Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 24700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 24 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 167 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 411 zł
Ubezpieczenie rentowe 371 zł
Ubezpieczenie chorobowe 605 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 918 zł
Zaliczka na podatek 2 228 zł
Całość - kwota brutto 24 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 700,00 2 410,72 370,50 605,15 1 918,23 21 064,00 2 228,00 17 167,40
Luty 24 700,00 2 410,72 370,50 605,15 1 918,23 21 064,00 2 228,00 17 167,40
Marzec 24 700,00 2 410,72 370,50 605,15 1 918,23 21 064,00 2 228,00 17 167,40
Kwiecień 24 700,00 2 410,72 370,50 605,15 1 918,23 21 064,00 2 228,00 17 167,40
Maj 24 700,00 2 410,72 370,50 605,15 1 918,23 21 064,00 2 228,00 17 167,40
Czerwiec 24 700,00 2 410,72 370,50 605,15 1 918,23 21 064,00 3 504,00 15 891,40
Lipiec 24 700,00 2 410,72 370,50 605,15 1 918,23 21 064,00 6 740,00 12 655,40
Sierpień 24 700,00 2 410,72 370,50 605,15 1 918,23 21 064,00 6 740,00 12 655,40
Wrzesień 24 700,00 1 019,92 156,75 605,15 2 062,64 22 668,00 7 254,00 13 601,54
Październik 24 700,00 0,00 0,00 605,15 2 168,54 23 845,00 7 630,00 14 296,31
Listopad 24 700,00 0,00 0,00 605,15 2 168,54 23 845,00 7 630,00 14 296,31
Grudzień 24 700,00 0,00 0,00 605,15 2 168,54 23 845,00 7 630,00 14 296,31
Rocznie 296 400,00 20 305,68 3 120,75 7 261,80 23 914,10 262 715,00 34 352,00 183 529,67
Wynagrodzenie pracownika 24 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 411 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 606 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 412 zł
Fundusz Pracy (FP) 605 zł
FGŚP 25 zł
Cała kwota 29 759 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 700,00 2 410,72 1 605,50 412,49 629,85 29 758,56 zł
Luty 24 700,00 2 410,72 1 605,50 412,49 629,85 29 758,56 zł
Marzec 24 700,00 2 410,72 1 605,50 412,49 629,85 29 758,56 zł
Kwiecień 24 700,00 2 410,72 1 605,50 412,49 629,85 29 758,56 zł
Maj 24 700,00 2 410,72 1 605,50 412,49 629,85 29 758,56 zł
Czerwiec 24 700,00 2 410,72 1 605,50 412,49 629,85 29 758,56 zł
Lipiec 24 700,00 2 410,72 1 605,50 412,49 629,85 29 758,56 zł
Sierpień 24 700,00 2 410,72 1 605,50 412,49 629,85 29 758,56 zł
Wrzesień 24 700,00 1 019,92 679,25 412,49 629,85 27 441,51 zł
Październik 24 700,00 0,00 0,00 412,49 629,85 25 742,34 zł
Listopad 24 700,00 0,00 0,00 412,49 629,85 25 742,34 zł
Grudzień 24 700,00 0,00 0,00 412,49 629,85 25 742,34 zł
Rocznie 296 400,00 20 305,68 13 523,25 4 949,88 7 558,20 342 737,01 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 24 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 167 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 29 759 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 24700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 24 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 842 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 411 zł
Ubezpieczenie rentowe 371 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 973 zł
Zaliczka na podatek 2 104 zł
Całość - kwota brutto 24 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 700,00 2 410,72 370,50 0,00 1 972,69 17 535,00 2 104,00 17 841,89
Luty 24 700,00 2 410,72 370,50 0,00 1 972,69 17 535,00 2 104,00 17 841,89
Marzec 24 700,00 2 410,72 370,50 0,00 1 972,69 17 535,00 2 104,00 17 841,89
Kwiecień 24 700,00 2 410,72 370,50 0,00 1 972,69 17 535,00 2 104,00 17 841,89
Maj 24 700,00 2 410,72 370,50 0,00 1 972,69 17 535,00 2 104,00 17 841,89
Czerwiec 24 700,00 2 410,72 370,50 0,00 1 972,69 17 535,00 2 104,00 17 841,89
Lipiec 24 700,00 2 410,72 370,50 0,00 1 972,69 17 535,00 2 104,00 17 841,89
Sierpień 24 700,00 2 410,72 370,50 0,00 1 972,69 17 535,00 2 104,00 17 841,89
Wrzesień 24 700,00 1 019,92 156,75 0,00 2 117,10 18 819,00 2 258,00 19 147,95
Październik 24 700,00 0,00 0,00 0,00 2 223,00 19 760,00 2 371,00 20 105,80
Listopad 24 700,00 0,00 0,00 0,00 2 223,00 19 760,00 2 371,00 20 105,80
Grudzień 24 700,00 0,00 0,00 0,00 2 223,00 19 760,00 2 371,00 20 105,80
Rocznie 296 400,00 20 305,68 3 120,75 0,00 24 567,62 218 379,00 1 641,00 222 200,47
Wynagrodzenie pracownika 24 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 411 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 606 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 605 zł
FGŚP 25 zł
Cała kwota 29 346 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 700,00 2 410,72 1 605,50 0,00 629,85 29 346,07 zł
Luty 24 700,00 2 410,72 1 605,50 0,00 629,85 29 346,07 zł
Marzec 24 700,00 2 410,72 1 605,50 0,00 629,85 29 346,07 zł
Kwiecień 24 700,00 2 410,72 1 605,50 0,00 629,85 29 346,07 zł
Maj 24 700,00 2 410,72 1 605,50 0,00 629,85 29 346,07 zł
Czerwiec 24 700,00 2 410,72 1 605,50 0,00 629,85 29 346,07 zł
Lipiec 24 700,00 2 410,72 1 605,50 0,00 629,85 29 346,07 zł
Sierpień 24 700,00 2 410,72 1 605,50 0,00 629,85 29 346,07 zł
Wrzesień 24 700,00 1 019,92 679,25 0,00 629,85 27 029,02 zł
Październik 24 700,00 0,00 0,00 0,00 629,85 25 329,85 zł
Listopad 24 700,00 0,00 0,00 0,00 629,85 25 329,85 zł
Grudzień 24 700,00 0,00 0,00 0,00 629,85 25 329,85 zł
Rocznie 296 400,00 20 305,68 13 523,25 0,00 7 558,20 337 787,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 24 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 842 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 29 346 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 24700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 24 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 341 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 359 zł
Całość - kwota brutto 24 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 760,00 3 359,00 21 341,00
Luty 24 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 760,00 3 359,00 21 341,00
Marzec 24 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 760,00 3 359,00 21 341,00
Kwiecień 24 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 760,00 3 359,00 21 341,00
Maj 24 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 760,00 3 359,00 21 341,00
Czerwiec 24 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 760,00 3 359,00 21 341,00
Lipiec 24 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 760,00 3 359,00 21 341,00
Sierpień 24 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 760,00 3 359,00 21 341,00
Wrzesień 24 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 760,00 3 359,00 21 341,00
Październik 24 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 760,00 3 359,00 21 341,00
Listopad 24 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 760,00 3 359,00 21 341,00
Grudzień 24 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 760,00 3 359,00 21 341,00
Rocznie 296 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237 120,00 40 308,00 256 092,00
Wynagrodzenie pracownika 24 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 24 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 700,00 zł
Luty 24 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 700,00 zł
Marzec 24 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 700,00 zł
Kwiecień 24 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 700,00 zł
Maj 24 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 700,00 zł
Czerwiec 24 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 700,00 zł
Lipiec 24 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 700,00 zł
Sierpień 24 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 700,00 zł
Wrzesień 24 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 700,00 zł
Październik 24 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 700,00 zł
Listopad 24 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 700,00 zł
Grudzień 24 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 700,00 zł
Rocznie 296 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 24 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 341 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 24 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 24700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 24 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 16 798 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 223 zł
Zaliczka na podatek 5 679 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 24 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 24 700,00 0,00 0,00 0,00 2 223,00 0,00 5 679,00 0,00 16 798,00
Luty 24 700,00 0,00 0,00 0,00 2 223,00 0,00 7 479,00 0,00 14 998,00
Marzec 24 700,00 0,00 0,00 0,00 2 223,00 0,00 7 479,00 0,00 14 998,00
Kwiecień 24 700,00 0,00 0,00 0,00 2 223,00 0,00 7 479,00 0,00 14 998,00
Maj 24 700,00 0,00 0,00 0,00 2 223,00 0,00 7 479,00 0,00 14 998,00
Czerwiec 24 700,00 0,00 0,00 0,00 2 223,00 0,00 7 479,00 0,00 14 998,00
Lipiec 24 700,00 176,27 72,24 0,00 2 223,00 15,08 7 395,00 0,00 14 818,41
Sierpień 24 700,00 176,27 72,24 0,00 2 223,00 15,08 7 395,00 0,00 14 818,41
Wrzesień 24 700,00 176,27 72,24 0,00 2 223,00 15,08 7 395,00 0,00 14 818,41
Październik 24 700,00 176,27 72,24 0,00 2 223,00 15,08 7 395,00 0,00 14 818,41
Listopad 24 700,00 176,27 72,24 0,00 2 223,00 15,08 7 395,00 0,00 14 818,41
Grudzień 24 700,00 176,27 72,24 0,00 2 223,00 15,08 7 395,00 0,00 14 818,41
Rocznie 296 400,00 1 057,62 433,44 0,00 26 676,00 0,00 87 444,00 0,00 180 698,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 24 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 798 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.