Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2790 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 790 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 055 zł
Ubezpieczenie emerytalne 272 zł
Ubezpieczenie rentowe 42 zł
Ubezpieczenie chorobowe 68 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 217 zł
Zaliczka na podatek 136 zł
Całość - kwota brutto 2 790 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 790,00 272,30 41,85 68,36 216,67 2 157,00 136,00 2 054,82
Luty 2 790,00 272,30 41,85 68,36 216,67 2 157,00 136,00 2 054,82
Marzec 2 790,00 272,30 41,85 68,36 216,67 2 157,00 136,00 2 054,82
Kwiecień 2 790,00 272,30 41,85 68,36 216,67 2 157,00 136,00 2 054,82
Maj 2 790,00 272,30 41,85 68,36 216,67 2 157,00 136,00 2 054,82
Czerwiec 2 790,00 272,30 41,85 68,36 216,67 2 157,00 136,00 2 054,82
Lipiec 2 790,00 272,30 41,85 68,36 216,67 2 157,00 136,00 2 054,82
Sierpień 2 790,00 272,30 41,85 68,36 216,67 2 157,00 136,00 2 054,82
Wrzesień 2 790,00 272,30 41,85 68,36 216,67 2 157,00 136,00 2 054,82
Październik 2 790,00 272,30 41,85 68,36 216,67 2 157,00 136,00 2 054,82
Listopad 2 790,00 272,30 41,85 68,36 216,67 2 157,00 136,00 2 054,82
Grudzień 2 790,00 272,30 41,85 68,36 216,67 2 157,00 136,00 2 054,82
Rocznie 33 480,00 3 267,60 502,20 820,32 2 600,04 25 884,00 1 632,00 24 657,84
Wynagrodzenie pracownika 2 790 zł
Ubezpieczenie emerytalne 272 zł
Ubezpieczenie rentowe 181 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 47 zł
Fundusz Pracy (FP) 68 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 361 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 790,00 272,30 181,35 46,59 71,15 3 361,39 zł
Luty 2 790,00 272,30 181,35 46,59 71,15 3 361,39 zł
Marzec 2 790,00 272,30 181,35 46,59 71,15 3 361,39 zł
Kwiecień 2 790,00 272,30 181,35 46,59 71,15 3 361,39 zł
Maj 2 790,00 272,30 181,35 46,59 71,15 3 361,39 zł
Czerwiec 2 790,00 272,30 181,35 46,59 71,15 3 361,39 zł
Lipiec 2 790,00 272,30 181,35 46,59 71,15 3 361,39 zł
Sierpień 2 790,00 272,30 181,35 46,59 71,15 3 361,39 zł
Wrzesień 2 790,00 272,30 181,35 46,59 71,15 3 361,39 zł
Październik 2 790,00 272,30 181,35 46,59 71,15 3 361,39 zł
Listopad 2 790,00 272,30 181,35 46,59 71,15 3 361,39 zł
Grudzień 2 790,00 272,30 181,35 46,59 71,15 3 361,39 zł
Rocznie 33 480,00 3 267,60 2 176,20 559,08 853,80 40 336,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 790 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 055 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 790 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 361 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2790 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 790 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 108 zł
Ubezpieczenie emerytalne 272 zł
Ubezpieczenie rentowe 42 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 223 zł
Zaliczka na podatek 145 zł
Całość - kwota brutto 2 790 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 790,00 272,30 41,85 0,00 222,83 1 981,00 145,00 2 108,02
Luty 2 790,00 272,30 41,85 0,00 222,83 1 981,00 145,00 2 108,02
Marzec 2 790,00 272,30 41,85 0,00 222,83 1 981,00 145,00 2 108,02
Kwiecień 2 790,00 272,30 41,85 0,00 222,83 1 981,00 145,00 2 108,02
Maj 2 790,00 272,30 41,85 0,00 222,83 1 981,00 145,00 2 108,02
Czerwiec 2 790,00 272,30 41,85 0,00 222,83 1 981,00 145,00 2 108,02
Lipiec 2 790,00 272,30 41,85 0,00 222,83 1 981,00 145,00 2 108,02
Sierpień 2 790,00 272,30 41,85 0,00 222,83 1 981,00 145,00 2 108,02
Wrzesień 2 790,00 272,30 41,85 0,00 222,83 1 981,00 145,00 2 108,02
Październik 2 790,00 272,30 41,85 0,00 222,83 1 981,00 145,00 2 108,02
Listopad 2 790,00 272,30 41,85 0,00 222,83 1 981,00 145,00 2 108,02
Grudzień 2 790,00 272,30 41,85 0,00 222,83 1 981,00 145,00 2 108,02
Rocznie 33 480,00 3 267,60 502,20 0,00 2 673,96 23 772,00 1 740,00 25 296,24
Wynagrodzenie pracownika 2 790 zł
Ubezpieczenie emerytalne 272 zł
Ubezpieczenie rentowe 181 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 68 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 315 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 790,00 272,30 181,35 0,00 71,15 3 314,80 zł
Luty 2 790,00 272,30 181,35 0,00 71,15 3 314,80 zł
Marzec 2 790,00 272,30 181,35 0,00 71,15 3 314,80 zł
Kwiecień 2 790,00 272,30 181,35 0,00 71,15 3 314,80 zł
Maj 2 790,00 272,30 181,35 0,00 71,15 3 314,80 zł
Czerwiec 2 790,00 272,30 181,35 0,00 71,15 3 314,80 zł
Lipiec 2 790,00 272,30 181,35 0,00 71,15 3 314,80 zł
Sierpień 2 790,00 272,30 181,35 0,00 71,15 3 314,80 zł
Wrzesień 2 790,00 272,30 181,35 0,00 71,15 3 314,80 zł
Październik 2 790,00 272,30 181,35 0,00 71,15 3 314,80 zł
Listopad 2 790,00 272,30 181,35 0,00 71,15 3 314,80 zł
Grudzień 2 790,00 272,30 181,35 0,00 71,15 3 314,80 zł
Rocznie 33 480,00 3 267,60 2 176,20 0,00 853,80 39 777,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 790 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 108 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 790 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 315 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2790 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 790 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 411 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 379 zł
Całość - kwota brutto 2 790 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 232,00 379,00 2 411,00
Luty 2 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 232,00 379,00 2 411,00
Marzec 2 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 232,00 379,00 2 411,00
Kwiecień 2 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 232,00 379,00 2 411,00
Maj 2 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 232,00 379,00 2 411,00
Czerwiec 2 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 232,00 379,00 2 411,00
Lipiec 2 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 232,00 379,00 2 411,00
Sierpień 2 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 232,00 379,00 2 411,00
Wrzesień 2 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 232,00 379,00 2 411,00
Październik 2 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 232,00 379,00 2 411,00
Listopad 2 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 232,00 379,00 2 411,00
Grudzień 2 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 232,00 379,00 2 411,00
Rocznie 33 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 784,00 4 548,00 28 932,00
Wynagrodzenie pracownika 2 790 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 790 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 790,00 zł
Luty 2 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 790,00 zł
Marzec 2 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 790,00 zł
Kwiecień 2 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 790,00 zł
Maj 2 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 790,00 zł
Czerwiec 2 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 790,00 zł
Lipiec 2 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 790,00 zł
Sierpień 2 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 790,00 zł
Wrzesień 2 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 790,00 zł
Październik 2 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 790,00 zł
Listopad 2 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 790,00 zł
Grudzień 2 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 790,00 zł
Rocznie 33 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 480,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 790 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 411 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 790 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 790 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2790 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 790 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 309 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 119 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 790 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 790,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 119,00 0,00 2 308,66
Luty 2 790,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 119,00 0,00 2 308,66
Marzec 2 790,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 119,00 0,00 2 308,66
Kwiecień 2 790,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 119,00 0,00 2 308,66
Maj 2 790,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 119,00 0,00 2 308,66
Czerwiec 2 790,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 119,00 0,00 2 308,66
Lipiec 2 790,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 80,00 0,00 2 119,97
Sierpień 2 790,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 80,00 0,00 2 119,97
Wrzesień 2 790,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 80,00 0,00 2 119,97
Październik 2 790,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 80,00 0,00 2 119,97
Listopad 2 790,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 80,00 0,00 2 119,97
Grudzień 2 790,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 80,00 0,00 2 119,97
Rocznie 33 480,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 1 194,00 0,00 26 571,78

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 790 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 309 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ