,00 0,00 856,80 39 920,16 zł
Kwiecień 33 600,00 3 279,36 2 184,00 0,00 856,80 39 920,16 zł
Maj 33 600,00 3 279,36 2 184,00 0,00 856,80 39 920,16 zł
Czerwiec 33 600,00 3 279,36 2 184,00 0,00 856,80 39 920,16 zł
Lipiec 33 600,00 629,52 419,25 0,00 856,80 35 505,57 zł
Sierpień 33 600,00 0,00 0,00 0,00 856,80 34 456,80 zł
Wrzesień 33 600,00 0,00 0,00 0,00 856,80 34 456,80 zł
Październik 33 600,00 0,00 0,00 0,00 856,80 34 456,80 zł
Listopad 33 600,00 0,00 0,00 0,00 856,80 34 456,80 zł
Grudzień 33 600,00 0,00 0,00 0,00 856,80 34 456,80 zł
Rocznie 403 200,00 20 305,68 13 523,25 0,00 10 281,60 447 310,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 33 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 271 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 39 920 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 33600 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 33 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 570 zł
Całość - kwota brutto 33 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 33 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 880,00 4 570,00 29 030,00
Luty 33 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 880,00 4 570,00 29 030,00
Marzec 33 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 880,00 4 570,00 29 030,00
Kwiecień 33 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 880,00 4 570,00 29 030,00
Maj 33 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 880,00 4 570,00 29 030,00
Czerwiec 33 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 880,00 4 570,00 29 030,00
Lipiec 33 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 880,00 4 570,00 29 030,00
Sierpień 33 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 880,00 4 570,00 29 030,00
Wrzesień 33 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 880,00 4 570,00 29 030,00
Październik 33 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 880,00 4 570,00 29 030,00
Listopad 33 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 880,00 4 570,00 29 030,00
Grudzień 33 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 880,00 4 570,00 29 030,00
Rocznie 403 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322 560,00 54 840,00 348 360,00
Wynagrodzenie pracownika 33 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 33 600 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 33 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 600,00 zł
Luty 33 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 600,00 zł
Marzec 33 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 600,00 zł
Kwiecień 33 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 600,00 zł
Maj 33 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 600,00 zł
Czerwiec 33 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 600,00 zł
Lipiec 33 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 600,00 zł
Sierpień 33 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 600,00 zł
Wrzesień 33 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 600,00 zł
Październik 33 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 600,00 zł
Listopad 33 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 600,00 zł
Grudzień 33 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 600,00 zł
Rocznie 403 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 33 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 030 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 33 600 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 33600 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 33 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 22 049 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 024 zł
Zaliczka na podatek 8 527 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 33 600 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 33 600,00 0,00 0,00 0,00 3 024,00 0,00 8 527,00 0,00 22 049,00
Luty 33 600,00 0,00 0,00 0,00 3 024,00 0,00 10 327,00 0,00 20 249,00
Marzec 33 600,00 0,00 0,00 0,00 3 024,00 0,00 10 327,00 0,00 20 249,00
Kwiecień 33 600,00 0,00 0,00 0,00 3 024,00 0,00 10 327,00 0,00 20 249,00
Maj 33 600,00 0,00 0,00 0,00 3 024,00 0,00 10 327,00 0,00 20 249,00
Czerwiec 33 600,00 0,00 0,00 0,00 3 024,00 0,00 10 327,00 0,00 20 249,00
Lipiec 33 600,00 176,27 72,24 0,00 3 024,00 15,08 10 243,00 0,00 20 069,41
Sierpień 33 600,00 176,27 72,24 0,00 3 024,00 15,08 10 243,00 0,00 20 069,41
Wrzesień 33 600,00 176,27 72,24 0,00 3 024,00 15,08 10 243,00 0,00 20 069,41
Październik 33 600,00 176,27 72,24 0,00 3 024,00 15,08 10 243,00 0,00 20 069,41
Listopad 33 600,00 176,27 72,24 0,00 3 024,00 15,08 10 243,00 0,00 20 069,41
Grudzień 33 600,00 176,27 72,24 0,00 3 024,00 15,08 10 243,00 0,00 20 069,41
Rocznie 403 200,00 1 057,62 433,44 0,00 36 288,00 0,00 121 620,00 0,00 243 710,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 33 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 049 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.