Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2370 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 370 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3010 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 861 zł
Ubezpieczenie emerytalne 231 zł
Ubezpieczenie rentowe 36 zł
Ubezpieczenie chorobowe 58 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 184 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 370 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 370,00 231,31 35,55 58,07 184,06 1 795,00 0,00 1 861,01
Luty 2 370,00 231,31 35,55 58,07 184,06 1 795,00 0,00 1 861,01
Marzec 2 370,00 231,31 35,55 58,07 184,06 1 795,00 0,00 1 861,01
Kwiecień 2 370,00 231,31 35,55 58,07 184,06 1 795,00 0,00 1 861,01
Maj 2 370,00 231,31 35,55 58,07 184,06 1 795,00 0,00 1 861,01
Czerwiec 2 370,00 231,31 35,55 58,07 184,06 1 795,00 0,00 1 861,01
Lipiec 2 370,00 231,31 35,55 58,07 184,06 1 795,00 0,00 1 861,01
Sierpień 2 370,00 231,31 35,55 58,07 184,06 1 795,00 0,00 1 861,01
Wrzesień 2 370,00 231,31 35,55 58,07 184,06 1 795,00 0,00 1 861,01
Październik 2 370,00 231,31 35,55 58,07 184,06 1 795,00 0,00 1 861,01
Listopad 2 370,00 231,31 35,55 58,07 184,06 1 795,00 0,00 1 861,01
Grudzień 2 370,00 231,31 35,55 58,07 184,06 1 795,00 0,00 1 861,01
Rocznie 28 440,00 2 775,72 426,60 696,84 0,00 21 540,00 0,00 22 332,12
Wynagrodzenie pracownika 2 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 231 zł
Ubezpieczenie rentowe 154 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 40 zł
Fundusz Pracy (FP) 58 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 855 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 370,00 231,31 154,05 39,58 60,44 2 855,38 zł
Luty 2 370,00 231,31 154,05 39,58 60,44 2 855,38 zł
Marzec 2 370,00 231,31 154,05 39,58 60,44 2 855,38 zł
Kwiecień 2 370,00 231,31 154,05 39,58 60,44 2 855,38 zł
Maj 2 370,00 231,31 154,05 39,58 60,44 2 855,38 zł
Czerwiec 2 370,00 231,31 154,05 39,58 60,44 2 855,38 zł
Lipiec 2 370,00 231,31 154,05 39,58 60,44 2 855,38 zł
Sierpień 2 370,00 231,31 154,05 39,58 60,44 2 855,38 zł
Wrzesień 2 370,00 231,31 154,05 39,58 60,44 2 855,38 zł
Październik 2 370,00 231,31 154,05 39,58 60,44 2 855,38 zł
Listopad 2 370,00 231,31 154,05 39,58 60,44 2 855,38 zł
Grudzień 2 370,00 231,31 154,05 39,58 60,44 2 855,38 zł
Rocznie 28 440,00 2 775,72 1 848,60 474,96 725,28 34 264,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 370 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 861 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 370 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 855 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2370 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 370 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 628 zł
Ubezpieczenie emerytalne 231 zł
Ubezpieczenie rentowe 36 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 189 zł
Zaliczka na podatek 286 zł
Całość - kwota brutto 2 370 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 370,00 231,31 35,55 0,00 189,28 1 683,00 286,00 1 627,75
Luty 2 370,00 231,31 35,55 0,00 189,28 1 683,00 286,00 1 627,75
Marzec 2 370,00 231,31 35,55 0,00 189,28 1 683,00 286,00 1 627,75
Kwiecień 2 370,00 231,31 35,55 0,00 189,28 1 683,00 286,00 1 627,75
Maj 2 370,00 231,31 35,55 0,00 189,28 1 683,00 286,00 1 627,75
Czerwiec 2 370,00 231,31 35,55 0,00 189,28 1 683,00 286,00 1 627,75
Lipiec 2 370,00 231,31 35,55 0,00 189,28 1 683,00 286,00 1 627,75
Sierpień 2 370,00 231,31 35,55 0,00 189,28 1 683,00 286,00 1 627,75
Wrzesień 2 370,00 231,31 35,55 0,00 189,28 1 683,00 286,00 1 627,75
Październik 2 370,00 231,31 35,55 0,00 189,28 1 683,00 286,00 1 627,75
Listopad 2 370,00 231,31 35,55 0,00 189,28 1 683,00 286,00 1 627,75
Grudzień 2 370,00 231,31 35,55 0,00 189,28 1 683,00 286,00 1 627,75
Rocznie 28 440,00 2 775,72 426,60 0,00 2 271,36 20 196,00 1 476,00 19 533,00
Wynagrodzenie pracownika 2 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 231 zł
Ubezpieczenie rentowe 154 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 58 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 816 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 370,00 231,31 154,05 0,00 60,44 2 815,80 zł
Luty 2 370,00 231,31 154,05 0,00 60,44 2 815,80 zł
Marzec 2 370,00 231,31 154,05 0,00 60,44 2 815,80 zł
Kwiecień 2 370,00 231,31 154,05 0,00 60,44 2 815,80 zł
Maj 2 370,00 231,31 154,05 0,00 60,44 2 815,80 zł
Czerwiec 2 370,00 231,31 154,05 0,00 60,44 2 815,80 zł
Lipiec 2 370,00 231,31 154,05 0,00 60,44 2 815,80 zł
Sierpień 2 370,00 231,31 154,05 0,00 60,44 2 815,80 zł
Wrzesień 2 370,00 231,31 154,05 0,00 60,44 2 815,80 zł
Październik 2 370,00 231,31 154,05 0,00 60,44 2 815,80 zł
Listopad 2 370,00 231,31 154,05 0,00 60,44 2 815,80 zł
Grudzień 2 370,00 231,31 154,05 0,00 60,44 2 815,80 zł
Rocznie 28 440,00 2 775,72 1 848,60 0,00 725,28 33 789,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 370 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 628 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 370 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 816 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2370 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 370 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 048 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 322 zł
Całość - kwota brutto 2 370 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 896,00 322,00 2 048,00
Luty 2 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 896,00 322,00 2 048,00
Marzec 2 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 896,00 322,00 2 048,00
Kwiecień 2 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 896,00 322,00 2 048,00
Maj 2 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 896,00 322,00 2 048,00
Czerwiec 2 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 896,00 322,00 2 048,00
Lipiec 2 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 896,00 322,00 2 048,00
Sierpień 2 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 896,00 322,00 2 048,00
Wrzesień 2 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 896,00 322,00 2 048,00
Październik 2 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 896,00 322,00 2 048,00
Listopad 2 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 896,00 322,00 2 048,00
Grudzień 2 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 896,00 322,00 2 048,00
Rocznie 28 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 752,00 3 864,00 24 576,00
Wynagrodzenie pracownika 2 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 370 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 370,00 zł
Luty 2 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 370,00 zł
Marzec 2 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 370,00 zł
Kwiecień 2 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 370,00 zł
Maj 2 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 370,00 zł
Czerwiec 2 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 370,00 zł
Lipiec 2 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 370,00 zł
Sierpień 2 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 370,00 zł
Wrzesień 2 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 370,00 zł
Październik 2 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 370,00 zł
Listopad 2 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 370,00 zł
Grudzień 2 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 370,00 zł
Rocznie 28 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 440,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 370 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 048 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 370 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 370 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2370 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 370 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 099 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 370 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 370,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 099,10
Luty 2 370,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 099,10
Marzec 2 370,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 099,10
Kwiecień 2 370,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 099,10
Maj 2 370,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 099,10
Czerwiec 2 370,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 311,00 0,00 1 788,10
Lipiec 2 370,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 249,00 0,00 1 586,51
Sierpień 2 370,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 249,00 0,00 1 586,51
Wrzesień 2 370,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 249,00 0,00 1 586,51
Październik 2 370,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 249,00 0,00 1 586,51
Listopad 2 370,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 249,00 0,00 1 586,51
Grudzień 2 370,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 249,00 0,00 1 586,51
Rocznie 28 440,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 1 805,00 0,00 21 802,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 370 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 099 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ