Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 27900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 27 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 27 211 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 849 zł
Ubezpieczenie rentowe 592 zł
Ubezpieczenie chorobowe 966 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 062 zł
Zaliczka na podatek 3 753 zł
Całość - kwota brutto 39 433 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 39 433,00 3 848,66 591,50 966,11 3 062,41 33 777,00 3 753,00 27 211,32
Luty 39 433,00 3 848,66 591,50 966,11 3 062,41 33 777,00 3 753,00 27 211,32
Marzec 39 433,00 3 848,66 591,50 966,11 3 062,41 33 777,00 3 753,00 27 211,32
Kwiecień 39 433,00 3 848,66 591,50 966,11 3 062,41 33 777,00 6 775,00 24 189,32
Maj 39 433,00 3 848,66 591,50 966,11 3 062,41 33 777,00 10 809,00 20 155,32
Czerwiec 39 433,00 1 062,38 163,25 966,11 3 351,71 36 991,00 11 837,00 22 052,55
Lipiec 39 433,00 0,00 0,00 966,11 3 462,02 38 217,00 12 229,00 22 775,87
Sierpień 39 433,00 0,00 0,00 966,11 3 462,02 38 217,00 12 229,00 22 775,87
Wrzesień 39 433,00 0,00 0,00 966,11 3 462,02 38 217,00 12 229,00 22 775,87
Październik 39 433,00 0,00 0,00 966,11 3 462,02 38 217,00 12 229,00 22 775,87
Listopad 39 433,00 0,00 0,00 966,11 3 462,02 38 217,00 12 229,00 22 775,87
Grudzień 39 433,00 0,00 0,00 966,11 3 462,02 38 217,00 12 229,00 22 775,87
Rocznie 473 196,00 20 305,68 3 120,75 11 593,32 39 435,88 435 178,00 74 618,00 284 686,37
Wynagrodzenie pracownika 39 433 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 849 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 563 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 659 zł
Fundusz Pracy (FP) 966 zł
FGŚP 39 zł
Cała kwota 47 509 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 39 433,00 3 848,66 2 563,15 658,53 1 005,54 47 508,88 zł
Luty 39 433,00 3 848,66 2 563,15 658,53 1 005,54 47 508,88 zł
Marzec 39 433,00 3 848,66 2 563,15 658,53 1 005,54 47 508,88 zł
Kwiecień 39 433,00 3 848,66 2 563,15 658,53 1 005,54 47 508,88 zł
Maj 39 433,00 3 848,66 2 563,15 658,53 1 005,54 47 508,88 zł
Czerwiec 39 433,00 1 062,38 707,50 658,53 1 005,54 42 866,95 zł
Lipiec 39 433,00 0,00 0,00 658,53 1 005,54 41 097,07 zł
Sierpień 39 433,00 0,00 0,00 658,53 1 005,54 41 097,07 zł
Wrzesień 39 433,00 0,00 0,00 658,53 1 005,54 41 097,07 zł
Październik 39 433,00 0,00 0,00 658,53 1 005,54 41 097,07 zł
Listopad 39 433,00 0,00 0,00 658,53 1 005,54 41 097,07 zł
Grudzień 39 433,00 0,00 0,00 658,53 1 005,54 41 097,07 zł
Rocznie 473 196,00 20 305,68 13 523,25 7 902,36 12 066,48 526 993,77 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 39 433 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 211 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 27 211 zł netto poniesie łączny koszt równy 47 509 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 27900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 27 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 674 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 604 zł
Ubezpieczenie rentowe 554 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 949 zł
Zaliczka na podatek 3 146 zł
Całość - kwota brutto 36 927 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 36 927,00 3 604,08 553,91 0,00 2 949,21 26 215,00 3 146,00 26 674,00
Luty 36 927,00 3 604,08 553,91 0,00 2 949,21 26 215,00 3 146,00 26 674,00
Marzec 36 927,00 3 604,08 553,91 0,00 2 949,21 26 215,00 3 146,00 26 674,00
Kwiecień 36 927,00 3 604,08 553,91 0,00 2 949,21 26 215,00 3 146,00 26 674,00
Maj 36 927,00 3 604,08 553,91 0,00 2 949,21 26 215,00 3 146,00 26 674,00
Czerwiec 36 927,00 2 285,28 351,20 0,00 3 086,15 27 432,00 3 292,00 27 912,53
Lipiec 36 927,00 0,00 0,00 0,00 3 323,43 29 542,00 3 545,00 30 058,53
Sierpień 36 927,00 0,00 0,00 0,00 3 323,43 29 542,00 3 545,00 30 058,53
Wrzesień 36 927,00 0,00 0,00 0,00 3 323,43 29 542,00 3 545,00 30 058,53
Październik 36 927,00 0,00 0,00 0,00 3 323,43 29 542,00 3 545,00 30 058,53
Listopad 36 927,00 0,00 0,00 0,00 3 323,43 29 542,00 3 545,00 30 058,53
Grudzień 36 927,00 0,00 0,00 0,00 3 323,43 29 542,00 3 545,00 30 058,53
Rocznie 443 124,00 20 305,68 3 120,75 0,00 37 772,78 335 759,00 2 523,00 341 633,71
Wynagrodzenie pracownika 36 927 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 604 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 400 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 905 zł
FGŚP 37 zł
Cała kwota 43 873 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 36 927,00 3 604,08 2 400,26 0,00 941,64 43 872,98 zł
Luty 36 927,00 3 604,08 2 400,26 0,00 941,64 43 872,98 zł
Marzec 36 927,00 3 604,08 2 400,26 0,00 941,64 43 872,98 zł
Kwiecień 36 927,00 3 604,08 2 400,26 0,00 941,64 43 872,98 zł
Maj 36 927,00 3 604,08 2 400,26 0,00 941,64 43 872,98 zł
Czerwiec 36 927,00 2 285,28 1 521,95 0,00 941,64 41 675,87 zł
Lipiec 36 927,00 0,00 0,00 0,00 941,64 37 868,64 zł
Sierpień 36 927,00 0,00 0,00 0,00 941,64 37 868,64 zł
Wrzesień 36 927,00 0,00 0,00 0,00 941,64 37 868,64 zł
Październik 36 927,00 0,00 0,00 0,00 941,64 37 868,64 zł
Listopad 36 927,00 0,00 0,00 0,00 941,64 37 868,64 zł
Grudzień 36 927,00 0,00 0,00 0,00 941,64 37 868,64 zł
Rocznie 443 124,00 20 305,68 13 523,25 0,00 11 299,68 488 252,61 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 36 927 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 674 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 674 zł netto poniesie łączny koszt równy 43 873 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 27900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 27 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 27 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 392 zł
Całość - kwota brutto 32 292 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 32 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 834,00 4 392,00 27 900,00
Luty 32 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 834,00 4 392,00 27 900,00
Marzec 32 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 834,00 4 392,00 27 900,00
Kwiecień 32 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 834,00 4 392,00 27 900,00
Maj 32 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 834,00 4 392,00 27 900,00
Czerwiec 32 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 834,00 4 392,00 27 900,00
Lipiec 32 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 834,00 4 392,00 27 900,00
Sierpień 32 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 834,00 4 392,00 27 900,00
Wrzesień 32 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 834,00 4 392,00 27 900,00
Październik 32 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 834,00 4 392,00 27 900,00
Listopad 32 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 834,00 4 392,00 27 900,00
Grudzień 32 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 834,00 4 392,00 27 900,00
Rocznie 387 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310 008,00 52 704,00 334 800,00
Wynagrodzenie pracownika 32 292 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 32 292 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 32 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 292,00 zł
Luty 32 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 292,00 zł
Marzec 32 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 292,00 zł
Kwiecień 32 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 292,00 zł
Maj 32 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 292,00 zł
Czerwiec 32 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 292,00 zł
Lipiec 32 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 292,00 zł
Sierpień 32 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 292,00 zł
Wrzesień 32 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 292,00 zł
Październik 32 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 292,00 zł
Listopad 32 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 292,00 zł
Grudzień 32 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 292,00 zł
Rocznie 387 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387 504,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 32 292 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 27 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 32 292 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 27900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 27 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 22 065 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 026 zł
Zaliczka na podatek 8 535 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 33 626 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 33 626,00 0,00 0,00 0,00 3 026,34 0,00 8 535,00 0,00 22 064,66
Luty 33 626,00 0,00 0,00 0,00 3 026,34 0,00 10 335,00 0,00 20 264,66
Marzec 33 626,00 0,00 0,00 0,00 3 026,34 0,00 10 335,00 0,00 20 264,66
Kwiecień 33 626,00 0,00 0,00 0,00 3 026,34 0,00 10 335,00 0,00 20 264,66
Maj 33 626,00 0,00 0,00 0,00 3 026,34 0,00 10 335,00 0,00 20 264,66
Czerwiec 33 626,00 0,00 0,00 0,00 3 026,34 0,00 10 335,00 0,00 20 264,66
Lipiec 33 626,00 176,27 72,24 0,00 3 026,34 15,08 10 251,00 0,00 20 085,07
Sierpień 33 626,00 176,27 72,24 0,00 3 026,34 15,08 10 251,00 0,00 20 085,07
Wrzesień 33 626,00 176,27 72,24 0,00 3 026,34 15,08 10 251,00 0,00 20 085,07
Październik 33 626,00 176,27 72,24 0,00 3 026,34 15,08 10 251,00 0,00 20 085,07
Listopad 33 626,00 176,27 72,24 0,00 3 026,34 15,08 10 251,00 0,00 20 085,07
Grudzień 33 626,00 176,27 72,24 0,00 3 026,34 15,08 10 251,00 0,00 20 085,07
Rocznie 403 512,00 1 057,62 433,44 0,00 36 316,08 0,00 121 716,00 0,00 243 898,38

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 33 626 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 065 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.