Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2350 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 350 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 744 zł
Ubezpieczenie emerytalne 229 zł
Ubezpieczenie rentowe 35 zł
Ubezpieczenie chorobowe 58 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 183 zł
Zaliczka na podatek 101 zł
Całość - kwota brutto 2 350 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 350,00 229,36 35,25 57,58 182,50 1 778,00 101,00 1 744,31
Luty 2 350,00 229,36 35,25 57,58 182,50 1 778,00 101,00 1 744,31
Marzec 2 350,00 229,36 35,25 57,58 182,50 1 778,00 101,00 1 744,31
Kwiecień 2 350,00 229,36 35,25 57,58 182,50 1 778,00 101,00 1 744,31
Maj 2 350,00 229,36 35,25 57,58 182,50 1 778,00 101,00 1 744,31
Czerwiec 2 350,00 229,36 35,25 57,58 182,50 1 778,00 101,00 1 744,31
Lipiec 2 350,00 229,36 35,25 57,58 182,50 1 778,00 101,00 1 744,31
Sierpień 2 350,00 229,36 35,25 57,58 182,50 1 778,00 101,00 1 744,31
Wrzesień 2 350,00 229,36 35,25 57,58 182,50 1 778,00 101,00 1 744,31
Październik 2 350,00 229,36 35,25 57,58 182,50 1 778,00 101,00 1 744,31
Listopad 2 350,00 229,36 35,25 57,58 182,50 1 778,00 101,00 1 744,31
Grudzień 2 350,00 229,36 35,25 57,58 182,50 1 778,00 101,00 1 744,31
Rocznie 28 200,00 2 752,32 423,00 690,96 2 190,00 21 336,00 1 212,00 20 931,72
Wynagrodzenie pracownika 2 350 zł
Ubezpieczenie emerytalne 229 zł
Ubezpieczenie rentowe 153 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 39 zł
Fundusz Pracy (FP) 58 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 831 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 350,00 229,36 152,75 39,25 59,93 2 831,29 zł
Luty 2 350,00 229,36 152,75 39,25 59,93 2 831,29 zł
Marzec 2 350,00 229,36 152,75 39,25 59,93 2 831,29 zł
Kwiecień 2 350,00 229,36 152,75 39,25 59,93 2 831,29 zł
Maj 2 350,00 229,36 152,75 39,25 59,93 2 831,29 zł
Czerwiec 2 350,00 229,36 152,75 39,25 59,93 2 831,29 zł
Lipiec 2 350,00 229,36 152,75 39,25 59,93 2 831,29 zł
Sierpień 2 350,00 229,36 152,75 39,25 59,93 2 831,29 zł
Wrzesień 2 350,00 229,36 152,75 39,25 59,93 2 831,29 zł
Październik 2 350,00 229,36 152,75 39,25 59,93 2 831,29 zł
Listopad 2 350,00 229,36 152,75 39,25 59,93 2 831,29 zł
Grudzień 2 350,00 229,36 152,75 39,25 59,93 2 831,29 zł
Rocznie 28 200,00 2 752,32 1 833,00 471,00 719,16 33 975,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 350 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 744 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 350 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 831 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2350 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 350 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 776 zł
Ubezpieczenie emerytalne 229 zł
Ubezpieczenie rentowe 35 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 188 zł
Zaliczka na podatek 122 zł
Całość - kwota brutto 2 350 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 350,00 229,36 35,25 0,00 187,69 1 668,00 122,00 1 775,70
Luty 2 350,00 229,36 35,25 0,00 187,69 1 668,00 122,00 1 775,70
Marzec 2 350,00 229,36 35,25 0,00 187,69 1 668,00 122,00 1 775,70
Kwiecień 2 350,00 229,36 35,25 0,00 187,69 1 668,00 122,00 1 775,70
Maj 2 350,00 229,36 35,25 0,00 187,69 1 668,00 122,00 1 775,70
Czerwiec 2 350,00 229,36 35,25 0,00 187,69 1 668,00 122,00 1 775,70
Lipiec 2 350,00 229,36 35,25 0,00 187,69 1 668,00 122,00 1 775,70
Sierpień 2 350,00 229,36 35,25 0,00 187,69 1 668,00 122,00 1 775,70
Wrzesień 2 350,00 229,36 35,25 0,00 187,69 1 668,00 122,00 1 775,70
Październik 2 350,00 229,36 35,25 0,00 187,69 1 668,00 122,00 1 775,70
Listopad 2 350,00 229,36 35,25 0,00 187,69 1 668,00 122,00 1 775,70
Grudzień 2 350,00 229,36 35,25 0,00 187,69 1 668,00 122,00 1 775,70
Rocznie 28 200,00 2 752,32 423,00 0,00 2 252,28 20 016,00 1 464,00 21 308,40
Wynagrodzenie pracownika 2 350 zł
Ubezpieczenie emerytalne 229 zł
Ubezpieczenie rentowe 153 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 58 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 792 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 350,00 229,36 152,75 0,00 59,93 2 792,04 zł
Luty 2 350,00 229,36 152,75 0,00 59,93 2 792,04 zł
Marzec 2 350,00 229,36 152,75 0,00 59,93 2 792,04 zł
Kwiecień 2 350,00 229,36 152,75 0,00 59,93 2 792,04 zł
Maj 2 350,00 229,36 152,75 0,00 59,93 2 792,04 zł
Czerwiec 2 350,00 229,36 152,75 0,00 59,93 2 792,04 zł
Lipiec 2 350,00 229,36 152,75 0,00 59,93 2 792,04 zł
Sierpień 2 350,00 229,36 152,75 0,00 59,93 2 792,04 zł
Wrzesień 2 350,00 229,36 152,75 0,00 59,93 2 792,04 zł
Październik 2 350,00 229,36 152,75 0,00 59,93 2 792,04 zł
Listopad 2 350,00 229,36 152,75 0,00 59,93 2 792,04 zł
Grudzień 2 350,00 229,36 152,75 0,00 59,93 2 792,04 zł
Rocznie 28 200,00 2 752,32 1 833,00 0,00 719,16 33 504,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 350 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 776 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 350 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 792 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2350 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 350 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 320 zł
Całość - kwota brutto 2 350 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 320,00 2 030,00
Luty 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 320,00 2 030,00
Marzec 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 320,00 2 030,00
Kwiecień 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 320,00 2 030,00
Maj 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 320,00 2 030,00
Czerwiec 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 320,00 2 030,00
Lipiec 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 320,00 2 030,00
Sierpień 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 320,00 2 030,00
Wrzesień 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 320,00 2 030,00
Październik 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 320,00 2 030,00
Listopad 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 320,00 2 030,00
Grudzień 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 320,00 2 030,00
Rocznie 28 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 560,00 3 840,00 24 360,00
Wynagrodzenie pracownika 2 350 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 350 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350,00 zł
Luty 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350,00 zł
Marzec 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350,00 zł
Kwiecień 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350,00 zł
Maj 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350,00 zł
Czerwiec 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350,00 zł
Lipiec 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350,00 zł
Sierpień 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350,00 zł
Wrzesień 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350,00 zł
Październik 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350,00 zł
Listopad 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350,00 zł
Grudzień 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350,00 zł
Rocznie 28 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 350 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 030 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 350 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 350 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2350 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 350 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 944 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 44 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 350 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 350,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 44,00 0,00 1 943,66
Luty 2 350,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 44,00 0,00 1 943,66
Marzec 2 350,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 44,00 0,00 1 943,66
Kwiecień 2 350,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 44,00 0,00 1 943,66
Maj 2 350,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 44,00 0,00 1 943,66
Czerwiec 2 350,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 44,00 0,00 1 943,66
Lipiec 2 350,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 5,00 0,00 1 754,97
Sierpień 2 350,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 5,00 0,00 1 754,97
Wrzesień 2 350,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 5,00 0,00 1 754,97
Październik 2 350,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 5,00 0,00 1 754,97
Listopad 2 350,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 5,00 0,00 1 754,97
Grudzień 2 350,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 5,00 0,00 1 754,97
Rocznie 28 200,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 294,00 0,00 22 191,78

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 350 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 944 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ