Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2380 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 380 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 869 zł
Ubezpieczenie emerytalne 232 zł
Ubezpieczenie rentowe 36 zł
Ubezpieczenie chorobowe 58 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 185 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 380 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 380,00 232,29 35,70 58,31 184,83 1 804,00 0,00 1 868,87
Luty 2 380,00 232,29 35,70 58,31 184,83 1 804,00 0,00 1 868,87
Marzec 2 380,00 232,29 35,70 58,31 184,83 1 804,00 0,00 1 868,87
Kwiecień 2 380,00 232,29 35,70 58,31 184,83 1 804,00 0,00 1 868,87
Maj 2 380,00 232,29 35,70 58,31 184,83 1 804,00 0,00 1 868,87
Czerwiec 2 380,00 232,29 35,70 58,31 184,83 1 804,00 0,00 1 868,87
Lipiec 2 380,00 232,29 35,70 58,31 184,83 1 804,00 0,00 1 868,87
Sierpień 2 380,00 232,29 35,70 58,31 184,83 1 804,00 0,00 1 868,87
Wrzesień 2 380,00 232,29 35,70 58,31 184,83 1 804,00 0,00 1 868,87
Październik 2 380,00 232,29 35,70 58,31 184,83 1 804,00 0,00 1 868,87
Listopad 2 380,00 232,29 35,70 58,31 184,83 1 804,00 0,00 1 868,87
Grudzień 2 380,00 232,29 35,70 58,31 184,83 1 804,00 0,00 1 868,87
Rocznie 28 560,00 2 787,48 428,40 699,72 0,00 21 648,00 0,00 22 426,44
Wynagrodzenie pracownika 2 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 232 zł
Ubezpieczenie rentowe 155 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 40 zł
Fundusz Pracy (FP) 58 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 867 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 380,00 232,29 154,70 39,75 60,69 2 867,43 zł
Luty 2 380,00 232,29 154,70 39,75 60,69 2 867,43 zł
Marzec 2 380,00 232,29 154,70 39,75 60,69 2 867,43 zł
Kwiecień 2 380,00 232,29 154,70 39,75 60,69 2 867,43 zł
Maj 2 380,00 232,29 154,70 39,75 60,69 2 867,43 zł
Czerwiec 2 380,00 232,29 154,70 39,75 60,69 2 867,43 zł
Lipiec 2 380,00 232,29 154,70 39,75 60,69 2 867,43 zł
Sierpień 2 380,00 232,29 154,70 39,75 60,69 2 867,43 zł
Wrzesień 2 380,00 232,29 154,70 39,75 60,69 2 867,43 zł
Październik 2 380,00 232,29 154,70 39,75 60,69 2 867,43 zł
Listopad 2 380,00 232,29 154,70 39,75 60,69 2 867,43 zł
Grudzień 2 380,00 232,29 154,70 39,75 60,69 2 867,43 zł
Rocznie 28 560,00 2 787,48 1 856,40 477,00 728,28 34 409,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 380 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 869 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 380 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 867 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2380 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 380 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 719 zł
Ubezpieczenie emerytalne 232 zł
Ubezpieczenie rentowe 36 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 190 zł
Zaliczka na podatek 203 zł
Całość - kwota brutto 2 380 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 380,00 232,29 35,70 0,00 190,08 1 690,00 203,00 1 719,13
Luty 2 380,00 232,29 35,70 0,00 190,08 1 690,00 203,00 1 719,13
Marzec 2 380,00 232,29 35,70 0,00 190,08 1 690,00 203,00 1 719,13
Kwiecień 2 380,00 232,29 35,70 0,00 190,08 1 690,00 203,00 1 719,13
Maj 2 380,00 232,29 35,70 0,00 190,08 1 690,00 203,00 1 719,13
Czerwiec 2 380,00 232,29 35,70 0,00 190,08 1 690,00 203,00 1 719,13
Lipiec 2 380,00 232,29 35,70 0,00 190,08 1 690,00 203,00 1 719,13
Sierpień 2 380,00 232,29 35,70 0,00 190,08 1 690,00 203,00 1 719,13
Wrzesień 2 380,00 232,29 35,70 0,00 190,08 1 690,00 203,00 1 719,13
Październik 2 380,00 232,29 35,70 0,00 190,08 1 690,00 203,00 1 719,13
Listopad 2 380,00 232,29 35,70 0,00 190,08 1 690,00 203,00 1 719,13
Grudzień 2 380,00 232,29 35,70 0,00 190,08 1 690,00 203,00 1 719,13
Rocznie 28 560,00 2 787,48 428,40 0,00 2 280,96 20 280,00 156,00 20 629,56
Wynagrodzenie pracownika 2 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 232 zł
Ubezpieczenie rentowe 155 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 58 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 828 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 380,00 232,29 154,70 0,00 60,69 2 827,68 zł
Luty 2 380,00 232,29 154,70 0,00 60,69 2 827,68 zł
Marzec 2 380,00 232,29 154,70 0,00 60,69 2 827,68 zł
Kwiecień 2 380,00 232,29 154,70 0,00 60,69 2 827,68 zł
Maj 2 380,00 232,29 154,70 0,00 60,69 2 827,68 zł
Czerwiec 2 380,00 232,29 154,70 0,00 60,69 2 827,68 zł
Lipiec 2 380,00 232,29 154,70 0,00 60,69 2 827,68 zł
Sierpień 2 380,00 232,29 154,70 0,00 60,69 2 827,68 zł
Wrzesień 2 380,00 232,29 154,70 0,00 60,69 2 827,68 zł
Październik 2 380,00 232,29 154,70 0,00 60,69 2 827,68 zł
Listopad 2 380,00 232,29 154,70 0,00 60,69 2 827,68 zł
Grudzień 2 380,00 232,29 154,70 0,00 60,69 2 827,68 zł
Rocznie 28 560,00 2 787,48 1 856,40 0,00 728,28 33 932,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 380 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 719 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 380 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 828 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2380 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 380 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 056 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 324 zł
Całość - kwota brutto 2 380 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 904,00 324,00 2 056,00
Luty 2 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 904,00 324,00 2 056,00
Marzec 2 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 904,00 324,00 2 056,00
Kwiecień 2 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 904,00 324,00 2 056,00
Maj 2 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 904,00 324,00 2 056,00
Czerwiec 2 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 904,00 324,00 2 056,00
Lipiec 2 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 904,00 324,00 2 056,00
Sierpień 2 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 904,00 324,00 2 056,00
Wrzesień 2 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 904,00 324,00 2 056,00
Październik 2 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 904,00 324,00 2 056,00
Listopad 2 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 904,00 324,00 2 056,00
Grudzień 2 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 904,00 324,00 2 056,00
Rocznie 28 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 848,00 3 888,00 24 672,00
Wynagrodzenie pracownika 2 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 380 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380,00 zł
Luty 2 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380,00 zł
Marzec 2 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380,00 zł
Kwiecień 2 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380,00 zł
Maj 2 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380,00 zł
Czerwiec 2 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380,00 zł
Lipiec 2 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380,00 zł
Sierpień 2 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380,00 zł
Wrzesień 2 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380,00 zł
Październik 2 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380,00 zł
Listopad 2 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380,00 zł
Grudzień 2 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380,00 zł
Rocznie 28 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 560,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 380 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 056 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 380 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 380 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2380 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 380 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 109 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 380 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 380,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 109,10
Luty 2 380,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 109,10
Marzec 2 380,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 109,10
Kwiecień 2 380,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 109,10
Maj 2 380,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 109,10
Czerwiec 2 380,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 322,00 0,00 1 787,10
Lipiec 2 380,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 252,00 0,00 1 593,51
Sierpień 2 380,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 252,00 0,00 1 593,51
Wrzesień 2 380,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 252,00 0,00 1 593,51
Październik 2 380,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 252,00 0,00 1 593,51
Listopad 2 380,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 252,00 0,00 1 593,51
Grudzień 2 380,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 252,00 0,00 1 593,51
Rocznie 28 560,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 1 834,00 0,00 21 893,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 380 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 109 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.