Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 28000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 28 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 28 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 862 zł
Ubezpieczenie rentowe 594 zł
Ubezpieczenie chorobowe 969 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 073 zł
Zaliczka na podatek 3 072 zł
Całość - kwota brutto 39 570 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 39 570,00 3 862,03 593,55 969,47 3 073,05 33 895,00 3 072,00 27 999,90
Luty 39 570,00 3 862,03 593,55 969,47 3 073,05 33 895,00 3 072,00 27 999,90
Marzec 39 570,00 3 862,03 593,55 969,47 3 073,05 33 895,00 5 496,00 25 575,90
Kwiecień 39 570,00 3 718,57 571,50 969,47 3 087,94 34 060,00 8 240,00 22 982,52
Maj 39 570,00 0,00 0,00 969,47 3 474,05 38 351,00 9 281,00 25 845,48
Czerwiec 39 570,00 0,00 0,00 969,47 3 474,05 38 351,00 9 281,00 25 845,48
Lipiec 39 570,00 0,00 0,00 969,47 3 474,05 38 351,00 9 281,00 25 845,48
Sierpień 39 570,00 0,00 0,00 969,47 3 474,05 38 351,00 9 281,00 25 845,48
Wrzesień 39 570,00 0,00 0,00 969,47 3 474,05 38 351,00 9 281,00 25 845,48
Październik 39 570,00 0,00 0,00 969,47 3 474,05 38 351,00 9 281,00 25 845,48
Listopad 39 570,00 0,00 0,00 969,47 3 474,05 38 351,00 9 281,00 25 845,48
Grudzień 39 570,00 0,00 0,00 969,47 3 474,05 38 351,00 9 281,00 25 845,48
Rocznie 474 840,00 15 304,66 2 352,15 11 633,64 40 099,49 442 553,00 94 128,00 311 322,06
Wynagrodzenie pracownika 39 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 862 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 572 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 661 zł
Fundusz Pracy (FP) 969 zł
FGŚP 40 zł
Cała kwota 47 674 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 39 570,00 3 862,03 2 572,05 660,82 1 009,04 47 673,94 zł
Luty 39 570,00 3 862,03 2 572,05 660,82 1 009,04 47 673,94 zł
Marzec 39 570,00 3 862,03 2 572,05 660,82 1 009,04 47 673,94 zł
Kwiecień 39 570,00 3 718,57 2 476,50 660,82 1 009,04 47 434,93 zł
Maj 39 570,00 0,00 0,00 660,82 1 009,04 41 239,86 zł
Czerwiec 39 570,00 0,00 0,00 660,82 1 009,04 41 239,86 zł
Lipiec 39 570,00 0,00 0,00 660,82 1 009,04 41 239,86 zł
Sierpień 39 570,00 0,00 0,00 660,82 1 009,04 41 239,86 zł
Wrzesień 39 570,00 0,00 0,00 660,82 1 009,04 41 239,86 zł
Październik 39 570,00 0,00 0,00 660,82 1 009,04 41 239,86 zł
Listopad 39 570,00 0,00 0,00 660,82 1 009,04 41 239,86 zł
Grudzień 39 570,00 0,00 0,00 660,82 1 009,04 41 239,86 zł
Rocznie 474 840,00 15 304,66 10 192,65 7 929,84 12 108,48 520 375,63 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 39 570 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 28 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 47 674 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 28000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 28 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 28 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 617 zł
Ubezpieczenie rentowe 556 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 960 zł
Zaliczka na podatek 1 924 zł
Całość - kwota brutto 37 056 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 37 056,00 3 616,67 555,84 0,00 2 959,51 26 307,00 1 924,00 27 999,98
Luty 37 056,00 3 616,67 555,84 0,00 2 959,51 26 307,00 1 924,00 27 999,98
Marzec 37 056,00 3 616,67 555,84 0,00 2 959,51 26 307,00 1 924,00 27 999,98
Kwiecień 37 056,00 3 616,67 555,84 0,00 2 959,51 26 307,00 1 924,00 27 999,98
Maj 37 056,00 837,98 128,79 0,00 3 248,03 28 871,00 2 111,00 30 730,20
Czerwiec 37 056,00 0,00 0,00 0,00 3 335,04 29 645,00 2 168,00 31 552,96
Lipiec 37 056,00 0,00 0,00 0,00 3 335,04 29 645,00 2 168,00 31 552,96
Sierpień 37 056,00 0,00 0,00 0,00 3 335,04 29 645,00 2 168,00 31 552,96
Wrzesień 37 056,00 0,00 0,00 0,00 3 335,04 29 645,00 2 168,00 31 552,96
Październik 37 056,00 0,00 0,00 0,00 3 335,04 29 645,00 2 168,00 31 552,96
Listopad 37 056,00 0,00 0,00 0,00 3 335,04 29 645,00 2 168,00 31 552,96
Grudzień 37 056,00 0,00 0,00 0,00 3 335,04 29 645,00 2 168,00 31 552,96
Rocznie 444 672,00 15 304,66 2 352,15 0,00 38 431,35 341 614,00 24 983,00 363 600,84
Wynagrodzenie pracownika 37 056 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 617 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 409 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 908 zł
FGŚP 37 zł
Cała kwota 44 026 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 37 056,00 3 616,67 2 408,64 0,00 944,93 44 026,24 zł
Luty 37 056,00 3 616,67 2 408,64 0,00 944,93 44 026,24 zł
Marzec 37 056,00 3 616,67 2 408,64 0,00 944,93 44 026,24 zł
Kwiecień 37 056,00 3 616,67 2 408,64 0,00 944,93 44 026,24 zł
Maj 37 056,00 837,98 558,09 0,00 944,93 39 397,00 zł
Czerwiec 37 056,00 0,00 0,00 0,00 944,93 38 000,93 zł
Lipiec 37 056,00 0,00 0,00 0,00 944,93 38 000,93 zł
Sierpień 37 056,00 0,00 0,00 0,00 944,93 38 000,93 zł
Wrzesień 37 056,00 0,00 0,00 0,00 944,93 38 000,93 zł
Październik 37 056,00 0,00 0,00 0,00 944,93 38 000,93 zł
Listopad 37 056,00 0,00 0,00 0,00 944,93 38 000,93 zł
Grudzień 37 056,00 0,00 0,00 0,00 944,93 38 000,93 zł
Rocznie 444 672,00 15 304,66 10 192,65 0,00 11 339,16 481 508,47 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 37 056 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 28 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 44 026 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 28000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 28 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 28 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 407 zł
Całość - kwota brutto 32 407 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 926,00 4 407,00 28 000,00
Luty 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 926,00 4 407,00 28 000,00
Marzec 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 926,00 4 407,00 28 000,00
Kwiecień 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 926,00 4 407,00 28 000,00
Maj 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 926,00 4 407,00 28 000,00
Czerwiec 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 926,00 4 407,00 28 000,00
Lipiec 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 926,00 4 407,00 28 000,00
Sierpień 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 926,00 4 407,00 28 000,00
Wrzesień 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 926,00 4 407,00 28 000,00
Październik 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 926,00 4 407,00 28 000,00
Listopad 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 926,00 4 407,00 28 000,00
Grudzień 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 926,00 4 407,00 28 000,00
Rocznie 388 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311 112,00 52 884,00 336 000,00
Wynagrodzenie pracownika 32 407 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 32 407 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 407,00 zł
Luty 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 407,00 zł
Marzec 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 407,00 zł
Kwiecień 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 407,00 zł
Maj 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 407,00 zł
Czerwiec 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 407,00 zł
Lipiec 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 407,00 zł
Sierpień 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 407,00 zł
Wrzesień 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 407,00 zł
Październik 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 407,00 zł
Listopad 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 407,00 zł
Grudzień 32 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 407,00 zł
Rocznie 388 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388 884,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 32 407 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 28 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 32 407 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 28000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 28 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 28 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 5 381 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 33 743 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 33 743,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 5 381,00 0,00 27 999,66
Luty 33 743,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 5 381,00 0,00 27 999,66
Marzec 33 743,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 7 736,00 0,00 25 644,66
Kwiecień 33 743,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 10 442,00 0,00 22 938,66
Maj 33 743,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 10 442,00 0,00 22 938,66
Czerwiec 33 743,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 10 442,00 0,00 22 938,66
Lipiec 33 743,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 10 369,00 0,00 22 783,97
Sierpień 33 743,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 10 369,00 0,00 22 783,97
Wrzesień 33 743,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 10 369,00 0,00 22 783,97
Październik 33 743,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 10 369,00 0,00 22 783,97
Listopad 33 743,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 10 369,00 0,00 22 783,97
Grudzień 33 743,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 10 369,00 0,00 22 783,97
Rocznie 404 916,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 112 038,00 0,00 287 163,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 33 743 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 000 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ