Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2510 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 510 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 857 zł
Ubezpieczenie emerytalne 245 zł
Ubezpieczenie rentowe 38 zł
Ubezpieczenie chorobowe 62 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 195 zł
Zaliczka na podatek 114 zł
Całość - kwota brutto 2 510 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 510,00 244,98 37,65 61,50 194,93 1 916,00 114,00 1 856,94
Luty 2 510,00 244,98 37,65 61,50 194,93 1 916,00 114,00 1 856,94
Marzec 2 510,00 244,98 37,65 61,50 194,93 1 916,00 114,00 1 856,94
Kwiecień 2 510,00 244,98 37,65 61,50 194,93 1 916,00 114,00 1 856,94
Maj 2 510,00 244,98 37,65 61,50 194,93 1 916,00 114,00 1 856,94
Czerwiec 2 510,00 244,98 37,65 61,50 194,93 1 916,00 114,00 1 856,94
Lipiec 2 510,00 244,98 37,65 61,50 194,93 1 916,00 114,00 1 856,94
Sierpień 2 510,00 244,98 37,65 61,50 194,93 1 916,00 114,00 1 856,94
Wrzesień 2 510,00 244,98 37,65 61,50 194,93 1 916,00 114,00 1 856,94
Październik 2 510,00 244,98 37,65 61,50 194,93 1 916,00 114,00 1 856,94
Listopad 2 510,00 244,98 37,65 61,50 194,93 1 916,00 114,00 1 856,94
Grudzień 2 510,00 244,98 37,65 61,50 194,93 1 916,00 114,00 1 856,94
Rocznie 30 120,00 2 939,76 451,80 738,00 2 339,16 22 992,00 1 368,00 22 283,28
Wynagrodzenie pracownika 2 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 245 zł
Ubezpieczenie rentowe 163 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 42 zł
Fundusz Pracy (FP) 62 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 024 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 510,00 244,98 163,15 41,92 64,01 3 024,06 zł
Luty 2 510,00 244,98 163,15 41,92 64,01 3 024,06 zł
Marzec 2 510,00 244,98 163,15 41,92 64,01 3 024,06 zł
Kwiecień 2 510,00 244,98 163,15 41,92 64,01 3 024,06 zł
Maj 2 510,00 244,98 163,15 41,92 64,01 3 024,06 zł
Czerwiec 2 510,00 244,98 163,15 41,92 64,01 3 024,06 zł
Lipiec 2 510,00 244,98 163,15 41,92 64,01 3 024,06 zł
Sierpień 2 510,00 244,98 163,15 41,92 64,01 3 024,06 zł
Wrzesień 2 510,00 244,98 163,15 41,92 64,01 3 024,06 zł
Październik 2 510,00 244,98 163,15 41,92 64,01 3 024,06 zł
Listopad 2 510,00 244,98 163,15 41,92 64,01 3 024,06 zł
Grudzień 2 510,00 244,98 163,15 41,92 64,01 3 024,06 zł
Rocznie 30 120,00 2 939,76 1 957,80 503,04 768,12 36 288,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 510 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 857 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 510 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 024 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2510 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 510 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 897 zł
Ubezpieczenie emerytalne 245 zł
Ubezpieczenie rentowe 38 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 200 zł
Zaliczka na podatek 130 zł
Całość - kwota brutto 2 510 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 510,00 244,98 37,65 0,00 200,46 1 782,00 130,00 1 896,91
Luty 2 510,00 244,98 37,65 0,00 200,46 1 782,00 130,00 1 896,91
Marzec 2 510,00 244,98 37,65 0,00 200,46 1 782,00 130,00 1 896,91
Kwiecień 2 510,00 244,98 37,65 0,00 200,46 1 782,00 130,00 1 896,91
Maj 2 510,00 244,98 37,65 0,00 200,46 1 782,00 130,00 1 896,91
Czerwiec 2 510,00 244,98 37,65 0,00 200,46 1 782,00 130,00 1 896,91
Lipiec 2 510,00 244,98 37,65 0,00 200,46 1 782,00 130,00 1 896,91
Sierpień 2 510,00 244,98 37,65 0,00 200,46 1 782,00 130,00 1 896,91
Wrzesień 2 510,00 244,98 37,65 0,00 200,46 1 782,00 130,00 1 896,91
Październik 2 510,00 244,98 37,65 0,00 200,46 1 782,00 130,00 1 896,91
Listopad 2 510,00 244,98 37,65 0,00 200,46 1 782,00 130,00 1 896,91
Grudzień 2 510,00 244,98 37,65 0,00 200,46 1 782,00 130,00 1 896,91
Rocznie 30 120,00 2 939,76 451,80 0,00 2 405,52 21 384,00 1 560,00 22 762,92
Wynagrodzenie pracownika 2 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 245 zł
Ubezpieczenie rentowe 163 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 62 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 2 982 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 510,00 244,98 163,15 0,00 64,01 2 982,14 zł
Luty 2 510,00 244,98 163,15 0,00 64,01 2 982,14 zł
Marzec 2 510,00 244,98 163,15 0,00 64,01 2 982,14 zł
Kwiecień 2 510,00 244,98 163,15 0,00 64,01 2 982,14 zł
Maj 2 510,00 244,98 163,15 0,00 64,01 2 982,14 zł
Czerwiec 2 510,00 244,98 163,15 0,00 64,01 2 982,14 zł
Lipiec 2 510,00 244,98 163,15 0,00 64,01 2 982,14 zł
Sierpień 2 510,00 244,98 163,15 0,00 64,01 2 982,14 zł
Wrzesień 2 510,00 244,98 163,15 0,00 64,01 2 982,14 zł
Październik 2 510,00 244,98 163,15 0,00 64,01 2 982,14 zł
Listopad 2 510,00 244,98 163,15 0,00 64,01 2 982,14 zł
Grudzień 2 510,00 244,98 163,15 0,00 64,01 2 982,14 zł
Rocznie 30 120,00 2 939,76 1 957,80 0,00 768,12 35 785,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 510 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 897 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 510 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 982 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2510 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 510 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 169 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 341 zł
Całość - kwota brutto 2 510 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 008,00 341,00 2 169,00
Luty 2 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 008,00 341,00 2 169,00
Marzec 2 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 008,00 341,00 2 169,00
Kwiecień 2 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 008,00 341,00 2 169,00
Maj 2 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 008,00 341,00 2 169,00
Czerwiec 2 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 008,00 341,00 2 169,00
Lipiec 2 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 008,00 341,00 2 169,00
Sierpień 2 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 008,00 341,00 2 169,00
Wrzesień 2 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 008,00 341,00 2 169,00
Październik 2 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 008,00 341,00 2 169,00
Listopad 2 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 008,00 341,00 2 169,00
Grudzień 2 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 008,00 341,00 2 169,00
Rocznie 30 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 096,00 4 092,00 26 028,00
Wynagrodzenie pracownika 2 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 510 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510,00 zł
Luty 2 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510,00 zł
Marzec 2 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510,00 zł
Kwiecień 2 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510,00 zł
Maj 2 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510,00 zł
Czerwiec 2 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510,00 zł
Lipiec 2 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510,00 zł
Sierpień 2 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510,00 zł
Wrzesień 2 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510,00 zł
Październik 2 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510,00 zł
Listopad 2 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510,00 zł
Grudzień 2 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510,00 zł
Rocznie 30 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 120,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 510 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 169 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 510 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 510 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2510 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 510 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 074 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 54 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 510 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 510,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 54,00 0,00 2 074,19
Luty 2 510,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 54,00 0,00 2 074,19
Marzec 2 510,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 54,00 0,00 2 074,19
Kwiecień 2 510,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 54,00 0,00 2 074,19
Maj 2 510,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 54,00 0,00 2 074,19
Czerwiec 2 510,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 54,00 0,00 2 074,19
Lipiec 2 510,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 13,00 0,00 1 869,99
Sierpień 2 510,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 13,00 0,00 1 869,99
Wrzesień 2 510,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 13,00 0,00 1 869,99
Październik 2 510,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 13,00 0,00 1 869,99
Listopad 2 510,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 13,00 0,00 1 869,99
Grudzień 2 510,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 13,00 0,00 1 869,99
Rocznie 30 120,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 402,00 0,00 23 665,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 510 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 074 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ