Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 28000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 28 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 27 307 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 862 zł
Ubezpieczenie rentowe 594 zł
Ubezpieczenie chorobowe 970 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 073 zł
Zaliczka na podatek 3 768 zł
Całość - kwota brutto 39 574 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 39 574,00 3 862,42 593,61 969,56 3 073,36 33 898,00 3 768,00 27 307,05
Luty 39 574,00 3 862,42 593,61 969,56 3 073,36 33 898,00 3 768,00 27 307,05
Marzec 39 574,00 3 862,42 593,61 969,56 3 073,36 33 898,00 3 768,00 27 307,05
Kwiecień 39 574,00 3 862,42 593,61 969,56 3 073,36 33 898,00 6 886,00 24 189,05
Maj 39 574,00 3 862,42 593,61 969,56 3 073,36 33 898,00 10 847,00 20 228,05
Czerwiec 39 574,00 993,58 152,70 969,56 3 371,23 37 208,00 11 907,00 22 179,93
Lipiec 39 574,00 0,00 0,00 969,56 3 474,40 38 354,00 12 273,00 22 857,04
Sierpień 39 574,00 0,00 0,00 969,56 3 474,40 38 354,00 12 273,00 22 857,04
Wrzesień 39 574,00 0,00 0,00 969,56 3 474,40 38 354,00 12 273,00 22 857,04
Październik 39 574,00 0,00 0,00 969,56 3 474,40 38 354,00 12 273,00 22 857,04
Listopad 39 574,00 0,00 0,00 969,56 3 474,40 38 354,00 12 273,00 22 857,04
Grudzień 39 574,00 0,00 0,00 969,56 3 474,40 38 354,00 12 273,00 22 857,04
Rocznie 474 888,00 20 305,68 3 120,75 11 634,72 39 584,43 436 822,00 74 998,00 285 660,42
Wynagrodzenie pracownika 39 574 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 862 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 572 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 661 zł
Fundusz Pracy (FP) 970 zł
FGŚP 40 zł
Cała kwota 47 679 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 39 574,00 3 862,42 2 572,31 660,89 1 009,13 47 678,75 zł
Luty 39 574,00 3 862,42 2 572,31 660,89 1 009,13 47 678,75 zł
Marzec 39 574,00 3 862,42 2 572,31 660,89 1 009,13 47 678,75 zł
Kwiecień 39 574,00 3 862,42 2 572,31 660,89 1 009,13 47 678,75 zł
Maj 39 574,00 3 862,42 2 572,31 660,89 1 009,13 47 678,75 zł
Czerwiec 39 574,00 993,58 661,70 660,89 1 009,13 42 899,30 zł
Lipiec 39 574,00 0,00 0,00 660,89 1 009,13 41 244,02 zł
Sierpień 39 574,00 0,00 0,00 660,89 1 009,13 41 244,02 zł
Wrzesień 39 574,00 0,00 0,00 660,89 1 009,13 41 244,02 zł
Październik 39 574,00 0,00 0,00 660,89 1 009,13 41 244,02 zł
Listopad 39 574,00 0,00 0,00 660,89 1 009,13 41 244,02 zł
Grudzień 39 574,00 0,00 0,00 660,89 1 009,13 41 244,02 zł
Rocznie 474 888,00 20 305,68 13 523,25 7 930,68 12 109,56 528 757,17 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 39 574 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 307 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 27 307 zł netto poniesie łączny koszt równy 47 679 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 28000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 28 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 617 zł
Ubezpieczenie rentowe 556 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 960 zł
Zaliczka na podatek 3 157 zł
Całość - kwota brutto 37 060 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 37 060,00 3 617,06 555,90 0,00 2 959,83 26 310,00 3 157,00 26 770,01
Luty 37 060,00 3 617,06 555,90 0,00 2 959,83 26 310,00 3 157,00 26 770,01
Marzec 37 060,00 3 617,06 555,90 0,00 2 959,83 26 310,00 3 157,00 26 770,01
Kwiecień 37 060,00 3 617,06 555,90 0,00 2 959,83 26 310,00 3 157,00 26 770,01
Maj 37 060,00 3 617,06 555,90 0,00 2 959,83 26 310,00 3 157,00 26 770,01
Czerwiec 37 060,00 2 220,38 341,25 0,00 3 104,85 27 599,00 3 312,00 28 081,64
Lipiec 37 060,00 0,00 0,00 0,00 3 335,40 29 648,00 3 558,00 30 166,84
Sierpień 37 060,00 0,00 0,00 0,00 3 335,40 29 648,00 3 558,00 30 166,84
Wrzesień 37 060,00 0,00 0,00 0,00 3 335,40 29 648,00 3 558,00 30 166,84
Październik 37 060,00 0,00 0,00 0,00 3 335,40 29 648,00 3 558,00 30 166,84
Listopad 37 060,00 0,00 0,00 0,00 3 335,40 29 648,00 3 558,00 30 166,84
Grudzień 37 060,00 0,00 0,00 0,00 3 335,40 29 648,00 3 558,00 30 166,84
Rocznie 444 720,00 20 305,68 3 120,75 0,00 37 916,40 337 037,00 2 524,00 342 932,73
Wynagrodzenie pracownika 37 060 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 617 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 409 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 908 zł
FGŚP 37 zł
Cała kwota 44 031 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 37 060,00 3 617,06 2 408,90 0,00 945,03 44 030,99 zł
Luty 37 060,00 3 617,06 2 408,90 0,00 945,03 44 030,99 zł
Marzec 37 060,00 3 617,06 2 408,90 0,00 945,03 44 030,99 zł
Kwiecień 37 060,00 3 617,06 2 408,90 0,00 945,03 44 030,99 zł
Maj 37 060,00 3 617,06 2 408,90 0,00 945,03 44 030,99 zł
Czerwiec 37 060,00 2 220,38 1 478,75 0,00 945,03 41 704,16 zł
Lipiec 37 060,00 0,00 0,00 0,00 945,03 38 005,03 zł
Sierpień 37 060,00 0,00 0,00 0,00 945,03 38 005,03 zł
Wrzesień 37 060,00 0,00 0,00 0,00 945,03 38 005,03 zł
Październik 37 060,00 0,00 0,00 0,00 945,03 38 005,03 zł
Listopad 37 060,00 0,00 0,00 0,00 945,03 38 005,03 zł
Grudzień 37 060,00 0,00 0,00 0,00 945,03 38 005,03 zł
Rocznie 444 720,00 20 305,68 13 523,25 0,00 11 340,36 489 889,29 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 37 060 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 770 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 770 zł netto poniesie łączny koszt równy 44 031 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 28000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 28 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 28 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 407 zł
Całość - kwota brutto 32 407 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 926,00 4 407,00 28 000,00
Luty 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 926,00 4 407,00 28 000,00
Marzec 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 926,00 4 407,00 28 000,00
Kwiecień 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 926,00 4 407,00 28 000,00
Maj 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 926,00 4 407,00 28 000,00
Czerwiec 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 926,00 4 407,00 28 000,00
Lipiec 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 926,00 4 407,00 28 000,00
Sierpień 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 926,00 4 407,00 28 000,00
Wrzesień 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 926,00 4 407,00 28 000,00
Październik 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 926,00 4 407,00 28 000,00
Listopad 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 926,00 4 407,00 28 000,00
Grudzień 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 926,00 4 407,00 28 000,00
Rocznie 388 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311 112,00 52 884,00 336 000,00
Wynagrodzenie pracownika 32 407 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 32 407 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 407,00 zł
Luty 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 407,00 zł
Marzec 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 407,00 zł
Kwiecień 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 407,00 zł
Maj 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 407,00 zł
Czerwiec 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 407,00 zł
Lipiec 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 407,00 zł
Sierpień 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 407,00 zł
Wrzesień 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 407,00 zł
Październik 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 407,00 zł
Listopad 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 407,00 zł
Grudzień 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 407,00 zł
Rocznie 388 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388 884,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 32 407 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 28 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 32 407 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 28000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 28 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 22 136 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 037 zł
Zaliczka na podatek 8 574 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 33 747 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 33 747,00 0,00 0,00 0,00 3 037,23 0,00 8 574,00 0,00 22 135,77
Luty 33 747,00 0,00 0,00 0,00 3 037,23 0,00 10 374,00 0,00 20 335,77
Marzec 33 747,00 0,00 0,00 0,00 3 037,23 0,00 10 374,00 0,00 20 335,77
Kwiecień 33 747,00 0,00 0,00 0,00 3 037,23 0,00 10 374,00 0,00 20 335,77
Maj 33 747,00 0,00 0,00 0,00 3 037,23 0,00 10 374,00 0,00 20 335,77
Czerwiec 33 747,00 0,00 0,00 0,00 3 037,23 0,00 10 374,00 0,00 20 335,77
Lipiec 33 747,00 176,27 72,24 0,00 3 037,23 15,08 10 290,00 0,00 20 156,18
Sierpień 33 747,00 176,27 72,24 0,00 3 037,23 15,08 10 290,00 0,00 20 156,18
Wrzesień 33 747,00 176,27 72,24 0,00 3 037,23 15,08 10 290,00 0,00 20 156,18
Październik 33 747,00 176,27 72,24 0,00 3 037,23 15,08 10 290,00 0,00 20 156,18
Listopad 33 747,00 176,27 72,24 0,00 3 037,23 15,08 10 290,00 0,00 20 156,18
Grudzień 33 747,00 176,27 72,24 0,00 3 037,23 15,08 10 290,00 0,00 20 156,18
Rocznie 404 964,00 1 057,62 433,44 0,00 36 446,76 0,00 122 184,00 0,00 244 751,70

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 33 747 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 136 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.