Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 23400 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 23 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 282 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 284 zł
Ubezpieczenie rentowe 351 zł
Ubezpieczenie chorobowe 573 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 817 zł
Zaliczka na podatek 2 093 zł
Całość - kwota brutto 23 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 400,00 2 283,84 351,00 573,30 1 817,27 19 942,00 2 093,00 16 281,59
Luty 23 400,00 2 283,84 351,00 573,30 1 817,27 19 942,00 2 093,00 16 281,59
Marzec 23 400,00 2 283,84 351,00 573,30 1 817,27 19 942,00 2 093,00 16 281,59
Kwiecień 23 400,00 2 283,84 351,00 573,30 1 817,27 19 942,00 2 093,00 16 281,59
Maj 23 400,00 2 283,84 351,00 573,30 1 817,27 19 942,00 2 093,00 16 281,59
Czerwiec 23 400,00 2 283,84 351,00 573,30 1 817,27 19 942,00 2 093,00 16 281,59
Lipiec 23 400,00 2 283,84 351,00 573,30 1 817,27 19 942,00 6 270,00 12 104,59
Sierpień 23 400,00 2 283,84 351,00 573,30 1 817,27 19 942,00 6 381,00 11 993,59
Wrzesień 23 400,00 2 034,96 312,75 573,30 1 843,11 20 229,00 6 473,00 12 162,88
Październik 23 400,00 0,00 0,00 573,30 2 054,40 22 577,00 7 225,00 13 547,30
Listopad 23 400,00 0,00 0,00 573,30 2 054,40 22 577,00 7 225,00 13 547,30
Grudzień 23 400,00 0,00 0,00 573,30 2 054,40 22 577,00 7 225,00 13 547,30
Rocznie 280 800,00 20 305,68 3 120,75 6 879,60 22 544,47 247 496,00 30 813,00 174 592,50
Wynagrodzenie pracownika 23 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 284 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 521 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 391 zł
Fundusz Pracy (FP) 573 zł
FGŚP 23 zł
Cała kwota 28 192 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 400,00 2 283,84 1 521,00 390,78 596,70 28 192,32 zł
Luty 23 400,00 2 283,84 1 521,00 390,78 596,70 28 192,32 zł
Marzec 23 400,00 2 283,84 1 521,00 390,78 596,70 28 192,32 zł
Kwiecień 23 400,00 2 283,84 1 521,00 390,78 596,70 28 192,32 zł
Maj 23 400,00 2 283,84 1 521,00 390,78 596,70 28 192,32 zł
Czerwiec 23 400,00 2 283,84 1 521,00 390,78 596,70 28 192,32 zł
Lipiec 23 400,00 2 283,84 1 521,00 390,78 596,70 28 192,32 zł
Sierpień 23 400,00 2 283,84 1 521,00 390,78 596,70 28 192,32 zł
Wrzesień 23 400,00 2 034,96 1 355,25 390,78 596,70 27 777,69 zł
Październik 23 400,00 0,00 0,00 390,78 596,70 24 387,48 zł
Listopad 23 400,00 0,00 0,00 390,78 596,70 24 387,48 zł
Grudzień 23 400,00 0,00 0,00 390,78 596,70 24 387,48 zł
Rocznie 280 800,00 20 305,68 13 523,25 4 689,36 7 160,40 326 478,69 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 23 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 282 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 28 192 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 23400 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 23 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 903 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 284 zł
Ubezpieczenie rentowe 351 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 869 zł
Zaliczka na podatek 1 993 zł
Całość - kwota brutto 23 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 400,00 2 283,84 351,00 0,00 1 868,86 16 612,00 1 993,00 16 902,86
Luty 23 400,00 2 283,84 351,00 0,00 1 868,86 16 612,00 1 993,00 16 902,86
Marzec 23 400,00 2 283,84 351,00 0,00 1 868,86 16 612,00 1 993,00 16 902,86
Kwiecień 23 400,00 2 283,84 351,00 0,00 1 868,86 16 612,00 1 993,00 16 902,86
Maj 23 400,00 2 283,84 351,00 0,00 1 868,86 16 612,00 1 993,00 16 902,86
Czerwiec 23 400,00 2 283,84 351,00 0,00 1 868,86 16 612,00 1 993,00 16 902,86
Lipiec 23 400,00 2 283,84 351,00 0,00 1 868,86 16 612,00 1 993,00 16 902,86
Sierpień 23 400,00 2 283,84 351,00 0,00 1 868,86 16 612,00 1 993,00 16 902,86
Wrzesień 23 400,00 2 034,96 312,75 0,00 1 894,71 16 842,00 2 021,00 17 136,54
Październik 23 400,00 0,00 0,00 0,00 2 106,00 18 720,00 2 246,00 19 047,60
Listopad 23 400,00 0,00 0,00 0,00 2 106,00 18 720,00 2 246,00 19 047,60
Grudzień 23 400,00 0,00 0,00 0,00 2 106,00 18 720,00 2 246,00 19 047,60
Rocznie 280 800,00 20 305,68 3 120,75 0,00 23 163,59 205 898,00 1 546,00 209 502,22
Wynagrodzenie pracownika 23 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 284 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 521 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 573 zł
FGŚP 23 zł
Cała kwota 27 802 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 400,00 2 283,84 1 521,00 0,00 596,70 27 801,54 zł
Luty 23 400,00 2 283,84 1 521,00 0,00 596,70 27 801,54 zł
Marzec 23 400,00 2 283,84 1 521,00 0,00 596,70 27 801,54 zł
Kwiecień 23 400,00 2 283,84 1 521,00 0,00 596,70 27 801,54 zł
Maj 23 400,00 2 283,84 1 521,00 0,00 596,70 27 801,54 zł
Czerwiec 23 400,00 2 283,84 1 521,00 0,00 596,70 27 801,54 zł
Lipiec 23 400,00 2 283,84 1 521,00 0,00 596,70 27 801,54 zł
Sierpień 23 400,00 2 283,84 1 521,00 0,00 596,70 27 801,54 zł
Wrzesień 23 400,00 2 034,96 1 355,25 0,00 596,70 27 386,91 zł
Październik 23 400,00 0,00 0,00 0,00 596,70 23 996,70 zł
Listopad 23 400,00 0,00 0,00 0,00 596,70 23 996,70 zł
Grudzień 23 400,00 0,00 0,00 0,00 596,70 23 996,70 zł
Rocznie 280 800,00 20 305,68 13 523,25 0,00 7 160,40 321 789,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 23 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 903 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 27 802 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 23400 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 23 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 218 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 182 zł
Całość - kwota brutto 23 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 720,00 3 182,00 20 218,00
Luty 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 720,00 3 182,00 20 218,00
Marzec 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 720,00 3 182,00 20 218,00
Kwiecień 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 720,00 3 182,00 20 218,00
Maj 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 720,00 3 182,00 20 218,00
Czerwiec 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 720,00 3 182,00 20 218,00
Lipiec 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 720,00 3 182,00 20 218,00
Sierpień 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 720,00 3 182,00 20 218,00
Wrzesień 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 720,00 3 182,00 20 218,00
Październik 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 720,00 3 182,00 20 218,00
Listopad 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 720,00 3 182,00 20 218,00
Grudzień 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 720,00 3 182,00 20 218,00
Rocznie 280 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224 640,00 38 184,00 242 616,00
Wynagrodzenie pracownika 23 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 23 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 400,00 zł
Luty 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 400,00 zł
Marzec 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 400,00 zł
Kwiecień 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 400,00 zł
Maj 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 400,00 zł
Czerwiec 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 400,00 zł
Lipiec 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 400,00 zł
Sierpień 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 400,00 zł
Wrzesień 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 400,00 zł
Październik 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 400,00 zł
Listopad 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 400,00 zł
Grudzień 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 400,00 zł
Rocznie 280 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 23 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 218 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 23 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 23400 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 23 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 16 031 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 106 zł
Zaliczka na podatek 5 263 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 23 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 23 400,00 0,00 0,00 0,00 2 106,00 0,00 5 263,00 0,00 16 031,00
Luty 23 400,00 0,00 0,00 0,00 2 106,00 0,00 7 063,00 0,00 14 231,00
Marzec 23 400,00 0,00 0,00 0,00 2 106,00 0,00 7 063,00 0,00 14 231,00
Kwiecień 23 400,00 0,00 0,00 0,00 2 106,00 0,00 7 063,00 0,00 14 231,00
Maj 23 400,00 0,00 0,00 0,00 2 106,00 0,00 7 063,00 0,00 14 231,00
Czerwiec 23 400,00 0,00 0,00 0,00 2 106,00 0,00 7 063,00 0,00 14 231,00
Lipiec 23 400,00 176,27 72,24 0,00 2 106,00 15,08 6 979,00 0,00 14 051,41
Sierpień 23 400,00 176,27 72,24 0,00 2 106,00 15,08 6 979,00 0,00 14 051,41
Wrzesień 23 400,00 176,27 72,24 0,00 2 106,00 15,08 6 979,00 0,00 14 051,41
Październik 23 400,00 176,27 72,24 0,00 2 106,00 15,08 6 979,00 0,00 14 051,41
Listopad 23 400,00 176,27 72,24 0,00 2 106,00 15,08 6 979,00 0,00 14 051,41
Grudzień 23 400,00 176,27 72,24 0,00 2 106,00 15,08 6 979,00 0,00 14 051,41
Rocznie 280 800,00 1 057,62 433,44 0,00 25 272,00 0,00 82 452,00 0,00 171 494,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 23 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 031 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.