Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2310 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 310 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 716 zł
Ubezpieczenie emerytalne 225 zł
Ubezpieczenie rentowe 35 zł
Ubezpieczenie chorobowe 57 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 179 zł
Zaliczka na podatek 98 zł
Całość - kwota brutto 2 310 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 310,00 225,46 34,65 56,60 179,40 1 743,00 98,00 1 715,89
Luty 2 310,00 225,46 34,65 56,60 179,40 1 743,00 98,00 1 715,89
Marzec 2 310,00 225,46 34,65 56,60 179,40 1 743,00 98,00 1 715,89
Kwiecień 2 310,00 225,46 34,65 56,60 179,40 1 743,00 98,00 1 715,89
Maj 2 310,00 225,46 34,65 56,60 179,40 1 743,00 98,00 1 715,89
Czerwiec 2 310,00 225,46 34,65 56,60 179,40 1 743,00 98,00 1 715,89
Lipiec 2 310,00 225,46 34,65 56,60 179,40 1 743,00 98,00 1 715,89
Sierpień 2 310,00 225,46 34,65 56,60 179,40 1 743,00 98,00 1 715,89
Wrzesień 2 310,00 225,46 34,65 56,60 179,40 1 743,00 98,00 1 715,89
Październik 2 310,00 225,46 34,65 56,60 179,40 1 743,00 98,00 1 715,89
Listopad 2 310,00 225,46 34,65 56,60 179,40 1 743,00 98,00 1 715,89
Grudzień 2 310,00 225,46 34,65 56,60 179,40 1 743,00 98,00 1 715,89
Rocznie 27 720,00 2 705,52 415,80 679,20 2 152,80 20 916,00 1 176,00 20 590,68
Wynagrodzenie pracownika 2 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 225 zł
Ubezpieczenie rentowe 150 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 39 zł
Fundusz Pracy (FP) 57 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 783 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 310,00 225,46 150,15 38,58 58,91 2 783,10 zł
Luty 2 310,00 225,46 150,15 38,58 58,91 2 783,10 zł
Marzec 2 310,00 225,46 150,15 38,58 58,91 2 783,10 zł
Kwiecień 2 310,00 225,46 150,15 38,58 58,91 2 783,10 zł
Maj 2 310,00 225,46 150,15 38,58 58,91 2 783,10 zł
Czerwiec 2 310,00 225,46 150,15 38,58 58,91 2 783,10 zł
Lipiec 2 310,00 225,46 150,15 38,58 58,91 2 783,10 zł
Sierpień 2 310,00 225,46 150,15 38,58 58,91 2 783,10 zł
Wrzesień 2 310,00 225,46 150,15 38,58 58,91 2 783,10 zł
Październik 2 310,00 225,46 150,15 38,58 58,91 2 783,10 zł
Listopad 2 310,00 225,46 150,15 38,58 58,91 2 783,10 zł
Grudzień 2 310,00 225,46 150,15 38,58 58,91 2 783,10 zł
Rocznie 27 720,00 2 705,52 1 801,80 462,96 706,92 33 397,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 310 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 716 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 310 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 783 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2310 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 310 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 745 zł
Ubezpieczenie emerytalne 225 zł
Ubezpieczenie rentowe 35 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 184 zł
Zaliczka na podatek 120 zł
Całość - kwota brutto 2 310 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 310,00 225,46 34,65 0,00 184,49 1 640,00 120,00 1 745,40
Luty 2 310,00 225,46 34,65 0,00 184,49 1 640,00 120,00 1 745,40
Marzec 2 310,00 225,46 34,65 0,00 184,49 1 640,00 120,00 1 745,40
Kwiecień 2 310,00 225,46 34,65 0,00 184,49 1 640,00 120,00 1 745,40
Maj 2 310,00 225,46 34,65 0,00 184,49 1 640,00 120,00 1 745,40
Czerwiec 2 310,00 225,46 34,65 0,00 184,49 1 640,00 120,00 1 745,40
Lipiec 2 310,00 225,46 34,65 0,00 184,49 1 640,00 120,00 1 745,40
Sierpień 2 310,00 225,46 34,65 0,00 184,49 1 640,00 120,00 1 745,40
Wrzesień 2 310,00 225,46 34,65 0,00 184,49 1 640,00 120,00 1 745,40
Październik 2 310,00 225,46 34,65 0,00 184,49 1 640,00 120,00 1 745,40
Listopad 2 310,00 225,46 34,65 0,00 184,49 1 640,00 120,00 1 745,40
Grudzień 2 310,00 225,46 34,65 0,00 184,49 1 640,00 120,00 1 745,40
Rocznie 27 720,00 2 705,52 415,80 0,00 2 213,88 19 680,00 1 440,00 20 944,80
Wynagrodzenie pracownika 2 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 225 zł
Ubezpieczenie rentowe 150 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 57 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 745 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 310,00 225,46 150,15 0,00 58,91 2 744,52 zł
Luty 2 310,00 225,46 150,15 0,00 58,91 2 744,52 zł
Marzec 2 310,00 225,46 150,15 0,00 58,91 2 744,52 zł
Kwiecień 2 310,00 225,46 150,15 0,00 58,91 2 744,52 zł
Maj 2 310,00 225,46 150,15 0,00 58,91 2 744,52 zł
Czerwiec 2 310,00 225,46 150,15 0,00 58,91 2 744,52 zł
Lipiec 2 310,00 225,46 150,15 0,00 58,91 2 744,52 zł
Sierpień 2 310,00 225,46 150,15 0,00 58,91 2 744,52 zł
Wrzesień 2 310,00 225,46 150,15 0,00 58,91 2 744,52 zł
Październik 2 310,00 225,46 150,15 0,00 58,91 2 744,52 zł
Listopad 2 310,00 225,46 150,15 0,00 58,91 2 744,52 zł
Grudzień 2 310,00 225,46 150,15 0,00 58,91 2 744,52 zł
Rocznie 27 720,00 2 705,52 1 801,80 0,00 706,92 32 934,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 310 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 745 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 310 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 745 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2310 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 310 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 996 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 314 zł
Całość - kwota brutto 2 310 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 848,00 314,00 1 996,00
Luty 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 848,00 314,00 1 996,00
Marzec 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 848,00 314,00 1 996,00
Kwiecień 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 848,00 314,00 1 996,00
Maj 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 848,00 314,00 1 996,00
Czerwiec 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 848,00 314,00 1 996,00
Lipiec 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 848,00 314,00 1 996,00
Sierpień 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 848,00 314,00 1 996,00
Wrzesień 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 848,00 314,00 1 996,00
Październik 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 848,00 314,00 1 996,00
Listopad 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 848,00 314,00 1 996,00
Grudzień 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 848,00 314,00 1 996,00
Rocznie 27 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 176,00 3 768,00 23 952,00
Wynagrodzenie pracownika 2 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 310 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 310,00 zł
Luty 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 310,00 zł
Marzec 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 310,00 zł
Kwiecień 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 310,00 zł
Maj 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 310,00 zł
Czerwiec 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 310,00 zł
Lipiec 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 310,00 zł
Sierpień 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 310,00 zł
Wrzesień 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 310,00 zł
Październik 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 310,00 zł
Listopad 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 310,00 zł
Grudzień 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 310,00 zł
Rocznie 27 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 720,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 310 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 996 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 310 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 310 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2310 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 310 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 908 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 20 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 310 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 310,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 20,00 0,00 1 908,19
Luty 2 310,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 20,00 0,00 1 908,19
Marzec 2 310,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 20,00 0,00 1 908,19
Kwiecień 2 310,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 20,00 0,00 1 908,19
Maj 2 310,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 20,00 0,00 1 908,19
Czerwiec 2 310,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 20,00 0,00 1 908,19
Lipiec 2 310,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 682,99
Sierpień 2 310,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 682,99
Wrzesień 2 310,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 682,99
Październik 2 310,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 682,99
Listopad 2 310,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 682,99
Grudzień 2 310,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 682,99
Rocznie 27 720,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 120,00 0,00 21 547,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 310 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 908 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ