Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 23300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 23 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 213 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 274 zł
Ubezpieczenie rentowe 350 zł
Ubezpieczenie chorobowe 571 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 810 zł
Zaliczka na podatek 2 083 zł
Całość - kwota brutto 23 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 300,00 2 274,08 349,50 570,85 1 809,50 19 856,00 2 083,00 16 213,07
Luty 23 300,00 2 274,08 349,50 570,85 1 809,50 19 856,00 2 083,00 16 213,07
Marzec 23 300,00 2 274,08 349,50 570,85 1 809,50 19 856,00 2 083,00 16 213,07
Kwiecień 23 300,00 2 274,08 349,50 570,85 1 809,50 19 856,00 2 083,00 16 213,07
Maj 23 300,00 2 274,08 349,50 570,85 1 809,50 19 856,00 2 083,00 16 213,07
Czerwiec 23 300,00 2 274,08 349,50 570,85 1 809,50 19 856,00 2 083,00 16 213,07
Lipiec 23 300,00 2 274,08 349,50 570,85 1 809,50 19 856,00 6 077,00 12 219,07
Sierpień 23 300,00 2 274,08 349,50 570,85 1 809,50 19 856,00 6 354,00 11 942,07
Wrzesień 23 300,00 2 113,04 324,75 570,85 1 826,22 20 041,00 6 413,00 12 052,14
Październik 23 300,00 0,00 0,00 570,85 2 045,62 22 479,00 7 193,00 13 490,53
Listopad 23 300,00 0,00 0,00 570,85 2 045,62 22 479,00 7 193,00 13 490,53
Grudzień 23 300,00 0,00 0,00 570,85 2 045,62 22 479,00 7 193,00 13 490,53
Rocznie 279 600,00 20 305,68 3 120,75 6 850,20 22 439,08 246 326,00 30 481,00 173 963,29
Wynagrodzenie pracownika 23 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 274 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 515 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 389 zł
Fundusz Pracy (FP) 571 zł
FGŚP 23 zł
Cała kwota 28 072 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 300,00 2 274,08 1 514,50 389,11 594,15 28 071,84 zł
Luty 23 300,00 2 274,08 1 514,50 389,11 594,15 28 071,84 zł
Marzec 23 300,00 2 274,08 1 514,50 389,11 594,15 28 071,84 zł
Kwiecień 23 300,00 2 274,08 1 514,50 389,11 594,15 28 071,84 zł
Maj 23 300,00 2 274,08 1 514,50 389,11 594,15 28 071,84 zł
Czerwiec 23 300,00 2 274,08 1 514,50 389,11 594,15 28 071,84 zł
Lipiec 23 300,00 2 274,08 1 514,50 389,11 594,15 28 071,84 zł
Sierpień 23 300,00 2 274,08 1 514,50 389,11 594,15 28 071,84 zł
Wrzesień 23 300,00 2 113,04 1 407,25 389,11 594,15 27 803,55 zł
Październik 23 300,00 0,00 0,00 389,11 594,15 24 283,26 zł
Listopad 23 300,00 0,00 0,00 389,11 594,15 24 283,26 zł
Grudzień 23 300,00 0,00 0,00 389,11 594,15 24 283,26 zł
Rocznie 279 600,00 20 305,68 13 523,25 4 669,32 7 129,80 325 228,05 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 23 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 213 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 28 072 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 23300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 23 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 831 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 274 zł
Ubezpieczenie rentowe 350 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 861 zł
Zaliczka na podatek 1 985 zł
Całość - kwota brutto 23 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 300,00 2 274,08 349,50 0,00 1 860,88 16 541,00 1 985,00 16 830,62
Luty 23 300,00 2 274,08 349,50 0,00 1 860,88 16 541,00 1 985,00 16 830,62
Marzec 23 300,00 2 274,08 349,50 0,00 1 860,88 16 541,00 1 985,00 16 830,62
Kwiecień 23 300,00 2 274,08 349,50 0,00 1 860,88 16 541,00 1 985,00 16 830,62
Maj 23 300,00 2 274,08 349,50 0,00 1 860,88 16 541,00 1 985,00 16 830,62
Czerwiec 23 300,00 2 274,08 349,50 0,00 1 860,88 16 541,00 1 985,00 16 830,62
Lipiec 23 300,00 2 274,08 349,50 0,00 1 860,88 16 541,00 1 985,00 16 830,62
Sierpień 23 300,00 2 274,08 349,50 0,00 1 860,88 16 541,00 1 985,00 16 830,62
Wrzesień 23 300,00 2 113,04 324,75 0,00 1 877,60 16 690,00 2 003,00 16 981,81
Październik 23 300,00 0,00 0,00 0,00 2 097,00 18 640,00 2 237,00 18 966,20
Listopad 23 300,00 0,00 0,00 0,00 2 097,00 18 640,00 2 237,00 18 966,20
Grudzień 23 300,00 0,00 0,00 0,00 2 097,00 18 640,00 2 237,00 18 966,20
Rocznie 279 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 23 055,64 204 938,00 1 537,00 208 525,37
Wynagrodzenie pracownika 23 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 274 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 515 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 571 zł
FGŚP 23 zł
Cała kwota 27 683 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 300,00 2 274,08 1 514,50 0,00 594,15 27 682,73 zł
Luty 23 300,00 2 274,08 1 514,50 0,00 594,15 27 682,73 zł
Marzec 23 300,00 2 274,08 1 514,50 0,00 594,15 27 682,73 zł
Kwiecień 23 300,00 2 274,08 1 514,50 0,00 594,15 27 682,73 zł
Maj 23 300,00 2 274,08 1 514,50 0,00 594,15 27 682,73 zł
Czerwiec 23 300,00 2 274,08 1 514,50 0,00 594,15 27 682,73 zł
Lipiec 23 300,00 2 274,08 1 514,50 0,00 594,15 27 682,73 zł
Sierpień 23 300,00 2 274,08 1 514,50 0,00 594,15 27 682,73 zł
Wrzesień 23 300,00 2 113,04 1 407,25 0,00 594,15 27 414,44 zł
Październik 23 300,00 0,00 0,00 0,00 594,15 23 894,15 zł
Listopad 23 300,00 0,00 0,00 0,00 594,15 23 894,15 zł
Grudzień 23 300,00 0,00 0,00 0,00 594,15 23 894,15 zł
Rocznie 279 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 7 129,80 320 558,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 23 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 831 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 27 683 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 23300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 23 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 131 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 169 zł
Całość - kwota brutto 23 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 640,00 3 169,00 20 131,00
Luty 23 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 640,00 3 169,00 20 131,00
Marzec 23 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 640,00 3 169,00 20 131,00
Kwiecień 23 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 640,00 3 169,00 20 131,00
Maj 23 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 640,00 3 169,00 20 131,00
Czerwiec 23 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 640,00 3 169,00 20 131,00
Lipiec 23 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 640,00 3 169,00 20 131,00
Sierpień 23 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 640,00 3 169,00 20 131,00
Wrzesień 23 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 640,00 3 169,00 20 131,00
Październik 23 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 640,00 3 169,00 20 131,00
Listopad 23 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 640,00 3 169,00 20 131,00
Grudzień 23 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 640,00 3 169,00 20 131,00
Rocznie 279 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223 680,00 38 028,00 241 572,00
Wynagrodzenie pracownika 23 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 23 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 300,00 zł
Luty 23 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 300,00 zł
Marzec 23 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 300,00 zł
Kwiecień 23 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 300,00 zł
Maj 23 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 300,00 zł
Czerwiec 23 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 300,00 zł
Lipiec 23 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 300,00 zł
Sierpień 23 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 300,00 zł
Wrzesień 23 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 300,00 zł
Październik 23 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 300,00 zł
Listopad 23 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 300,00 zł
Grudzień 23 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 300,00 zł
Rocznie 279 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 23 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 131 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 23 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 23300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 23 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 15 972 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 097 zł
Zaliczka na podatek 5 231 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 23 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 23 300,00 0,00 0,00 0,00 2 097,00 0,00 5 231,00 0,00 15 972,00
Luty 23 300,00 0,00 0,00 0,00 2 097,00 0,00 7 031,00 0,00 14 172,00
Marzec 23 300,00 0,00 0,00 0,00 2 097,00 0,00 7 031,00 0,00 14 172,00
Kwiecień 23 300,00 0,00 0,00 0,00 2 097,00 0,00 7 031,00 0,00 14 172,00
Maj 23 300,00 0,00 0,00 0,00 2 097,00 0,00 7 031,00 0,00 14 172,00
Czerwiec 23 300,00 0,00 0,00 0,00 2 097,00 0,00 7 031,00 0,00 14 172,00
Lipiec 23 300,00 176,27 72,24 0,00 2 097,00 15,08 6 947,00 0,00 13 992,41
Sierpień 23 300,00 176,27 72,24 0,00 2 097,00 15,08 6 947,00 0,00 13 992,41
Wrzesień 23 300,00 176,27 72,24 0,00 2 097,00 15,08 6 947,00 0,00 13 992,41
Październik 23 300,00 176,27 72,24 0,00 2 097,00 15,08 6 947,00 0,00 13 992,41
Listopad 23 300,00 176,27 72,24 0,00 2 097,00 15,08 6 947,00 0,00 13 992,41
Grudzień 23 300,00 176,27 72,24 0,00 2 097,00 15,08 6 947,00 0,00 13 992,41
Rocznie 279 600,00 1 057,62 433,44 0,00 25 164,00 0,00 82 068,00 0,00 170 786,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 23 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 972 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.