Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2360 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 360 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 853 zł
Ubezpieczenie emerytalne 230 zł
Ubezpieczenie rentowe 35 zł
Ubezpieczenie chorobowe 58 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 183 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 360 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 360,00 230,34 35,40 57,82 183,28 1 786,00 0,00 1 853,16
Luty 2 360,00 230,34 35,40 57,82 183,28 1 786,00 0,00 1 853,16
Marzec 2 360,00 230,34 35,40 57,82 183,28 1 786,00 0,00 1 853,16
Kwiecień 2 360,00 230,34 35,40 57,82 183,28 1 786,00 0,00 1 853,16
Maj 2 360,00 230,34 35,40 57,82 183,28 1 786,00 0,00 1 853,16
Czerwiec 2 360,00 230,34 35,40 57,82 183,28 1 786,00 0,00 1 853,16
Lipiec 2 360,00 230,34 35,40 57,82 183,28 1 786,00 0,00 1 853,16
Sierpień 2 360,00 230,34 35,40 57,82 183,28 1 786,00 0,00 1 853,16
Wrzesień 2 360,00 230,34 35,40 57,82 183,28 1 786,00 0,00 1 853,16
Październik 2 360,00 230,34 35,40 57,82 183,28 1 786,00 0,00 1 853,16
Listopad 2 360,00 230,34 35,40 57,82 183,28 1 786,00 0,00 1 853,16
Grudzień 2 360,00 230,34 35,40 57,82 183,28 1 786,00 0,00 1 853,16
Rocznie 28 320,00 2 764,08 424,80 693,84 0,00 21 432,00 0,00 22 237,92
Wynagrodzenie pracownika 2 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 230 zł
Ubezpieczenie rentowe 153 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 39 zł
Fundusz Pracy (FP) 58 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 843 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 360,00 230,34 153,40 39,41 60,18 2 843,33 zł
Luty 2 360,00 230,34 153,40 39,41 60,18 2 843,33 zł
Marzec 2 360,00 230,34 153,40 39,41 60,18 2 843,33 zł
Kwiecień 2 360,00 230,34 153,40 39,41 60,18 2 843,33 zł
Maj 2 360,00 230,34 153,40 39,41 60,18 2 843,33 zł
Czerwiec 2 360,00 230,34 153,40 39,41 60,18 2 843,33 zł
Lipiec 2 360,00 230,34 153,40 39,41 60,18 2 843,33 zł
Sierpień 2 360,00 230,34 153,40 39,41 60,18 2 843,33 zł
Wrzesień 2 360,00 230,34 153,40 39,41 60,18 2 843,33 zł
Październik 2 360,00 230,34 153,40 39,41 60,18 2 843,33 zł
Listopad 2 360,00 230,34 153,40 39,41 60,18 2 843,33 zł
Grudzień 2 360,00 230,34 153,40 39,41 60,18 2 843,33 zł
Rocznie 28 320,00 2 764,08 1 840,80 472,92 722,16 34 119,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 360 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 853 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 360 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 843 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2360 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 360 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 705 zł
Ubezpieczenie emerytalne 230 zł
Ubezpieczenie rentowe 35 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 188 zł
Zaliczka na podatek 201 zł
Całość - kwota brutto 2 360 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 360,00 230,34 35,40 0,00 188,48 1 675,00 201,00 1 704,78
Luty 2 360,00 230,34 35,40 0,00 188,48 1 675,00 201,00 1 704,78
Marzec 2 360,00 230,34 35,40 0,00 188,48 1 675,00 201,00 1 704,78
Kwiecień 2 360,00 230,34 35,40 0,00 188,48 1 675,00 201,00 1 704,78
Maj 2 360,00 230,34 35,40 0,00 188,48 1 675,00 201,00 1 704,78
Czerwiec 2 360,00 230,34 35,40 0,00 188,48 1 675,00 201,00 1 704,78
Lipiec 2 360,00 230,34 35,40 0,00 188,48 1 675,00 201,00 1 704,78
Sierpień 2 360,00 230,34 35,40 0,00 188,48 1 675,00 201,00 1 704,78
Wrzesień 2 360,00 230,34 35,40 0,00 188,48 1 675,00 201,00 1 704,78
Październik 2 360,00 230,34 35,40 0,00 188,48 1 675,00 201,00 1 704,78
Listopad 2 360,00 230,34 35,40 0,00 188,48 1 675,00 201,00 1 704,78
Grudzień 2 360,00 230,34 35,40 0,00 188,48 1 675,00 201,00 1 704,78
Rocznie 28 320,00 2 764,08 424,80 0,00 2 261,76 20 100,00 156,00 20 457,36
Wynagrodzenie pracownika 2 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 230 zł
Ubezpieczenie rentowe 153 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 58 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 804 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 360,00 230,34 153,40 0,00 60,18 2 803,92 zł
Luty 2 360,00 230,34 153,40 0,00 60,18 2 803,92 zł
Marzec 2 360,00 230,34 153,40 0,00 60,18 2 803,92 zł
Kwiecień 2 360,00 230,34 153,40 0,00 60,18 2 803,92 zł
Maj 2 360,00 230,34 153,40 0,00 60,18 2 803,92 zł
Czerwiec 2 360,00 230,34 153,40 0,00 60,18 2 803,92 zł
Lipiec 2 360,00 230,34 153,40 0,00 60,18 2 803,92 zł
Sierpień 2 360,00 230,34 153,40 0,00 60,18 2 803,92 zł
Wrzesień 2 360,00 230,34 153,40 0,00 60,18 2 803,92 zł
Październik 2 360,00 230,34 153,40 0,00 60,18 2 803,92 zł
Listopad 2 360,00 230,34 153,40 0,00 60,18 2 803,92 zł
Grudzień 2 360,00 230,34 153,40 0,00 60,18 2 803,92 zł
Rocznie 28 320,00 2 764,08 1 840,80 0,00 722,16 33 647,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 360 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 705 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 360 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 804 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2360 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 360 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 039 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 321 zł
Całość - kwota brutto 2 360 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 888,00 321,00 2 039,00
Luty 2 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 888,00 321,00 2 039,00
Marzec 2 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 888,00 321,00 2 039,00
Kwiecień 2 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 888,00 321,00 2 039,00
Maj 2 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 888,00 321,00 2 039,00
Czerwiec 2 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 888,00 321,00 2 039,00
Lipiec 2 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 888,00 321,00 2 039,00
Sierpień 2 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 888,00 321,00 2 039,00
Wrzesień 2 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 888,00 321,00 2 039,00
Październik 2 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 888,00 321,00 2 039,00
Listopad 2 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 888,00 321,00 2 039,00
Grudzień 2 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 888,00 321,00 2 039,00
Rocznie 28 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 656,00 3 852,00 24 468,00
Wynagrodzenie pracownika 2 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 360 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360,00 zł
Luty 2 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360,00 zł
Marzec 2 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360,00 zł
Kwiecień 2 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360,00 zł
Maj 2 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360,00 zł
Czerwiec 2 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360,00 zł
Lipiec 2 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360,00 zł
Sierpień 2 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360,00 zł
Wrzesień 2 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360,00 zł
Październik 2 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360,00 zł
Listopad 2 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360,00 zł
Grudzień 2 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360,00 zł
Rocznie 28 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 320,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 360 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 039 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 360 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 360 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2360 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 360 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 089 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 360 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 360,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 089,10
Luty 2 360,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 089,10
Marzec 2 360,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 089,10
Kwiecień 2 360,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 089,10
Maj 2 360,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 089,10
Czerwiec 2 360,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 300,00 0,00 1 789,10
Lipiec 2 360,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 246,00 0,00 1 579,51
Sierpień 2 360,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 246,00 0,00 1 579,51
Wrzesień 2 360,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 246,00 0,00 1 579,51
Październik 2 360,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 246,00 0,00 1 579,51
Listopad 2 360,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 246,00 0,00 1 579,51
Grudzień 2 360,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 246,00 0,00 1 579,51
Rocznie 28 320,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 1 776,00 0,00 21 711,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 360 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 089 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.