Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2310 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 310 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 814 zł
Ubezpieczenie emerytalne 225 zł
Ubezpieczenie rentowe 35 zł
Ubezpieczenie chorobowe 57 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 179 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 310 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 310,00 225,46 34,65 56,60 179,40 1 743,00 0,00 1 813,89
Luty 2 310,00 225,46 34,65 56,60 179,40 1 743,00 0,00 1 813,89
Marzec 2 310,00 225,46 34,65 56,60 179,40 1 743,00 0,00 1 813,89
Kwiecień 2 310,00 225,46 34,65 56,60 179,40 1 743,00 0,00 1 813,89
Maj 2 310,00 225,46 34,65 56,60 179,40 1 743,00 0,00 1 813,89
Czerwiec 2 310,00 225,46 34,65 56,60 179,40 1 743,00 0,00 1 813,89
Lipiec 2 310,00 225,46 34,65 56,60 179,40 1 743,00 0,00 1 813,89
Sierpień 2 310,00 225,46 34,65 56,60 179,40 1 743,00 0,00 1 813,89
Wrzesień 2 310,00 225,46 34,65 56,60 179,40 1 743,00 0,00 1 813,89
Październik 2 310,00 225,46 34,65 56,60 179,40 1 743,00 0,00 1 813,89
Listopad 2 310,00 225,46 34,65 56,60 179,40 1 743,00 0,00 1 813,89
Grudzień 2 310,00 225,46 34,65 56,60 179,40 1 743,00 0,00 1 813,89
Rocznie 27 720,00 2 705,52 415,80 679,20 0,00 20 916,00 0,00 21 766,68
Wynagrodzenie pracownika 2 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 225 zł
Ubezpieczenie rentowe 150 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 39 zł
Fundusz Pracy (FP) 57 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 783 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 310,00 225,46 150,15 38,58 58,91 2 783,10 zł
Luty 2 310,00 225,46 150,15 38,58 58,91 2 783,10 zł
Marzec 2 310,00 225,46 150,15 38,58 58,91 2 783,10 zł
Kwiecień 2 310,00 225,46 150,15 38,58 58,91 2 783,10 zł
Maj 2 310,00 225,46 150,15 38,58 58,91 2 783,10 zł
Czerwiec 2 310,00 225,46 150,15 38,58 58,91 2 783,10 zł
Lipiec 2 310,00 225,46 150,15 38,58 58,91 2 783,10 zł
Sierpień 2 310,00 225,46 150,15 38,58 58,91 2 783,10 zł
Wrzesień 2 310,00 225,46 150,15 38,58 58,91 2 783,10 zł
Październik 2 310,00 225,46 150,15 38,58 58,91 2 783,10 zł
Listopad 2 310,00 225,46 150,15 38,58 58,91 2 783,10 zł
Grudzień 2 310,00 225,46 150,15 38,58 58,91 2 783,10 zł
Rocznie 27 720,00 2 705,52 1 801,80 462,96 706,92 33 397,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 310 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 814 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 310 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 783 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2310 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 310 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 669 zł
Ubezpieczenie emerytalne 225 zł
Ubezpieczenie rentowe 35 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 184 zł
Zaliczka na podatek 197 zł
Całość - kwota brutto 2 310 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 310,00 225,46 34,65 0,00 184,49 1 640,00 197,00 1 668,60
Luty 2 310,00 225,46 34,65 0,00 184,49 1 640,00 197,00 1 668,60
Marzec 2 310,00 225,46 34,65 0,00 184,49 1 640,00 197,00 1 668,60
Kwiecień 2 310,00 225,46 34,65 0,00 184,49 1 640,00 197,00 1 668,60
Maj 2 310,00 225,46 34,65 0,00 184,49 1 640,00 197,00 1 668,60
Czerwiec 2 310,00 225,46 34,65 0,00 184,49 1 640,00 197,00 1 668,60
Lipiec 2 310,00 225,46 34,65 0,00 184,49 1 640,00 197,00 1 668,60
Sierpień 2 310,00 225,46 34,65 0,00 184,49 1 640,00 197,00 1 668,60
Wrzesień 2 310,00 225,46 34,65 0,00 184,49 1 640,00 197,00 1 668,60
Październik 2 310,00 225,46 34,65 0,00 184,49 1 640,00 197,00 1 668,60
Listopad 2 310,00 225,46 34,65 0,00 184,49 1 640,00 197,00 1 668,60
Grudzień 2 310,00 225,46 34,65 0,00 184,49 1 640,00 197,00 1 668,60
Rocznie 27 720,00 2 705,52 415,80 0,00 2 213,88 19 680,00 144,00 20 023,20
Wynagrodzenie pracownika 2 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 225 zł
Ubezpieczenie rentowe 150 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 57 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 745 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 310,00 225,46 150,15 0,00 58,91 2 744,52 zł
Luty 2 310,00 225,46 150,15 0,00 58,91 2 744,52 zł
Marzec 2 310,00 225,46 150,15 0,00 58,91 2 744,52 zł
Kwiecień 2 310,00 225,46 150,15 0,00 58,91 2 744,52 zł
Maj 2 310,00 225,46 150,15 0,00 58,91 2 744,52 zł
Czerwiec 2 310,00 225,46 150,15 0,00 58,91 2 744,52 zł
Lipiec 2 310,00 225,46 150,15 0,00 58,91 2 744,52 zł
Sierpień 2 310,00 225,46 150,15 0,00 58,91 2 744,52 zł
Wrzesień 2 310,00 225,46 150,15 0,00 58,91 2 744,52 zł
Październik 2 310,00 225,46 150,15 0,00 58,91 2 744,52 zł
Listopad 2 310,00 225,46 150,15 0,00 58,91 2 744,52 zł
Grudzień 2 310,00 225,46 150,15 0,00 58,91 2 744,52 zł
Rocznie 27 720,00 2 705,52 1 801,80 0,00 706,92 32 934,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 310 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 669 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 310 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 745 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2310 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 310 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 996 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 314 zł
Całość - kwota brutto 2 310 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 848,00 314,00 1 996,00
Luty 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 848,00 314,00 1 996,00
Marzec 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 848,00 314,00 1 996,00
Kwiecień 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 848,00 314,00 1 996,00
Maj 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 848,00 314,00 1 996,00
Czerwiec 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 848,00 314,00 1 996,00
Lipiec 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 848,00 314,00 1 996,00
Sierpień 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 848,00 314,00 1 996,00
Wrzesień 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 848,00 314,00 1 996,00
Październik 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 848,00 314,00 1 996,00
Listopad 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 848,00 314,00 1 996,00
Grudzień 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 848,00 314,00 1 996,00
Rocznie 27 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 176,00 3 768,00 23 952,00
Wynagrodzenie pracownika 2 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 310 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 310,00 zł
Luty 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 310,00 zł
Marzec 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 310,00 zł
Kwiecień 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 310,00 zł
Maj 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 310,00 zł
Czerwiec 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 310,00 zł
Lipiec 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 310,00 zł
Sierpień 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 310,00 zł
Wrzesień 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 310,00 zł
Październik 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 310,00 zł
Listopad 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 310,00 zł
Grudzień 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 310,00 zł
Rocznie 27 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 720,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 310 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 996 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 310 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 310 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2310 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 310 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 039 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 310 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 310,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 039,10
Luty 2 310,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 039,10
Marzec 2 310,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 039,10
Kwiecień 2 310,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 039,10
Maj 2 310,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 039,10
Czerwiec 2 310,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 247,00 0,00 1 792,10
Lipiec 2 310,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 230,00 0,00 1 545,51
Sierpień 2 310,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 230,00 0,00 1 545,51
Wrzesień 2 310,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 230,00 0,00 1 545,51
Październik 2 310,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 230,00 0,00 1 545,51
Listopad 2 310,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 230,00 0,00 1 545,51
Grudzień 2 310,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 230,00 0,00 1 545,51
Rocznie 27 720,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 1 627,00 0,00 21 260,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 310 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 039 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.